Chemap Agro s.r.o.

Přípravky pro postemergentní aplikaci v kukuřici

07. 06. 2020 Ing. Martin Běhal, AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 591x

Základním pravidlem pro efektivní ochranu postemergentními herbicidy je načasování, tj. aplikovat herbicidy včas, ideálně do 5.--6. listu kukuřice, kdy plevele jsou v raných růstových fázích a nehrozí fytotoxicita přípravků pro kukuřici.

Proseeds

Pro postemergentní herbicidní ochranu kukuřice nabízí společnost AgroProtec pro rok 2020 kombinace osvědčených přípravků v logickém spojení, které vedle ekonomické výhodnosti vždy zabezpečí vysokou flexibilitu použití jednotlivých komponentů tak, aby byla zajištěna nejen dlouhodobá půdní reziduální účinnost, ale i spolehlivý účinek postemergentní složky v této zakoupené kombinaci.

Aspect ProCamix (balíček 20 + 20 l na 13 ha)

Herbicidní kombinace Aspect Pro s Camixem obsahuje čtyři účinné látky ze čtyř chemických skupin s různým mechanizmem účinku na plevelné rostliny. Tato kombinace účinných látek se vyznačuje dlouhodobým účinkem proti širokému spektru plevelů, příjmem přes půdu i listy, je novým článkem v antirezistentních strategiích regulace plevelů v kukuřici. Optimální termín aplikace je CPOST do fáze 2 pravých listů kukuřice (BBCH 12), jednoleté dvouděložné plevele se ošetřují od 2 do 8 pravých listů a ježatka je citlivá od 1 do 3 listů.

Pokud se očekává déšť do 3 hodin nebo za suchého počasí s vysokými teplotami, kdy hrozí zasychání aplikační kapaliny na povrchu rostlin, doporučujeme do postřiku přidat multifunkční pomocnou látku Agrovital v koncentraci 0,07 % (0,2 l/ha v 300 l/ha vody).

Aspect ProLaudis (balíček 20 l + 20 l na 13 ha)

  1. Další herbicidní kombinací pro postemergentní ošetření kukuřice z naší nabídky je v podobě přípravků Aspect Pro a Laudis. Tato kombinace vyniká vysokou účinností proti širokému spektru plevelů v kukuřici, dlouhodobým účinkem přes půdu a rychlým účinkem přes listy plevelů. Funguje i na značně přerostlé dvouděložné plevele i  jednoděložné trávy a má široké aplikační okno nezávislé na růstové fázi plevelů i kukuřice. Zároveň je mimořádně šetrná ke kulturní plodině.
  2. Na pozemcích, kde se pravidelně objevuje pozdní vzcházení durmanu a mračňáku je možné tuto kombinaci rozdělit, kdy na první vlnu plevelů se aplikuje sólo Aspect Pro zpravidla ve fázi kukuřice 2-3 listy. Touto aplikací se vyloučí negativní působení první vlny plevelů. Po vzejití hlavní vlny durmanů a mračňáků se aplikuje samostatně přípravek Laudis, který odplevelí porost kukuřice i od druhé vlny prosovitých trav. Na rozdíl od sulfonylmočovin tato kombinace velmi rychle působí a dokonale eliminuje vliv plevelů během několika málo dní po aplikaci, kdy jsou zasažené dvouděložné plevele i trávy zcela odumřelé.

Tip: Když nahradím v tankmixu Aspect Pro přípravkem Successor v dávce 1,0–1,5 l/ha, je možné jeho použití v TM s Laudisem i do pásem PHO II. st. (povrchové a podzemní vody).

Koban Top a Laudis (balíček 20 l + 20 l)

Kombinace 3 účinných látek terbuthylazine, pethoxamid, tembotrione zajistí široké aplikační okno nezávislé na růstové fázi plevelů a kukuřice. Plevelohubný účinek je spolehlivý i na přerostlé dvouděložné i jednoděložné trávy. Účinkuje na obtížně hubitelné plevele, jako jsou prosa, béry, rosičky, oves hluchý, durman, pcháč, rdesna, výdrol slunečnice, řepky a obilnin. Vyznačuje se rychlým účinkem kontaktní složky (Laudis) doplněný o dlouhý reziduální účinek Kobanu TOP, který vhodně doplní účinek Laudisu na širší plevelné spektrum a především zabrání druhotnému zaplevelení.

Dávkování přípravků při časně postemergentní aplikaci je 2,0–2,5 l/ha Koban Top + 1,5 l/ha Laudis, při pozdně postemergentní aplikaci je dávka 1,5–2,0 l/ha Koban Top + 1,7–2,0 l/ha Laudis. Osvědčila se i dělená aplikace - preemergentně až časně postemergentně Koban Top v dávce 2,5–3,0 l/ha (využití půdní vláhy) a následně postemergentně na likvidaci vytrvalých a postupně vzcházejících plevelů Laudis v dávce 1,5 l/ha (na přerůstající plevele volit vyšší dávku 1,7–2,0 l/ha).

Tip: Balíček je možno rozdělit - Koban TOP použít v kukuřici a Laudis v máku.

Účinek na trávy po 10 dnech od aplikace
Účinek na trávy po 10 dnech od aplikace

Účinek na dvouděložné plevele po 10 dnech od aplikace
Účinek na dvouděložné plevele po 10 dnech od aplikace

Nový herbicidní aktivátor Spray Aide a osvědčený Agrovital

Novinkou letošního roku je koncentrovaná pomocná látka Spray Aide zvyšující kompatibilitu přípravků na ochranu rostlin v aplikační kapalině, která účinkuje jako šetrné smáčedlo a herbicidní aktivátor. Po přidání do postřiku rovněž snižuje pH vody nebo pH kapalného hnojiva v nádrži postřikovače a během aplikace aktivně čistí všechny součásti postřikovače. Při použití s postemergentními herbicidy v kukuřici se osvědčila dávka 50 ml Spray Aide do 100 l vody.

Při aplikaci v plodinách s hůře smáčitelnými listy, pokud se očekává déšť do 3 hodin nebo za suchého počasí s vysokými teplotami, kdy hrozí zasychání aplikační kapaliny na povrchu rostlin nebo je nebezpečí úletu, doporučujeme do postřiku přidat multifunkční pomocnou látku Agrovital v koncentraci 0,07 % (0,2 l/ha v 300 l vody/ha).

 

Doporučené použití herbicidů Aspect Pro a Camix v kukuřici dle plevelného spektra

Plevele

Růstová fáze plevelů

Dávka přípravků

Ježatka kuří noha a citlivé jednoděložné plevele

1–3 listy

1,5 l/ha Aspect Pro

+ 1,5 l/ha Camix

Merlíky, laskavce, durman, výdrol slunečnice, pcháč (10–15 cm) a ostatní citlivé dvouděložné plevele

2–8 listů

Doporučené použití herbicidů Aspect Pro a Laudis v kukuřici dle plevelného spektra

Plevele

Růstová fáze plevelů

Dávka přípravků

Ježatka kuří noha

1 list–začátek odnožování

Časnější aplikace

Laudis 1,5 l/ha + Aspect Pro 1,5 l/ha

Merlíky, laskavce, rdesna, výdrol řepky a ostatní dvouděložné plevele

2–8 listů

Pcháč oset a ostatní dvouděložné plevele

do výšky 10 cm

Ježatka kuří noha

začátek odnožování–2 odnože

Pozdnější aplikace

Laudis 2,0 l/ha + Aspect Pro 1,5 l/ha

Prosa, béry, rosička

1–5 listů

Oves hluchý, výdrol obilnin

2–3 listy

Merlíky, laskavce, rdesna

2 listy–25 cm výšky

Pcháč oset a ostatní dvouděložné plevele

do výšky 15–20 cm

Přehled herbicidních balíčků do kukuřice

Název balíčku

Balení

Dávkování (l/ha)

Termín použití

Ošetřená plocha

Aspect Pro s Camixem

20 l + 20 l

1,5 + 1,5

PRE–CPOST

13 ha

Successor 600 s Callistem 480 SC

20 l + 2 l

1,8–2,0 + 0,18–0,2

PRE–CPOST

10–11 ha

Aspect Pro s Laudisem

20 l + 20 l

1,5 + 1,5-2,0

CPOST–POST

13 ha

Koban Top s Laudisem

20 l + 20 l

1,5-2,5 + 1,5-2

CPOST–POST

10 ha

Související články

Herbicidní ochrana komonice bílé

05. 09. 2020 Ing. Hana Smejkalová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Plevele Zobrazeno 325x

Zhodnocení výsledků porovnávacích herbicidních pokusů v ozimé řepce

30. 08. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 410x

Problematika aplikace neselektivních herbicidů na strniště

21. 08. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 521x

Invazní plevele: Ostrožka východní

20. 08. 2020 Ing. Josef Holec, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 412x

Nejpoužívanější kompletní herbicidní řešení v řepce

01. 08. 2020 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 548x

Další články v kategorii Plevele

detail