Chemap Agro s.r.o.

Přírodní látka v boji proti slimákům a plzákům - Ironmax Pro

16. 09. 2018 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance Škůdci Zobrazeno 583x

V březnu letošního roku byl zaregistrován nový moluskocid - Ironmax Pro s účinnou látkou fosforečnan železitý (24,2 g/kg) od francouzského výrobce DeSangosse, ve formě vysoce trvanlivých a tvarově pravidelných modrých granulí. Na trhu tak bude k dispozici špičkový přípravek na bázi přírodní látky, účinností naprosto srovnatelný s konvenčními moluskocidy (na bázi metaldehydu), pro boj s takovými škůdci jako jsou slimáček polní, slimáček síťkovaný, slimáček hladký a další.

Agronutrition

Vysoký rozmnožovací potenciál škůdců

Ochrana porostů před slimáčky je vzhledem k jejich biologii (přes den žijí převážně skryti v půdě nebo v přirozených úkrytech, aktivní jsou zejména navečer a v noci) není jednoduchá. Jejich rozmnožovací potenciál je značný, každý jedinec může naklást 200–400 vajíček a po inkubační době trvající dle podmínek 20–90 dní jsou noví jedinci pohlavně dospělí za 3 měsíce a jsou schopni dalšího rozmnožování. V příznivých, tj. vlhkých a teplejších ročnících, tak mohou velice rychle dosáhnout kalamitního výskytu a způsobit velké škody na porostech. V minulosti se slimáčci vyskytovali zejména na podzim v porostech vzcházející řepky, ale v posledních letech se objevují i v porostech na jaře vzcházejících kultur např. máku, cukrovky a dalších. O kompletní likvidaci porostů zelenin a květin na zahrádkách ani nemluvě.

Účinně pomocí návnady

Granule Ironmaxu Pro obsahuje kromě fosforečnanu železitého také látky, slimáky přitahující a vábící - atraktanty - označované názvem „Colzactive“, které jsou pro ně „chutnější“ než přirozená rostlinná strava a společně s účinnou látkou tvoří návnadu. Jak napovídá název „Colzactive“ byly tyto atraktanty extrahovány z rostlin řepky.

Ochrana rostlin proti slimákovitým škůdcům spočívá v částečné nebo úplné konzumaci návnady. Fosforečnan železitý se po pozření kumuluje v trávicí soustavě, slinivko-jaterní žláza je příliš zatížena železem, což vyvolává narušení metabolizmu vápníku v tělech plžů. Téměř okamžitě dochází k zastavení příjmu potravy, a tím pádem slimáci již nepůsobí škody. Jelikož se jedná o látku přírodního původu je přípravek vysoce bezpečný pro ostatní půdní faunu (žížaly, brouci atd.).

Technologie TDS zaručuje špičkovou kvalitu

Moluskocid Ironmax Pro je vyráběn technologií TDS, zaručující špičkovou kvalitu tohoto přípravku - 1 kg obsahuje 60 000 granulí, jejichž velikost je v rozmezí 2,5–2,7 mm, je bezprašný a vysoce odolný proti vlhkosti. Tato technologie používá tzv. „mokrou cestu“ při níž se všechny součásti homogenizují za vlhka, vytvoří se tuhá pasta, která se protlačuje přes matrici a dělícím zařízením se vytváří pravidelné válcovité granule s rovnými řeznými plochami, které se na závěr vysuší. Takto tvarované granule mnohem lépe odolávají vodě, neobsahují prachové částice a umožňují rovnoměrnou aplikaci pomocí rozmetadel.

Jednoduché dávkování

Přípravek je registrován do všech plodin (mimo brambor) dávce 7 kg/ha a aplikuje se pozemně ručním rozhozem mezi rostliny (na menších plochách, např. ve sklenících) nebo rozhozem na široko (např. pomocí rozmetadel). Maximální celková dávka Ironmaxu Pro nesmí překročit 28 kg/ha na plodinu a rok (tj. maximálně 4× v plodině). Interval mezi ošetřeními je 5 dní.

Základem úspěchu je preventivní aplikace

Nejúčinnější je vždy preventivní aplikace, tj. aplikace prováděná dříve než nám porost „mizí před očima“. Dospělec slimáka dokáže za 1 noc zkonzumovat až 10 vzcházejících rostlinek řepky a nenávratně tak zlikvidovat velké plochy. Aplikace v tomto období již rostliny na pole nevrátí a nedostatečný počet jedinců kulturní plodiny (v tomto případě řepky ozimé) způsobuje velké ekonomické ztráty. Vlastní aplikaci provádějte pokud možno v období vlhka, které umožňuje slimákům jednodušší pohyb terénem, a tím i rychlejší dosažení návnady. Pro plošnou aplikaci je možné použít rozmetadla na hnojiva umožňující aplikaci malých dávek nebo lokálně ručně rozhozem v místech pravidelného nebo očekávaného výskytu. Tím jsou míněny zejména okraje pozemků, místa sousedící s neudržovanými plochami, pastvinami, loukami a dlouhodobě vlhké části poli. Jako kritické číslo udává francouzský výrobce 1 jedinec/m2 v případě řepky a máku, u obilí 5 jedinců/m2. Na stanovištích, kde je vysoká pravděpodobnost silného výskytu slimáků doporučujeme aplikaci Ironmaxu Pro již 2–3 týdny před setím, např. na podmítnuté strniště.

Moluskocid Ironmax Pro nemá omezení v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů, ani žádné SPe věty. Přípravek je možné aplikovat i v ekologickém zemědělství a integrované ochraně rostlin. Na trh jej bude dodávat společnost Agro Aliance s.r.o. prostřednictvím běžné distribuční sítě již od tohoto podzimu, tzn. že jej můžete aplikovat již na letošní osev ozimé řepky!

Související články

Problémy s hrabošem polním

15. 11. 2019 Doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D., Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 1040x

Zavíječ zimostrázový nás trápí stále víc

28. 10. 2019 Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D., Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 753x

Dřepčíci rodu Phyllotreta - snížená citlivost k thiaclopridu

13. 09. 2019 Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Škůdci Zobrazeno 624x

Rezistence mšice broskvoňové na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany

12. 09. 2019 Ing. Jitka Stará, Ph.D., Ing. Tomáš Hovorka, Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 618x

Vrtule ořechová - nový škůdce vlašských ořechů

10. 09. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 3524x

Další články v kategorii Škůdci

detail