Chemap Agro s.r.o.

Integro a Nurelle D v boji proti zavíječi a bázlivci

02. 08. 2018 Ing. Josef Cvingráf; Dow AgroSciences Škůdci Zobrazeno 225x

Plodinou, kde se v letních měsících dělají pesticidní zásahy je kukuřice. Do té právě nalétávají zavíječi a následně v období květu bude třeba ještě pohlídat výskyt bázlivce. Zavíječ se v porostu dost špatně diagnostikuje, a tak je někdy nutkání aplikaci nedělat. Bohužel skutečné napadení zavíječem je viditelné až v pozdějším období, kdy jsou již housenky zažrány v rostlinách a úspěšnost aplikace přípravku proti zavíječi je již nulová.

Agronutrition

Termín zásahu proti zavíječi je třeba trefit dostatečně přesně, aby byla účinnost přípravků spolehlivá. Mírnou nepřesnost může korigovat délka účinnosti přípravku, a proto je vhodné zvolit insekticid Integro, které má nejdelší reziduální účinnost na zavíječe. V praxi se již prokázalo, že i mírná nepřesnost v načasování aplikace Integra, zajistí nejvyšší účinnost proti tomuto škůdci. Letošní nálet zavíječe do kukuřice lze k vývoji počasí očekávat dříve - obvykle se objevovaly první snůšky zavíječe až koncem června, ale letos to může být o cca 10 dní dříve. Aplikace Integra by se mohly uskutečnit již koncem června v nejteplejších regionech. Integro je jediný insekticid, který poskytuje spolehlivou ochranu po dobu 3 týdnů a nevadí mu případné vysoké teploty během a po aplikaci, které většinu jiných přípravků rychle poškozují.

Využití přípravků, které hubí zavíječe a současně i bázlivce není vhodné - problém je v tom, že bázlivec začne nalétávat do porostů mnohem později a tudíž je použitý přípravek nezastihne a zásah se musí opakovat. Současné registrované přípravky hubící bázlivce, zase nemají dostatečně dlouhou účinnost proti postupně se líhnoucím housenkám zavíječe. V případě, že budeme muset zasahovat proti bázlivci, tak to musíme dělat druhou aplikací v době počátku květu kukuřice, kdy bázlivec začíná škodit.

Zavíječ kukuřičný

značné škody na kvantitě, ale především na kvalitě silážní, zrnové, ale i kukuřice pěstované pro bioplynové stanice dokáže způsobit zavíječ kukuřičný. Porost kukuřice pěstovaný za účelem zásobování bioplynových stanic by měl být maximálně ochráněn proti napadení zavíječem, protože poškozený porost požerky housenek je mnohem více napadán houbovými chorobami, které produkují mykotoxiny, jež velmi negativně ovlivňují mikrobiální procesy při výrobě bioplynu.

Je třeba si také uvědomit, že zavíječi je celkem jedno jestli má kukuřice 50 cm nebo 2 metry. Pokud dospělci motýlů vyletí, tak jejich cílem je se spářit a naklást vajíčka do blízkých porostů kukuřice. Motýly mohou upřednostňovat některé hybridy kukuřic, proto v některých porostech motýli jsou a kousek vedle v jiném hybridu motýla téměř nenajdete.

Samičky zavíječe kladou vajíčka do skupinek na spodní stranu listů, z kterých se za cca 7–10 dní líhnou velmi malé housenky. Ty se po několika dnech žíru na listech zavrtávají do stvolů. Přímá škodlivost žírem housenek spočívá v přerušení cévních svazků kukuřice, lámavosti stébel a palic (ztráty mohou dosahovat 10–30 % výnosu zrna). Velmi významné jsou nepřímé škody, kdy požerem housenek vznikají ideální vstupní brány pro houbové choroby, zejména Fusarium spp. a další (přítomné Fusaria a zaplísněnost LKS, CCM, siláže vedou k dietetickým a zdravotním problémům u hospodářských zvířat).

Integro se v dávce 0,5–0,6 l/ha aplikuje v dostatečném množství vody (300–400 l/ha), aby kukuřice byla postřikovou jíchou důkladně ovlhčena. Spodní hranice dávkování přípravku 0,5 l/ha volíme v případě slabého náletu dospělců. Pro většinu lokalit bude vhodná dávka 0,6 l/ha. Již 1 hodinu po aplikaci se účinná látka naváže na povrchové vosky listů a běžné srážky ji nesmyjí. Porost je chráněn rezidui po dobu 3 týdnů, takže dostatečně pokrývá i rozvleklé líhnutí postupného náletu zavíječe a nevyžaduje na rozdíl od jiných přípravků opakování aplikace. Vysoké teploty po aplikaci Integra nesnižují a nezkracují délku účinnosti přípravku.

Integro je vysoce selektivní insekticid, který působí pouze na housenky a vajíčka motýlů. Nehubí ani nepotlačuje žádný užitečný hmyz jako např. dravé vosičky Trichogrammy, pestřenky, pavouky, včely, slunéčka apod., a tak porosty ošetřené Integrem mají díky přirozeným predátorům mnohem menší výskyt mšic.

Bázlivec kukuřičný

Larvičky bázlivce kukuřičného ožírají kořeny vzcházející kukuřice a při silnějším napadení se rostliny vyvrací. Jedinou ochranou proti larvičkám v půdě je aplikace speciálních granulovaných insekticidů - mořidla dostatečnou ochranu neposkytují.

Další škodlivost je způsobena dospělci, kteří svým žírem dokáží v první fázi poškodit listovou plochu kukuřice a jakmile začne kukuřice kvést, soustředí svůj žír na blizny palic. Takto poškozené palice mají výrazně nižší počet zrn na palici. Po oplodnění samičky kladou vajíčka do půdy - 1 samička až 1000 vajíček, které přezimují a v následném roce se dál vyvíjejí.

Ochrana - proto je opravdu vhodné při výskytu i malého množství brouků na pozemku zahájit jejich likvidaci přípravkem, který rychle zahubí dospělce bázlivců, dokáže fumigovat - takže vyhubí i skryté škůdce, působí i za teplot nad 23 °C a má dostatečná rezidua, které ochrání porost proti případnému dalšímu náletu bázlivce do porostu. Ze současné nabídky přípravků nejlépe vychází aplikace přípravku Nurelle D 0,6 l/ha, který splňuje všechny uvedené parametry a navíc ještě zbaví porost i mšic, dřepčíků, kohoutků, později nalétlých zavíječů, a celé řady jiných škůdců. Nurelle D je do kukuřice registrován na mšice, ale naprosto spolehlivě vyhubí i bázlivce a všechny ostatní přítomné škůdce. Nurelle D lze aplikovat v kukuřici max. 2× za vegetační sezonu. Dávka vody by měla být 300 l/ha. Je třeba si uvědomit, že aplikace Nurelle D je cenově několikrát levnější, než řádková aplikace granulovaných přípravků!

Jakmile dojde k vykladení vajíček bázlivce do půdy a bude v dalším roce na stejný pozemek zaseta kukuřice, bude aplikace granulátu nezbytná a to znamená vícenáklady. Proto se vyplatí věnovat se v tomto případě maximálně prevenci a snažit se tak o zabránění rozšíření tohoto škůdce.


inz

Související články

Ochrana obilnin proti hmyzím přenašečům virových patogenů

05. 11. 2018 Ing. Jan Ripl, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 543x

Sledování hmyzích druhů v porostech víceletých pícnin na vybraných lokalitách jižní Moravy v roce 2017

26. 10. 2018 Ing. Pavel Kolařík, doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 375x

Mšice na ozimé řepce

22. 10. 2018 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 676x

Dřepčík olejkový - stále významný škůdce řepky na podzim

04. 10. 2018 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 521x

Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam

21. 09. 2018 Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Barbora Paternová Škůdci Zobrazeno 1035x

Další články v kategorii Škůdci

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail