BASF
BASF
BASF

Nové možnosti ochrany proti podzimním škůdcům řepky a obilnin

20. 11. 2021 Ing. Zdeněk Folk; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 803x

Po zákazu neonikotinoidních mořidel a přípravků s obsahem, thiaklopridu, chlorpyrifosu a dalších účinných látek, nám zůstala pro podzimní ošetřování proti škůdcům jen velmi omezená nabídka přípravků. Dobrou zprávou je, že společnost Corteva Agriscience přichází s možností použití neonikotinoidního přípravku Gazelle a možná i nové účinné látky v přípravku Transform.

Proseeds

Pro správné založení porostů je důležité uplatňovat agrotechnické zásahy, jako je volba předplodiny, odstup v letech, správné zpracování půdy, volba vhodné odrůdy a další. To vše nám zkomplikovalo letošní letní počasí. A my jsme nuceni vysévat ozimy, ne kde bychom chtěli, ale tam kde to jde. Tím se nám zvyšuje tlak škodlivých činitelů, z nichž přední místo zaujímají hmyzí škůdci.

řepce ozimé je první možností správného založení porostů použití insekticidního mořidla Lumiposa, se kterým se můžete setkat zejména u osiv firmy Pioneer. Lumiposa je schopna účinně zabránit škodám od květilky, pilatkydřepčíků a tím nevznikají vstupní brány pro houbové choroby. Někteří z vás mi namítají, že Lumiposa dostatečně účinně nehubí dřepčíky, např. ve srovnání s neonikotinoidy. Je to zejména tím, že se jedná o insekticid nové generace, kde k účinnému vyhubení potřebuje patogen dostatek úživného žíru. A tím vznikají v praxi dva případy, kdy je foliární aplikace insekticidů nezbytná. Za prvé, když porost pěkně vzchází, ale přiletí velké množství dřepčíků a za druhé, když jsou podmínky pro vzcházení špatné a rostlinky živoří a pomalu přirůstají. Do těchto podmínek je vhodné použít insekticidy Rafan MaxKaris - přípravky ze skupiny pyretroidů. Rafan Max díky vysokému obsahu účinné látky dokáže spolehlivě vyhubit dřepčíkymšice v dávce 0,05 l/ha. Tyto škůdce účinně hubí i cenově nejvýhodnější přípravek Karis v dávce 0,075 l/ha, který se navíc nemusí nahlašovat včelařům. Oba přípravky působí jako kontaktní a požerový jed s knock-down efektem, jež škůdce hubí téměř okamžitě a tím nedojde k dalšímu úživnému žíru. Navíc můžete oba přípravky používat i v ochranných pásmech vodních zdrojů II. st. podzemní a povrchové vody. Jsou dobře mísitelné s fungicidy, herbicidy a listovými hnojivy. Jen pro jistější účinnost v tank-mixech bych doporučoval kontrolovat pH postřikové jíchy a snížit ji na hodnotu kyselého roztoku.

- Letošní propady výnosů ječmenů mohly způsobit také virózy, řešením je použití insekticidů Rafan Max a Karis
Letošní propady výnosů ječmenů mohly způsobit také virózy, řešením je použití insekticidů Rafan Max a Karis

Novinkou je rozšíření menšinového použití přípravku Gazelle o podzimní aplikaci v řepce proti zápředníčkovi polnímu v dávce 150 g/ha. Tato dávka bude dostatečná zejména reziduálním působením i proti ostatním škůdcům, jako jsou mšice, larvy osenice či housenice pilatek. GAZELLE 150 g/ha v kombinaci s Rafanem Max 0,05 l/ha je v současnosti nejsilnější možnost při vyhubení dřepčíka olejkového v době jeho nejsilnějšího náletu (většinou 4 listy řepky). Systémové působení Gazelle pak bude mít vliv i na výskyt a počet larev dřepčíka olejkového v rostlinách.

Stejně jako proti krytonoscům v jarním období kombinací 0,05 l/ha Karisu či Rafanu se 150 g/ha Gazelle docílíte nejrobustnějšího ošetření proti podzimním škůdcům ozimé řepky.

Další novinkou je připravované rozšíření povolení Transform do řepky. Jde o přípravek s úplně novou účinnou látkou sulfoxaflor, která je systemická a má translaminární účinnost. Transform bude dlouhodobě a efektivně hubit mšice v řepce i za vyšších teplot, takže se nebude opakovat situace minulých let, kdy jsme jen bezmocně přihlíželi, jak na některých lokalitách mšice broskvoňová decimovala porosty, které se poté museli zaorat. Dávka 48 g/ha spolehlivě zasáhne všechny druhy mšic, a to včetně populací rezistentních k pyretroidům a neonikotinoidům.

ozimých obilninách na podzim nejvíce škodí mšicekřísi jako přenašeči viróz. Ignorování možnosti výskytu vede k významným výnosovým ztrátám především u ozimého ječmene. Tam mohou být ztráty 30–80 %, mnohdy vede napadení i k likvidaci porostu. U ozimé pšenice mohou být ztráty v průměru kolem 20–30 %, přičemž je ztráta větší, pokud se v daném roce přidají abiotické stresy, kterými mohou být holomrazy nebo sucho. Řešením je kromě výběru tolerantních odrůd vhodné použití insekticidů při vzcházení obilnin v době maximálního výskytu přenašečů. A tím mohou být opět přípravky Rafan Max a Karis. Podobně jako v řepce, účinně a rychle vyhubí přenašeče viróz. Výborně se mísí s fungicidy, listovými hnojivy a herbicidy, jako např. širokospektrální herbicid Bizon. Karis se aplikuje v dávce 0,05 l/ha již od ceny 101 Kč/ha a je možno opakovat ošetření až 4×. Pyretroidní přípravky mají velmi dobrý rychlý a razantní účinek, jenž nevydrží v porostu dlouhodobě. Proto připravujeme registraci přípravku Transform i pro podzimní použití v obilninách. Zatím je registrován jen do obilnin na jaře, ale dobrou zprávou je, že se usilovně snažíme o registraci již na tento podzim, opět v dávce 48 g/ha.

S přípravky společnosti Corteva Agriscience se rozšiřují možnosti, jak úspěšně a ekonomicky regulovat podzimní škůdce v řepce a obilninách, v nejziskovějších plodinách podniku.

Související články

Ochrana proti drátovcům u brambor

17. 05. 2022 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 412x

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

11. 05. 2022 Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D., Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 265x

Ročník 2021 z pohledu škodlivosti stokových krytonosců v porostech řepky

04. 05. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 214x

Další články v kategorii Škůdci

detail