Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Ochrana proti přenašečům viróz v řepce

22. 10. 2017 Mgr. Zdeněk Vošlajer; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 94x

Pěstitelé řepky napříč všemi oblastmi v České republice mají ještě stále před očima situaci, která významně ovlivnila stav porostů během loňského podzimu. Jednalo se o velmi významné přemnožení mšice broskvoňové v téměř všech porostech řepky ozimé. Docházelo jak k přímému poškození rostlin sáním mšic, tak i k plošné infekci virózami, a to především virem žluté mozaiky vodnice (TuYV). Situace byla způsobena souběhem několika faktorů, z nichž hrály důležitou roli zákaz insekticidního moření a špatný monitoring porostů.

Agromanualshop.cz- Figaro - doprodej rodenticidů

Ačkoliv nelze předpokládat, že se situace bude identicky opakovat, je zde určitý předpoklad, že podzimní populace mšice broskvoňové by mohly do porostů řepky opět ve vyšší míře nalétnout. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici účinná insekticidní mořidla, která by postihla první nalétávající okřídlené samice, je třeba se velmi důkladně věnovat monitoringu škůdce a kvalitnímu vyhodnocení načasování foliární aplikace insekticidních přípravků. Použití kvalitního přípravku a správné načasování aplikace umožní postihnout i další škůdce objevující se v posledních sezónách ve zvýšené míře ve vzcházejících porostech řepky.

0

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin pružně zareagoval na loňskou situaci, kdy byla zjištěna provozní nespolehlivost organofosfátových přípravků při podzimní ochraně proti mšicím a křísům a požádal o povolení odlišně působících řešení insekticidní ochrany proti rozšiřující se skupině podzimních škůdců ozimé řepky. Jedná se o registraci dvojice insekticidních přípravků - Proteus 110 ODBiscaya 240 OD proti většině významných podzimních škůdců řepky. Oba přípravky lze použít v rozmezí růstových fází BBCH 10–19, a to proti dřepčíku olejkovému, mšici broskvoňové, zápředníčku polnímu a křísku polnímu v dávce v rozmezí 0,5–0,75 l/ha.

Oba přípravky jsou známy jak díky registraci v řepce proti jarním škůdcům, tak i z ostatních polních plodin. Zvláště ceněné je použití přípravku Proteus 110 OD proti přenašečům viróz v bramborách a obilninách, kde poskytuje díky svému unikátnímu složení jak okamžitý efekt, tak i dlouhou reziduální účinnost chránící rostliny před dalšími nalétajícími škůdci.

Jak nejlépe přistoupit k problematice podzimních škůdců řepky? Je třeba věnovat pozornost kvalitnímu monitoringu porostů. Zvláště u bujněji rostoucích odrůd je velmi problematické zachytit první migrující samice mšice broskvoňové, protože jsou v porostech velmi nenápadné a kladou nymfy jednotlivě či v malých skupinkách. Již první nalétávající samice infikují porosty virózami, které jsou pak dále šířeny uvnitř porostu. Teprve mnohem později je možno vizuálně identifikovat příznaky napadených rostlin s nízkým výnosovým potenciálem. Proto je nutné již při objevení prvních jedinců mšic vzít v úvahu aplikaci insekticidu. Obzvláště přítomnost dalších škůdců by měla vést k rozhodnutí aplikovat vhodný přípravek.

Použitím dvousložkového přípravku Proteus 110 OD již v brzkých růstových fázích (od BBCH 10) je možno řešit jak problematiku napadení porostů dřepčíkem olejkovým, tak zároveň první nalétávající jedince mšice broskvoňové či kříska polního. Použití dávky přípravku 0,75 l/ha zároveň limituje výskyt zápředníčka polního a dává jistotu omezení infekce a dalšího šíření viróz v porostech ozimé řepky olejky.

Možné podzimní využití jednosložkového insekticidu Biscaya 240 OD se provozně osvědčilo proti mšicím a křískům v řepce v agrotechnické praxi německého zemědělství v roce 2016.

Proteus 110 OD i Biscaya jsou stále v registračním řízení. O dosažení registrace vás budeme infomovat.

Související články

Zápředníček polní - významný škůdce brukvovité zeleniny a řepky

03. 09. 2017 Ing. Kateřina Kovaříková a kol. Škůdci Zobrazeno 570x

Karanténní dřepčíci u brambor

24. 08. 2017 Ing. Petr Kroutil, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Praha Škůdci Zobrazeno 424x

Voška slamihová - škodca slnečnice

17. 08. 2017 Ing. Ján Tancik, PhD., Ing. Veronika Žovinová; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 275x

Ochrana porastov repky ozimnej proti chorobám a škodcom v jesennom období

10. 08. 2017 Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 507x

Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům

07. 08. 2017 Mgr. Eliška Ondráčková a kol. Škůdci Zobrazeno 339x

Další články v kategorii Škůdci

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
18%
6%
2%
22%
4%
49%
detail