Chemap Agro s.r.o.

Stále výhodný přípravek Glean 75 PX

29. 09. 2016 Ing. Bohumil Štěrba; DuPont CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 981x

Přestože unikátní herbicidní přípravek Glean® je na trhu více jak 30 let, je stále výhodné ho použít pro ošetření obilnin na podzim. Formulační úprava WG (ve vodě rozpustné mikrogranule nestejné velikosti) byla nahrazena formulační úpravou PX („paste-extruded granules“, tj. ve vodě rychleji a rovnoměrněji rozpustné granule stejné velikosti). Glean 75 PX má použití rozšířené i do tritikale a více možností registrovaného použití v maximálních dávkách.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Originální herbicidní přípravek Glean 75 PX od společnosti DuPont je výhodné použít ve všech možných modelech podzimního herbicidního ošetření obilnin. Aplikace proti plevelům je možná buď jako samostatná (dávka přípravku 15–25 g/ha) nebo ve směsích tank-mix s ostatními širokospetrálními nebo speciálními chundelkohubnými přípravky (zpravidla dávka 7–15 g/ha).

Mezi hlavní důvody, proč je stále výhodné použít Glean 75 PX patří zejména:

1) Glean 75 PX hubí spolehlivě velký počet dvouděložných plevelů za bezkonkurenční cenu herbicidního hektarového ošetření.

Mezi velmi citlivé plevele patří např.: všechny heřmánkovité plevele, rmeny, brukvovité plevele (výdrol řepky olejky, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ředkev ohnice, úhorník mnohodílný, hořčice rolní a další), mák vlčí, svízel přítula do 2 přeslenů, šťovíky, výdrol slunečnice, hluchavky, konopice, merlíky, laskavce, rdesna, výdrol slunečnice, pomněnka rolní, kakosty, chrpa modrák, ptačinec žabinec, opletka obecná, vikve a další.

Glean 75 PX má vysokou účinnost na dvouděložné plevele jak v plných dávkách (20–25 g), tak i snížených (7–10 g). Z tohoto důvodu je velmi výhodné posílit vždy účinnost širokospetrálních herbicidů (např.: Bizon, Cougar Forte, Chocker, Maraton, Legato Plus, Sumimax, Agility, Trinity, Beflex a další) herbicidem Glean 75 PX v nižší dávce proti výdrolu řepky, heřmánkovitým a dalším plevelům, které vzchází etapovitě po celý podzim, zimu a časného jara.

Přípravek Glean 75 PX ale nehubí rezistentní populace chundelky metlice k herbicidům ze skupiny ALS inhibitorů, mezi které Glean patří. Proto je výhodné vytvořit směs tank-mix se širokospetrálními herbicidy nebo speciálními chundelkohubnými herbicidy, např.: Corello nebo přípravky s účinnou látkou chlortoluron nebo isoproturon.

Tab. 1: Doporučení k aplikaci přípravku Glean 75 PX

Dávka přípravku Glean 75 PX na 1 ha na podzim

Orientační cena ošetření 1 ha

15–25 g pro samostatnou aplikaci

330–550 Kč

7–15 g pro tvorbu směsí tank-mix, např.:

+ Bizon (1,0 l)

+ Cougar Forte (0,5 l)

+ Chocker (0,5 l)

+ Maraton (3,0–4,0 l)

+ Legato Plus (1,25 l)

+ Corello (125 g) + smáčedlo Šaman

+ Sumimax (60 g)

+ Agility (1,5 l)

+ Trinity (2,0 l)

+ Stomp 400 SC (2,5–4,0 l)

+ Activus 400 SC (2,5–4,0 l)

+ Pendigan 330 EC (3,0–4,0 l)

+ DefiEvo (4,0 l)

+ Herbaflex (1,75–2,0 l)

+ Affinity WG (2,0–2,25 kg)

+ Beflex (0,3 l)

+ Delfin (0,25 l)

+ Sempra 500 SC (0,25 l)

+ Saper 500 SC (0,25–0,3 l)

+ Aurora 40 WG (40 g)

+ přípravky s účinnou látkou chlortoluron, např.: Lentipur 500 FW, Tolurex 50 SC, Toluron (1,5–3,0 l), Syncuran 80 DP (1,0–2,0 kg)

+ přípravky s účinnou látkou isoproturon, např.: Isoproturon 500, Calipuron, Protugan 50 SC, Tolian Top (1,5–2,0 l)

154–330 Kč

Přípravky na ochranu rostlin používejte bezpečně. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si přečtěte etiketu / přiložené pokyny k používání přípravku.

 

2) Glean 75 PX má vysoký listový a dlouhodobý půdní účinek na brukvovité plevele. Je specialistou pro hubení vzcházejícího výdrolu řepky. Výdrol řepky klíčí a vzchází velmi rychle a dlouhodobě nejenom celý podzim, ale během teplé zimy a časného jara, než se plně zapojí porosty obilnin. Vždy silně konkuruje obilnině, je výhodnější ho hubit na podzim.

Obr. 1: Výdrol řepky klíčí a vzchází velmi rychle a etapovitě celý podzim, během teplé zimy i na jaře. Glean 75 PX má bezkonkurenční dlouhodobý účinek na tento plevel.
Obr. 1: Výdrol řepky klíčí a vzchází velmi rychle a etapovitě celý podzim, během teplé zimy i na jaře. Glean 75 PX má bezkonkurenční dlouhodobý účinek na tento plevel.

Obr. 2: Glean 75 PX spolehlivě hubí všechny heřmánkovité plevele i rozšiřující se úhorník mnohodílný
Obr. 2: Glean 75 PX spolehlivě hubí všechny heřmánkovité plevele i rozšiřující se úhorník mnohodílný


3) Glean 75 PX hubí i stále více se rozšiřující plevele, např. chrpu modrák, kakosty, opletku obecnou, vikve, svlačec rolní a další.

Uvedené plevele vzchází často již na podzim a nesmějí na podzim přerůst.

4) Glean 75 PX lze aplikovat kdykoliv až do zámrazu.

Časnější podzimní aplikaci přípravku Glean 75 PX lze výhodně spojit s insekticidním ošetřením proti přenašečům viróz obilnin. Ušetří se tím jeden pojezd po poli. Protože Glean 75 PX má velmi vysokou selektivitu k obilnině a hubí plevele také za nižších teplot, lze Glean 75 PX aplikovat prakticky až do zámrazu.

 

5) Glean 75 PX má velmi vysokou kvalitu originálního přípravku od společnosti DuPont.

Společnost DuPont dodává originální přípravek Glean 75 PXplastové dóze, obsahující 100 g přípravku. Na plastové dóze je přibalena etiketa přípravku. Plastová dóza je navíc spojena s kalibrovanou odměrkou sebedestruktivní připevňovací páskou s 3D hologramem. Všechny tyto ochranné prvky kvality originálního produktu Glean 75 PX garantují, že distributor i zemědělec nekupuje padělek, který může poškodit zdraví obsluhy postřikovačů, životní prostředí a porosty obilnin.

Obr. 4: Balení přípravku Glean® 75 PX s plastovou odměrkou a ochrannými prvky kvality originálního přípravku společnosti DuPont
Obr. 4: Balení přípravku Glean® 75 PX s plastovou odměrkou a ochrannými prvky kvality originálního přípravku společnosti DuPont

 

6) Omezení pro aplikaci přípravku Glean 75 PX na svazích se týkají pouze jarní aplikace!

Tab. 2: Omezení pro aplikaci přípravku Glean 75 PX v obilninách

Přípravek je vyloučen z použití v  ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Ochranné vzdálenosti od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových vodních organizmů:

Obilniny - podzimní aplikace: Za účelem ochrany vodních organizmů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k  povrchové vodě (bez ohledu na použití redukční technologie).

Ochranné vzdálenosti od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin:

Obilniny - S ohledem na ochranu necílových rostlin lze přípravek aplikovat pouze za použití nízkoúletových trysek. Při použití redukční technologie dodržujte neošetřené ochranné pásmo 20 m (redukce 50 %), 10 m (redukce 75 %) a 5 m (redukce 90 %). 90 %).

Obr. 5: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno jarní použití přípravku Glean 75 PX (trávy, obilniny) na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (svažitost 3 stupně a větší), t.j. pozemcích, jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 100 m
Obr. 5: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno jarní použití přípravku Glean 75 PX (trávy, obilniny) na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (svažitost 3 stupně a větší), t.j. pozemcích, jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 100 m

Závěr

Přípravek Glean 75 PX je výhodné využít ve všech modelech podzimního ošetření proti plevelům. Včas a správně provedené podzimní herbicidní ošetření obilnin přináší odstranění konkurence plevelů ještě před jejich škodlivostí pro obilniny a napomáhá dobrému vývoji obilniny před přezimováním. Protože jsou plevele v optimální fázi pro hubení, herbicidní přípravky mají zpravidla vyšší a rychlejší účinnost.

Související články

Roundup Flex
- náskok ve vývoji glyfosátů

09. 10. 2017 Ing. Miroslav Hrobský; Monsanto ČR s.r.o Plevele Zobrazeno 152x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

25. 09. 2017 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 218x

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

02. 09. 2017 Ing. Jan Truneček, Ing. Matúš Czakó; BASF Plevele Zobrazeno 305x

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 310x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 696x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail