BASF
BASF
BASF

AGRA

Podzimní poškození cukrovky housenkami můr

02. 11. 2022 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 414x

Housenky můr mohou škodit na cukrovce od vzejití do sklizně, ale v poslední době škodí nejčastěji v letním a podzimním období. Jedná se o komplex několika druhů, které jsou různě početné v závislosti na ročníku a lokalitě.

Agrinova

V roce 2020 a 2021 škodily na podzim housenky můry kapustovémůry zelné, které při zanedbání ochrany mohly způsobit až holožíry. Jedná se o dvougenerační druhy. Přezimuje kukla v půdě. Na jaře se líhnou dospělci první generace, kteří škodí nejčastěji na zelenině, ale s ohledem na jejich polyfágnost mohou škodit i na máku a dalších plodinách. Vajíčka jsou kladena ve snůškách. U můry kapustové jsou světle zelené, u můry zelné bílé. Vývojem embrya se zbarvení postupně mění a cca 24 hodin před líhnutím je barva šedočerná, podle prosvítající tmavé hlavičky housenky. Mladé housenky vykusují mělké jamky na spodní straně listu, později se rozlézají na okolní listy a vytvářejí v nich nepravidelné otvory. Při přemnožení (několik housenek na list) zůstanou jen řapíky a nejsilnější listové žilky. Housenky se kuklí pod rostlinami v půdě a motýli druhé generace létají od přelomu července/srpna až do října. Na cukrovce jsou škodlivé výskyty housenek obou druhů spíše v září a říjnu, ale mohou škodit již v srpnu. Při silném žíru může dojít k retrovegetaci s negativním vlivem na cukernatost.

Monitoring

Monitoring začátku letu a početnosti dospělců lze provádět pomocí světelných lapáků, které provozuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Odchyty jsou průběžně zveřejňovány na Rostlinolékařském portálu, kde na stránce s popisem škůdce je nahoře záložka Mapa výskytu. Na zobrazené mapě se rozklikne příslušný bod s umístěním lapáku a objeví se graf odchytů od začátku roku.

Obdobně jako u makadlovky řepné je k monitoringu dospělců možné použít feromony, ale místo delta lapáku se používá lapák nálevkový, umístěný na kolíku v porostu cca 1,5 m vysoko nebo ve stejné výši na okraji pozemku na větvi stromu. Po dvouletém testování se zdá být účinnost feromonu od firmy Csalomon na můru kapustovou dostatečná, ale feromon na můru zelnou od stejného dodavatele na naše populace nefunguje.

Početnost vajíček a malých housenek se zjišťuje prohlídkou spodní strany listů, větší housenky vykusují do listů otvory, které jsou viditelné při chůzi porostem. V místě žíru je na spodní straně listu jedna či více housenek, někdy je na listech a řapících přilepen i trus. V teplém počasí se výskyt sleduje týdně, pokud je podzim chladný, stačí jednou za 14 dní. Na přítomnost housenek upozorní i vyšší výskyt parazitických lumků létajících v porostech.

Graf 1: Odchyt můry zelné ve světelném lapáku v Holicích u Olomouce (Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ, 2022)
Graf 1: Odchyt můry zelné ve světelném lapáku v Holicích u Olomouce (Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ, 2022)
Nálet byl do poloviny srpna 2022 v porovnání s normálem i předchozím rokem nízký. Slabý výskyt dospělců značí nižší riziko napadení plodin v blízkém okolí.

Prognóza výskytu

Prognóza škodlivého výskytu obou druhů se provádí podle odchytu ve světelných lapácích nebo u můry kapustové ve feromonovém lapáku. Pokud jsou odchyty vyšší než normál z předchozích let, je zvýšené riziko škod a je třeba častěji kontrolovat porosty na přítomnost vajíček a housenek. V roce 2020 škodily v podzimním období na cukrovce oba druhy, v roce 2021 převažovaly housenky můry kapustové.

V roce 2022 byla první generace obou druhů můr slabší, s nízkou škodlivostí. V polovině srpna byl výskyt na sledovaných plochách v Polabí podprůměrný, ale v době čtení tohoto článku může být situace odlišná. Můry jsou dobří letci a podzimní generaci mohou založit jedinci z jiné části Evropy. Zda budou housenky škodit i v letošním roce, se rozhodne až v září.

Ochrana

Ochrana se provádí proti malým housenkám krátce po vylíhnutí, před poškozením listů. Rozhodnutí o ošetření závisí na počtu snůšek a housenek i termínu sklizně. Poškození chrástu nedlouho před sklizní škody nezpůsobí, naopak housenky pomohou s ořezem chrástu a přemění listy v hmyzí hnůj.

Poškození listů v polovině října 2021 - pokud jsou housenky před kuklením nebo se blíží sklizeň, je ošetření zbytečné
Poškození listů v polovině října 2021 - pokud jsou housenky před kuklením nebo se blíží sklizeň, je ošetření zbytečné

Housenky můry kapustové na spodní straně listu
Housenky můry kapustové na spodní straně listu

Nálevkový feromonový lapák – jen kdyby bylo třeba vyplnit místo
Nálevkový feromonový lapák - jen kdyby bylo třeba vyplnit místo

Článek vznikl za podpory projektu TAČR TH04030242.

Související články

Prognóza výskytu mšic na jaře 2023

25. 03. 2023 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 66x

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2022 a možnosti ochrany

17. 03. 2023 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 269x

Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů = SPPP

11. 03. 2023 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Škůdci Zobrazeno 204x

Rozdílná škodlivost krytonosce řepkového v řepce ozimé

10. 03. 2023 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Škůdci Zobrazeno 282x

Inovatívny spôsob monitoringu škodcov repky

09. 03. 2023 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 179x

Další články v kategorii Škůdci

detail