Chemap Agro s.r.o.

Zkušenosti s  Kantorem Plus v maloparcelkových pokusech

22. 07. 2009 Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D. Plevele Zobrazeno 6866x

Zajištění bezplevelného stavu porostů vždy bylo a bude jedním z prvořadých agrotechnických úkolů. Používání herbicidů v posledních desetiletích vedlo mino jiné ke změně druhového spektra plevelů nejen v obilninách - došlo k vyselektování určitých plevelných druhů nebo ke zvýšení jejich procentického zastoupení v populaci. Takovým příkladem je violka rolní, která se především v 90. letech rychle rozšířila v důsledku mnohaletého používání sulfonylmočovin, navíc řada běžně používaných herbicidů vykazuje nižší účinnost na tento plevelný druh.

Agronutrition

V r. 2007 jsme v maloparcelkových herbicidních pokusech v ozimé pšenici testovali nový přípravek Kantor Plus (obsahující účinné látky aminopyralid a florasulam) a díky aktuálnímu zastoupení plevelů v pokuse jsme měli možnost prověřit jeho účinnost proti kokošce pastuší tobolce, penízku rolnímu, svízeli přítule, heřmánkovci přímořskému, ale především violkám, které v zaplevelení pokusu dominovaly.

Přípravek Kantor Plus byl testován samostatně ve dvou dávkách - 25 g/ha a 33 g/ha, dále pak společně s DAMem (koncentrovaném 150 l/ha nebo ředěném 100 l DAMu + 200 l vody/ha), se smáčedlem Istroekol 1,0 l/ha a v kombinaci s jiným herbicidem (Aurora 50 WG 30 g/ha). Aplikace všech variant byla provedena 28. března 2007, v růstové fázi pšenice BBCH 25, plevele byly ve fázi 4–6 pravých listů (violky) až 8–10 pravých listů (penízek, kokoška) nebo 3–5 větví (svízel přítula). Ve všech testovaných variantách se Kantor Plus projevil jako vysoce selektivní a nebyly zaznamenány žádné projevy fytotoxicity nejen při jeho samostatném použití, ale ani v případě použití smáčedla, tank-mixu s jiným herbicidem ani kapalným hnojivem.

Podle očekávání byla vyšší herbicidní účinnost u vyšší testované dávky (33 g/ha) oproti nižší dávce (25 g/ha). Herbicidní účinnost byla výrazně podpořena a urychlena společnou aplikací s DAMem (ředěným i koncentrovaným), případně smáčedlem Istroekol  v dávce 1,0 l/ha.

Penízek rolní a kokoška pastuší tobolka patří v obilninách ke snadno hubitelným plevelům; účinnost všech variant byla 100 %, pouze u dávky 25 g/ha samostatně byla nepatrně nižší.

V účinnosti proti violce rolní byla nejlepší kombinace Kantor Plus + Aurora 50 WG, kdy účinnost byla stoprocentní. Vynikajících výsledků bylo dosaženo při společné aplikaci Kantoru Plus s Istroekolem (1,0 l/ha), případně u aplikované dávky 33 g/ha testovaného přípravku s ředěným DAMem (účinnost 99 resp. 97 %). Sólo aplikace Kantoru Plus 25 g/ha je v účinnosti proti violce nedostačující, přesto však lepší než použitý standard Aurora 50 WG 40 g/ha (graf 1).

V účinnosti proti svízeli přítule vykázaly vynikající účinnost opět kombinace Kantoru Plus s Aurorou 50 WG, aplikace s DAMem, případně Istroekolem. Účinnost použitého standardu (Aurora 50 WG 40 g/ha) byla nejnižší (85 %), neboť došlo k obrůstání.

Při hodnocení účinnosti proti heřmánkovci přímořskému byla zaznamenána nejrychlejší účinnost u standardu (Aurora 50 WG 40 g/ha), ale konečná účinnost byla pouze 68 %, opět z důvodu obrůstání, zatímco účinnost všech variant s Kantorem Plus byla při konečném hodnocení 100 %.


Na základě uvedených výsledků může testovaný herbicid Kantor Plus pomoci úspěšně řešit nejen běžné, snadno hubitelné plevele v ozimé pšenici (penízek rolní, kokoška pastuší tobolka), včetně heřmánkovce přímořského již v dávce 25 g/ha, i problematičtější plevele, jako je svízel přítula a violka rolní. Pro úspěšné řešení svízele přítuly a violek je nutná dávka 33 g/ha, navíc lze účinnost podpořit společnou aplikací s DAMem nebo smáčedlem.

Graf 1: Herbicidní účinnost Kantoru Plus  proti violce rolní - hodnocení 8 týdnů po aplikaci (Ditana 2007)

Související články

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (3): Podslnečník Theofrastov a Ibištek trojdielny

21. 08. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Agrochémia Plevele Zobrazeno 124x

Invazní plevele (4) - Plevelné proso seté

13. 08. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 239x

Oves hluchý - významný plevel nejen jarních obilnin

06. 08. 2019 Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 246x

Herbicidní doporučení společnosti BASF pro řepku ozimou

30. 07. 2019 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 318x

Invazní plevele (3) - Ambrózie peřenolistá

21. 07. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 418x

Další články v kategorii Plevele

detail