Chemap Agro s.r.o.

Velmi účinně proti laskavcům a dalším obtížným plevelům v cukrové řepě bez „Déčka“

24. 04. 2021 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Plevele Zobrazeno 222x

Tradiční pěstování cukrové řepy se v posledních dnech stává mnohem složitějším, a to díky zákazu některých dlouho používaných účinných látek. V roce 2020 skončily herbicidy na bázi chloridazonu a desmedifamu (tzv. „Déčko“). Výše uvedené 2 účinné látky se na mnoho let staly nedílnou součástí postřikových sledů, které ale bude nutno od této sezóny změnit a nahradit novými. Desmedifam byl používán zejména k postemergentnímu hubení laskavců a jeho výpadek v postřikových sledech by tak mohl znamenat určitou nesnáz při hubení tohoto plevele a způsobit citelný výpadek výnosu či zhoršit sklizňové práce.

Cílem herbicidní ochrany cukrové řepy s přípravky firmy Agro Aliance byly a jsou „řešení šitá na míru“ každému konkrétnímu porostu. Proto jsme se již v uplynulých 2 letech připravovali na tuto skutečnost (úbytek účinných látek) a na základě zkušeností našich terénních pracovníků vám můžeme doporučit použití účinné látky dimethenamid-P, která má potenciál širokého používání v řepě. Jedná se jednak o dvousložkový herbicid Topkat, který obsahuje 167 g/l quinmeracu a 333 g/l dimethenamidu-P. Obě účinné látky s převažujícím půdním účinkem jsou zemědělské veřejnosti velmi dobře známé, ale ve vzájemném ready-mixu jsou na trhu řepných herbicidů poprvé.

Quinmerac působí jako systemický půdní a listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení do fáze maximálně 1. pravého listu

Dimethenamid-P je přijímán především prostřednictvím koleoptyle trav, kořeny a nadzemními částmi dvouděložných rostlin při klíčení a vzcházení. Tato účinná látka významně posiluje účinek i na jednoleté trávovité plevele, čímž se ušetří minimálně 1 aplikace klasického graminicidu. Tato účinná látka se používá i k hubení kakostů a samozřejmě také laskavců.

Přípravek Topkat je registrován proti jednoletým dvouděložným plevelům a ježatce kuří noze, aplikuje se postemergentně ve třech následných dělených aplikacích (T1 - 0,3 l/ha, T2 - 0,6 l/ha, T3 - 0,6 l/ha - do celkové dávky 1,5 l/ha/sezónu) spolu v tank-mix směsích s dalšími registrovanými herbicidy do cukrovky na bázi účinných látek PMP, ethofumesát, triflusulfuron a metamitron. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Aplikace se provádí v růstové fázi cukrovky BBCH 10–18, interval mezi aplikacemi je minimálně 7 dní. Plevele by měly být maximálně do fáze 2 pravých listů (BBCH 12).

Druhým herbicidem určeným do tank-mix směsí je jednosložkový Outlook s obsahem 720 g/l dimethenamidu-P. Před několika málo lety byl součástí postřikového sledu Flirt Nový + Outlook. A právě při používání tohoto sledu jsme vypozorovali velmi dobrou účinnost dimethenamidu-P na laskavce a kakosty. Nasazením tohoto herbicidu je možné tyto obtížně hubitelné plevele odstranit, a to zařazením Outlooku do postřikových sledů od 6. pravého listu cukrové řepy do celkového množství 0,9 l/ha, samozřejmě v kombinacích s dalšími registrovanými řepnými herbicidy.

Nasazení účinné látky dimethenamid-P do postřikových sledů, ať již v podobě Topkatu či Outlooku, spolehlivě laskavce zahubíte. Proto doporučujeme na základě zkušeností našich terénních specialistů - řepařů, výše 2 uvedené přípravky použít.

K dalším přípravkům účinkujícím na laskavce patří např. herbicid Shiro (triflusulfuron 486 g/kg) v granulované formulaci s dávkováním 20–30 g/ha, který je vhodný kombinovat se smáčedlem Gondor (50 % lecitin).

Kromě přípravků na ochranu rostlin, firma Agro Aliance dodává i široký sortiment listových hnojiv s obsahem makro i mikroprvků (Alicuprin, Cigofol K, Gluconex Cu, N-Ergy Start, N-Ergy Tonus, Wuxal Microplant, Wuxal Super, Wuxal Boron Plus, Wuxal SUS Kombi Mg a Wuxal top P) a mikrogranulát Microstar PMX-NG určený pro hnojení pod patu při setí cukrovky.

Při ochraně cukrovky, ale i všech dalších plodin, se vždy vyplatí používat originální výrobky od renomovaných výrobců.

Program hubení tetluchy kozího pysku, laskavců, rdesen, výdrolu řepky a trávovitých plevelů v cukrovce (dávka na 1 ha):

T1: Fenifan 2,5 l + Stemat Super 0,2 l + Topkat 0,3 l + Shiro 20 g + Gondor 0,2 l

T2: Fenifan 1,5 l + Tandem Stefes FL 1,0 l + Topkat 0,6 l + Target SC 1,0 l + Shiro 30 g + Gondor 0,2 l

T3: Fenifan 1,5 l + Tandem Stefes FL 1,5 l + Topkat 0,6 l + Target SC 1,5 l + Shiro 30 g + Gondor 0,2 l

Související články

Vliv půdní organické hmoty na chování pesticidů v půdě

07. 05. 2021 Ing. Martin Kočárek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 92x

Nové trendy v regulaci plevelů v kukuřici a výsledky srovnávacích pokusů

06. 05. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 177x

Regulace plevelů při pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů

05. 05. 2021 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 184x

Herbicidy v kukuřici - výsledky tříletých pokusů

26. 04. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Plevele Zobrazeno 310x

Časně jarní regenerační a herbicidní ošetření

24. 04. 2021 Ing. Martin Olišar; UPL Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 313x

Další články v kategorii Plevele

detail