Chemap Agro s.r.o.

Sekator OD nově i pro podzimní použití v ozimech

20. 10. 2017 Ing. Michal Vondra, Ph.D.; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 375x

Zajištění bezplevelného stavu ozimých obilnin od zasetí do sklizně je základním požadavkem každého pěstitele. V posledních letech významně narůstá v České republice a na Slovensku podíl ozimých obilnin herbicidně ošetřených na podzim. Hlavním důvodem pěstitelů je zajistit bezplevelný porost již na podzim, ale také se vyhnout případným kolizím a špičkám vznikajícím v zemědělských podnicích na jaře (příprava před setím, setí, přihnojování, insekticidní a fungicidní ošetření řepek).

Agronutrition

Novinkou v podzimních aplikačních možnostech v ozimých obilninách je rozšíření možností při hubení dvouděložných plevelů. Pro hubení výdrolu řepky, svízele přítuly a některých dalších dvouděložných plevelů na podzim proběhlo rozšíření povolení přípravku Sekator OD v dávkách 0,1–0,15 l/ha o podzimní aplikace (tab. 1).

Tab. 1.: Rozsah rozšířeného povolení herbicidu Sekator OD

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka

Termín ošetření

Pšenice ozimá

Ječmen ozimý

Žito ozimé

Tritikale ozimé

Ječmen jarní

svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté

0,1 l/ha

na jaře, BBCH 21–29 nebo ve fázi BBCH 32

pcháč oset

0,15 l/ha

Pšenice ozimá

Ječmen ozimý

Žito ozimé

Tritikale ozimé

plevele dvouděložné jednoleté

0,1 l/ha

na podzim, BBCH 12–23

svízel přítula, violka, rozrazil

0,15 l/ha

Domnívám se, že Sekator OD je natolik známý a oblíbený herbicid při jarních aplikacích, že ho ani není třeba nějak detailněji představovat. Neodpustím si však uvést několik základních a nových informací k tomuto herbicidu.

Herbicid Sekator OD je selektivní postemergentní systémový herbicid, který byl do roku 2017 určen pouze k hubení jarních a ozimých dvouděložných plevelů v obilninách na jaře. Současně však byl v posledních 5 letech prověřován při použití na podzim a od února 2017 je nově povolen také pro podzimní aplikace.

Optimální termín pro jarní aplikace je termín do konce odnožování obilniny (BBCH 21–29), v případě, že konkurenční plevele ještě nejsou přerostlé lze aplikovat do fáze 2. kolénka (BBCH 32).

Na podzim jsou povoleny aplikace Sekator OD od fáze dvou pravých listů (BBCH 12) do stádia tří odnoží obilniny (BBCH 23). V dávce 0,1 l/ha jsou hubeny dvouděložné jednoleté plevele v době vzcházení až do 4–6 pravých listů (řepka olejka, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec prostřední, hluchavky a heřmánky). Vyšší dávku 0,15 l/ha je třeba zvolit v případě výskytu svízele přítuly, violek a rozrazilů (graf 1).

Graf 1: Relativní účinnosti herbicidu Sekator OD aplikovaného na podzim v BBCH 12–23 pšenice ozimé (výsledky GEP pokusů v ČR a SR z let 2012–13)
Graf 1: Relativní účinnosti herbicidu Sekator OD aplikovaného na podzim v BBCH 12–23 pšenice ozimé (výsledky GEP pokusů v ČR a SR z let 2012–13)

Pro posílení účinnosti časně postemergentně aplikovaného herbicidu Cougar Forte na přerostlý svízel přítulu (nad 1–2 přesleny) a výdrol řepky (nad 2 listy) na podzim je možné použít prověřený tank mix Cougar Forte 0,5 l/ha + Sekator OD 0,05–0,1 l/ha.

Domnívám se, že těm z vás, kterým se dlouhodobě osvědčuje používání podzimních aplikací herbicidů ze skupiny sulfonylmočovin na hubení výdrolu řepky, svízele přítuly a jiných vzešlých dvouděložných plevelů, přináší rozšíření dostupnosti povolených podzimních herbicidních řešení o herbicid Sekator OD další a novou alternativu při podzimní hubení dvouděložných plevelů. Závěrem bych vám chtěl popřát mnoho spokojenosti s praktickým využitím herbicidu Sekator OD na jaře i na podzim.

Související články

Komplexní podzimní herbicidní ochrana obilnin - Mertil

16. 09. 2018 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance Plevele Zobrazeno 143x

Brasan s Teridoxem dá vyniknout vašim porostům řepky

15. 09. 2018 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 100x

Možnosti herbicidní ochrany ozimé řepky v podzimním období

14. 09. 2018 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk Plevele Zobrazeno 298x

MaxRaptor - Predátor plevelů k Vašim službám

28. 08. 2018 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Plevele Zobrazeno 139x

S japonskými bojovníky po boku

22. 07. 2018 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 166x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail