Chemap Agro s.r.o.

Sulcotrek - Cesta k čisté kukuřici

15. 04. 2018 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Plevele Zobrazeno 225x

Sulcotrek je nově vyvinutý herbicid proti kompletnímu spektru jednoletých plevelů v kukuřici. Obsahuje originální kombinaci dvou osvědčených účinných látek s půdním a zároveň i kontaktním účinkem. Vysoká šetrnost umožňuje jeho použití i v osivových kukuřicích, rovněž tak i v pozdějších růstových fázích na opravné zásahy. Doporučujeme zejména pro časně postemergentní aplikace. Vše za příznivou cenu.

Agronutrition

Kompletní dvousložkový herbicid

Přípravek Sulcotrek je kombinovaný herbicid, obsahující účinné látky terbuthylazin a sulcotrione.

Účinná látka sulcotrione je selektivní systemický herbicid, který je přijímán listy a kořeny rostlin. Způsobuje vybělení, chlorózu a následné odumření citlivých rostlin. Příjem listy je rychlý a příznaky herbicidního působení se projeví na mladých, rostoucích pletivech během několika málo dní. Účinná látka je také přijímána kořeny a to zvláště za příznivých vlhkostních podmínek.

Účinná látka terbuthylazine inhibuje transportu elektronů. Destrukce buněčných stěn a membrán je hlavní příčinou listových nekróz a chloróz a posléze odumření celé rostliny. Terbuthylazine je přijímán převážně prostřednictvím koleoptyle, klíčků a kořenů rostlin. Klíčící plevele jsou likvidovány před vzcházením, v době vzcházení nebo krátce po vzejití.

Nejvhodnější použití

Sulcotrek je herbicid jedinečně kombinující účinné látky s chemicky odlišných skupin triazin + keton. To mu propůjčuje mimořádné široký záběr na plevele, jeho dlouhodobost a rychlý nástup účinku zároveň. Mechanizmus účinku je dvojí: přes půdu i přes listy. Použití Sulcotreku je velmi flexibilní. Umožňuje použítí jak preemergentně (PRE), tak časně postemergentně (CPOST 2–4 listy kukuřice), tak i postemergentně (POST 4–6 listů). Rovněž můžeme flexibilně volit dávku mezi 1,7–2,2 l/ha podle očekávaného tlaku plevelů. Standardně v našich podmínkách však doporučujeme zvolit termín časně postemergentě a použít plnou dávku 2,2 l/ha. Tak lze nejvíce využít nabízených výhod přípravku za výbornou cenu.

Velmi široký záběr

Kromě běžného spektra kukuřičných plevelů Sulcotrek také výborně účinkuje na plevele, s kterými některé běžně používané herbicidy mívají problémy, jako je výdrol slunečnice a řepky, dále kakosty, lebedy, durman, opletka, mračňák, ambrózie a merlíky i lebedy již rezistentní na triazinové herbicidy. Jeho účinek je rychlý a dobře viditelný. Již za 5–7 dnů se objevují charakteristické symptomy vybělování plevelů.

Kombinace pro silná zaplevelení

V případech očekávaného silného výskytu plevelů, zejména ježatky kuří nohy můžeme posílit Sulcotrek jeho kombinací s přípravkem Efica 960 EC. Ta obsahuje 960 g/l účinné látky S-metolachlor a posílí účinnost na všechny trávovité plevele, ale také laskavce, heřmánky, hluchavky, rdesna a další. Nejvhodnější doba pro aplikaci nastává, když má kukuřice 2–4 listy a volíme dávku Sulcotrek 2,0 l + Efica 1,2 l/ha.

V případě velmi silného výskytu následných vln ježatky kuří nohy lze s výhodou použít na jejich úplnou kontrolu i pozdější aplikaci Nicogan 1,0 l/ha. Tato situace ale nastává jen v případě dlouhodobě nepříznivých podmínek (kdy kukuřice špatně roste vlivem stresu z dlouhodobého sucha). V normálních vláhových podmínkách použití CPOST a dávka 2,2 l/ha bude bezpečně stačit.

Superselektivita

V případě Sulcotreku lze hovořit o jeho tzv. superselektivitě k pěstované kukuřici. Tato jeho vlastnost je využívána v porostech osivových kukuřic přípravku, kde liniové odrůdy bývají mimořádně citlivé na použití herbicidů. Ale i v běžných porostech kukuřice použití Sulcotreku nezpůsobí kukuřici stress a její následné přibrzdění v růstu. Tato vlastnost byla náležitě zdokumentována v sousední kukuřičně velmoci Maďarsku (1 mil. ha kukuřice), kde přesné pokusy ukázaly zvýšení výnosů zrna i silážní hmoty po použití Sulcotreku o 5–15 % dle místa a odrůdy oproti běžně používaným standardům.

Tank mix se specializovanými smáčedly

Pokud aplikujete preemergentně, doporučujeme spíše použít půdní smáčedlo Grounded 0,2–0,4 l/ha, které zajistí lepší rozprostření a silnější vazbu na půdní částice. Má rovněž vestavěné protiúletové vlastnosti. Pokud přípravek používáte postemergentně, kdy jsou plevele již více vzešlé a tvoří zelené koberce, bude vhodnější použít přípravek Rollwet 0,1 l/ha, který zajistí dokonalé ovlhčení listů plevelů, i těch se silnější voskovou vrstvičkou. Účinek se tak ještě zesílí.


Užitečná řešení. ADAMA je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu. Jednoduše porosteme spolu.

Návod k použití a registrace herbicidu Sulcotrek

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávkování

Poznámka

Kukuřice

plevele dvouděložné jednoleté

2,0–2,2 l/ha

PRE BBCH 00–05, plevele před vzejitím

ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté

1,75–2,2 l/ha

POST BBCH 12–16, plevele max. BBCH 14

 

inz

Související články

Komplexní podzimní herbicidní ochrana obilnin - Mertil

16. 09. 2018 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance Plevele Zobrazeno 138x

Brasan s Teridoxem dá vyniknout vašim porostům řepky

15. 09. 2018 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 97x

Možnosti herbicidní ochrany ozimé řepky v podzimním období

14. 09. 2018 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk Plevele Zobrazeno 289x

MaxRaptor - Predátor plevelů k Vašim službám

28. 08. 2018 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Plevele Zobrazeno 137x

S japonskými bojovníky po boku

22. 07. 2018 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 166x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail