Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Škůdci

Výskyt a letová dynamika obalečů na révě vinné v okrajové oblasti jejího pěstování

Výskyt a letová dynamika obalečů na révě vinné v okrajové oblasti jejího pěstování

02. 06. 2022 Ing. Antonín Muška; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 378x

Trvalé kultury - mezi nimiž je jen málo tak významných, jako je réva vinná (Vitis vinifera) - mají u nás i za hranicemi velmi bohatou a pestrou historii pěstování (obr. 1). V České republice dochází, zejména v poslední době, k jejímu stále většímu rozšiřování i mimo oblasti stanovené vinařským zákonem - tyto nazýváme oblastmi tzv. okrajovými.

Parazitické hlístice v ochraně rostlin I.: Komáři a pilatky na mušce

Parazitické hlístice v ochraně rostlin I.: Komáři a pilatky na mušce

30. 05. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 540x

Hmyz je napadán stovkami druhů parazitických hlístic, které patří do nejméně 24 různých čeledí. Druhů, které jsou schopné sterilizovat nebo zabít svého hostitele, je však o poznání méně a těch, které se díky těmto svým schopnostem dostali až do učebnic a praxe ochrany rostlin, je poskrovnu. Právě o některých z nich bude náš třídílný seriál.

Proseeds
Ochrana proti drátovcům u brambor

Ochrana proti drátovcům u brambor

17. 05. 2022 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 2635x

Drátovci jsou v posledních letech stále významnějšími škůdci poškozující kvalitu hlíz. Vzhledem k jejich druhové rozmanitosti, dlouhodobému vývoji larev, polyfágii a poměrně obtížné předvídatelnosti výskytu, je ochrana velmi obtížná a spočívá u brambor hlavně v preventivních opatřeních.

Limagrain

Funkční siláž s garancí kvality - 25 let konceptu LG Animal Nutrition®

Chovatelé v našich klimatických podmínkách do krmných dávek dlouhodobě a s jistotou začleňují kukuřičnou siláž. Dokonce jsou i tací, kteří ji z objemných krmiv upřednostňují před travními senážemi nebo luskovino-obilnými směskami. Většinou z pragmatických důvodů daných pěstitelskými a provozními podmínkami. Nárůst mléčné užitkovosti v chovech je mj. také úměrná schopnosti vypěstovat kukuřici ve vyšších nadmořské výšce. A to zdaleka není dávná historie.

Trebon trochu jiný pyrethroid: Správná volba insekticidu, limitující faktor pro pěstování řepky

Trebon trochu jiný pyrethroid: Správná volba insekticidu, limitující faktor pro pěstování řepky

12. 05. 2022 Ing. Pavel Hasman; Belchim Crop Protection Škůdci Zobrazeno 1109x

V posledních letech dochází v EU k velké restrikci insekticidů, což se projevuje ve všech plodinách. Nejvíce však v řepce, která je napadána velkou řadou škůdců a jejich hubení se dnes stává limitujícím faktorem pro její pěstování.

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

11. 05. 2022 Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D., Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 1777x

Druhové složení škůdců i jejich význam se v průběhu času více nebo méně mění, starší z nás to znají ze zkušenosti, mladší se to snadno dozví ze starých publikací o škodlivých činitelích. Význam některých škůdců klesá až se mohou stát bezvýznamnými, škodlivost jiných roste, objevují se škůdci úplně noví.

Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů

Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů

09. 05. 2022 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 494x

Během předjaří a jara 2022 se bude pozornost soustředit zejména na napadení porostů řepky larvami dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala L.) a na hledání možností, jak jejich výskyt v rostlinách snížit. Ve stejné době se bude rozhodovat o zásazích proti stonkovým krytonoscům, krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802) a krytonosci řepkovému (C. napi Gyllenhall, 1837).

Ročník 2021 z pohledu škodlivosti stokových krytonosců v porostech řepky

Ročník 2021 z pohledu škodlivosti stokových krytonosců v porostech řepky

04. 05. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 367x

I když je pro většinu lidí pojem „jaro“ v této době ještě dosti vzdáleným pojmem, zemědělci se již psychicky připravují na další sezonu, ve které je čeká řada těžkostí spojená (nejen) s vysokým tlakem hmyzích škůdců. Na tento fakt lze usuzovat ze situace let předešlých a též z omezených možností chemické ochrany.

Ochrana řepky ozimé na počátku jara

Ochrana řepky ozimé na počátku jara

30. 04. 2022 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 351x

Prvním významným krokem v časně jarní ochraně řepky je zpravidla insekticidní zásah proti stonkovým krytonoscům. Pěstitelé řepky měli pro tento zásah v minulých letech k dispozici několik osvědčených insekticidních řešení, která však již dnes nejsou k dispozici. Kvalitní jarní insekticidní ochrana tak vyžaduje hledat nová řešení, která zabezpečí dostatečnou ochranu proti škůdcům.

Prognóza výskytu mšic na jaro 2022

Prognóza výskytu mšic na jaro 2022

29. 04. 2022 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 726x

Mšice jsou závažnými škůdci mnoha zemědělských plodin. Proto je důležité pro ochranu rostlin pochopit jejich populační dynamiku. Je snaha předpovědět množství mšic a vyvinout odborné systémy, které by zemědělcům pomohly optimalizovat opatření k minimalizaci ztrát na výnosech a optimalizaci nákladů na ochranu rostlin.

Ekosystémové služby v zemědělství (3): Regulace škůdců

Ekosystémové služby v zemědělství (3): Regulace škůdců

31. 03. 2022 Ing. Hana Foffová, RNDr. Pavel Saska, Ph.D., Doc. RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 617x

Porosty plodin se snažíme ochránit před druhy hmyzu působícími významné ekonomické škody, tzv. škůdci. Naštěstí se v porostech plodin vyskytují i druhy, které umí tyto škůdce za příznivých podmínek regulovat.

Ochrana proti škůdcům a patogenům v sadech - co nás čeká v nové sezoně

Ochrana proti škůdcům a patogenům v sadech - co nás čeká v nové sezoně

30. 03. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 640x

Rok 2021 je minulostí a v sadech se pomalu začínáme připravovat na novou sezonu. Probíhá řez a většina sadařů již začíná připravovat postřikové plány a objednávat přípravky. Ochrana ovoce je velmi náročným oborem, kde musíme zpracovávat velké množství informací, včas a dobře se rozhodovat, a hlavně mít dostatek prostředků k řešení jednotlivých situací.

Spolehlivá řešení všech jarních škůdců řepky

Spolehlivá řešení všech jarních škůdců řepky

12. 03. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 907x

Účinná ochrana řepky proti škůdcům je jedním ze základních předpokladů jejího úspěšného pěstování. Snižující se počet insekticidních účinných látek a klimatické změny, projevující se vysokými teplotami a dlouhým obdobím beze srážek především v období zakládání porostů řepky, jsou příčinou přemnožení některých škůdců, kteří způsobují významné škody.

Současná situace s lýkožroutem smrkovým v našich lesích

Současná situace s lýkožroutem smrkovým v našich lesích

26. 01. 2022 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 719x

Lýkožrout smrkový - Ips typographus L. - patří mezi nejvýznamnější lesní škůdce téměř celé Evropy a části Asie. Přednostně obsazuje čerstvě odumřelé smrky (vyvrácené a zlámané stromy, vytěžené dříví) nebo silně oslabené jedince. Oslabené smrky zvyšují možnost překonání obranyschopnosti napadaných jedinců. Při přemnožení pak napadá i smrky zdánlivě zcela zdravé.

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2021

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2021

04. 01. 2022 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava Škůdci Zobrazeno 616x

Mšice jsou jen drobný hmyz, který přesto způsobuje vysoké škody v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví. Škody jen málokdy nastávají přímým sáním na rostlinách (postiženy jsou listy, plody, květenství i kořeny), ale spíše nepřímou cestou, tj. přenosem rostlinných virů.

Ochrana sadů proti škůdcům v roce 2021

Ochrana sadů proti škůdcům v roce 2021

30. 12. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 1703x

Konec sezony je již tradičně příležitostí k zamyšlení nad tím, co podstatného se od jara až do sklizně odehrálo v ochraně ovocných výsadeb. Na jejím průběhu se nejvíce podepsal nezvyklý průběh počasí, jenž se odrazil na pomalejším nástupu vegetace a nadprůměrných úhrnech srážek v rozhodujících obdobích. Zda byl tento rok chladnější nebo vlhčí, lze těžko hodnotit, neboť existovaly velké rozdíly mezi regiony.

Nové možnosti ochrany proti podzimním škůdcům řepky a obilnin

Nové možnosti ochrany proti podzimním škůdcům řepky a obilnin

20. 11. 2021 Ing. Zdeněk Folk; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 1111x

Po zákazu neonikotinoidních mořidel a přípravků s obsahem, thiaklopridu, chlorpyrifosu a dalších účinných látek, nám zůstala pro podzimní ošetřování proti škůdcům jen velmi omezená nabídka přípravků. Dobrou zprávou je, že společnost Corteva Agriscience přichází s možností použití neonikotinoidního přípravku Gazelle a možná i nové účinné látky v přípravku Transform.

Podkorní hmyz v městské zeleni

Podkorní hmyz v městské zeleni

19. 11. 2021 Ing. Marie Zahradníková, Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 1142x

Podkorní hmyz je jednou z nejvýznamnějších skupin napadající lesní dřeviny, jehličnaté i listnaté. Nejpočetnější a nejčastěji škodící skupinu tvoří kůrovcovití (Curculionidae: Scolytinae), ale i některé další čeledi brouků, jako např. krascovití (Buprestidae) nebo nosatcovití (Curculionidae). V městské zeleni se často vyskytuje celá řada takových druhů, které se pravidelně vyskytují jako škůdci v lesních porostech.

Efektívnosť priamych opatrení v ochrane orecha proti vrtivke orechovej - prvé skúsenosti zo Slovenska

Efektívnosť priamych opatrení v ochrane orecha proti vrtivke orechovej - prvé skúsenosti zo Slovenska

19. 10. 2021 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta s.r.o., Nitra Škůdci Zobrazeno 5528x

Posledné dva roky pestovateľov orechov či už veľkých, profesionálnych sadárov, alebo malých záhradkárov, trápi nový invázny škodca vrtivka orechová (česky vrtule ořechová, Rhagoletis completa, Tephritidae, Diptera).

Řešení proti rezistentním populacím blýskáčka řepkového a dřepčíkům

Řešení proti rezistentním populacím blýskáčka řepkového a dřepčíkům

16. 10. 2021 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1184x

Intenzivní pěstování řepky je postavené na opakované aplikaci insekticidů v průběhu vegetace. To sebou přirozeně nese nárůst selekčního tlaku zejména, když se opakovaně používají účinné látky se stejným mechanizmem účinku.

Výskyt a šíření vrtule ořechové

Výskyt a šíření vrtule ořechové

04. 10. 2021 Ing. Kamil Holý, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 2211x

Vrtule ořechová (Rhagoletis completa) patří mezi významné invazní druhy, které se k nám postupně šíří z evropských zemí. Její larvy mohou způsobit až 100% škody na úrodě vlašských ořechů, které černají a netvoří žádná nebo produkují jen silně poškozená jádra nevhodná ke konzumaci. Škodlivé výskyty byly již plošně zaznamenány na jižní Moravě a první ohniska se vyskytují i v Čechách.

Škodcovia kapustovín (5): Škodcovia poškodzujúci listy rastlín - mory

Škodcovia kapustovín (5): Škodcovia poškodzujúci listy rastlín - mory

02. 10. 2021 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta, s. r. o., Nitra Škůdci Zobrazeno 1322x

Veľmi významnou skupinou škodcov kapustovín, ktoré škodia na listoch, sú motýle z čeľade morovité (Noctuidae): siatice a mory. Z môr najvýznamnejšie sú nasledovné tri druhy: mora kapustová - Mamestra brassicae, mora kelová - Lacanobia oleracea a mora gama - Autographa gamma.

Dřepčík olejkový - z minoritního limitujícím škůdcem

Dřepčík olejkový - z minoritního limitujícím škůdcem

22. 09. 2021 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 2044x

První výskyty škůdce v letech 2005 až 2010 především v teplejších oblastech Moravy žádné větší obavy nevzbuzovaly. S postupně narůstající jeho početností ve specifických enklávách došlo na první likvidace porostů. V této době pouze v důsledku přímých škod žírem dospělců na vzcházející řepce. Tak tomu bylo například v roce 2012 na Benešovsku.

Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé

Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé

20. 09. 2021 Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.; Agritec Plant Research, Šumperk; Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.; AGRITEC výzkum, šlechtění a služby Škůdci Zobrazeno 1096x

Základním vztahem mezi populacemi organizmů je interakce mezi predátorem a kořistí. Nejčastěji je uskutečňována samotnou predací, což je jakýkoliv zisk na úkor jiného jedince (kořisti). Dále známe sociální predaci, kdy kupř. skupina mravenců dovede usmrtit kořist daleko větší, než by jí byl schopen ulovit pouze jediný jedinec.

Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2020

Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2020

12. 09. 2021 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 913x

Dospělci bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera LeConte - obr. 1) jsou velcí 4–7 mm, žlutě zbarvení s černými krovkami. Samičky lze dobře rozeznat od samečků podle kratších tykadel a tří podélných pruhů na krovkách.

Ochrana řepky proti škůdcům rezistentním vůči insekticidům na podzim

Ochrana řepky proti škůdcům rezistentním vůči insekticidům na podzim

09. 09. 2021 Ing. Tomáš Hovorka a kol. Škůdci Zobrazeno 1356x

Podíl škod působených škůdci na řepce v podzimním období oproti škodám v jarním období se zvyšuje. Hlavními škůdci řepky v podzimním období se stali dřepčík olejkový a mšice broskvoňová. V období od vzcházení řepky do vytvoření 4 pravých listů mohou významné škody způsobit dřepčíci rodu Phyllotreta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
detail