Chemap Agro s.r.o.

Sulcotrek - Cesta k čisté kukuřici

15. 04. 2018 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Plevele Zobrazeno 405x

Sulcotrek je nově vyvinutý herbicid proti kompletnímu spektru jednoletých plevelů v kukuřici. Obsahuje originální kombinaci dvou osvědčených účinných látek s půdním a zároveň i kontaktním účinkem. Vysoká šetrnost umožňuje jeho použití i v osivových kukuřicích, rovněž tak i v pozdějších růstových fázích na opravné zásahy. Doporučujeme zejména pro časně postemergentní aplikace. Vše za příznivou cenu.

Agronutrition

Kompletní dvousložkový herbicid

Přípravek Sulcotrek je kombinovaný herbicid, obsahující účinné látky terbuthylazin a sulcotrione.

Účinná látka sulcotrione je selektivní systemický herbicid, který je přijímán listy a kořeny rostlin. Způsobuje vybělení, chlorózu a následné odumření citlivých rostlin. Příjem listy je rychlý a příznaky herbicidního působení se projeví na mladých, rostoucích pletivech během několika málo dní. Účinná látka je také přijímána kořeny a to zvláště za příznivých vlhkostních podmínek.

Účinná látka terbuthylazine inhibuje transportu elektronů. Destrukce buněčných stěn a membrán je hlavní příčinou listových nekróz a chloróz a posléze odumření celé rostliny. Terbuthylazine je přijímán převážně prostřednictvím koleoptyle, klíčků a kořenů rostlin. Klíčící plevele jsou likvidovány před vzcházením, v době vzcházení nebo krátce po vzejití.

Nejvhodnější použití

Sulcotrek je herbicid jedinečně kombinující účinné látky s chemicky odlišných skupin triazin + keton. To mu propůjčuje mimořádné široký záběr na plevele, jeho dlouhodobost a rychlý nástup účinku zároveň. Mechanizmus účinku je dvojí: přes půdu i přes listy. Použití Sulcotreku je velmi flexibilní. Umožňuje použítí jak preemergentně (PRE), tak časně postemergentně (CPOST 2–4 listy kukuřice), tak i postemergentně (POST 4–6 listů). Rovněž můžeme flexibilně volit dávku mezi 1,7–2,2 l/ha podle očekávaného tlaku plevelů. Standardně v našich podmínkách však doporučujeme zvolit termín časně postemergentě a použít plnou dávku 2,2 l/ha. Tak lze nejvíce využít nabízených výhod přípravku za výbornou cenu.

Velmi široký záběr

Kromě běžného spektra kukuřičných plevelů Sulcotrek také výborně účinkuje na plevele, s kterými některé běžně používané herbicidy mívají problémy, jako je výdrol slunečnice a řepky, dále kakosty, lebedy, durman, opletka, mračňák, ambrózie a merlíky i lebedy již rezistentní na triazinové herbicidy. Jeho účinek je rychlý a dobře viditelný. Již za 5–7 dnů se objevují charakteristické symptomy vybělování plevelů.

Kombinace pro silná zaplevelení

V případech očekávaného silného výskytu plevelů, zejména ježatky kuří nohy můžeme posílit Sulcotrek jeho kombinací s přípravkem Efica 960 EC. Ta obsahuje 960 g/l účinné látky S-metolachlor a posílí účinnost na všechny trávovité plevele, ale také laskavce, heřmánky, hluchavky, rdesna a další. Nejvhodnější doba pro aplikaci nastává, když má kukuřice 2–4 listy a volíme dávku Sulcotrek 2,0 l + Efica 1,2 l/ha.

V případě velmi silného výskytu následných vln ježatky kuří nohy lze s výhodou použít na jejich úplnou kontrolu i pozdější aplikaci Nicogan 1,0 l/ha. Tato situace ale nastává jen v případě dlouhodobě nepříznivých podmínek (kdy kukuřice špatně roste vlivem stresu z dlouhodobého sucha). V normálních vláhových podmínkách použití CPOST a dávka 2,2 l/ha bude bezpečně stačit.

Superselektivita

V případě Sulcotreku lze hovořit o jeho tzv. superselektivitě k pěstované kukuřici. Tato jeho vlastnost je využívána v porostech osivových kukuřic přípravku, kde liniové odrůdy bývají mimořádně citlivé na použití herbicidů. Ale i v běžných porostech kukuřice použití Sulcotreku nezpůsobí kukuřici stress a její následné přibrzdění v růstu. Tato vlastnost byla náležitě zdokumentována v sousední kukuřičně velmoci Maďarsku (1 mil. ha kukuřice), kde přesné pokusy ukázaly zvýšení výnosů zrna i silážní hmoty po použití Sulcotreku o 5–15 % dle místa a odrůdy oproti běžně používaným standardům.

Tank mix se specializovanými smáčedly

Pokud aplikujete preemergentně, doporučujeme spíše použít půdní smáčedlo Grounded 0,2–0,4 l/ha, které zajistí lepší rozprostření a silnější vazbu na půdní částice. Má rovněž vestavěné protiúletové vlastnosti. Pokud přípravek používáte postemergentně, kdy jsou plevele již více vzešlé a tvoří zelené koberce, bude vhodnější použít přípravek Rollwet 0,1 l/ha, který zajistí dokonalé ovlhčení listů plevelů, i těch se silnější voskovou vrstvičkou. Účinek se tak ještě zesílí.


Užitečná řešení. ADAMA je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu. Jednoduše porosteme spolu.

Návod k použití a registrace herbicidu Sulcotrek

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávkování

Poznámka

Kukuřice

plevele dvouděložné jednoleté

2,0–2,2 l/ha

PRE BBCH 00–05, plevele před vzejitím

ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté

1,75–2,2 l/ha

POST BBCH 12–16, plevele max. BBCH 14

 

inz

Související články

Vytrvalé plevele v porostech kukuřice

17. 05. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Světlana Chovancová; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 202x

Invazní plevele (2) - Mračňák Theophrastův

14. 05. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 248x

Efektivní herbicidní ochrana v ozimých obilninách na jaře

10. 04. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 640x

Zaplevelení jarního ječmene a posklizňové hospodaření

29. 03. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 429x

Další články v kategorii Plevele

detail