Chemap Agro s.r.o.

Škodcovia kapustovín (3): Škodcovia poškodzujúci stonky mladých rastlín

05. 10. 2020 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta,s.r.o., Nitra Škůdci Zobrazeno 470x

Stonky mladých rastlín poškodzujú larvy dvoch druhov krytonosov, ktorých jedným menom nazývame stonkové krytonosi. Sú to dva druhy chrobákov z čeľade Curculionidae: krytonos štvorzubý - krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus pallidactylus) a krytonos repkový - krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi).

Agromanuál - personální

Stonkové krytonosi

Stonky mladých rastlín poškodzujú larvy dvoch druhov krytonosov, ktorých jedným menom nazývame stonkové krytonosi. Sú to dva druhy chrobákov z čeľade Curculionidae: krytonos štvorzubý - krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus pallidactylus) a krytonos repkový - krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi). Škodlivosť krytonosa štvorzubého je na kapustovej zelenine oveľa vyššia ako škodlivosť krytonosa repkového, ktorý viac škodí na repke olejnej a na kapustovej zelenine škodí na semenných porastoch. Sú to škodcovia jarnej sadby skorých termínov. Hospodárske škody spôsobujú na kelerabe, menej na karfiole, keli a kapuste.

Krytonos štvorzubý - krytonosec čtyřzubý

Imága tohto druhu sú trochu menšie ako imága krytonosa repkového. Telo je dlhé 2,5–3,5 mm, čierne, lesklé obrastené jemnými tmavými a svetlými chĺpkami, čo imágam dáva strakatý vzhľad. Na krovkách pri štítku sa nachádza pravouhlá biela škvrna. Nosec je tenký, dlhý, mierne ohnutý smerom dolu. Tykadlá sú lomené, hrdzavočervené. Chodidlá všetkých nôh sú hrdzavo červené. Vajíčka sú elipsoidného tvaru, mliečno biele neskôr priezračné. Larvy sú krémovo biele, dlhé 4–5 mm. Od lariev krytonosa repkového sa dajú rozlíšiť v prvých dvoch instaroch podľa farby hlavy (krytonos štvorzubý má žltohnedú hlavu kým krytonos repkový hnedú) v treťom instare farba je rovnaká, rozlíšiť sa dajú jedine meraním šírky hlavy.

Životný cyklus je rovnaký ako u krytonosa repkového. Prezimujú imága v pôde. Aktivácia imág začína skoro na jar, v marci a najmä v apríli a máji. Po krátkom úživnom žere sa chrobáky pária a samičky kladú vajíčka do listových stoniek alebo priamo do bylí rastlín nie len na poli, aj vo foliovníkoch a skleníkoch do priesad kapustovín. Samička vyhrýza dutinky pozdĺž hlavných žiliek na listoch a do nich nakladie obyčajne 4–5 vajíčok. Vyliahnuté larvy sa živia najprv na strednej žilke listu neskôr v byliach. Po ukončení vývoja larvy opúšťajú byle a kuklia sa v pôde. Imága sa liahnu o 3 až 4 týždne (jún až júl). Časť imág ostáva v pôde, ale väčšina robí dospelostný žer, ale nespôsobuje žiadne škody. Na jeseň sa chrobáky sťahujú do úkrytov, ktoré nie sú len priamo na poľnohospodárskej pôde, ale aj v jej blízkosti. Počas roka sa vyvinie jedna generácia do roka.

Škodlivosť na kapustovej zelenine - Hlavné škody spôsobujú larvy, kým poškodenia spôsobené imágami sú menej významné. Larvy vyhrýzajú vnútro stonky a vo vyhryzených chodbách je množstvo trusu. Napadnuté môžu byť už priesady a tie sa ťažko spoznajú. Prvé príznaky vidieť už týždeň, dva po nakladení vajíčok. Napadnuté rastliny vädnú a prichádza aj deformáciám na stonky. Mladé napadnuté rastliny často hynú a staršie napadnuté rastliny nevyvíjajú hlávku alebo súkvetie. Suché a teplé počasie vyhovuje výskytu škodcovu a v priaznivých podmienkach pri veľkom napadnutí môže byť zničených až 70 % rastlín.

Krytonos repkový - krytonosec řepkový

Imága majú telo dlhé 3–4 mm, tmavohnedé až čierne obrastené krátkymi sivými chĺpkami a preto je sfarbenie tela sivé. Hlava je predĺžená do tenkého, nadol zohnutého nosa. Za stredom nosca sú lomené tykadlá so sedemčlánkovým bičíkom. Krovky sú jemne ryhované. Vajíčka sú 0,8 mm dlhé, oválne, mliečno bielej farby, neskôr žlté. Larvy belavá s tmavou hlavou. Počas vývoja prechádza 3. instarmi a dorastá do 6–8 mm.

Prezimujú imága v pôde. Aktivácia imág začína skoro na jar (niektorých rokoch aj koncom februára), keď je teplota vzduchu 10–12 °C. Imága nalietavajú na porasty repky a kapustovej zeleniny a živia sa na listoch a stonkách, vyžieraním drobných dierok. Po dospelostnom žere samičky kladú vajíčka do hornej časti stonky. Vyliahnuté larvy vyžierajú stržeň stoniek. Pred kuklením opúšťajú rastlinu a kuklia sa v pôde. Vyliahnuté imága zostávajú v pôde kde prezimujú. Do roka má jednu generáciu.

Krytonos repkový viac škodí na repke olejnej, menej na kapustovinách. Rastliny poškodzuje na rovnaký spôsob ako krytonos štvorzubí s tým rozdielom, že po žere lariev kytonosa repkového sa vytvárajú hálky pod vegetačným vrchom rastliny. Na kapustovej zelenine škodí najmä na semenných porastoch. Žerom vo vnútri stoniek larvy spôsobujú, že rastliny trpia nedostatočným prívodom živín a preto rastliny dávajú semená nižšej kvality.

Monitoring škodcu a rozhodovanie o vykonaní ochrany

Výskyt imág krytonosov monitorujeme pomocou žltých vodných misiek - Mörickeho misiek alebo žltých lepových dosiek (lapačov). Žlté misky umiestňujeme do porastu zeleniny alebo do priesady hneď na začiatku jari, žlté lepové dosky tesne nad porast. Kontrolujeme ich 2× do týždňa až do konca mája. Treba si uvedomiť že táto metóda spoľahlivo funguje len za stabilného slnečného počasia. Ak je počasie premenlivé, často zamračené, počet chytených jedincov nemusí zodpovedať reálnej situácii. Vtedy je dobre urobiť aj vizuálne hodnotenie a zistiť početnosť chrobákov na rastlinách repky. V poraste je potrebné pohybovať sa pomaly a opatrne, bez prudkých pohybov a dotýkania sa rastlín. Tiež je nutné dávať si pozor na zatienenie rastlín lebo imága, ak sú vyrušené, okamžite padajú z rastlín na pôdu, kde ich je pre ich sfarbenie veľmi ťažko zistiť.

V Českej republike sa odporúča ošetrenie urobiť po nálete viac než 3 imága na misku za deň ak sme v regióne v predchádzajúcom roku zaznamenali viac než 3 % poškodených rastlín pestovanej plodine.

Preventívna ochrana

Priestorová izolácia patrí k významným preventívnym opatreniam. Odporúča sa nepestovať repku v blízkosti kapustovej zeleniny. Tiež významné preventívne opatrenia sú ničenie pozberových zvyškov po kapustovej zeleniny a ničenie kapustovitých burín. Hlboká orba je tiež účinná v znížení populácie škodcov repky, lebo premiestňuje prezimujúce štádia škodcov do väčšej hĺbky, ale na druhej strane toto opatrenie negatívne ovplyvňuje výskyt prírodných nepriateľov škodcov. Pre zachovanie prírodných nepriateľov najlepšie výsledky dáva redukované obrábanie pôdy. Prekrytie porastov netkanou textíliou zamedzuje prístup samičiek škodcu k vzchádzajúcim rastlinám a nakladenie vajíčok.

Chemická ochrana

Vykonáva sa proti imágam pred ako samičky nakladú vajíčka. Optimálny termín aplikácie insekticídov je asi týždeň po maximálnom nálete imág do lapačov. Pri pestovaní priesad sa odporúča ošetrenie vykonať krátko po zistení výskytu škodcu. Po presádzaní v prípade výskytu imág nad prahom škodlivosti treba vykonať postrek. Ak nálet imág pokračuje aj ďalej, treba postrek opakovať. Na ochranu treba použiť prípravky povolené proti krytonosom prípadne proti žravým škodcom v porastoch kapustovej zeleniny.

Hore - krytonos repkový, dole krytonos štvorzubý
Hore - krytonos repkový, dole krytonos štvorzubý

Larvy stonkových krytonosov
Larvy stonkových krytonosov

Související články

Mšice broskvoňová na ozimé řepce - aktuální poznatky o její rezistenci a účinnosti vybraných insekticidů

08. 10. 2020 Ing. Tomáš Hovorka, Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 593x

Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2019

31. 08. 2020 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 399x

Nový insekticid proti mšicím nejen do řepky

30. 08. 2020 Ing. Pavel Hasman; Belchim Cro Protection Škůdci Zobrazeno 543x

Škodcovia kapustovín (2): Škodcovia poškodzujúci mladé vzchádzajúce rastliny

26. 08. 2020 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta, s. r. o. Nitra Škůdci Zobrazeno 496x

Škodcovia kapustovín (1): Škodcovia poškodzujúci korene

11. 08. 2020 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta, s. r. o., Nitra Škůdci Zobrazeno 493x

Další články v kategorii Škůdci

detail