Chemap Agro s.r.o.

Včasná a kvalitní ochrana řepky proti stonkovým krytonoscům

19. 04. 2017 Mgr. Zdeněk Vošlajer; Bayer Škůdci Zobrazeno 333x

Pro každého pěstitele řepky je příchod jara klíčové období pro další průběh sezóny a zejména pro kvalitní sklizeň. Po zimě je třeba vyhodnotit stav porostů po přezimování a pečlivě začít sledovat průběh teplot. Jakmile se teploty začnou během dne dostávat nad 6 °C je vhodné do porostů umístit žluté lepové desky či misky. To jsou vhodné prostředky pro sledování v poslední době jednoho z nejzávažnějších škůdců řepky - stonkových krytonosců.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Název stonkoví krytonosci zahrnuje skupinu druhů nosatcovitých brouků, z nichž z hlediska škodlivosti vystupují zejména dva druhy: krytonosec řepkový a krytonosec čtyřzubý. Oba druhy jsou v případě vhodných podmínek a nekvalitně provedené ochrany schopni způsobit rozsáhlé poškození porostu a do značné míry negativně ovlivnit sklizňové parametry. Při vysokém napadení tyto škody mohou způsobit snížení výnosu až o 50 %.

Krytonosec řepkový nalétá do porostů o něco dříve a to při teplotě 9 °C, hromadný přelet nastává okolo 12 °C. Dospělci nalétávají do porostů z ploch, kde byla v loňském roce řepka, a po páření samice kladou vajíčka jednotlivě do stonku blízko k vrcholu. Již samotná přítomnost vajíčka způsobuje degeneraci pletiv, rostlina roste nerovnoměrně, začne se kroutit. Další poškození žírem larev má často za následek praskání lodyh a následnou infekci houbovými chorobami.

Krytonosec čtyřzubý se do porostů ze zimovišť v okolí polí stěhuje o něco později a to při dosažení denních teplot 10 °C, kdy hlavní let nastává mezi 14–15 °C. Oplozené samičky kladou vajíčka ve skupinách okolo 4–5 kusů do řapíků listů, méně již do stonků. Škodlivost tohoto druhu je nižší i přesto, že se larvy v pozdějších fázích vývoje stěhují do stonku. Dochází spíše k opadu napadených listů a poranění žírem larev je vhodnou branou k infekci houbových patogenů.

Z uvedených faktů je jasné, že ochranu proti stonkovým krytonoscům nelze zanedbat a naopak je nutné se na první aplikace připravit již dopředu. V praxi je často první aplikace proti stonkovým krytonoscům prováděna preventivně, ba přímo paušálně bez podpory monitoringu přímo v porostech. Tento přístup je negativně vnímán a je v rozporu se zásadami správné agronomické praxe. Často je pak třeba provádět opravné aplikace a to hlavně v případech, kdy jsou použity přípravky obsahující účinné látky s nedostatečnou účinností, či s formulačními vlastnostmi neodpovídajícími poměrně chladným povětrnostním podmínkám.

Krytonosec řepkový - vpichy
Krytonosec řepkový - vpichy

Krytonosec řepkový - vajíčko
Krytonosec řepkový - vajíčko

Na základě kvalitního monitoringu a sledování počasí je možné naplánovat aplikační termín precizně a při použití kvalitního přípravku s vlastnostmi odpovídajícími aktuální situaci lze předpokládat velmi vysokou účinnost a tedy i rentabilitu insekticidního zásahu. Pro plnohodnotný zásah proti stonkovým krytonoscům je vhodné použít přípravek jak s okamžitým (knock-down) efektem, tak i delší perzistencí. Účinné látky by měly působit kontaktně a zároveň pronikat do rostlinných pletiv a systemicky se v nich pohybovat. Aplikace přípravku s těmito vlastnostmi zajistí likvidaci aktuálně přítomných dospělců, ale také postihne dospělce i larvy z dalších náletů.

Jedním z přípravků, které dávají předpoklad kvalitního zásahu proti stonkovým krytonoscům, je insekticid produkovaný společností Bayer s.r.o - Proteus 110 OD. Tento přípravek díky dvěma obsaženým účinným látkám kombinuje oba potřebné způsoby účinku a v posledních letech se stal jedním z nejčastěji používaných voleb pro první aplikaci v řepce na jaře. Formulační úprava OD (olejová disperze) zajišťuje kvalitní přilnutí na povrch rostlin řepky a umožňuje průnik systemické složky do rostlinných pletiv. Díky vhodné formulaci lze přípravek použít již velmi časně i při nižších teplotách bez ztráty účinnosti.

Někdy ovšem i při správně provedeném monitoringu a signalizaci ošetření mohou nastat podmínky, kdy je třeba zásah zopakovat. Jedná se hlavně o sezóny, kdy je průběh počasí nevyrovnaný, dochází k opětovným poklesům teplot pod bod mrazu i během dne. Situaci mohou zkomplikovat i nevyrovnané porosty po špatném přezimování. V takovýchto podmínkách je nálet dospělců do porostů řepky nehomogenní, nastává více letových vrcholů a zvláště krytonosec čtyřzubý může do porostů nalétat i dost dlouho po první insekticidní aplikaci. Opravnou či následnou aplikaci lze provést levněji za použití přípravků jednodušším způsobem účinku nebo použít přípravek, který eliminuje jak krytonosce z pozdějších letových vln, tak i první dospělce blýskáčků. Blýskáčci se v porostech řepky začínají objevovat již při tvorbě pupenů v počátcích prodlužovacího růstu.

Krytonosec řepkový - larvy
Krytonosec řepkový - larvy

Krytonosec čtyřzubý - dospělec
Krytonosec čtyřzubý - dospělec

Proteus 110 OD je vhodný i pro tuto následnou aplikaci. Okamžitý účinek kontaktní složky postihne později nalétávající dospělce krytonosců a systemická složka přípravku je díky delší době působení schopna zasáhnout proti prvním jedincům blýskáčků. Z hlediska možného vlivu na včely je vhodná i velmi opožděná aplikace, protože systemicky a déle působící účinná látka v přípravku Proteus 110 OD je pro včely bezpečná.

Klíčové body v ochraně řepky proti stonkovým krytonoscům:

  • vyhodnocení stavu porostů po přezimování,
  • sledování teplot a správně provedený monitoring škůdce,
  • ideální načasování aplikace s vyloučením paušálního přístupu,
  • použití kvalitního insekticidního přípravku s kombinovaným způsobem účinku,
  • sledování dalšího průběhu situace v porostech vzhledem k dalším aplikacím.

Přípravek Proteus 110 OD patří mezi nejoblíbenější a praxí prověřené přípravky pro ochranu řepky nejen proti stonkovým krytonoscům. Díky kombinaci účinných látek a velmi kvalitní formulaci jej lze požít jak pro první jarní aplikaci, tak i pro další ochranné zásahy proti řepkovým škůdcům. Vysokou účinnost a variabilní použití přípravku doplňuje také bezpečnost přípravku pro včely.

inz

Včasná a kvalitní ochrana řepky proti stonkovým krytonoscům

Krytonosec řepkový - vpichy
Krytonosec řepkový - vajíčko
Krytonosec řepkový - larvy
Krytonosec čtyřzubý - dospělec

Související články

Zápředníček polní - významný škůdce brukvovité zeleniny a řepky

03. 09. 2017 Ing. Kateřina Kovaříková a kol. Škůdci Zobrazeno 473x

Karanténní dřepčíci u brambor

24. 08. 2017 Ing. Petr Kroutil, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Praha Škůdci Zobrazeno 347x

Voška slamihová - škodca slnečnice

17. 08. 2017 Ing. Ján Tancik, PhD., Ing. Veronika Žovinová; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 220x

Ochrana porastov repky ozimnej proti chorobám a škodcom v jesennom období

10. 08. 2017 Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 438x

Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům

07. 08. 2017 Mgr. Eliška Ondráčková a kol. Škůdci Zobrazeno 285x

Další články v kategorii Škůdci

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail