BASF
BASF
BASF

Řešení proti rezistentním populacím blýskáčka řepkového a dřepčíkům

16. 10. 2021 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 888x

Intenzivní pěstování řepky je postavené na opakované aplikaci insekticidů v průběhu vegetace. To sebou přirozeně nese nárůst selekčního tlaku zejména, když se opakovaně používají účinné látky se stejným mechanizmem účinku.

Proseeds

Řepka je plodina, které se problematika rezistence hmyzích škůdců významným způsobem dotýká. Pěstitelé mají díky legislativním omezením velmi zúžený výběr insekticidů s různým mechanizmem účinku na hmyzí škůdce, čímž se riziko vzniku rezistence výrazně zvyšuje. Tato skutečnost může v budoucnu vést k výraznému omezení pěstebních ploch řepky v Evropě. Blýskáček řepkový je v Evropě považován za nejvýznamnějšího škůdce řepky a jeho rezistentní populace se vyskytují ve všech evropských zemích.

Mechanizmy vzniku rezistence k pyrethroidům u blýskáčka řepkového:

1. Necitlivost cílového místa - díky mutaci dojde ke změně složení aminokyselin na proteinovém receptoru u nervových vláken a pyrethroid se nemůže navázat na tato nervová vlákna a působit na nervovou soustavu.

2. Metabolická rezistence - je způsobena vyšší aktivitou enzymů v těle rezistentních jedinců. Pyrethroidy jsou aktivitou těchto enzymů v tělech rezistentních jedinců odbourány dříve, než se mohou navázat na proteinové receptory na nervových vláknech. Tento mechanizmus rezistence převládá u evropských populací blýskáčka řepkového.

Pro zvolení správné antirezistentní strategie, která účinně zpomalí a oddálí rozšíření rezistentních populací blýskáčka řepkového, je však důležité znát mechanizmus jejich rezistence.

Pokud máte problém s účinností pyrethroidů na blýskáčka řepkového nebo dřepčíky? Máme pro vás řešení: Pangaea Booster. Revoluční technologie pro překonání rezistence hmyzích škůdců k pyrethroidům.

Co je Pangaea Booster?

Patentovaná revoluční technologie vyvinutá pro překonání rezistence u hmyzu proti používaným insekticidním látkám.

Obsažená účinná látka piperonyl butoxide (zkratka PBO), samotná nemá žádnou insekticidní účinnost.

Jak pracuje Pangaea Booster?

  • působí na detoxikační systém škůdců,
  • inhybuje aktivitu enzymů (cytochrom P450) v tělech rezistentních jedinců proti pyrethroidům, čím nedojde k metabolickému odbourání pyrethroidní účinné látky, která se naváže na receptor nervového vlákna a rezistentního jedince usmrtí,
  • prolamuje rezistenci hmyzích škůdců k používaným insekticidům.

Použití Pangaea Booster

Přípravek je registrován pro použití v kombinaci s insekticidy s úč. l. lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrin proti rezistentním jedincům blýskáčka řepkovéhodřepčíků. Ověřuje se použití s dalšími insekticidními látkami proti dalším škůdcům.

Maximálního insekticidního účinku se dosáhne aplikací přímo na škůdce. Reziduální působení je velice krátké.

Dávkování Pangaea Booster:

  • 0,15 l/ha - doporučujeme aplikovat za teplot do 20 °C a při nižším výskytu blýskáčka řepkového nebo dřepčíků společně s insekticidy,
  • 0,3 l/ha - doporučujeme aplikovat za teplot nad 20 °C a při vysokém výskytu blýskáčka řepkového nebo dřepčíků společně s insekticidy,
  • insekticidy používejte vždy v maximálních registrovaných dávkách.

Proč použít Pangaea Booster?

Pangaea Booster je revoluční technologický produkt, který bude každý zodpovědný pěstitel řepky, ale i dalších plodin, které jsou intenzivně napadány hmyzími škůdci, používat, aby zvýšil insekticidní účinnost ošetření a co nejvíce omezil a oddálil možný vznik rezistence u hmyzích škůdců.

Související články

Ochrana proti drátovcům u brambor

17. 05. 2022 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 238x

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

11. 05. 2022 Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D., Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 213x

Ročník 2021 z pohledu škodlivosti stokových krytonosců v porostech řepky

04. 05. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 180x

Další články v kategorii Škůdci

detail