BASF
BASF
BASF

AGRA

Škůdci

Vliv průběhu počasí ročníku 2018 na poškození porostů kukuřice zavíječem kukuřičným

Vliv průběhu počasí ročníku 2018 na poškození porostů kukuřice zavíječem kukuřičným

16. 08. 2019 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 1553x

Průběh počasí roku 2018 se významně podepsal na výnosu všech plodin, především pěstovaných v teplejších oblastech. Tam byl zaznamenán propad vlivem sucha o desítky procent. U kukuřice pěstované na zrno se průměrný výnos pohyboval okolo 6 t/ha, kukuřice na zelenou hmotu pak dala v průměru 30 t/ha. Na jižní Moravě bylo však možno zaznamenat až 80% pokles ve výnosech této komodity.

Nepřímý monitoring škůdců

Nepřímý monitoring škůdců

12. 08. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 3013x

Existují různé metody monitoringu škůdců v závislosti na druhu škůdce a plodiny. Pro většinu druhů je nejúčinnější vizuální prohlídka rostlin, skrytě žijící druhy lze sledovat pomocí feromonových či světelných lapáků, odchytem do barevných misek, sklepáváním, smýkáním a mnoha dalšími speciálními metodami, které se používají v základní entomologii.

Proseeds
Roizklad slámy

Uplatnění mikrobiologických prekurzorů na přeměně posklizňových zbytků v půdě

Rostlinné zbytky semenných plodin, které vstupují do půdy, jsou přítomnými mikroorganizmy obtížně přeměňovány na jednodušší organické látky a minerální živiny. Vhodným opatřením, jak zahájit a stabilizovat proces přeměny uhlíkem bohatých a dusíkem chudých rostlinných zbytků je posklizňové ošetření půdy pomocnými látkami, které jsou prekurzory (spouštěči a usměrňovači) aktivity půdní mikrobioty.

Změny v rezistenci mandelinky bramborové vůči insekticidům

Změny v rezistenci mandelinky bramborové vůči insekticidům

07. 08. 2019 Ing. Jitka Stará, Ph.D., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1947x

Mandelinka bramborová selektuje postupně populace rezistentní vůči širokému spektru účinných látek přípravků. Proto je nezbytné citlivost populací mandelinky bramborové k používaným přípravkům pravidelně monitorovat a dle zjištěných výsledků upřesňovat strategie ochrany tak, aby nedocházelo k další selekci rezistence mandelinky a následným ztrátám na výnosech brambor.

Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého

Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého

04. 08. 2019 Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Ing. Igor Huňady; Agritec Plant Research, s.r.o., Šumperk Škůdci Zobrazeno 3885x

Kyjatka hrachová (Acyrthosiphon pisum) je v současnosti klíčový živočišný škůdce nadzemních částí rostlin luskovin způsobující v posledních letech nezanedbatelné škody v porostech hrachu setého. Za ekonomicky přínosný chemický zásah proti kyjatce je uváděn počet jedinců 3 a více kyjatek na rostlinu; recentně mezi lety 2016–2018 jsou výskyty během sezony na mnoha místech ČR pravidelně několikanásobně vyšší.

Jak to bude v roce 2019 s bázlivcem kukuřičným?

Jak to bude v roce 2019 s bázlivcem kukuřičným?

20. 07. 2019 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Škůdci Zobrazeno 1655x

Jaro roku 2019 silně připomínalo průběh jara roku předcházejícího, tedy extrémní sucho a minimum srážek. I v letošním roce bude hrát velkou roli agrotechnika, stav půdy a úhrn srážek v době založení a vzcházení porostů. U jařin byla situace s bilancí téměř nulových srážek v průběhu celého dubna kritická. Sucho navíc prohlubovalo i neobvykle větrné počasí, které způsobovalo vysokou prašnost.

Výsledky pokusů s přípravky proti mandelince bramborové v roce 2018

Výsledky pokusů s přípravky proti mandelince bramborové v roce 2018

13. 07. 2019 Ing Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 7072x

Mandelinka bramborová měla v roce 2018 velmi vhodné podmínky pro svůj vývoj. Vzhledem k rychlému vzejití porostů měla i dostatek potravy. Bez insekticidní ochrany by došlo hned na počátku vegetace k holožírům a následně k silnému snížení výnosů. To se týkalo nejen oblastí typických pro pěstování raných brambor, tzn. Polabí a Jižní Morava, ale i v některých lokalitách tradiční bramborářské oblasti Vysočiny.

Vybraní škůdci řepky - výsledky a zkušenosti z pokusů

Vybraní škůdci řepky - výsledky a zkušenosti z pokusů

02. 07. 2019 RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž Škůdci Zobrazeno 2258x

Ozimá řepka se z pohledu ekonomiky vyplatí pěstovat, a proto se také její plochy v České Republice ustálily okolo 400 tis. hektarů. Pěstební technologie jsou velmi náročné na počet vstupů i míru používání hnojiv a pesticidů zvláště v oblastech, které nejsou pro pěstování řepky optimální. S růstem ploch v posledních letech souvisí také přirozený nárůst škodlivých činitelů především živočišného původu.

Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům

Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům

22. 06. 2019 Ing. Marek Seidenglanz a kol. Škůdci Zobrazeno 3851x

Oba hlavní druhy stonkových krytonosců, krytonosec řepkový (obr. 1a) a krytonosec čtyřzubý (obr. 1b), se neliší pouze vzhledem, ale též některými vlastnostmi. Rozdíly v bionomii obou druhů, které ovlivňují úspěch zásahu proti těmto škůdcům, se stávají zřetelnější více v posledních letech. „Jakoby“ se z jednoho škůdce stávali škůdci dva. Rozlišovat mezi těmito druhy je, a zřejmě především bude, praktická potřeba.

Ochrana cukrovky proti škůdcům po roce 2019

Ochrana cukrovky proti škůdcům po roce 2019

17. 06. 2019 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS ČR Škůdci Zobrazeno 2864x

Evropská komise v roce 2018 zakázala moření osiv polních plodin insekticidními látkami se skupiny neonikotinoidů - thiamethoxam, clothianidin, imidacloprid. Toto rozhodnutí zasáhne v budoucnu významně systém ochrany cukrovky proti škůdcům.

Řízení hmyzí rezistence - mandelinka bramborová, obaleč jablečný a mera skvrnitá

Řízení hmyzí rezistence - mandelinka bramborová, obaleč jablečný a mera skvrnitá

22. 05. 2019 Ing. Jitka Stará, Ph.D., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i Škůdci Zobrazeno 2543x

V tomto příspěvku je využití zásad řízení hmyzí rezistence popsáno na škůdcích s výskytem rezistence vůči insekticidům na našem území, které způsobují pěstitelům brambor a ovocných plodin největší problémy. Řízení hmyzí rezistence je popsáno pro mandelinku bramborovou, obaleče jablečného a meru skvrnitou. Popsaný stav řízení je platný pro ČR a pro poslední období do roku 2018.

Odrůdové rozdíly v preferenci škůdců řepky a možnosti využití pro diferencovanou ochranu

Odrůdové rozdíly v preferenci škůdců řepky a možnosti využití pro diferencovanou ochranu

13. 05. 2019 Ing. Tomáš Hovorka, Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 2538x

Jednotlivé odrůdy řepky mají pro některé druhy škůdců rozdílnou atraktivitu. Jsou-li rozdíly mezi dvěma odrůdami dostatečně významné, lze je využít pro diferencovanou ochranu proti škůdcům, pokud jsou obě odrůdy vysety na stejném pozemku. Přednostně se ošetří škůdci preferovaná odrůda řepky vysetá podél okraje pozemku a méně atraktivní odrůda se ponechá bez ošetření.

Užitečné organizmy (1) - Parazitoidi škůdců

Užitečné organizmy (1) - Parazitoidi škůdců

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 840x

Užitečné organizmy zahrnující predátory a parazitoidy tvoří základní kámen systému biologické a integrované ochrany rostlin. Znalosti o predátorech jsou mezi zemědělskou veřejností na relativně dobré úrovni, ale znalost parazitoidů je nedostatečná i mezi aplikovanými entomology.

Užitečné organizmy (2) - Blanokřídlí parazitoidi

Užitečné organizmy (2) - Blanokřídlí parazitoidi

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 2471x

Většina parazitoidů zemědělských škůdců se řadí mezi blanokřídlý hmyz. Řád blanokřídlý je charakterizován kousacím ústním ústrojím a 2 páry blanitých křídel s charakteristickou žilnatinou, která je odliší od podobných řádů. Nejčastěji se zaměňují s dvoukřídlími (Diptera), kteří mají pouze 1 pár křídel a ústní ústrojí lízací nebo bodavě sací.

Užitečné organizmy (4) - Lumkovití

Užitečné organizmy (4) - Lumkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 678x

Čeleď lumkovití (Ichneumonidae) se v Evropě rozděluje do 34 podčeledí. V každé podčeledi je různý počet rodů a druhů. Málopočetné podčeledi zahrnují pouze jeden druh, naopak v nejpočetnějších je více než 1 000 druhů. Počet podčeledí není dosud ustálen. Jednotlivé podčeledi s významem pro zemědělství nebo se zajímavou biologií si postupně představíme s uvedením nejvýznamnějších zástupců.

Užitečné organizmy (3) - Nadčeleď lumci

Užitečné organizmy (3) - Nadčeleď lumci

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1912x

Nadčeleď lumci (Ichneumonoidea) obsahuje dvě druhově početné čeledi: lumkovití (Ichneumonidae) a lumčíkovití (Braconidae). Nadčeleď je charakteristická mnoha článkovými, nelomenými tykadly bez paličky na konci a bohatou křídelní žilnatinou.

Užitečné organizmy (5) - Lumkovití

Užitečné organizmy (5) - Lumkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 834x

Dnes si představíme zástupce málopočetných podčeledí lumků, které zahrnují pouze několik druhů v jednom rodu.

Užitečné organizmy (6): Lumkovití - Pimplinae

Užitečné organizmy (6): Lumkovití - Pimplinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 770x

Podčeleď Pimplinae s našimi 33 rody a 113 druhy patří mezi středně početné podčeledi lumků. Zahrnuje specialisty i vyslovené polyfágy, schopné parazitovat okolo 200 druhů hmyzu z různých řádů. Většinou parazitoidi motýlů a brouků, některé druhy jsou hyperparazitoidi jiných lumků a lumčíků. Část druhů ektoparazitoidi pavouků nebo se vyvíjejí uvnitř vaječných kokonů pavouků.

Užitečné organizmy (7): Mšicovníkovití - Aphelinidae

Užitečné organizmy (7): Mšicovníkovití - Aphelinidae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 2112x

Dnes vybočíme z taxonomické posloupnosti a podíváme se na zástupce čeledi mšicovníkovití, kteří se v současné době vyskytují na rostlinách a regulují problematické škůdce, na které registrované přípravky často nestačí.

Užitečné organizmy (8): Lumkovití - Banchinae

Užitečné organizmy (8)
Lumkovití - Banchinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 855x

Podčeleď Banchinae se specializuje na housenky motýlů. Zahrnuje mnoho užitečných druhů, kteří napadají nejčastěji housenky tzv. drobných motýlů. Vývoj larvy parazitoida probíhá uvnitř těla hostitele, který se většinou vyvíjí zcela normálně, bezpříznakově.

Užitečné organizmy (9): Lumkovití - Cryptinae

Užitečné organizmy (9): Lumkovití - Cryptinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 994x

Podčeleď Cryptinae je vysoce různorodá jak morfologicky, tak biologicky. Zahrnuje drobné i velké druhy, křídla samic jsou plně vyvinuta, zkrácená či úplně chybějí. Larvy se vyvíjejí uvnitř i na povrchu těla hostitele, nemálo druhů patří mezi hyperparazitoidy. U nás je více než 90 rodů a 428 druhů, v Evropě 116 rodů a 1 076 druhů.

Užitečné organizmy (10): Lumkovití - Phygadeuontinae

Užitečné organizmy (10): Lumkovití - Phygadeuontinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 541x

Podčeleď Phygadeuontinae, jak již bylo uvedeno v předchozím dílu seriálu, je nově vyčleněna z původní podčeledi Cryptinae. Většina druhů této podčeledi se od současných Cryptinae odliší podle dlouhé a výrazné rýhy (sternaulus) v dolní části středobočí, dvou nepigmentových bodů (přerušení) druhé střední příčky (bullae) - Cryptinae vždy maximálně jedno, propodeum s více lištami, kladélko výrazné se zřetelnými zuby a nodem na konci.

Užitečné organizmy (11) Lumkovití - Ichneumoninae

Užitečné organizmy (11) Lumkovití - Ichneumoninae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 739x

Podčeleď Ichneumoninae zahrnuje většinou velké (1–2 cm) a barevně nápadné druhy, ale patří sem i drobné druhy (velikost 5–6 mm) parazitující malé druhy motýlů. S 371 druhy ve 100 rodech je naší druhově nejbohatší podčeledí lumků (po rozdělení Cryptinae). V Evropě se vyskytuje 1 030 druhů ve 125 rodech. Jsou podobní na Cryptinae a Phygadeuontinae, od kterých se liší umístěním průduchů na 1. článku zadečku, přítomností jamek (gastrocoely) na 2.

Užitečné organizmy (12): Lumkovití - Anomaloninae

Užitečné organizmy (12): Lumkovití - Anomaloninae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v .v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 787x

Podčeleď Anomaloninae s našimi 14 rody a 42 druhy patří mezi méně početné podčeledi (v Evropě 17 rodů a 89 druhů). Zahrnuje štíhlé druhy s barevnou kresbou. Většina druhů parazituje u motýlů (trib Gravenhorstiini), pouze Anomalon cruentatum (trib Anomalonini) u potemníka Gonocephalum rusticum z řádu brouci.

Užitečné organizmy (13): Lumkovití - „neužiteční“

Užitečné organizmy (13): Lumkovití - „neužiteční“

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 588x

Jak již bylo uvedeno v 1. dílu seriálu, s užitečností parazitoidů to není jednoznačné, tak jako u všeho v přírodě, co se snaží člověk zaškatulkovat. V dnešním dílu si představíme 3 podčeledi, kde převažují parazitoidi nebo hyperparazitoidi z pohledu zemědělství užitečných organizmů (predátorů nebo parazitoidů škůdců).

Užitečné organizmy (14): Parazitoidi podkopníčka

Užitečné organizmy (14): Parazitoidi podkopníčka

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 613x

Podkopníček spirálový (Leucoptera malifoliella) škodí na jabloních, ale může se vyvíjet a škodit i na dalších rostlinách. Housenky vytvářejí na listech plošné miny. Pokud je na listu více min, dochází k jejich předčasnému opadu, a při přemnožení přichází do sadů listopad již v srpnu. Předčasná ztráta asimilační plochy má negativní vliv na výnos i vitalitu stromů.

1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
detail