Chemap Agro s.r.o.

Sonido - vygumujte škůdce z kukuřice

09. 03. 2017 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 492x

Až se jaro zeptá, co jsi dělal v zimě, odpověď může být jednoduchá. Hledal jsem optimální řešení proti škůdcům vzcházející kukuřice a našel jsem Sonido. Tím jsem učinil první a nezbytný krok pro ochranu své budoucí úrody.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Nový rozsah povolení Sonido od sezóny 2016:

  • drátovci - škůdce způsobující v ČR největší škody
  • larvy bázlivce kukuřičného
  • bzunka ječná
  • pestřice trojtečná

Proč se insekticidně moří kukuřice?

V našich podmínkách je insekticidní ochrana osiva mořením zaměřena proti dvěma důležitým škůdcům - proti larvám kovaříků – drátovcům a proti larvám bázlivce kukuřičného. Problémy začínají být zaznamenávány i s poškozením porostů bzunkou ječnou.

Zatímco problematika poškození larvami bázlivcem kukuřičným se týká především teplejších oblastí, drátovci jsou rozšířeni celoplošně, ve všech možných oblastech pěstování kukuřice.

Rozšíření larev drátovců napomáhá bezorebná technologie, pěstování kukuřice po kukuřici na stejných pozemcích v menším časovém odstupu v osevních sledech, velké množství rostlinných zbytků a taktéž jejich víceletý životní cyklus. Mezi preventivní opatření patří především podzimní orba nebo hlubší kultivace, které omezují stimulaci ke kladení vajíček, okamžitému zapravení rostlinných zbytků, jež působí lákavě na samičky a střídání plodin.

Nicméně jako první a nezbytný ochranný krok stále zůstává insekticidní namoření osiva, neboť v půdě více let přežívající larvy drátovců reagují ihned po zapravení osiva kukuřice do půdy.

Dosavadní a nové uplatnění mořidla Sonido

Praktické 3 leté zkušeností s dosavadním využitím namořeného osiva kukuřice Sonidem ukazují, že se jedná o první a základní stupeň v systému celovegetační insekticidní ochrany kukuřice proti škůdcům.

Agronomové po 3 letech provozního používání oceňují velmi spolehlivý účinek mořidla Sonido proti drátovcům a někteří všímavější nás začínali upozorňovat na schopnosti mořidla redukovat v podmínkách České republiky insekticidní tlak bázlivce kukuřičného a bzunky ječné. Jejich zkušenosti byly jedním z iniciátorů rozšíření povolení mořidla proti dalším druhům škůdcům. Rozšíření povolení mořidla Sonido bylo provedeno v širším spektru škůdců, jak již je do kukuřice povoleno ve Francii, kde klimatické poměry v Alsasku jsou velmi blízké podmínkám Jižní Moravy.

Oproti dříve používaným a pro včely nebezpečným mořidlům využívání insekticidního mořidla Sonido začalo agronomům navíc přinášet i další pozitivum. Výsev insekticidně namořeného osiva Sonidem neohrožuje včelstva a jiné opylovače na sousedních plodinách a porostech.

Do kukuřice namořené mořidlem Sonido mohou v průběhu vegetace následně integrovat další ochranná opatření. Při dodržování pravidel integrované produkce vždy v závislosti na vyhodnocení prognózy a signalizace, resp. prahů škodlivosti výskytu konkrétních škodlivých organizmů.

Jaká je doba účinnosti?

Insekticidní účinnosti mořidla Sonido ochrání porosty kukuřice do fáze 6.–8. listu kukuřice. Doba působení od výsevu je cca 4–6 týdnů.

Má Sonido omezení?

Je možné jej použít jak na zrnovou, tak i silážní kukuřici, včetně kukuřice určené na průmyslové využití (např. pro bioplynové stanice). Při použití mořidla Sonidodochází ke kombinaci prověřené účinnosti proti půdním škůdcům a již provozně ověřené bezpečnosti pro kukuřici.

Mořidlo Sonido rovněž nemá omezení při použití na různých půdních typech, resp. při plánované (následné plodiny) nebo operativní (náhradní plodiny) rotaci kultur.

Doporučujeme nepřeskladňovat osivo namořené insekticidním mořidlem Sonido.

Doporučení při silném tlaku bázlivce kukuřičného

Insekticidní mořidlo Sonido má výborné systemické vlastnosti a poskytuje široké spektrum ochrany proti škůdcům z rodu Coleoptera, HomopteraLepidoptera. V podmínkách České republiky spolehlivě účinkuje proti celoplošně se vyskytujícím drátovců a bzunce ječné. Současně se nově legalizuje využití ochrany kukuřice v podmínkách střední a nižší úrovně výskytu larev bázlivce kukuřičného.

V případě silného výskytu (většinou v nejteplejších oblastech ČR) bázlivce kukuřičného doporučujeme uplatnit systém 2–3 navazující ochranných prvků v promyšleně zvolených agrotechnických vstupech:

  1. výsev insekticidně namořeného osiva kukuřice (mořidlo Sonido),
  2. současná aplikace granulovaného insekticidu,
  3. cílené použití selektivního insekticidu Biscaya nebo Decis Mega proti dospělcům bázlivce kukuřičného (při shodě aplikačních termínů lze využít i směs Biscaya proti dospělcům bázlivce + insekticid proti zavíječi kukuřičnému, např. Integro, Decis Mega aj.).

Mechanizmem účinku je Sonido řazeno do podskupinu neonikotinoidů, která je bezpečná pro včely a jiné opylovače. Je vhodné pro uplatnění v antirezistentní strategii ochrany kukuřice v souladu s pravidly IP, kde se využívá nutnost prostřídávání odlišných mechanizmů působení proti škůdcům. Po použití mořidla Sonido je vhodné následně alternovat aplikace granulovaných nebo foliárních insekticidů ze skupin např. pyrethroidů, organofosfátů, karbamátů, aj., respektive po odeznění insekticidního působení mořidla, lze v letních měsících následně použít proti dospělcům bázlivce kukuřičného insekticid Biscaya v dávce 0,3 l/ha.

Praktické provozní výhody při používání insekticidně namořeného osiva

Použití insekticidně namořených osiva zaručuje velmi dobrou kontrolu škůdců kukuřice v různých polních podmínkách bez nutnosti další pracovní operace (aplikace insekticidu) v rozsahu mnoha týdnů po výsevu.

Poskytuje vysokou a spolehlivou úroveň kontroly v časných vývojových stádiích kukuřice proti drátovcům a bzunce ječné. V závislosti na intenzitě výskytu snižuje až zastavuje invazní tlak larev bázlivce kukuřičného.

Je potřeba půdní vláha?

Spolehlivě působí i v období delšího sucha na jaře, neboť minimální půdní vláha je dostatečná pro uvolňování účinné látky a Sonido tak poskytuje stále výbornou účinnost.

Jak ovlivňuje účinnost příprava půdy?

Další jistotou insekticidně namořeného osiva je účinnost i v hůře zpracované půdě, neboť mořidlo vytváří ochranný prostor v blízkosti osiva bez závislosti na kvalitě zpracování půdy. Pokud se použije např. granulovaný insekticid, je nutné dodržet vysokou kvalitu zpracování půdy pro spolehlivost tohoto insekticidního vstupu do porostu.

Výsev insekticidně namořeného osiva je bez rizik poškození nebo dokonce zničení včelstev a jiných druhů opylovačů, kteří se v době výsevu kukuřice již vyskytují na sousedních kvetoucích porostech (např. někdy již zakvétá řepka) a v okolí (meze, remízky, stromové aleje aj.). Při výsevu insekticidně namořeného osiva přípravkem Sonido nejsou včely a další opylovači v ohrožení.

Závěrem

Insekticidní moření představuje první krok pro zajištění celovegetační ochrany kukuřice proti škůdcům. Doporučujeme zvážit možnost spojení volby vhodných hybridů kukuřice s požadavkem na jejich dodání ve formě insekticidně namořeného osiva přípravkem Sonido s nově rozšířeným rozsahem povolení, včetně účinku na bázlivce kukuřičného. Jedním rozhodnutím lze ušetřit nejen čas, ale i snížit následné finanční výdaje pro další ochranné insekticidní vstupy do porostů kukuřice.

Související články

Zápředníček polní - významný škůdce brukvovité zeleniny a řepky

03. 09. 2017 Ing. Kateřina Kovaříková a kol. Škůdci Zobrazeno 379x

Karanténní dřepčíci u brambor

24. 08. 2017 Ing. Petr Kroutil, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Praha Škůdci Zobrazeno 303x

Voška slamihová - škodca slnečnice

17. 08. 2017 Ing. Ján Tancik, PhD., Ing. Veronika Žovinová; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 185x

Ochrana porastov repky ozimnej proti chorobám a škodcom v jesennom období

10. 08. 2017 Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 393x

Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům

07. 08. 2017 Mgr. Eliška Ondráčková a kol. Škůdci Zobrazeno 259x

Další články v kategorii Škůdci

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail