BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Populace hraboše polního se přemnožily!

16. 02. 2023 Připraveno podle tiskové zprávy ÚKZÚZ Škůdci Zobrazeno 429x

Z výsledků lednových pozorování výskytu hraboše provedených ÚKZÚZ vyplývá, že se stav jeho populací od podzimu 2022 významně zvýšil. Průměrný počet aktivních východů z nor/ha v rámci ČR narostl ze 439 v listopadu 2022 na 661 v lednu 2023, což 3,3× překročilo práh škodlivosti. Hlavně na Moravě se hraboš po třech letech znovu přemnožil, k čemuž dopomohl i průběh počasí. ÚKZÚZ proto vyzývá zemědělce, aby k omezení výskytu tohoto škůdce využili všechny dostupné a povolené metody ochrany.

Varistar

V lednu 2023 bylo provedeno přes 1 000 pozorování, z toho nadpoloviční většina v porostech ozimých plodin a jednoletých kultur. Získané hodnoty ukazují na dosažení prahu škodlivosti, který má pro zimní období hodnotu 200 aktivních východů z nor/ha. Ve vytrvalých plodinách se hodnoty pohybovaly na úrovni 1 139 aktivních východů z nor/ha, což 2,8× přesahuje práh škodlivosti. Tato čísla signalizují ohrožení krmných plodin a možnost silného poškození kmínků vinné révy i mladých ovocných stromů v jarních měsících.

Nejsilnější populace hraboše je v současné době v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Zde se získané údaje vyšplhali na hodnotu 6,5× resp. 6,2× vyšší, než je práh škodlivosti. To jsou čísla odpovídající počtům škůdce z kalamitních let. Výjimkou nejsou ani počty přesahující 10 000 aktivních východů z nor/ha v porostech řepky nebo ječmene na Brněnsku, Kroměřížsku a Přerovsku. Mimo Moravu jsou vysoké počty hrabošů také na Třebíčsku, Lounsku a Nymbursku.

I když řada zemědělců aplikovala v porostech s přemnoženými hraboši do nor rodenticidy již v průběhu podzimu 2022, doporučuje ÚKZÚZ hlavně na polích s krmnými plodinami a v protierozních travních pásech rozmístit berličky pro dravé ptáky. Ti jsou schopni gradaci škůdce přirozeně utlumit hned v jejích počátcích. V této době je třeba stav populace hraboše monitorovat (stačí 1× za měsíc) a při překročení prahu škodlivosti zasáhnout povolenými přípravky. Pozor ale na počasí, za vlhka se granule rozpadají a účinek mizí.

Další vývoj populací hraboše bude záviset na počasí v únoru a březnu, kdy začnou rostliny regenerovat a růst. Vývoj situace můžete sledovat na Rostlinolékařském portálu eagri.cz

Připraveno podle tiskové zprávy ÚKZÚZ

Související články

Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům

27. 03. 2023 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 263x

Prognóza výskytu mšic na jaře 2023

25. 03. 2023 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 374x

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2022 a možnosti ochrany

17. 03. 2023 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 290x

Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů = SPPP

11. 03. 2023 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Škůdci Zobrazeno 219x

Rozdílná škodlivost krytonosce řepkového v řepce ozimé

10. 03. 2023 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Škůdci Zobrazeno 295x

Další články v kategorii Škůdci

detail