BASF
BASF
BASF

Efektívnosť priamych opatrení v ochrane orecha proti vrtivke orechovej - prvé skúsenosti zo Slovenska

19. 10. 2021 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta s.r.o., Nitra Škůdci Zobrazeno 2470x

Posledné dva roky pestovateľov orechov či už veľkých, profesionálnych sadárov, alebo malých záhradkárov, trápi nový invázny škodca vrtivka orechová (česky vrtule ořechová, Rhagoletis completa, Tephritidae, Diptera).

Limagrain

O tomto novom inváznom škodcovi sa v Európe v poslednej dobe mnoho písalo, ale ochrana proti nej sa u nás ešte prakticky nevykonávala. V roku 2020 sme v orechovom sade na juhu Slovenska otestovali účinnosť prípravkov, ktoré sa najviac využívajú v ochrane orecha proti tomuto škodcovi vo svete. V článku sú zhrnuté základné informácie o tomto škodcovi a výsledky vykonaných pokusov.

Biológia

Vrtivka orechová je drobná muška, telo má dlhé 4–6 mm. Hruď je žlto hnedej farby až hrdzavá so žltou škvrnou, hlava je tiež žltá a oči sú zelené. Krídla sú priehľadné a na nich má štyri tmavé pásiky. Samičky sú väčšie od samčekov a ešte sa líšia aj tvarom bruška, lebo majú na jeho konci sploštenú kužeľovitú pošvu, v ktorej je teleskopicky zasunuté kladielko. Samičky majú stehná nôh svetlejšie, kým samčeky až čierne.

Pochádza zo Severnej Ameriky a do Európy bola zavlečená na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia. Najprv bola zistená v roku 1986 vo Švajčiarsku a Taliansku. Ďalej sa rozšírila do Nemecka a Slovinska (1997), potom do Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Francúzka, Chorvátska, Maďarska, Holandska, Rakúska, Česka (2017), Srbska a Slovenska (2018). Rýchlosť šírenia bola rôzna, vo Francúzku 250 km/rok, zo západného Maďarska na východné Slovensko 100 km/rok.

Prezimuje v štádiu kukly v pôde pod stromami. Imága vyletujú začiatkom júla a vyskytujú sa až do konca septembra, najpočetnejší výskyt je v júli a auguste. Dospelé jedince sa vyskytujú 40 dní. 8 dní po objavení sa múch prichádza k páreniu. Po niekoľkých dňoch po párení samičky kladú vajíčka pod povrch zeleného oplodia. Z vajíčok sa liahnu larvy za 5 dní a živia sa v oplodí 3–5 týždňov. Dorastená larva opúšťa oplodie a v pôde v hĺbke 10–15 cm sa zakuklí a prezimuje.

Škodlivosť

Larvy škodia vyžieraním oplodia, dôsledkom týchto poškodení a tiež aj infekcie baktériami a kvasinkami sa najprv vytvárajú hnedé neskôr čierne škvrny, postupne sčernie celý plod. Larvy nedokážu preniknúť cez škrupinu a tak jadro vo vnútri zostáva nepoškodené (na rozdiel od bakterióz, kde černie). Hniloba preniká aj k semenu. V prípade skorého napadnutia sú plody scvrknuté, mäkké a predčasne opadávajú.

Ochrana

mechanických spôsobov ochrany sa odporúča prekryť fóliou pôdu pod stromami na jar, aby sa zabránil výlet dospelých jedincov (múch) z pôdy. Tiež sa odporúča rozprestrieť fóliu alebo netkanú textíliu od polovice augusta pod stromy, ktorá má zabrániť larvám preniknúť do pôdy a prezimovať tam. Larvy a kukly z povrchu netkaných textílií pozbierať a zničiť. Napadnuté sčerneté plody čo najskôr vysušiť a zbaviť prilepeného suchého oplodia alebo opadnuté a napadnuté plody odstrániť a eliminovať, prípadne zakopať do zeme. Na jeseň zlikvidovať všetky opadnuté listy a pôdu pod stromami zrýľovať.

Na sledovanie výletu múch, ale aj odchyt múch, sa odporúča použiť žlté lepové doštičky, ktoré treba vyvesiť koncom júna do korún stromov, ale nie z južnej strany ako sa to robí na čerešniach pri monitoringu vrtivky čerešňovej, ale je ich treba inštalovať na severnú časť koruny tak, aby boli zatienené lístím.

Priama ochrana je zameraná na likvidáciu dospelých jedincov, najmä samičiek, skôr než nakladú vajíčka. Prvá aplikácia je v 1. dekáde júla a opakovať postrek treba každých 7–10 dní až do konca augusta. Na Slovensku nie je zatiaľ registrovaný žiaden prípravok na ochranu pred týmto škodcom. V Európe sa používajú prípravky ako proti vrtivke čerešňovej. V USA sa odporúča na aplikáciu proti tomuto škodcovi dodávať do insekticídnych zmesí lepkový hydrolyzát alebo melasu. V posledných dvoch desaťročiach je v ponuke na trhu prípravok GF-120 pod rôznymi komerčnými názvami (napr. SpinTor Fly) firmy Corteva Agriscience (predtým Dow AgroSciences) určený na ochranu mnohých plodín proti rôznym druhom vrtiviek metódou „attract and kill“. Obsahuje tekutý cukor, lepkový hydrolyzát, atraktant acetát amónny a insekticídnu účinnú látku spinosad. Je určený na bodovú aplikáciu. Nepostrekuje sa celý strom, iba jedna časť a to vo výške ⅔ stromu. Veľkosť kvapiek pri postreku má byť v priemere 1–5 mm. V Európe sa používa návnada - kŕmny koncentrát Combi-protec spolu so zníženou dávkou insekticídu, najviac sa odporúčajú prípravky na baze spinosadu alebo acetamipridu.

Pokus v roku 2020

V roku 2020 sme v poloprevádzkových pokusoch v neprodukčnom orechovom sade (odrody Chendler a Lara) na juhu Slovenska pestovanom v integrovanej produkcii overovali a hodnotili účinnosť prípravkov povolených v Európe proti vrtivke orechovej. Neošetrenou kontrolou boli orechy vysadené popri príjazdovej ceste v blízkosti sadu. Charakteristiky použitých prípravkov sú dané v tab. 1. Použité prípravky, ich koncentrácie a dátumy aplikácie sa nachádzajú v tab. 2. Termíny aplikácie sme si zvolili na základe náletu múch na žlté lepové dosky. Tie sme nainštalovali do koruny stromov na začiatku júla. Lapače sme kontrolovali raz za týždeň (tab. 3, 4). Prípravky boli aplikované traktorovým postrekovačom Casotti - Doctor Fly. Je to profesionálny mikrodávkovací postrekovač s čerpadlom poháňaným kĺbovým hriadeľom a 120 l nádržou, ktorá sa fixuje v ráme za traktorom. Používa sa na stromovú aplikáciu vo vopred určených mikrodávkach, ktoré musia byť vždy rovnaké na každý strom. Ovládací monitor v kabíne traktora umožňuje určiť dávku, ktorá sa má rozdeliť s presnosťou na niekoľko ml na každý strom. Použité bolo 20 l postrekovej kvapaliny na 1 ha. Na každý strom bolo aplikované 2× 10 ml postrekovej kvapaliny. Obaja postreky sme zopakovali, lebo niekoľko hodín po aplikácii prišiel výdatný dážď.

Hodnotenia pokusu sme robili pred zberom (11. 9. 2020). Na 10 stromoch sme vyhodnotili 100 plodov. Počet poškodených orechov larvami vrtivky orechovej bol veľmi nízky, pod 3 %. Na neošetrených stromoch v blízkosti sadu orechy boli napadnuté takmer 100%. Je to veľmi vysoká účinnosť, čo naznačuje, že sa dá robiť efektívna ochrana proti tomuto škodcovi.

Tab. 1: Charakteristiky použitých prípravkov v pokuse

Názov prípravku

Druh prípravku

Zloženie

Combi-protec

návnada - kŕmny koncentrát

bielkoviny

Gazelle

insekticíd

acetamiprid 200 g/kg

Mospilan 20 SP

insekticíd

acetamiprid 200 g/kg

SpinTor

insekticíd

spinosad 240 g/l

Tab. 2: Prípravky a ich dávky, termíny ošetrenia použité na ochranu orecha proti vrtivke orechovej v orechovom sade na južnom Slovensku v roku 2020, použité bolo 20 l postrekovej kvapaliny na 1 ha

Ošetrenia

Dátum

Prípravok

Dávka

T1

27. 7. 2020

Gazelle + Combi-protec

25 g/ha + 1,0 l/ha

T1 opakovaný postrek

29. 7. 2020

Gazelle + Combi-protec

25 g/ha + 1,0 l/ha

T2

3. 8. 2020

Gazelle + Combi-protec

25 g/ha + 1,0 l/ha

T2 opakovaný postrek

4. 8. 2020

Gazelle + Combi-protec

25 g/ha + 1,0 l/ha

T3

13. 8. 2020

Mospilan 20 SP + Combi-protec

25 ml/ha + 1,0 l/ha

T4

20. 8. 2020

 

SpinTor + Combi-protec

5 ml/ha + 1,0 l/ha

T5

28. 8. 2020

Mospilan 20 SP + Combi-protec

25 ml/ha + 1,0 l/ha

Tab. 3: Počet chytených imág vrtivky orechovej na žlté lepové dosky v sade, kde boli vykonané aplikácie insekticídov (2020)

Dátum

Lapač 1

Lapač 2

Lapač 3

Priemer

13. 7.

-

-

-

-

17. 7.

0

1

0

1

20. 7.

1

1

4

2

27. 7.

2

4

8

5

3. 8.

0

0

3

1

10. 8.

6

2

4

4

17. 8.

14

8

10

11

24. 8.

23

24

10

19

2. 9.

14

19

28

20

Tab. 4: Počet chytených imág vrtivky orechovej na žlté lepové dosky v susednom sade (2020)

Dátum

Lapač 1

Lapač 2

Lapač 3

Priemer

13. 7.

-

-

-

-

17. 7.

6

8

0

7

20. 7.

11

14

18

14

27. 7.

29

27

28

28

3. 8.

5

3

11

6

10. 8.

9

6

0

5

17. 8.

9

10

11

10

24. 8.

14

9

16

13

2. 9.

2

5

4

4

Imágo vrtivky orechovej na plode duly (kdouloň)
Imágo vrtivky orechovej na plode duly (kdouloň)

Imága vrtivke orechovej na žlté lepové doske
Imága vrtivke orechovej na žlté lepové doske

Napadnuté orechy vrtivkou orechovou
Napadnuté orechy vrtivkou orechovou

Larvy vrtivky orechovej
Larvy vrtivky orechovej

Postrek orechov proti vrtivke orechovej
Postrek orechov proti vrtivke orechovej

Nepoškodené orechy v ošetrenom sade
Nepoškodené orechy v ošetrenom sade

Nepoškodené orechy
Nepoškodené orechy

Související články

Ochrana proti drátovcům u brambor

17. 05. 2022 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 238x

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

11. 05. 2022 Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D., Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 213x

Ročník 2021 z pohledu škodlivosti stokových krytonosců v porostech řepky

04. 05. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 180x

Další články v kategorii Škůdci

detail