Chemap Agro s.r.o.

Insekticidní moření řepky - Lumiposa se jeví velmi nadějně

24. 08. 2019 RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 246x

Zákaz insekticidního moření řepky třemi neonikotinoidními účinnými látkami v roce 2013 postavil pěstitele této plodiny před velký problém. Ozimou řepku při vzcházení na podzim ohrožují hlavně dřepčíci, kteří se v některých letech vyskytují ve velkých počtech a jsou schopní rostlinky řepky ve stádiu děložních listů zcela zlikvidovat. Kromě dřepčíků se ale v této době na řepce vyskytují i další škůdci například larvy pilatky, osenice, květilky, krytonosce zelného a mšice. Insekticidní mořidlo bylo schopné kromě dřepčíků, zasáhnout i tyto škůdce, i když třeba jen částečně v jejich raných vývojových stádiích. V roce 2018 byl zákaz oněch tří látek dále potvrzen ze stejného důvodu, pro který byl zaveden a to k ochraně včel. I když jsou předkládány vědecké práce ze stran odpůrců i příznivců zákazu, zdá se být jisté, že se tyto účinné látky již do řepky nevrátí.

Agronutrition

Každému pěstiteli řepky bylo už v době prvního zákazu neonikotinoidových mořidel jasné, že se bude muset vyrovnat s nárůstem škodlivosti hmyzu, který napadá řepku v době klíčení a raných stádií růstu. K dalším nepříznivým okolnostem je potřeba také připočítat mírné zimy a různá ekoopatření, která poskytují podmínky pro množení nejen užitečného hmyzu. Výsledkem je očekávaný nárůst problémů v technologii pěstování řepky v podzimním období.

Náhradou za insekticidní moření se tak logicky a podle očekávání staly postemergentní aplikace insekticidů prováděné postřikem. Podle průběhu zimy a aktuálních podmínek na podzim je tak jedno moření osiva nahrazeno jedním až dvěma insekticidními aplikacemi při vzcházení porostu.

Hledají se nová opatření, jak tento nepříznivý stav změnit. V roce 2018 na podzim v rámci plochy ozimé řepky pro Polní den 2019 v Kroměříži bylo použito osivo nemořené insekticidně, pouze v pokusech firmy Corteva bylo použito osivo namořené novým mořidlem Lumiposa. Podzim 2018 byl z pohledu dřepčíků velmi příznivý a jejich výskyt byl na poli určeném pro Polní den 2019 velmi silný. Na plochu bez insekticidního moření bylo potřeba provést dvě aplikace insekticidu, aby na pokusných parcelách zůstal alespoň minimálně požadovaný počet rostlin na m2. Právě v období vzcházení se nejvíce projevil efekt insekticidního namoření (v tomto případě Lumiposou), který nedovolil zničit porost již ve stádiu děložních lístků a zajistil vyšší počet méně poškozených vzešlých rostlin oproti ploše bez insekticidního moření. Aplikace postřikového insekticidu sice byla úspěšná a redukovala počty dřepčíků na úroveň, se kterou si už řepka ve dvou listech poradila, ale zásadní bylo období, kdy rostlinky po vyklíčení vylézají z půdy. V této době již dřepčíci škodí, ale z pohledu pěstitele se ještě na poli „nic neděje“, řepka ještě neřádkuje.

Lumiposa obsahuje účinnou látku cyantraniliprole, která není ze skupiny neonikotinoidů, ale z nové chemické skupiny antranildiamidů. Podle sdělení firmy Corteva účinkuje kromě dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíkovi olejkovému také na květilku zelnou a pilatku řepkovou. Při extrémním tlaku dřepčíků je ovšem moření doplněné o cílenou foliární aplikaci nezbytné. Pěstitelé by mohli ocenit zejména výborný účinek na květilku. Zejména v posledních letech se masivně rozšířilo napadení Verticiliem, což se dává do souvislosti právě s výpadkem neonikotinoidních mořidel a velmi slabým účinkem postemergentních aplikací pyretroidů na květilku. Poškozený kořen je totiž vstupní branou a to nejen pro Verticilium.

Mořidlo Lumiposa má pozitivní vliv i na celkovou zdravotní kondici porostu. Porost je vizuálně zdravější a vitálnější než nemořené porosty - tzv. vigour efekt. Je to dáno tím, že působení mořidla maximálně redukuje rané fáze poškození okusem (od klíčícího semena až po 4. pravý list rostliny řepky) a vzcházející rostliny tak mají lepší podmínky ke vzcházení a zapojení porostu (silnější rostliny, rychlejší růst atd.).

Mořidlo již bylo registrováno v některých zemích EU například v Maďarsku, Rumunsku, Polsku a na Slovensku. Podle zkušenosti z podzimu 2018 s osivem namořeným tímto přípravkem, by mohlo toto mořidlo nahradit zakázané neonikotinoidy alespoň proti dřepčíkům, což by pomohlo nejen zemědělcům, ale také přírodě, protože náhrada moření dvěma postemergentními insekticidními aplikacemi není ekonomická a už vůbec není ekologická.

Zelený pás uprostřed jsou hybridy řepky Pioneer mořené Lumiposou
Zelený pás uprostřed jsou hybridy řepky Pioneer mořené Lumiposou

Související články

Dřepčíci rodu Phyllotreta - snížená citlivost k thiaclopridu

13. 09. 2019 Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Škůdci Zobrazeno 155x

Rezistence mšice broskvoňové na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany

12. 09. 2019 Ing. Jitka Stará, Ph.D., Ing. Tomáš Hovorka, Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 162x

Vrtule ořechová - nový škůdce vlašských ořechů

10. 09. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 484x

Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům

09. 09. 2019 Ing. Marek Seidenglanz a kol. Škůdci Zobrazeno 265x

Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany

05. 09. 2019 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. a kol. Škůdci Zobrazeno 298x

Další články v kategorii Škůdci

detail