BASF
BASF
BASF

Zázračně čisté obilí

20. 03. 2022 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 542x

Herbicidní ochrana neošetřených porostů ozimých obilnin patří mezi klíčové agronomické zásahy na prahu nové sezóny. Spolehlivé řešení použitelné už v časném jaru představuje nový herbicid Prodigy.

Limagrain

Dvousložkový herbicidní přípravek Prodigy ve formě snadno dispergovatelných granulí slouží k jarnímu postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, jílků a širokého spektra jednoletých dvouděložných plevelů. Používat ho lze v pšenici ozimé, žitu ozimém a pšenici tvrdé.

Prodigy proniká do rostlin převážně povrchem listů a lodyh. V pletivech plevelů působí systémově, rozvádí se tedy i do postřikem nezasažených částí. Nástup účinku v podobě zastavení růstu, deformace a barevných změn listů a lodyh a odumírání plevelů se v příznivých podmínkách pro růst projevuje rychle. Plevele přestávají konkurovat obilnině a postupně odumírají. Za spolehlivostí Prodigy stojí dvě účinné látky: florasulam (22,8 g/kg) a pyroxsulam (68,3 g/kg). Tuto kombinaci doplňuje safener cloquintocet-mexyl, který zajišťuje vysokou selektivitu k pěstovaným plodinám. Obě účinné látky náleží mezi tzv. ALS inhibitory a pozastavují syntézu bílkovin v plevelných rostlinách.

Prodigy představuje ideální řešení pro časně jarní herbicidní zásahy v ozimech. Abychom docílili nejlepší a nejrychlejší herbicidní účinnosti, je vhodné se řídit několika zásadami. Plně funguje už za nižších teplot, přesto je důležité, aby plevele při aplikaci byly v aktivní růstové fázi. Průměrná denní teplota (24hodinový průměr) by 5 dnů před aplikací a 5 dnů po aplikaci měl činit alespoň 6 °C. Teplota noc před a po aplikaci by neměla klesnout pod -5 °C.

Přípravek samozřejmě není vhodné aplikovat na zmrzlý, jinovatkou pokrytý porost nebo při očekávání návratu nočních mrazů. Herbicidní účinek po aplikaci v nepříznivých teplotních podmínkách nastupuje se zpožděním. Na správnou teplotu se tedy vyplatí počkat.

Při sušším průběhu jara je žádoucí k Prodigy přidat olejové smáčedlo (Toil, koncentrace 0,5 %). Smáčedlo je významné o to více, pokud zásah cílí na trávovité plevele, zejména jílky, psárku a sveřepy. TM s hnojivem DAM 390 je možný. Hnojivo však roli smáčedla nepřevezme zcela, zvláště pokud jde o trávovité plevele.

Oslabené porosty zamokřením nebo naopak suchem je lépe ošetřit až odezní stresové podmínky a porost se opět dostane do kondice.

U Prodigy využijeme variabilitu dávkování. Základních 130 g/ha spolehlivě hubí tyto plevele v nižších růstových fázích: chundelka metlice (nerezistentní vůči ALS inhibitorům), kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánkovité plevele, hluchavka objímavá, mák vlčí, ptačinec žabinec, violka rolní, rozrazily a výdrol řepky olejky. Mezi méně citlivé plevele řadíme chrpu modrou, svlačec rolní a šťovík, odolným plevelem je zemědým lékařský.

Na vyšší růstové fáze plevelů či likvidaci jílků zvýšíme dávku na 150–175 g/ha a přidáme opět smáčedlo Toil (koncentrace 0,5 %). Dávkou 220–275 g/ha lze úspěšně omezovat sveřepy a psárku polní (ideálně v polovině jejich odnožování, BBCH 24–27). Smáčedlo Toil je v tomto případě nezbytností. Prodigy neřeší lipnici roční.

Prodigy v dávce až 150 g/ha lze aplikovat do BBCH 32 obilniny, vyšší dávky do BBCH 30. Herbicid Prodigy můžeme mísit s fungicidy, insekticidy, listovými hnojivy a v dávkách do 150 g/ha i s regulátory růstu mimo etephon. Při maximální dávce 275 g/ha růstové regulátory nepoužíváme vůbec.

Prodigy má rozhodně co nabídnout. Flexibilita použití, možnost TM, účinnost na obtížné trávovité plevele, variabilita dávkování dle potřeby, selektivita a spolehlivost je více než příkladná. Mezi nesporné výhody patří absence omezení v OP II. stupně povrchových i podzemních vod.

Související články

Herbicidy pro preemergentní ošetření kukuřice do všech podmínek

15. 05. 2022 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 38x

Kukuřice bez plevelů

15. 05. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Plevele Zobrazeno 46x

Incelo® vám přinese klid

05. 05. 2022 Ing. Josef Suchánek, Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 190x

Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce

02. 05. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 175x

Ozimé obilniny je třeba odplevelit a dočistit na jaře

29. 04. 2022 Ing. Petr Portych; Corteva AgriScience Plevele Zobrazeno 255x

Další články v kategorii Plevele

detail