Chemap Agro s.r.o.

Prognóza jarních výskytů mšic

08. 05. 2017 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav Opava Škůdci Zobrazeno 425x

V průběhu zimy se zjišťuje osazení primárních hostitelů vajíčky mšic. Z jejich počtu a plošného rozšíření je pak možné zpřesňovat předpověď jarních výskytů vyslovenou na základě síly podzimních přeletů.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Mšice zelná

Na ozimé řepce je zjišťován výskyt vajíček mšice zelné (Brevicoryne brassicae). Vajíčka jsou černá a lesklá a mohou být vykladena na všech nadzemních částech rostliny. Odebírá se po 5 rostlinách na 20 místech, tedy celkem 100 rostlin, a to od 15. listopadu do 10. prosince. Vybírají se porosty, kde bylo v říjnu zjištěno 2 až 3 % rostlin napadených mšicí zelnou. Jak je dobře známo, na podzim loňského roku bylo napadení tímto druhem silně překonáno mšicí broskvoňovou (Myzus persicae), která ovšem vajíčka v řepce neklade, nýbrž přelétává na broskvoň.

Na větší části Moravy, středních a západních Čech nebyla vajíčka mšice zelné zjištěna, přesto především na jihu, východě, ale také severu Čech a z moravských okresů na Přerovsku, byly zaznamenány dokonce střední výskyty (5–100 kusů vajíček na 100 rostlin). Pro tyto oblasti je možné predikovat škodlivý výskyt v případě příznivého počasí v předjaří a na jaře. Počty mšic jsou na jaře redukovány vedlejším účinkem přípravků na jiné hmyzí škůdce, proto bývá škodlivost zaznamenána až těsně před sklizní.

Vajíčka mšice zelné na řepce
Vajíčka mšice zelné na řepce

Společný výskyt mšice zelné a broskvoňové
Společný výskyt mšice zelné a broskvoňové

Mšice na švestce

Dalšími druhy mšic, u nichž se zjišťují vajíčka na zimním hostiteli, jsou mšice švestková (Hyalopterus pruni), slívová (Brachycaudus helichrysi)chmelová (Phorodon humuli). Jejich počet se stanovuje na letorostech švestky. Vzhledem k tomu, že vajíčka všech druhů jsou stejná, zaznamenává se jejich celkový počet dohromady. Vajíčka jsou po vykladení žlutá až zelená, později černá, lesklá, vejčitého tvaru, velká 0,6 × 0,2 mm.

V zimních měsících (orientačně leden až březen) se odebírá 20 dvouletých větví dlouhých 0,2 m s květními pupeny. Postranní obrost se zkrátí na délku 10 mm, přičemž se krátké plodonoše ponechají. Zjištěné množství vajíček se přepočte na 1 m délky a třída výskytu se stanoví dle následujícího klíče: 0 kusů - bez výskytu, méně než 25 kusů - slabý výskyt, 25 až 50 kusů - střední výskyt a více než 50 kusů vajíček - silný výskyt.

Při letošním průzkumu byl zjištěn slabý výskyt na většině území republiky, jen ve 13 okresech nebyl výskyt zaznamenán, naopak v okrese Prostějov bylo zaznamenáno dokonce silné osazení vajíčky. Na základě zkušeností lze říci, že za ideálních povětrnostních podmínek může na jaře dojít k namnožení mšic až na úroveň průměrných výskytů. Lokálně je možné očekávat hospodářské škody v sadech a posléze v chmelnicích (mšice chmelová) i v porostech slunečnice (mšice slívová).

Mšice na jabloni

Obdobným způsoben se hodnotí i výskyty na jabloních, kde jsou společně počítána vajíčka mšice jabloňové a mšic rodu Dysaphis, především mšice jitrocelové (Dysaphis plantaginea). Vzhled vajíček, termín i kritéria hodnocení jsou stejná jako u mšic na švestkách.

Na jabloních byly zjištěny slabé výskyty téměř plošně napříč celým územím republiky, bez výskytu tak zůstalo jen několik okresů na jihu Moravy, ve středních a východních Čechách. V okrese Cheb, Písek a Pelhřimov byl zaznamenán střední a v Prostějově dokonce silný výskyt. Za příznivých povětrnostních podmínek na jaře je tak vysoké riziko průměrných výskytů mšic na jabloních.

Mšice maková

Posledním druhem, u kterého se zjišťují počty vajíček, je mšice maková. Přestože je jejím zimním hostitelem brslen, pustoryl nebo kalina, je v souvislosti se škodami na cukrovce zaveden odpočet na brslenu, kde se sleduje procento osazených keřů na lokalitě. Za osazený se považuje keř s více než 5 vajíčky kolem 1 pupenu. Pro potřeby prognózy se tato hodnota považuje za hraniční pro rozhodnutí, zda se jedná o slabý nebo silný výskyt.

Zjištěný stav je uveden v mapce. Je z ní patrné, že na poměrně rozsáhlém území republiky, včetně oblastí pěstování cukrovky, jsou zjištěny silné výskyty. Za příznivých podmínek panuje vysoké riziko silných jarních výskytů v porostech cukrovky, máku i bobu.

Mapka výskytu vajíček mšice makové
Mapka výskytu vajíček mšice makové

Vajíčka mšice makové na brslenu
Vajíčka mšice makové na brslenu

Další informace

Uvedené údaje lze využít jako metodický návod pro vlastní pozorování a stanovení si rizika výskytu mšic, pro své porosty. Všechny prognózy včetně mapek přináší ÚKZÚZ na svých webových stránkách www.ukzuz.cz, kde je možné od 1. dubna také sladovat aktuální informace o letu mšic zjišťovaném pomocí sacích pastí.

Použitá literatura u autora

foto© : S. Rychlý, mapa©: D. Fryč

Prognóza jarních výskytů mšic

Vajíčka mšice zelné na řepce
Společný výskyt mšice zelné a broskvoňové
Vajíčka mšice makové na brslenu

Související články

Zápředníček polní - významný škůdce brukvovité zeleniny a řepky

03. 09. 2017 Ing. Kateřina Kovaříková a kol. Škůdci Zobrazeno 378x

Karanténní dřepčíci u brambor

24. 08. 2017 Ing. Petr Kroutil, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Praha Škůdci Zobrazeno 300x

Voška slamihová - škodca slnečnice

17. 08. 2017 Ing. Ján Tancik, PhD., Ing. Veronika Žovinová; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 184x

Ochrana porastov repky ozimnej proti chorobám a škodcom v jesennom období

10. 08. 2017 Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 390x

Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům

07. 08. 2017 Mgr. Eliška Ondráčková a kol. Škůdci Zobrazeno 258x

Další články v kategorii Škůdci

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
23%
4%
51%
detail