Chemap Agro s.r.o.

Titan systém odplevelení cukrovky
Šlape jako hodinky

30. 04. 2018 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Plevele Zobrazeno 393x

Goltix Titan je dvousložkový herbicid do cukrovky s prodlouženým působením a vysokou přidanou hodnotou. Ideální partner pro herbicid Belveder Forte. Spolu vytváří Titan Systém kontroly plevelů v cukrovce kombinující pět účinných látek. Nabízí jednoduchý recept na čisté pole. Mimořádně šetrný k cukrovce již od jejího vzcházení.

Agronutrition

Unikátní kombinace osvědčených látek

Přípravek Goltix Titan je selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) vyvinutý pro hubení jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě. Goltix Titan obsahuje dvě účinné látky. Jednak osvědčený metamitron se známou herbicidní účinností, jenž je zde použit v jemně mleté formě. Druhou účinnou látkou je quinmerack. Výsledkem jedinečné kombinace těchto dvou látek je kontrola velmi rozsáhlého spektra plevelů v porostech řepy, přičemž je přípravek cukrovkou nadstandardně dobře snášen. Vyznačuje se rovněž velmi dobrou mísitelností. Obě účinné látky jsou pleveli přijímány kořenem a listem.

Rozšířené plevelohubné spektrum

Pěstitelé cukrovky dobře znají a léta používají osvědčený přípravek Goltix Top. Logická otázka je tedy jednoduchá: V čem je Goltix Titan lepší než stávající Goltix Top? První odpověď se skrývá v přínosech přidané účinné látky quinmerac. Goltix Titan díky ní nabízí rozšířenou a lepší účinnost zejména na svízel přítulu, tetluchu kozí pysk, lebedu rozkladitou, rdesno červivec, lilek černý a kokošku pastuší tobolku.

Prodloužená účinnost

Druhou odpovědí je prodloužená účinnost. Přípravek je špičkově formulován. Obsahuje velmi čisté nenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, které výrazně napomáhají zlepšení stability účinných látek vůči UV záření. Účinné látky díky této technologii pak déle odolávají rozkladu působením slunečního záření. To přináší pro praxi delší i vyšší herbicidní účinnost přípravku.

Titan Systém

Přípravek Goltix Titan byl vyvíjen i se záměrem nalézt optimálního partnera pro přípravek Belveder Forte obsahující tři účinné látky v unikátním poměru (phenmedipham 100g/l + desmedipham 100g/l + ethofumesate 200g/l). Spolu nyní tyto dva přípravky vytváří jednoduchý Titan Systém odplevelení cukrovky. V prvním termínu doporučujeme dávku Goltix Titan 1,33–2,0 l/ha + Belvedere Forte 0,8 l/ha. V následných dvou aplikacích již zvýšíme dávku Belvedere Forte na 1,0 l/ha, hektarová dávka Goltix Titan zůstává stejná 1,33–2,0 l/ha. Celý Titan Systém se vyznačuje mimořádnou šetrností k pěstované plodině. Základní schéma systému obsahuje přiložená tabulka.

Koncepce Titan Systému byla vedena snahou nabídnout kompletní řešení postavené na 3 základních pilířích: 1. Vysoká účinnost. 2. Vysoká šetrnost k cukrovce. 3. Jednoduchost použití. Pozitivní zkušenosti našich i evropských pěstitelů ukazují, že je to krok správným směrem.

Kombinace s Grounded

Specializované půdní smáčedlo Grounded zabrání nežádoucímu úletu postřiku, jeho rovnoměrnější distribuci na povrchu pole a zlepší navázání účinné látky na půdně sorpční komplex. Výsledkem je prodloužení doby účinnosti a omezení jeho případného vyplavování silnými dešti. Doporučujeme dávku 0,2–0,4 l/ha dle zvolené hektarové dávky vody a druhu půdy. Na lehčích půdách volíme dávku vyšší.


Užitečná řešení. ADAMA je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu. Jednoduše porosteme spolu.

Titan Systém ošetření cukrovky

Termín aplikace

Goltix Titan

Belvedere Forte

T1

1,33–2,0 l/ha

0,8 l/ha

T2

1,33–2,0 l/ha

1,0 l/ha

T3

1,33–2,0 l/ha

1,0 l/ha

Dávku 1,33 l/ha volíme při očekávaném středním zaplevelení a mírném, vlhkém počasí.
Dávku až 2,0 l/ha volíme při očekávaném silném zaplevelení, při silnějším výskytu tetluchy a při očekávaných přísušcích.

 

inz

Související články

Vytrvalé plevele v porostech kukuřice

17. 05. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Světlana Chovancová; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 203x

Invazní plevele (2) - Mračňák Theophrastův

14. 05. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 248x

Efektivní herbicidní ochrana v ozimých obilninách na jaře

10. 04. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 640x

Zaplevelení jarního ječmene a posklizňové hospodaření

29. 03. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 429x

Další články v kategorii Plevele

detail