BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Škůdci

Parazitické hlístice v ochraně rostlin III.: Moluskoparasitické hlístice

Parazitické hlístice v ochraně rostlin III.: Moluskoparasitické hlístice

08. 08. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 574x

Hlístic, které parazitují v měkkýších je celá řada a neustále jich s popisy nových druhů přibývá. Dnes bychom mohli napočítat něco kolem 150 druhů v sedmi čeledích. Nemalá část jich žije v i našich končinách. Bohužel pro pěstitele a rostlinolékaře, většina měkkýšům příliš neškodí nebo je nezabíjí, případně jsou to zároveň parazité obratlovců, člověka a hospodářská zvířata nevyjímaje.

Získejte předplatné časopisu Agromanuál až do konce roku za výhodnou cenu 500 Kč - více informací zde

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

05. 08. 2022 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 357x

V polovině března letošního roku vešlo v platnost nařízení ÚKZÚZ, které na základě příslušných nařízení Evropského parlamentu rozšiřuje povolení na menšinová použití přípravku Mospilan Mizu 120 SL. Jde o další dobrou zprávu pro pěstitele, stejně tak jako uvedení pomocné látky Fix-IT.

Varistar
Možnosti v ochraně proti rezistentním populacím mandelinky bramborové

Možnosti v ochraně proti rezistentním populacím mandelinky bramborové

01. 08. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 489x

V posledních letech vzrůstá v ČR škodlivost mandelinky bramborové a potřeba ochrany brambor vůči ní. Jednou z příčin je oteplování. Vlivem zvyšování teplot má mandelinka bramborová dvě generace v roce nejen v ranobramborářských oblastech, ale i na Vysočině a ve vyšších polohách celého území ČR. Další příčinou je rychlá selekce rezistence mandelinky bramborové vůči insekticidům.

Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové v roce 2021 a porovnání s dlouhodobými daty

Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové v roce 2021 a porovnání s dlouhodobými daty

27. 07. 2022 Ing Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 556x

Uplynulý rok z hlediska výskytu mandelinky bramborové patřil obecně k letům průměrným (tab. 1). Na některých lokalitách však byl výskyt škůdce vysoký a bez insekticidní ochrany by způsobil vážné výnosové ztráty.

Vlastnosti ovlivňující včely u pesticidů aplikovaných v období květu řepky

Vlastnosti ovlivňující včely u pesticidů aplikovaných v období květu řepky

23. 07. 2022 Ing. Aneta Bokšová, Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Martina Stejskalová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Škůdci Zobrazeno 579x

Pravidelná aplikace pesticidů při pěstování zemědělských plodin se používá ke zvýšení výnosů a kvality produktů již více než 70 let. Stala se tak nedílnou součástí agrotechniky prakticky všech polních plodin. V posledních letech je však zřetelná snaha snižovat aplikace pesticidů především z důvodů jejich reziduí v potravinách a krmivech a nepříznivého vlivu na necílové organizmy.

Nové přípravky v ochraně proti mšicím na jabloních

Nové přípravky v ochraně proti mšicím na jabloních

11. 07. 2022 Ing. Jitka Stará, Ph.D., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 620x

V příspěvku jsou uvedeny informace o účinnosti nově používaných insekticidů na mšice s možnostmi využití v ochraně sadů na mšici jitrocelovou a mšici jabloňovou. Hodnocena byla účinnost přípravků Teppeki (flonicamid) a Movento 100 SC (spirotetramate), které byly do ovocných sadů povoleny v posledních letech, přípravku Gondola (sulfoxaflor), který dosud do ovocných sadů povolen není, a přípravku Mospilan ...

Kvalita potvrzena

Kvalita potvrzena

09. 07. 2022 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 440x

V loňském roce jsme uvedli na trh kapalný Mospilan Mizu 120 SL. Uplynulá sezóna potvrdila, že sázka na formulaci SL, která tvoří v postřikové jíše pravý roztok, se vyplatila. Pro letošní rok se u špičkového a bezpečného insekticidu povedlo dosáhnout nových registrací.

Výsledky pokusů s insekticidy proti mšicím v roce 2021

Výsledky pokusů s insekticidy proti mšicím v roce 2021

05. 07. 2022 Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 536x

Mšice jsou nejzávažnějšími škůdci množitelských porostů brambor. Ačkoliv patří do skupiny savých škůdců, poškození rostlinných pletiv sáním a škody tím způsobené nejsou u brambor tak významné. V množitelských porostech škodí především přenosem rostlinných virů. Jedná se zejména o přenos Y-virózy bramboru (PVY), virové svinutky bramboru (PLRV), A-virózy bramboru (PVA), M-virózy bramboru (PVM) a S-virózy bramboru (PVS).

Parazitické hlístice v ochraně rostlin II.: Entomopatogenní hlístice

Parazitické hlístice v ochraně rostlin II.: Entomopatogenní hlístice

30. 06. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 1938x

Jak už jsme předestřeli na samém konci předchozího dílu, vrátíme se dnes na starý kontinent a budeme se zabývat entomopatogenními hlísticemi z čeledí Steinernematidae a Heterorhabditidae, kterým souhrnně česky říkáme hlístovky. Vůbec první hlístovku pro lidstvo objevil a popsal již v roce 1929 Dr. Gotthold Steiner.

Bude hraboš polní škodit i letos?

Bude hraboš polní škodit i letos?

29. 06. 2022 Ing. Štěpánka Radová Ph.D., Ing. Jakub Beránek, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 545x

Otevírá se pěstitelská sezona a škody způsobené hrabošem polním se začínají opět objevovat lokálně v některých okresech Čech i Moravy. Zima byla mírná a mimo vyššího množství přirozených nepřátel neměly hraboší populace významných omezení. Obecně lze říci, že lokálně vyšší počty kolonií v předjaří nejsou žádnou výjimkou i v letech bez gradace. Z poznatků o bionomii můžeme usuzovat, že hraboš v letošním roce plošným problémem nebude.

Škůdci cukrové řepy

Škůdci cukrové řepy

27. 06. 2022 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 637x

Oproti minulosti nepatří cukrovka mezi plodiny, u kterých způsobují škůdci pravidelně vysoké ztráty. Zásluhu na tom má především účinné moření osiva, které chrání rostliny v nejcitlivější fázi růstu a vyšlechtění tolerantních odrůd k háďátku řepnému.

Zavíječ kukuřičný - bionomie, výskyt, ochrana

Zavíječ kukuřičný - bionomie, výskyt, ochrana

14. 06. 2022 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT Laboratory, spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 658x

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) dlouhodobě patří k nejvýznamnějším škůdcům kukuřice. Při intenzivním napadení mohou ztráty dosahovat 15–30 %. Škodlivost se projevuje především oslabením rostlin, lámáním stébel a následnými ztrátami při sklizni a v neposlední řadě jsou požerky způsobené housenkami vstupní branou pro houbové patogeny, zejména fuzária. To má za následek zhoršení kvality produktů jak zrna, tak i siláže.

Nové přípravky v ochraně proti molici vlaštovičníkové

Nové přípravky v ochraně proti molici vlaštovičníkové

07. 06. 2022 Ing. Jitka Stará, PhD., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1420x

Molice vlaštovičníková (Aleyrodes proletella) je významným škůdcem polní zeleniny. Má řadu hostitelů, kromě zeleniny (především z čeledi brukvovitých) nebo jahodníku se vyvíjí i na okrasných rostlinách a běžně se vyskytuje na různých bylinách.

Výskyt a letová dynamika obalečů na révě vinné v okrajové oblasti jejího pěstování

Výskyt a letová dynamika obalečů na révě vinné v okrajové oblasti jejího pěstování

02. 06. 2022 Ing. Antonín Muška; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 456x

Trvalé kultury - mezi nimiž je jen málo tak významných, jako je réva vinná (Vitis vinifera) - mají u nás i za hranicemi velmi bohatou a pestrou historii pěstování (obr. 1). V České republice dochází, zejména v poslední době, k jejímu stále většímu rozšiřování i mimo oblasti stanovené vinařským zákonem - tyto nazýváme oblastmi tzv. okrajovými.

Parazitické hlístice v ochraně rostlin I.: Komáři a pilatky na mušce

Parazitické hlístice v ochraně rostlin I.: Komáři a pilatky na mušce

30. 05. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 779x

Hmyz je napadán stovkami druhů parazitických hlístic, které patří do nejméně 24 různých čeledí. Druhů, které jsou schopné sterilizovat nebo zabít svého hostitele, je však o poznání méně a těch, které se díky těmto svým schopnostem dostali až do učebnic a praxe ochrany rostlin, je poskrovnu. Právě o některých z nich bude náš třídílný seriál.

Ochrana proti drátovcům u brambor

Ochrana proti drátovcům u brambor

17. 05. 2022 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 3813x

Drátovci jsou v posledních letech stále významnějšími škůdci poškozující kvalitu hlíz. Vzhledem k jejich druhové rozmanitosti, dlouhodobému vývoji larev, polyfágii a poměrně obtížné předvídatelnosti výskytu, je ochrana velmi obtížná a spočívá u brambor hlavně v preventivních opatřeních.

Trebon trochu jiný pyrethroid: Správná volba insekticidu, limitující faktor pro pěstování řepky

Trebon trochu jiný pyrethroid: Správná volba insekticidu, limitující faktor pro pěstování řepky

12. 05. 2022 Ing. Pavel Hasman; Belchim Crop Protection Škůdci Zobrazeno 1703x

V posledních letech dochází v EU k velké restrikci insekticidů, což se projevuje ve všech plodinách. Nejvíce však v řepce, která je napadána velkou řadou škůdců a jejich hubení se dnes stává limitujícím faktorem pro její pěstování.

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

11. 05. 2022 Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D., Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 2471x

Druhové složení škůdců i jejich význam se v průběhu času více nebo méně mění, starší z nás to znají ze zkušenosti, mladší se to snadno dozví ze starých publikací o škodlivých činitelích. Význam některých škůdců klesá až se mohou stát bezvýznamnými, škodlivost jiných roste, objevují se škůdci úplně noví.

Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů

Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů

09. 05. 2022 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 561x

Během předjaří a jara 2022 se bude pozornost soustředit zejména na napadení porostů řepky larvami dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala L.) a na hledání možností, jak jejich výskyt v rostlinách snížit. Ve stejné době se bude rozhodovat o zásazích proti stonkovým krytonoscům, krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802) a krytonosci řepkovému (C. napi Gyllenhall, 1837).

Ročník 2021 z pohledu škodlivosti stokových krytonosců v porostech řepky

Ročník 2021 z pohledu škodlivosti stokových krytonosců v porostech řepky

04. 05. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 470x

I když je pro většinu lidí pojem „jaro“ v této době ještě dosti vzdáleným pojmem, zemědělci se již psychicky připravují na další sezonu, ve které je čeká řada těžkostí spojená (nejen) s vysokým tlakem hmyzích škůdců. Na tento fakt lze usuzovat ze situace let předešlých a též z omezených možností chemické ochrany.

Ochrana řepky ozimé na počátku jara

Ochrana řepky ozimé na počátku jara

30. 04. 2022 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 441x

Prvním významným krokem v časně jarní ochraně řepky je zpravidla insekticidní zásah proti stonkovým krytonoscům. Pěstitelé řepky měli pro tento zásah v minulých letech k dispozici několik osvědčených insekticidních řešení, která však již dnes nejsou k dispozici. Kvalitní jarní insekticidní ochrana tak vyžaduje hledat nová řešení, která zabezpečí dostatečnou ochranu proti škůdcům.

Prognóza výskytu mšic na jaro 2022

Prognóza výskytu mšic na jaro 2022

29. 04. 2022 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 904x

Mšice jsou závažnými škůdci mnoha zemědělských plodin. Proto je důležité pro ochranu rostlin pochopit jejich populační dynamiku. Je snaha předpovědět množství mšic a vyvinout odborné systémy, které by zemědělcům pomohly optimalizovat opatření k minimalizaci ztrát na výnosech a optimalizaci nákladů na ochranu rostlin.

Ekosystémové služby v zemědělství (3): Regulace škůdců

Ekosystémové služby v zemědělství (3): Regulace škůdců

31. 03. 2022 Ing. Hana Foffová, RNDr. Pavel Saska, Ph.D., Doc. RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 782x

Porosty plodin se snažíme ochránit před druhy hmyzu působícími významné ekonomické škody, tzv. škůdci. Naštěstí se v porostech plodin vyskytují i druhy, které umí tyto škůdce za příznivých podmínek regulovat.

Ochrana proti škůdcům a patogenům v sadech - co nás čeká v nové sezoně

Ochrana proti škůdcům a patogenům v sadech - co nás čeká v nové sezoně

30. 03. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 748x

Rok 2021 je minulostí a v sadech se pomalu začínáme připravovat na novou sezonu. Probíhá řez a většina sadařů již začíná připravovat postřikové plány a objednávat přípravky. Ochrana ovoce je velmi náročným oborem, kde musíme zpracovávat velké množství informací, včas a dobře se rozhodovat, a hlavně mít dostatek prostředků k řešení jednotlivých situací.

Spolehlivá řešení všech jarních škůdců řepky

Spolehlivá řešení všech jarních škůdců řepky

12. 03. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1063x

Účinná ochrana řepky proti škůdcům je jedním ze základních předpokladů jejího úspěšného pěstování. Snižující se počet insekticidních účinných látek a klimatické změny, projevující se vysokými teplotami a dlouhým obdobím beze srážek především v období zakládání porostů řepky, jsou příčinou přemnožení některých škůdců, kteří způsobují významné škody.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
detail