Chemap Agro s.r.o.

Využití herbicidů Rapsan v řepce

19. 08. 2019 Ing. Pavel Hasman; BELCHIM Crop Protection Czech Republic s.r.o. Plevele Zobrazeno 153x

Ošetření řepky proti plevelům patří mezi základní a prvotní opatření pro pěstování této plodiny. Stále nejrozšířenější způsob ošetření je preemergentní a časně postemergentní aplikace. A to zejména pro svou vysokou účinnost a dlouhé reziduální působení.

Agronutrition

Balíček Rapsan 400 SC + Command 36 CS

Mezi preemergentní klasiku patří použití tohoto balíčku obsahujícího 15 l přípravku Rapsan 400 SC a 2 l přípravku Command 36 CS. Tento balíček je určen na 10 ha. Přípravek Rapsan 400 SC v dávce 1,5 l/ha zajištuje spolehlivou ochranu proti širokému spektru dvouděložných a jednoděložných plevelů, pro posílení účinnosti zejména na svízel přítulu se přidává 0,2 l/ha přípravku Command 36 CS. Jako u každých preemergentních aplikací herbicidů je pro výborný účinek potřeba dobře urovnané pole bez hrud a hlavně dostatek srážek, aby došlo k ovlhčení povrchu půdy, půdního profilu, a tím k příjmu přípravku vzcházejícími plevely. V posledních letech se ukazuje, že úspěšnost použití preemergentních herbicidů, právě vzhledem k dostatečné vlhkosti, bývá při aplikacích do řepky v pozdním létě mnohem úspěšnější než třeba preemergentní aplikace na jaře do kukuřice.

Rapsan Plus

Přípravek Rapsan Plus je možné použít preemergentně tak i časně postemergentně až do fáze 4 listů plodiny. Pro vysokou účinnost je potřeba provést aplikaci, když jsou plevele maximálně ve fázi děložních listů. Právě vysoká flexibilita aplikace patří mezi velké výhody tohoto přípravku. Můžeme tak termín aplikace lépe přizpůsobit časovým možnostem, stavu porostu či počasí. Rapsan Plus obsahuje dvě účinné látky metazachlor, který je přijímán především kořenovým systémem při vzcházení a quinmerac, který je přijímán také kořeny a částečně listy. Optimální dávka je 2,0 l/ha. Protože i zde je hlavní účinek přes půdu, je potřeba k vysoké účinnosti vlhkost a zde můžeme využít právě flexibilní termín aplikace a na srážky si tzv. počkat.

inz

Teppeki

Protože nejen plevele na podzim páchají škody, ale i mšice, připravuje společnost Belchim registraci přípravku Teppeki do řepky proti mšicím. Teppeki hubí mšici makovou, mšici broskvoňovou a další druhy mšic velmi spolehlivě i na spodní straně listu. Teppeki obsahuje flonicamid, což je účinná látka ze samostatné skupiny se zcela jiným mechanizmem účinku než ostatní insekticidy. Registrace Teppeki je očekávaná v průběhu letošního léta v dávce 100 g/ha.

Související články

Posouzení účinnosti podzimních a jarních herbicidů v ozimé pšenici

16. 09. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 158x

Rango si přídomek Super zaslouží

08. 09. 2019 Ing. Jan Hesoun, Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 181x

Herbicidní doporučení společnosti BASF pro řepku ozimou

07. 09. 2019 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 175x

Regulace plevelů v ozimé řepce v extrémních povětrnostních podmínkách

06. 09. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 211x

Problematika regulace vytrvalých plevelů v souvislosti s omezováním používání herbicidu glyfosát

28. 08. 2019 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 283x

Další články v kategorii Plevele

detail