Chemap Agro s.r.o.

Zhodnocení ochrany sadů a vinic na střední Moravě za rok 2020

18. 11. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Sady a vinice Zobrazeno 1441x

Letos (i v loňském roce) byly na více místech ovocné stromy poškozeny jarními mrazy a někde i krupobitím. Mrazy se letos vyskytly v ovocných sadech v několika vlnách. V březnu a v dubnu byly poškozeny zejména meruňky, broskvoně, třešně a višně.

Proseeds

Úrodu třešní navíc před sklizní významně poškodily i silné deště. Větší výkyvy byly i v jednotlivých regionech. Místně došlo i k poškození hrušní a jabloní působením pozdních jarních mrazů, toto poškození dále zvýšilo podíl jablek určených na průmyslové zpracování. Lokálně nelze vyloučit škodu ani u jiných druhů v žádném z okresů v ČR. Březnové mrazíky nejsou ničím výjimečné, problémem jsou ale současné mírné zimy, kvůli kterým plodiny a stromy brzy ztrácejí svou mrazuvzdornost. Letos, díky velmi teplé zimě stromy začaly dříve rašit a meruňky i kvést, a to o dva až tři týdny dříve. A do toho přišly silné mrazy, které po celou zimu nebyly.

Poslední velké poškození ovocných sadů mrazy přišlo v roce 2017, 2016 i 2019. Nižší sklizeň ovoce v ČR než v roce 2017 byla v novodobé historii českého ovocnářství jen v roce 2011.

Tab.: Vývoj sklizně ovoce v produkčních sadech v letech 2014 až 2020

Ovoce

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 - odhad k 15. červnu

Jablka

130.902

155.640

126.434

101.844

144.888

102.847

111.232

Hrušky

3758

10.002

6643

4043

7120

6277

63297

Třešně

2030

2306

2706

1925

2659

2169

1126

Višně

5227

5847

5190

4141

6774

5802

5079

Meruňky

1871

2210

662

811

1926

2109

525

Broskve

893

1282

268

428

959

448

462

Švestky

5750

8742

6378

4319

11.518

9131

8286

Angrešt

1,64

2,11

1,31

1,63

1,57

1,12

2,75

Rybíz

2005

2385

1767

1746

1851

963

1490

Maliny, ostružiny

25

46

51

50,1

125,7

164

93,5

Celkem

152.464

188.462

150.100

119.310

177.821

129.911

134.798

Zdroj: eagri.cz

V intenzivně pěstovaných sadech letos převládaly střední až velmi silné výskyty škodlivých organizmů, nejenom na neošetřovaných stromech sadů a stromořadí.

Jabloně a hrušně

Průběh počasí zpočátku jara podpořil infekci padlí (z vyrašených pupenů infikovaných v loňském létě) a později i strupovitosti a další skvrnitosti listů. Na většině nedokonale ošetřovaných stromech na náchylných odrůdách byly střední až silné výskyty padlí jabloňového a strupovitosti.

Na některých lokalitách byly až silné výskyty mšic a místy i štítenky zhoubné. Průběh počasí přispíval i k většímu poškození plodů živočišnými škůdci - zobonoskami, obalečem jablečným a lokálně pupenovými a slupkovými obaleči - obalečem jabloňovým, obalečem pupenovým, obalečem zimolezovým, podkopníčky aj. Ve více oblastech měly plody i různá mrazová poškození. Byly také zaznamenány až silné výskyty moniliniové hniloby plodů - podle odrůdy a intenzity ochrany. Na vlhčích lokalitách byly plody před sklizní „ušpiněny“ sazovitostí a mušincovitostí. Výskyty rzivosti hrušně na hrušních byly většinou jen střední. V oblastech poškozených mrazy a kroupami byla úroda jen minimální.

Třešně, višně

Kromě raných odrůd třešní, byla většinou malá až střední úroda. Plody kvůli místním bouřkám a přeháňkám lokálně trpěly v době dozrávání praskáním plodů. Výskyt vrtule třešňové byl střední. Byly také pozorovány slabé až střední výskyty mšice třešňové.

Slivoně

V letošním roce byla průměrná místy až velká násada plodů. Intenzivní sady byly ošetřeny proti pilatkám a mšicím na konci květu, takže poškození a propad plůdků po pilatkách byl malý. Výnosy většiny odrůd byly průměrné místy i poškozené kroupami. Výskyty mšic, svilušky, puklic a štítenek byly lokálně zvláště na neošetřených stromech střední místy až silné. Na neošetřených stromech napadených mšicemi usychaly i celé větve. Na mladších výsadbách byly střední výskyty hálčivce višňového. Již od vyvěšení feromonových lapačů byly místy až silné nálety obaleče švestkového ve více překrývajících se letových vlnách až do sklizně plodů. Napadení plodů v intenzivních výsadbách bylo (po ošetření) u raných odrůd jen minimální, u pozdních odrůd bylo napadení do 2 %. Byly také zaznamenány až silné výskyty moniliniové hniloby plodů - podle odrůdy a intenzity ochrany.

Meruňky

Také úroda meruněk byla po poškození mrazy většinou malá. Na některých lokalitách byly silně poškozeny i moniliniovou spálou.

Broskvoně

U broskvoní byly raně kvetoucí odrůdy poškozeny mrazy. I na ošetřených stromech, bylo až střední napadení infekcí kadeřavosti broskvoně. Lokálně byly některé odrůdy napadeny padlím broskvoně. Takto napadené plody byly následně poškozeny moniliniovou hnilobou peckovin.

Byly zjištěny střední výskyty mšice broskvoňové, mšice hnízdotvorné a mšice slívové na listech a makadlovky broskvoňové v prýtech i v plodech. Většinou byla jen nízká úroda.

Angrešt

Zjištěny byly většinou slabé, místy až silné výskyty hnědého padlí angreštu a lokálně střední výskyty mšic, zejména na neošetřených porostech. Většinou byla jen nízká úroda. Lišila se podle lokality a odrůdy.

Rybíz

Násada plodů byla letos malá až střední. Byly zjištěny silné výskyty mšic, lokálně až střední výskyty hnědého padlí angreštu a rzi sloupečkové.

Réva vinná

Na révě vinné byly místy silnější opakované výskyty roztočů v podobě kadeřavosti a plstnatosti révy vinné. Letošní přeháňkový průběh počasí podporoval infekci padlím révy i plísní révy.

Vinobraní na jihu Moravy letos začalo později, až koncem září a většina hroznů se plánovala sklidit z vinohradů do konce října. Úroda bude spíše průměrná. Zrání hroznů zpomalilo chladnější a deštivější léto i začátek září. Důvodem bylo méně slunečných dnů a hrozny měly v září ještě nízkou cukernatost. Vinobraní se tak letos vrací ke svým tradičním termínům.

Na části vinic se objevilo houbové onemocnění ESCA - chřadnutí a odumírání révy (Phaeomoniella chlamydospora), které napadá kmen révy vinné. Týká se to hlavně starších stresovaných keřů a zatím nelze tuto nemoc léčit. Lze jen odstranit a zničit napadené dřevo a dezinfikovat nástroje, které s ním přišly do styku.

Poškození jablek mrazem
Poškození jablek mrazem
Poškození jablek mrazem

Sazovitost a mušinovitost jablek
Sazovitost a mušinovitost jablek
Sazovitost a mušinovitost jablek

Související články

Ochrana ovocných sadů během měsíce června

01. 06. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 30x

Ochrana sadů v květnu

15. 05. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 74x

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v sadech v měsíci dubnu

30. 04. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 215x

Ochrana sadů na přelomu zimy a jara

23. 04. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 409x

Integrovaná ochrana ovoce nejen v roce 2021

13. 04. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r. o. Sady a vinice Zobrazeno 611x

Další články v kategorii Sady a vinice

detail