BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Škůdci

Užitečné organizmy (50): Mšicomaři (V)

Užitečné organizmy (50): Mšicomaři (V)

19. 02. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 787x

Dnešním dílem zakončíme povídání o mšicomarech, kterých není mnoho, ale v porovnání s ostatními lumčíky je o jejich biologii a ekologii dostatek informací. Posledním tribem jsou Praini, v Evropě zastoupeni čtyřmi rody a 36 druhy, u nás s 20 druhy. Při regulaci zemědělsky významných mšic se uplatňuje pouze rod Praon, ostatní rody parazitují mšice na stromech.

Užitečné organizmy (49): Mšicomaři (IV)

Užitečné organizmy (49): Mšicomaři (IV)

29. 01. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 733x

Aphidiini jsou z pohledu zemědělství nejvýznamnější i nejpočetnější trib mšicomarů, v ČR s 19 rody a 97 druhy. Většina rodů je druhově chudá, pouze šest z nich je u nás zastoupeno pěti a více druhy.

Proseeds
Roizklad slámy

Uplatnění mikrobiologických prekurzorů na přeměně posklizňových zbytků v půdě

Rostlinné zbytky semenných plodin, které vstupují do půdy, jsou přítomnými mikroorganizmy obtížně přeměňovány na jednodušší organické látky a minerální živiny. Vhodným opatřením, jak zahájit a stabilizovat proces přeměny uhlíkem bohatých a dusíkem chudých rostlinných zbytků je posklizňové ošetření půdy pomocnými látkami, které jsou prekurzory (spouštěči a usměrňovači) aktivity půdní mikrobioty.

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (53): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VII. - Rezidua insekticidů v brukvovité zelenině

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (53): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VII. - Rezidua insekticidů v brukvovité zelenině

22. 01. 2024 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 979x

Brukvovitá zelenina je významnou skupinou u nás pěstované zeleniny. V experimentálních výsadbách kedluben, květáku a zelí hlávkového byla v letech 2021–2022 hodnocena rychlost degradace účinných látek insekticidů, fungicidů a herbicidů. V tomto příspěvku vám přinášíme výsledky dynamiky insekticidů povolených v ČR a v Německu a možnosti použití těchto insekticidů pro produkci nízkoreziduální a bezreziduální zeleniny.

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2023

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2023

18. 01. 2024 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava Škůdci Zobrazeno 616x

Mšice jsou drobný hmyz, který každoročně způsobuje škody na hospodářských plodinách. Přímé škody sáním velkého rozsahu jsou však způsobeny jen málokdy. Většího významu mšice nabývají jako vektor rostlinných virů. Význam těchto vektorů opět rapidně roste, jak se postupně projevují zákazy insekticidního moření.

Genom saranče pouštního

Genom saranče pouštního

14. 01. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 641x

První vysoce detailní genom saranče pouštního (Schistocerca gregaria), nejničivějšího stěhovavého hmyzu na světě, vytvořili vědci Agricultural Research Service Ministerstva zemědělství USA (ARS, USDA). Genom je obrovský, má téměř 9 miliard párů bází (Gbp), což je téměř trojnásobek velikosti lidského genomu.

Co se můžeme od zavíječe dovědět o přizpůsobení se změně klimatu?

Co se můžeme od zavíječe dovědět o přizpůsobení se změně klimatu?

11. 12. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 849x

Vědci z Agriculture Research Service (ARS) Ministerstva zemědělství USA (USDA) se svými a spolupracovníky studují, jak mohou geny pomoci zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis) přežít proměnlivé klimatické podmínky. Podle nedávných zjištění se pravděpodobně v průběhu příštího století zkrátí délka trvání nízkých teplot během zimy v důsledku klimatické změny. Dopady klimatické změny na některé ekosystémy jsou však viditelné již dnes.

Biologická ochrana zeleniny proti mšicím ve skleníku

Biologická ochrana zeleniny proti mšicím ve skleníku

06. 12. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Škůdci Zobrazeno 2627x

Mšice patří mezi kosmopolitně rozšířenou skupinu hmyzu. Nejhojněji se vyskytují v mírném pásmu, ale známé jsou výskyty také z oblastí za polárním kruhem. Celkově je popsáno asi 5 000 druhů, přičemž několik stovek z nich patří mezi zásadní škůdce zemědělských plodin.

Krytonosci na ředkvi olejné

Krytonosci na ředkvi olejné

01. 12. 2023 Ing. Josef Pozděna, CSc.; Náchod Škůdci Zobrazeno 854x

Na polích se můžeme ojediněle setkat s bíle kvetoucí olejninou (obr. 1), ředkví olejnou (Raphanus sativus, var. oleiferus) patřící do čeledi brukvovitých (Brassicaceae). Květy ředkve olejné jsou v řídkém hroznu, bílé, někdy až nafialovělé, kvetou velmi dlouho, 30–40 dnů. Plod je velký, válcovitý, zobanitý, nečlánkovaný struk. Semena leží ve struku v houbovité dřeni, jsou kulatá nebo podlouhlá.

Užitečné organizmy (48): Mšicomaři (III)

Užitečné organizmy (48): Mšicomaři (III)

14. 11. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 758x

Dospělci mšicomarů jsou podobní dalším drobným blanokřídlým, které bez lupy s dostatečným zvětšením od sebe těžko odlišíte. Naopak mumie v koloniích jsou patrné pouhým okem a podle kokonu pod tělem mšice lze určit i zástupce tribu Praini. K odlišení rodů a druhů je již zapotřebí kvalitní stereomikroskop, kterým se dá spočítat např. počet a délka chloupků na pochvě kladélka.

Biologická ochrana proti sviluškám ve skleníkové produkci plodové zeleniny

Biologická ochrana proti sviluškám ve skleníkové produkci plodové zeleniny

16. 10. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Škůdci Zobrazeno 2346x

Se škodlivostí svilušek se kvůli jejich široké polyfagií setkáme napříč zemědělskými plodinami. Škody způsobují na ovocných dřevinách, zelenině, polních plodinách, okrasných rostlinách i bylinkách.

Mandelinka bramborová „super škůdcem“

Mandelinka bramborová „super škůdcem“

13. 10. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1581x

Mandelinka bramborová si vyvinula rezistenci vůči více než 50 různým druhům insekticidů, kvůli čemuž je tento hmyz „super škůdcem”, který způsobuje škody na bramborách po celém světě.

Dřepčíci rodu Phyllotretta a dřepčík olejkový - jaká je současná situace s rezistencí vůči insekticidům?

Dřepčíci rodu Phyllotretta a dřepčík olejkový - jaká je současná situace s rezistencí vůči insekticidům?

29. 09. 2023 Doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 1442x

V této roce 2022 byla řepka ozimá zaseta na 352,4 tis. ha, což je osevní plocha vyšší 10 tis. ha než v roce 2021. Někteří zemědělci již mají obavy z budoucnosti pěstování řepky, přičemž jako hlavní důvod se jeví postupně se omezující spektrum přípravků na ochranu rostlin, kdy hlavně u insekticidů je tento problém markantní. K dispozici je několik účinných látek, ale ty patří k pyrethroidům I. a II.

Účinnější regulace hraboše polního povolena

Účinnější regulace hraboše polního povolena

25. 09. 2023 Ing. Pavel Talich; Agromanuál Škůdci Zobrazeno 897x

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejnil možnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky.

Biologická ochrana proti vrtalkám ve skleníkové produkci plodové zeleniny

Biologická ochrana proti vrtalkám ve skleníkové produkci plodové zeleniny

25. 09. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1585x

Při produkci skleníkové zeleniny se může v porostech vyskytovat několik druhů minujících škůdců. Je pro ně specifické to, že se živí listovým mezofylem a pletiva epidermis zůstávají nepoškozená. Vzniká tak poškození, které se definuje jako mina. Mezi minující škůdce vyskytující se ve skleníku řadíme skupinu druhů z rodu vrtalka (Liriomyza; dvoukřídlí: Diptera). Vlivem žíru jejich larev se na listech tvoří miny v podobě chodbiček.

Užitečné organizmy (46): Mšicomaři (I)

Užitečné organizmy (46): Mšicomaři (I)

12. 09. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 878x

Mšicomaři patří mezi známější parazitoidy díky své schopnosti přeměnit napadené mšice v nápadné mumie, které jsou v kolonii zdravých mšic nepřehlédnutelné. Některé druhy se množí a vysazují do skleníků k ochraně porostů proti mšicím.

Insekticidní účinky esenciálního oleje z fenyklu obecného na hmyz

Insekticidní účinky esenciálního oleje z fenyklu obecného na hmyz

30. 08. 2023 Ing. Matěj Novák; Česká zemědělská univerzita v Praze Škůdci Zobrazeno 1014x

Rok od roku se snižuje počet povolených účinných látek insekticidních přípravků syntetického původu, proto je důležité se poohlédnout po možných alternativách. Mezi takové alternativy patří mikrobiální přípravky (přípravky na bázi entomopatogenních bakterií a virů), či přípravky na bázi rostlinných látek neboli botanické pesticidy. V současné době jsou některé takové přípravky dostupné jak v České republice, tak i v ostatních zemích EU.

Moderní trend v monitoringu výskytu a ochraně před zavíječem kukuřičným

Moderní trend v monitoringu výskytu a ochraně před zavíječem kukuřičným

29. 08. 2023 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 753x

Přesná a vypovídající indikace výskytu škůdce v porostu není často nejjednodušší. Náročný je bezesporu monitoring náletu motýlů zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis). Díky programu Smapp Lab se však zavíječi blýská na horší časy.

Poškození lesních porostů bobrem  a možnosti eliminace škod

Poškození lesních porostů bobrem a možnosti eliminace škod

21. 08. 2023 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady-Jíloviště Škůdci Zobrazeno 1328x

Bobr je rozšířen po větší části severní polokoule v říčních a lužních nivách. V současnosti rozlišujeme dva samostatné druhy, a to bobra kanadského (Castor canadensis) ze severní Ameriky a bobra evropského (Castor fiber), který žije v Evropě a Asii. Dříve byly považováni pouze za podruhy jednoho druhu

Postupy biologické ochrany proti molicím na plodové zelenině ve skleníku

Postupy biologické ochrany proti molicím na plodové zelenině ve skleníku

17. 08. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Škůdci Zobrazeno 2437x

Mezi obávané savé škůdce plodové zeleniny ve skleníku řadíme molice. V těchto porostech se objevují pravidelně. Pravděpodobnost jejich výskytu během pěstebního cyklu je téměř 100%. Nejčastěji jde o druh molice skleníková (Trialeurodes vaporariorum), avšak s dovozem sadbového materiálu ze zahraničí se k nám příležitostně dostává také molice bavlníková (Bemisia tabaci), jejíž neevropské populace jsou ...

Užitečné organizmy (45): Lumčíkovití

Užitečné organizmy (45): Lumčíkovití

22. 07. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1270x

Lumčíkovití (Braconidae) jsou v naší fauně zastoupeni asi 850 druhy, ale předpokládá se výskyt více než 1 500 druhů, v Evropě dokonce 3 500 druhů. U této čeledi je faunisticky lépe než ČR prozkoumáno Slovensko, kde dlouhá léta působil M. Čapek. U nás ještě hodně druhů na své objevení teprve čeká. Lumčíci patří mezi významné regulátory zemědělských a lesních škůdců, někteří se chovají a vysazují jako bioagens do skleníků i venkovních plodin.

Posuny v citlivosti insekticidů u hmyzích škůdců víceletých pícnin

Posuny v citlivosti insekticidů u hmyzích škůdců víceletých pícnin

19. 07. 2023 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 796x

U porostů víceletých pícnin (vojtěška setá, jetel luční) se vyskytuje celá řada hmyzích druhů, kteří svou činností snižují množství a kvalitu sklizeného produktu. Aby došlo k zabránění takovýchto ztrát, je nutno tyto semenné porosty ošetřovat pomocí dostupných insekticidů. V posledních letech vlivem omezování a restrikcí účinných látek dochází k neustálému úbytku volby dostupné a zároveň i efektivní chemické ochrany.

Monitoring rezistence hlodavců vůči antikoagulantním rodenticidům v ČR

Monitoring rezistence hlodavců vůči antikoagulantním rodenticidům v ČR

18. 07. 2023 RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Václav Stejskal, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Škůdci Zobrazeno 1251x

Rodenticidy patří mezi dominantně používané nástrahy proti synantropním hlodavcům (myš domácí, potkan obecný, krysa obecná) v zemědělských a potravinářských provozech i v komunální sféře. V současné době je pro použití v rodenticidech schváleno osm různých antikoagulantních účinných látek (ú. l.), které mají stejný mechanizmus účinku, ale liší se mírou své toxicity.

Obnova kalamitních holin po kůrovcové kalamitě

Obnova kalamitních holin po kůrovcové kalamitě

10. 07. 2023 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Škůdci Zobrazeno 932x

Současnou kalamitu členíme obvykle do tří etap, které se liší příčinami i rozsahem. První dvě etapy se nevymykaly z rámce předchozích velkých kalamit, třetí etapa se vymyká všem parametrům a má zcela katastrofické dopady na naše lesy a jejich budoucnost.

Hodnocení vzorků na přítomnost skladištních škůdců ve vztahu k reklamacím

Hodnocení vzorků na přítomnost skladištních škůdců ve vztahu k reklamacím

08. 07. 2023 Ing. Radek Aulický, Ph.D., Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 813x

Skladované obilí je citlivé k napadení mnoha druhy skladištních škůdců. V příznivých podmínkách dochází k rychlému rozvoji populací těchto škůdců, což sebou přináší negativní dopady pro skladovatele. Škůdci totiž patří mezi hlavní biotické faktory negativně ovlivňující kvalitativní parametry zrna používaného pro potravinářské (sladovnický ječmen, potravinářská pšenice pro mlýny) i krmné účely.

Fix-IT - tak trochu jinak proti savým škůdcům

Fix-IT - tak trochu jinak proti savým škůdcům

05. 07. 2023 Ing. Vojtěch Štolpa; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 878x

Vloni jsme uvedli na trh zcela nový produkt Fix-IT s jedinečným, fyzikálním, způsobem účinku. Jedná se o pomocný prostředek sloužící k velmi rychlé kontrole savých škůdců ve všech plodinách. Nepodléhá povinné evidenci pesticidů a lze použít i v ekologické produkci.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail