BASF
BASF
BASF

AGRA

Ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

28. 02. 2023 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 257x

Řepka se vždy musí ošetřit proti stonkovým krytonoscům včas, při maximálním výskytu dospělců, ale vždy před kladením vajíček do stonků nebo řapíků listů řepky. Nálet krytonosců je ovšem na jaře rozvleklý podle průběhu počasí a může trvat až 2 měsíce. V roce 2022 byly v Morickeho miskách zachyceny první výskyty krytonosců už na konci února.

Agrinova

Hlavní ošetření proti broukům se provádělo většinou na konci března. Z přesných pokusů i praxe posledních 2 let vyplývá, že jeden zásah je zpravidla nedostatečný a základem by mělo být vytvoření co nejdelší insekticidní clony. Při ošetřování proti broukům je také nutné střídat přípravky z různých insekticidních skupin a vytvářeny účinné tank-mixy, aby se co nejvíc oddálilo riziko vzniku rezistence.

Podle odborného monitoringu, se prodlužuje doba od prvního náletu krytonosů do porostu (první zachycené výskyty v Morickeho miskách) až po dobu kladení vajíček do stonků nebo řapíků listů řepky. Toto období může trvat až 2 měsíce, od konce února do poloviny dubna. Základem pro první signalizaci náletu dospělců do porostu je včasné rozmístění Morickeho misek. Na řadě lokalit v ČR byly zjištěny výskyty krytonosců v miskách již v říjnu a listopadu 2022 a nemusí proto dojít k zachycení prvních dospělců v miskách na poli při časném jaře.

Morickeho misky je třeba rozmístit pole včas
Morickeho misky je třeba rozmístit pole včas

Proti stonkovým krytonoscům je vhodné vytvořit směs přípravků Gazelle (acetamiprid v práškové formulaci SP) + Karis Max nebo Rafan Max (širokospetrální pyretroidy). Pouze směs acetamipridu a pyretroidu zajistí vysoký kontaktní a požerový účinek, ale navíc dlouhodobou ochranu stonků v důsledku systémového rozvodu v rostlině. Nejvyšší účinnosti se dosáhne aplikací této směsi v době maximálního náletu brouků do porostu. tuto směs je vždy nutné aplikovat před kladením vajíček do rostlin. Při postupném otevírání jara (kolísání teplot) bude třeba aplikaci provést i 2× nebo dokonce 3×, protože jedno ošetření nemusí stačit. Jsou povoleny až 3 aplikace přípravku Gazelle v řepce za sezónu. Správné ošetření proti stonkovým krytonoscům výrazně snižuje i výskyt houbových chorob řepky, zejména fómové hniloby stonku a krčku řepky. Výhodné je spojení tohoto insekticidního ošetření s aplikací herbicidního přípravku Korvetto, který spolehlivě hubí vedle hlavních plevelů řepky (heřmánkovité, svízel), navíc také mák vlčí, kakosty, zemědýmy, hluchavky, chrpu a další plevele. Lze také spojit aplikaci insekticidů s přípravky proti houbovým chorobám a na morforegulaci porostu, např. s přípravky Corinth, Caramba nebo Lynx. Ušetří se tak jeden pojezd postřikovačem v porostu.

Pro další ošetření je nutné zvolit přípravek, který vedle krytonosců hubí navíc blýskáčka řepkového. Populace blýskáčka je již celoplošně rezistentní k běžným pyretroidům I. skupiny. Proto využijeme přípravek, který spolehlivě s rychlým iniciálním účinkem (tzv. knock-down efekt) hubí nejenom blýskáčka, ale navíc ještě zasáhne pozdější nálety stonkových krytonosců. Tuto účinnost má pouze přípravek Magma s účinnou látkou etofenprox. Přípravek Magma má rychlý kontaktní a požerový účinek na oba hlavní škůdce. V řepce jsou povoleny 2 aplikace s provedením až do fáze plného květu řepky. Dávka 0,2 l/ha je na oba škůdce. Zařazení přípravku Magma navíc také splňuje zásadu střídání přípravků z různých skupin a oddaluje vznik rezistence škůdců.

Proti blýskáčkům lze také aplikovat nový přípravek Gazelle Liquid. Vedle vysoké insekticidní účinnosti je velkou předností aplikace Gazelle Liquid v tomto termínu, že se aplikace nehlásí včelařům. Přípravek patří do skupiny neonikotinoidů a obsahuje účinnou látku acetamiprid v tekuté formulaci SL. Doporučené dávkování proti blýskáčkům je 0,2 l/ha a na krytonosce šešulového 0,25 l/ha. Registrovaný termín aplikace je zatím ve fázi hlavního květenství (BBCH 51–59) nebo ve fázi plného květu až dozrávání šešulí (BBCH 65–80).

Insekticidy Gazelle, Gazelle Liquid a Karis Max nemají oznamovací povinnost aplikace včelařům a lze je aplikovat v ochranných pásmech podzemních i povrchových vodních zdrojů II. stupně.

Poškození stonku řepky žírem larev stonkových krytonosců na neošetřené kontrolní variantě (ZS Kluky,2022)
Poškození stonku řepky žírem larev stonkových krytonosců na neošetřené kontrolní variantě (ZS Kluky,2022)

Detail stonku řepky ozimé poškozeného žírem larev stonkových krytonosců
Detail stonku řepky ozimé poškozeného žírem larev stonkových krytonosců

Detail stonku řepky ozimé poškozeného žírem larev stonkových krytonosců

Související články

Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům

27. 03. 2023 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 263x

Prognóza výskytu mšic na jaře 2023

25. 03. 2023 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 374x

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2022 a možnosti ochrany

17. 03. 2023 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 290x

Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů = SPPP

11. 03. 2023 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Škůdci Zobrazeno 219x

Rozdílná škodlivost krytonosce řepkového v řepce ozimé

10. 03. 2023 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Škůdci Zobrazeno 295x

Další články v kategorii Škůdci

detail