Chemap Agro s.r.o.

Řešení rezistentních populací chundelky metlice na podzim

06. 11. 2016 Ing. Michal Vondra, Ph.D., Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 750x

Chundelka metlice patří v České republice k plevelným druhům nejčastěji zaplevelujícím ozimé obilniny. Kromě citlivé populace chundelky metlice se v současné době stále častěji setkáváme s populacemi rezistentními k ALS inhibitorům. Z tohoto důvodu je volba vhodného herbicidu jedním z důležitých faktorů zabránění dalšího šíření a rozvoje rezistence v ČR. U přípravků na bázi ALS inhibitorů aplikovaných na podzim velmi často dochází k nedostatečné účinnosti proti rezistentní populaci chundelky metlice. Výsledkem je nutnost provádění opravných aplikací na jaře, což zvyšuje celkové náklady na herbicidní ošetření.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Přípravek Cougar Forte je díky komplexnosti, flexibilitě použití a vyváženosti obsahu účinných látek velice vhodným řešením pro herbicidní ošetření ozimých obilnin na podzim. Účinné látky diflufenican (HRAC F1) a flufenacet (HRAC K3) jsou schopné efektivně kontrolovat široké spektrum dvouděložných a trávovitých plevelů včetně rezistentních populací chundelky metlice. Velkou předností herbicidu Cougar Forte je mimo již zmíněnou komplexnost a dlouhodobé reziduální působení obou účinných látek, také možnost použití v pásmech ochrany vodních zdrojů bez omezení.

Porovnání zaplevelení porostu pšenice ozimé po aplikaci herbicidů (Mladá Vožice, 29. 6. 2015)

Neošetřená kontrola
Neošetřená kontrola

Standard
Standard

Cougar Forte
Cougar Forte


V letech 2014/15 a 2015/16 byly na 4 lokalitách (Banín, Mladá Vožice, Třebívlice, Hrušovany nad Jevišovkou) založeny akreditovanými nezávislými GEP pracovišti maloparcelkové polní pokusy v pšenici ozimé za účelem ověření účinnosti podzimních herbicidů proti rezistentní populaci chundelky metlice. Lokality k ověřování byly cíleně vybrány na základě potvrzených výskytů rezistentních populací chundelky metlice vůči ALS inhibitorům. Herbicidní ošetření bylo shodně provedeno časně postemergentně v růstové fázi BBCH 12–13 při průměrném zaplevelení 99 ks chundelky melice na 1 m2. Přípravek Cougar Forte byl porovnáván s trojsložkovým herbicidem obsahujícím účinnou látku penoxsulam ze skupiny ALS inhibitorů (HRAC B). Z dvouletých výsledků (graf 1) je jednoznačně patrná nižší účinnost standardu na rezistentní populace chundelky metlice v porovnání s přípravkem Cougar Forte aplikovaném v registrované dávce 0,5 l/ha. Výsledky potvrzují skutečnost, že herbicid Cougar Forte je spolehlivou volbou pro ošetření ozimých obilnin na podzim včetně lokalit s výskytem rezistentních populací chundelky metlice vůči ALS inhibitorům.

Graf 1: Relativní účinnost herbicidu Cougar Forte a standardu na chundelku metlici rezistentnívůči ALS inhibitorům (4 lokality, 5 pokusů, 2014/15–2015/16)
Graf 1: Relativní účinnost herbicidu Cougar Forte a standardu na chundelku metlici rezistentnívůči ALS inhibitorům (4 lokality, 5 pokusů, 2014/15–2015/16)

Řešení rezistentních populací chundelky metlice na podzim

Neošetřená kontrola
Standard
Cougar Forte

Související články

Roundup Flex
- náskok ve vývoji glyfosátů

09. 10. 2017 Ing. Miroslav Hrobský; Monsanto ČR s.r.o Plevele Zobrazeno 152x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

25. 09. 2017 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 218x

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

02. 09. 2017 Ing. Jan Truneček, Ing. Matúš Czakó; BASF Plevele Zobrazeno 305x

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 310x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 696x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail