Chemap Agro s.r.o.

Technologie Mustang 4×4
Nový účinný způsob odplevelení ozimých a jarních obilnin

18. 04. 2017 Ing. Petr Portych; Dow AgroSciences Plevele Zobrazeno 481x

Všechna odvětví lidské činnost zaznamenávají v posledních letech nebývalý pokrok v inovacích a nových výzkumných objevech. Nejinak je tomu i v zemědělství počínaje zlepšením odrůd a hybridů (kdo by před 20 lety věřil desetitunovým výnosům ozimé pšenice i v běžných podmínkách České republiky), přes strojní vybavení až po ochranu rostlin před škodlivými činiteli. V obilninách představují v posledních letech největší pokrok především přípravky jako Mustang Forte, Huricane či Bizon. Tyto přípravky prakticky vyčerpaly potenciál samostatných herbicidů a dalším krokem budou technologie. Jako první přichází Technologie Mustang 4×4.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

V čem je Technologie Mustang 4×4 revoluční?

Technologie Mustang 4×4 přichází s novou filozofií ošetřování obilnin proti plevelům v jarních měsících. Doposud se většina firem snažila prodávat svá řešení ve formě svých nejlépe nově objevených účinných látek. Každá účinná látka však vykazuje rozdíly v účinnosti na široké spektrum plevelů. Vedle toho samozřejmě vždy zůstávají plevele, na které v použitelné dávce nepůsobí daná látka vůbec. Technologie Mustang 4×4 kombinuje účinné látky tak, aby obsáhly prakticky kompletní spektrum plevelů již v nejnižších hektarových dávkách. Tato filozofie má příznivý vliv především na:

  • spolehlivý účinek na plevele (na prakticky každý plevel je v technologii látka, která jej vyhubí spolehlivě i v nízké dávce),
  • selektivitu vůči obilnině - jsou použity minimální dávky účinných látek, které obilnina snadno odbourá a není tak brzděna v růstu nebo není snížen její výnosový potenciál,
  • možnost vysévat následně jakoukoliv plodinu, protože nízké dávky účinných látek se v půdě do sklizně spolehlivě odbourají,
  • životní prostředí - minimální dávky účinných látek se velmi snadno odbourávají v půdě a nemají vliv na spodní nebo povrchové vody, užitečné organizmy či půdní komplex.

Použití v praxi

Technologie Mustang 4×4 je připravena pro snadné uživatelské použití. V jedné krabici obsahuje jednu 5 litrovou lahev nově registrovaného herbicidu Pixxaro a tři 5 litrové lahve širokospektrálního herbicidu Mustang Forte. Jedna krabice je určena pro ošetření 20 hektarů všech ozimých obilnin (ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, tritikale) a 25 ha jarních obilnin (jarní ječmen, jarní pšenice). Technologie není registrována v ovsu.

Ve všech ozimých obilninách se aplikuje Technologie Mustang 4×4 v tank-mixu Pixxaro 0,25 l/ha + Mustang Forte 0,75 l/ha. V jarních obilninách se aplikuje v tank-mixu Pixxaro 0,2 l/ha + Mustang Forte 0,6

Působení Technologie Mustang 4×4

Při použití Technologie Mustang 4×4 je aplikováno v ozimých obilninách: 3 g/ha účinné látky arylex, 3,75 g/ha florasulamu, 7,5 g/ha aminopyralidu, 60 g/ha fluroxypyru a 135 g/ha 2,4-D.

Podstata účinku Technologie Mustang 4×4 je v účinnostní symbióze jednotlivých herbicidních látek tak, aby na všechny plevele byla přítomna účinná látka, která daný plevel hubí již ve velmi nízké dávce. Aplikace Technologie je tím velmi účinná, šetrná k dané plodině, ale i životnímu prostředí a neomezuje nijak výsev následné plodiny. Dávky 3-7,5 g/ha u prvních 3 účinných látek jsou v půdě do sklizně odbourány a dávky 60 g/ha u fluroxypyru a 135 g/ha u 2,4 D jsou velmi nízké ve srovnání s jejich používáním v minulosti. Vedle toho fluroxypyr i 2,4 D jsou růstové herbicidy, které přes půdu nepůsobí a rychle se odbourají.

Účinek na plevele

Technologie Mustang 4×4 působí prakticky na kompletní spektrum všech plevelů v ozimých i jarních obilninách jak ukazuje tabulka 1. Z té je vidět účinek na prakticky kompletní spektrum plevelů. Pouze účinek na rozrazil břečťanolistý v ozimých obilninách na jaře není dostatečný. Pokud je na pozemku silné zaplevelení rozrazily, doporučujeme aplikovat Huricane 200 g/ha společně se smáčedlem Šaman 0,2 l/ha nebo tank-mix Biplay + Starane Forte.

Tab. 1: Účinek Technologie Mustang 4×4 na plevele v ozimých a jarních obilninách
Tab. 1: Účinek Technologie Mustang 4×4 na plevele v ozimých a jarních obilninách

Další výhody

Technologie Mustang 4×4 poskytuje uživateli vedle spolehlivého účinku i jedinečnou volnost při řešení mimořádných problémů jako je netypické zaplevelení nebo přerůstající plevele. I když je technologií robustní a univerzální a na 95–97 % všech ploch obilnin, kde nejsou přítomny trávovité plevele, bude vyhovovat, může na některých pozemcích převažovat jen některý druh odolného a přerůstajícího plevele. Pak je možno posílit některou složku technologie (Mustang Forte nebo Pixxaro) nákupem samostatného přípravku a jeho přidáním. Mustang Forte má maximální dávku v ozimech 1,0 l/ha a v jařinách 0,8 l/ha, zatímco Pixxaro má ve všech obilninách maximální registrovanou dávku 0,5 l/ha.

Posílení účinnosti technologie navýšením dávky Mustangu Forte až na maximální dávku je vhodné, pokud v ozimech je převažujícím plevelem violka, která již začíná kvést, nebo v jarních obilninách, kde je převažujícím plevelem pcháč oset.

V ostatních případech nemá smysl navyšovat dávku Mustangu Forte. Navýšení dávky Pixxara vesměs nemá smysl. Vyjímkou mohou být jen kakosty nebo přerůstající zemědým. Pak má smysl zvýšit dávku na 0,3 l/ha u ozimů a 0,25 l/ha u jařin.

Samostatná aplikace

Po zavedení Technologie Mustang 4×4 nemá samostatná aplikace obsažených přípravků velký význam. U Mustangu Forte připadá v úvahu především u pozemků se silným zaplevelením violkami nebo pcháčem osetem, ale zároveň by na pozemku neměly být ve větším množství přítomny hluchavky, zemědýmy a kakosty.

Samostatná aplikace Pixxara připadá v úvahu častěji a to především jako opravný zásah na kontrolu svízele přítuly, pohanky svlačcovité, merlíků, rdesen a dalších plevelů, které se mohou po základním ošetření obilniny objevit ještě před metáním. Pixxaro je registrované až do růstové fáze BBCH 45 - naduření listové pochvy praporcového listu. Samostatně se Pixxaro aplikuje v dávce 0,4 l/ha. Účinek na přerůstající svízel přítulu je jedinečný. Kombinace fluroxypyru s novou účinnou látkou arylex je na svízel přítulu i v přerůstající fázi naprosto bez konkurence. Pokud by na pozemku došlo k jarnímu obrážení nebo vzcházení svízele, který je před metáním obilniny nitkovitý a slabý, postačuje na jeho vyhubení jen 0,25 l/ha.

Možnosti míchání s dalšími přípravky

Technologii Mustang 4×4 nemá smysl kombinovat s jinými herbicidy, ale dle potřeby je možno přidávat insekticidy Nurelle D a Rafan, fungicidy Atlas, Apel, Bell Pro a další. Také je možno v případě potřeby přidat i růstový regulátor Fixator v maximální dávce 0,3 l/ha, když optimální dávka je 0,2–0,25 l/ha. Pokud je třeba aplikovat vyšší dávku Fixatoru, doporučujeme samostatnou aplikaci Fixatoru s minimálním odstupem 5 dnů od aplikace Technologie Mustang 4×4.

V současné době neexistuje jiný přípravek či tank-mix přípravků, který by se v účinnosti na svízel  přítulu, a to i v přerůstající fázi, vyrovnal účinku  Pixxara v dávce 0,4 l/ha, ten je i specialistou  na hluchavky, zemědým, konopici a další plevele
V současné době neexistuje jiný přípravek či tank-mix přípravků, který by se v účinnosti na svízel přítulu, a to i v přerůstající fázi, vyrovnal účinku Pixxara v dávce 0,4 l/ha, ten je i specialistou na hluchavky, zemědým, konopici a další plevele

Pokud je ozimá pšenice, žito nebo tritikale zaplevelené širokým spektrem dvouděložných plevelů včetně chundelky metlice a obtížně hubitelných rozrazilů, violek, svízele, kakostů apod., je nejvhodnějším řešením aplikace širokospektrálního herbicidu Huricane
Pokud je ozimá pšenice, žito nebo tritikale zaplevelené širokým spektrem dvouděložných plevelů včetně chundelky metlice a obtížně hubitelných rozrazilů, violek, svízele, kakostů apod., je nejvhodnějším řešením aplikace širokospektrálního herbicidu Huricane

Foto MFT2 – přerůstající svízel přítula
Technologie Mustang 4×4 představuje v současnosti nejúčinnější odplevelení všech ozimých a jarních obilnin od kompletního spektra dvouděložných plevelů

Nová účinná látka v herbicidu Pixxaro

V posledních letech nebyla v obilninách dlouho uvedena nová účinná látka. Až v loňském roce byla v některých státech a letos i v České a Slovenské republice uvedena na trh nově registrovaná účinná látka arylex. Ta byla vyvinuta především proto, aby působila na nové výzvy pěstitelů obilnin v Evropě, a těmi jsou v oblasti plevelů především zemědýmy, hluchavky, kakosty. Vedle toho ale arylex působí naprosto jedinečně na svízel přítulu, máky a další plevele. V Technologii Mustang 4×4 představuje arylex skutečný technologický průlom v ošetřování ozimých i jarních odbilnin od plevelů.

Řešení chundelky metlice a kompletního spektra dvouděložných plevelů

Pokud je ozimá pšenice, žito nebo tritikale zaplevelené chundelkou metlicí a širokým spektrem dvouděložných plevelů včetně svízele, rozrazilů, violek, pcháče osetu, heřmánkovitých plevelů, brukvovitých a dalšího širokého spektra dvouděložných plevelů, je z hlediska účinnosti, ale i ceny, nejvhodnější použití širokospektrálního herbicidu Huricane v dávce 200 g/ha, který je vhodné aplikovat v DAM 390 nebo jiném tekutém hnojivu. Aplikace je ale možná i ve 150–250 l vody/ha, kdy pro zvýšení účinku na trávy je možno přidat smáčedlo Šaman v dávce 0,2 l/ha.

Výhodné je také aplikovat Huricane na pozemcích, kde sice není chundelka metlice, ale silný výskyt rozrazilů, případně violek, které jsou na jaře obtížně hubitelné.

Sveřepy na jaře

Sveřepy, především sveřep jalový patří mezi plevele, které se začaly rychle šířit ve všech oblastech pěstování obilnin. Nejprve zaplevelí okraje pozemku a postupně se rozšíří plošně. Jak sveřepy v současnosti optimálně hubit?

Pokud nebyly ozimé obilniny (pšenice, žito, tritikale) odpleveleny v podzimním období, je nejvhodnějším řešením TM Huricane v dávce 200 g/ha s Corellem 125 g/ha a přidáním smáčedla Šaman 0,4 l/ha. Tato kombinace vyhubí nejenom sveřepy, ale i prakticky všechny ostatní plevele přítomné na pozemku včetně chundelky, ovsa hluchého a dále ještě zabezpečí, že případný pýr nebude pokračovat v růstu, ale musí být v době ošetření vzešlý.

Jestliže byly ozimé obilniny (pšenice, žito, tritikale) odpleveleny již na podzim a na pozemku zůstaly jen sveřepy, případně vzchází svízel, výdrol slunečnice, řepky, brukvovité plevele apod., postačuje jen aplikace samotného Corella v dávce 250 g/ha společně se smáčedlem Šaman v dávce 0,4 l/ha.

Aplikace Huricane a Corella není možná v ozimém a jarním ječmeni a v ovsu.

Technologie Mustang 4×4
Nový účinný způsob odplevelení ozimých a jarních obilnin

V současné době neexistuje jiný přípravek či tank-mix přípravků, který by se v účinnosti na svízel přítulu, a to i v přerůstající fázi, vyrovnal účinku Pixxara v dávce 0,4 l/ha, ten je i specialistou na hluchavky, zemědým, konopici a další plevele
Pokud je ozimá pšenice, žito nebo tritikale zaplevelené širokým spektrem dvouděložných plevelů včetně chundelky metlice a obtížně hubitelných rozrazilů, violek, svízele, kakostů apod., je nejvhodnějším řešením aplikace širokospektrálního herbicidu Huricane
Technologie Mustang 4×4 představuje v současnosti nejúčinnější odplevelení všech ozimých a jarních obilnin od kompletního spektra dvouděložných plevelů

Související články

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

25. 09. 2017 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 33x

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

02. 09. 2017 Ing. Jan Truneček, Ing. Matúš Czakó; BASF Plevele Zobrazeno 223x

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 275x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 629x

Regulace plevelů před sklizní obilnin a předsklizňové aplikace

23. 07. 2017 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 307x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
23%
4%
51%
detail