Chemap Agro s.r.o.

S japonskými bojovníky po boku

22. 07. 2018 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 297x

Selektivní hebicid Raikiri je loňskou novinkou ve stále se rozrůstající rodině přípravků Sumi Agro Czech. V náplni práce má spolehlivou likvidaci širokého spektra dvouděložných plevelů v kukuřici. Svou činnost navíc zvládá s rychlostí blesku a po zásahu cílových plevelů zcela nekompromisně.

Agronutrition

Šíře záběru herbicidu Raikiri je skutečně nadstandardní. Mezi plevely, se kterými si spolehlivě poradí, najdeme heřmánky, merlíky, laskavce, lebedy, hluchavky, rdesna, ptačinec žabinec, violky, mléč a celou řadu dalších. Navíc vykazuje výbornou účinnost rovněž na stále se rozšiřující invazivní plevele, obzvlášť durmany nebo mračňák Theoprastův. Vskutku obsáhlý rejstřík dvouděložných plevelů doplňuje registrovaná účinnost proti ježatce kuří noze, kterou sprovodí ze světa, respektive z kukuřice, do růstového stadia 3 listů ježatky.

Nejvhodnějším termínem, kdy služby herbicidu Raikiri v sólo aplikaci přinesou největší užitek, je porost kukuřice ve stadiu 2–3 listů. V tuto dobu jsou už zpravidla vzešlé všechny nežádoucí plevele. Platí, že nejlepších výsledků proti dvouděložným plevelům dosáhnete postřikem do jejich 2 až 4 pravých listů. Hubení ježatky, jak je psáno výše, je zapotřebí provádět včas. Ve fázi odnožování se stává ježatka sveřepou. Pro samostatnou aplikaci herbicidu Raikiri doporučujeme využít přípravek v plné registrované dávce 1,5 l/ha.

Vzhledem k vývojové fázi porostu je možné ošetřovat bez obavy až do stadia 8 listů kukuřice. V této době Raikiri sice hraje roli hasiče, ale v 1,5 litrové dávce si vcelku hravě poradí i s dvouděložnými plevely ve vyšší růstové fázi. Praktickou výhodou přípravku nesporně je, že ho lze aplikovat i v ochranných pásmech II. stupně povrchových či podzemních vod.

Velmi široké možnosti využití nabízí Raikiri v tankmixech s dalšími herbicidy. Prvním z nich je možná kombinace s půdním herbicidem pro likvidaci vzešlých plevelů a zajištění dostatečně dlouhé ochrany před dalšími vlnami následně vzcházejících plevelů. V tomto případě lze zvolit nižší dávku přípravku, protože dvouděložné plevele spolehlivě kontroluje už od dávky 0,75 l/ha. Pokud se v porostu vyskytuje ježatka, je však potřeba sáhnout v plné dávce.

Další, a nutno podotknout, že velmi často využívanou možností hlavně v teplejších oblastech, je aplikace v pozdější fázi vegetace, kdy kukuřice a plevele jsou už odrostlejší. Důvodem volby typicky postemergentního ošetření porostu kukuřice bývá často nedostatek srážek v době jejího vzcházení. Pokud nastane tato situace (nedostatek srážek), nemá smysl ošetřovat půdně působícími přípravky. V tomto pro ně nepříznivém období dostatečně neúčinkují. Odplevelení je účelnější posunout do pozdnějších termínů. V takové situaci doporučujeme kombinaci 1,0 l/ha Raikiri v TM s herbicidem Nisshin 4 SC rovněž v dávce 1,0 l/ha. Docílíte spolehlivé likvidace širokého spektra dvouděložných plevelů a zároveň již odrůstající ježatky kuří nohy. Navíc získáte rozšířenou účinnost na další vyskytující se trávovité plevele, jakými mohou být prosa, oves hluchý a další.

Letošní novinkou v ochraně kukuřice proti plevelům je nabídka ve formě balíčku složeného z herbicidů Raikiri (5 l) a Nisshinu 4 SC (5 l). Složení balíčku v jednoduché podobě „kanystr + kanystr“ nabízí jeho využití už při potřebě ošetřit plochu pouhých 5 ha. Společným nákupem pak v tomto případě v porovnání se samostatným nákupem jednotlivých přípravků ušetříte téměř celou čtvrtinu nákladů. A to se obzvlášť letos určitě bude hodit.

inz

Související články

Rezistence plevelů vůči herbicidům a jak jí předcházet

14. 12. 2018 Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 500x

Statková hnojiva jako možný zdroj zaplevelení

19. 11. 2018 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Ivana Rypová, Ph.D., Ing. Jiří Dvořák; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 747x

Proč a jak ošetřovat ozimé obilniny na podzim proti plevelům

02. 11. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 831x

Postemergentní regulace plevelů v ozimé řepce - Současná situace a trendy do budoucna

31. 10. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 746x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

27. 10. 2018 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 527x

Další články v kategorii Plevele

detail