Chemap Agro s.r.o.

Posouzení účinnosti podzimních a jarních herbicidů v ozimé pšenici

29. 09. 2016 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Veronika Fendrychová, Ing. Dita Heřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1032x

V pěstitelských ročnících 2013/14 a 2015/16 proběhly na pozemcích ČZU v Praze dva pokusy (obr.), jejichž cílem bylo porovnat účinnost vybraných herbicidů na dvouděložné plevele, které se na lokalitě vyskytovaly: svízel přítula, violka rolní, kakost maličký, mák vlčí, heřmánek nevonný (pouze 2015/16) a rozrazil perský (pouze 2015/16). Dominantním druhem byl svízel přítula, jehož intenzita výskytu byla 20–40 ks/m2. Intenzita výskytu ostatních druhů byla 5–20 ks/m2.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Maloparcelkový herbicidní pokus na počátku června 2016
Maloparcelkový herbicidní pokus na počátku června 2016

Podzimní ošetření

Oba pokusné ročníky se vyznačovaly velmi vlhkým podzimem, což se projevilo pozitivně z pohledu účinnosti půdních herbicidů aplikovaných na podzim. Všechny testované podzimní herbicidní varianty vykázaly velmi vysokou účinnost (přes 99 %) na violku rolní, mák vlčí, heřmánkovec nevonný, rozrazil perskýkakost maličký (graf 1 a 2). Rozdíly v účinnosti mezi podzimními variantami se tak projevovali pouze u svízele přítuly, vůči němuž vykázaly účinnost přes 95 % pouze herbicidy Trinity, Cougar Forte a Chocker. Účinnost ostatních podzimních herbicidů na svízel přítulu byla nižší (70–90 %), zejména v roce 2014, kdy spadlo v průběhu října a listopadu méně srážek (tab.).

Tab. : Meteorologická charakteristika pokusných ročníků na lokalitě Praha-Suchdol

Ročník/perioda

Měsíční úhrn srážek (mm)

Průměrná měsíční teplota (°C)

2013/14

Říjen

47,4

9,7

Listopad

28,8

4,9

Prosinec

4,7

2,1

Leden

20,1

1,2

Únor

2,0

3,3

Březen

36,7

7,6

Duben

22,9

11,5

Květen

136,9

12,9

2015/16

Říjen

64,6

8,9

Listopad

40,7

7,1

Prosinec

13,0

5,7

Leden

25,3

0,2

Únor

40,9

3,9

Březen

23,8

4,5

Duben

20,4

8,8

Květen

72,5

14,7

Graf 1: Účinnost herbicidních variant na hodnocené plevele v pokusu v roce 2014
Graf 1: Účinnost herbicidních variant na hodnocené plevele v pokusu v roce 2014

Graf 2: Účinnost herbicidních variant na hodnocené plevele v pokusu v roce 2016
Graf 2: Účinnost herbicidních variant na hodnocené plevele v pokusu v roce 2016

Jarní ošetření

Jarní počasí se mezi oběma pokusnými ročníky výrazně lišilo (tab.). Zatímco v roce 2014 se jaro otevřelo poměrně brzy a teploty těsně před a po aplikaci byly poměrně vysoké, v roce 2016 bylo časté střídání chladných a teplých period během března i dubna, což mělo negativní vliv na účinnost jarních herbicidů, zejména růstových herbicidů, ale také některých sulfonylmočovin.Nejvyšší účinnost na svízel přítulu (přes 99 %) vykázaly herbicidy obsahující účinnou látku fluroxypyr (Starane, Hurler, Omnera), které však byly testovány pouze v roce 2016. V roce 2014 vykázal nejvyšší účinnost (95 %) herbicid Mustang Forte, v roce 2016 byla účinnost tohoto herbicidu 90 %. V roce 2016 vykázal dobrou účinnost (92 %) na svízel přítulu rovněž herbicid Biathlon (+ Dash), v roce 2014 však byla účinnost tohoto herbicidu pouze 80 % (ošetření bylo provedeno ve vyšší růstové fázi svízele).

Nejvyšší účinnost na mák vlčí (přes 95 % v obou pokusných letech) vykázaly herbicidy Husar Active a Mustang Forte. V roce 2014 vykázaly velmi dobrou účinnost také Ataman a Biathlon (+ Dash), v roce 2016 však byla účinnost herbicidu Biathlon pouze uspokojivá (87 %) a herbicid Ataman nebyl testován. Naopak herbicid Huricane (+ Šaman), který byl testován pouze v roce 2016 vykázal na mák vlčí účinnost 100 %.

Účinnost všech testovaných jarních herbicidů na violku rolní byla oproti podzimním ošetření nižší. Účinnost přes 80 % byla zaznamenána pouze po aplikaci herbicidů Mustang Forte, Husar Active, Trioflex (všechny pouze v roce 2014) a Omnera (testována pouze v roce 2016).

Velké rozdíly mezi pokusnými ročníky byly zaznamenány v účinnost na kakost maličký. Zatímco v roce 2014 vykázala většina testovaných herbicidů při jarním ošetření velmi dobrou účinnost (přes 95 %), v roce 2016 byla jejich účinnost výrazně nižší (pod 85 %).

Účinnost většiny jarních herbicidů na rozrazil perský byla nedostatečná (hodnocen jen v roce 2016), pouze herbicidy Pelican Delta a Omnera vykázaly na tento plevel uspokojivou účinnost (85–90 %).

Všechny testované herbicidní kombinace vykázaly v roce 2016 velmi vysokou účinnost (přes 97 %) na heřmánkovec nevonný. V roce 2014 nebyla účinnost na tento plevel hodnocena.

Celkové zhodnocení

Při dostatečné půdní vlhkosti bývá v ozimých obilninách účinnější podzimní ošetření, především pokud se na pozemku vyskytují odolnější plevele, jako jsou violky, rozrazily, ale také např. hluchavky a kakosty.

Naopak při vyšší intenzitě zaplevelení svízelem přítulou, nemusí být podzimní herbicidní ošetření dostatečně účinné a na jaře je často nutné porost „dočistit“.

Za sucha nebo při pozdnějším setí může být výhodnější vyčkat s ošetřením ozimé pšenice proti plevelům na jaro. Ošetření se však musí provést včas, přičemž výběr herbicidů je třeba přizpůsobit dominantním plevelným druhům, jež se na pozemku vyskytují.

V pěstitelských ročnících 2013/14 a 2015/16 proběhly na pozemcích ČZU v Praze dva pokusy (obr.), jejichž cílem bylo porovnat účinnost vybraných herbicidů na dvouděložné plevele, které se na lokalitě vyskytovaly: svízel přítula, violka rolní, kakost maličký, mák vlčí, heřmánek nevonný (pouze 2015/16) a rozrazil perský (pouze 2015/16).

Dominantním druhem byl svízel přítula, jehož intenzita výskytu byla 20–40 ks/m2. Intenzita výskytu ostatních druhů byla 5–20 ks/m2.

Související články

Roundup Flex
- náskok ve vývoji glyfosátů

09. 10. 2017 Ing. Miroslav Hrobský; Monsanto ČR s.r.o Plevele Zobrazeno 152x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

25. 09. 2017 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 218x

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

02. 09. 2017 Ing. Jan Truneček, Ing. Matúš Czakó; BASF Plevele Zobrazeno 305x

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 310x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 696x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail