BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Škůdci

Drôtovce - nebezpečný škodcovia vzchádzajúcich rastlín kukurice a ich regulácia morením osiva

Drôtovce - nebezpečný škodcovia vzchádzajúcich rastlín kukurice a ich regulácia morením osiva

21. 12. 2022 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta, s.r.o. Nitra Škůdci Zobrazeno 3304x

Drôtovce, larvy kováčikov (čeľaď Elateridae), sú najnebezpečnejší pôdny škodcovia jarných plodín, ktoré ničia už vzchádzajúce rastliny kukurice. V posledných rokoch je ich význam na vzostupe. Príčiny zvýšených škôd súvisí s minimalizačným spracovaním pôdy a zmenou štruktúry rastlinnej výroby. Zvýšenie plôch kukurice vytvára väčšie množstvo nerozložených rastlinných zvyškov čo poskytuje dostatok potravy pre drôtovce počas ich viacročného vývinu.

Aktuální situace v kůrovcové kalamitě v roce 2021/22

Aktuální situace v kůrovcové kalamitě v roce 2021/22

19. 12. 2022 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Škůdci Zobrazeno 1547x

Současná, již pátá kalamita, způsobená přemnožením lýkožroutem smrkovým - Ips typographus (L.), započala v roce 2003. Nyní se nacházíme v třetí etapě této kalamity, která započala v roce 2015 (2016) a nabyla svým objemem extrémních hodnot. Ty dosáhly více než desetinásobku ročního objemu evidovaného kůrovcového dříví v předchozím období. To sebou nese řadu problémů při jejím zpracování a potlačení dalšího nárůstu.

Proseeds
Roizklad slámy

Uplatnění mikrobiologických prekurzorů na přeměně posklizňových zbytků v půdě

Rostlinné zbytky semenných plodin, které vstupují do půdy, jsou přítomnými mikroorganizmy obtížně přeměňovány na jednodušší organické látky a minerální živiny. Vhodným opatřením, jak zahájit a stabilizovat proces přeměny uhlíkem bohatých a dusíkem chudých rostlinných zbytků je posklizňové ošetření půdy pomocnými látkami, které jsou prekurzory (spouštěči a usměrňovači) aktivity půdní mikrobioty.

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2022

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2022

09. 12. 2022 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava Škůdci Zobrazeno 1306x

Mšice každoročně způsobují značné škody na hospodářských plodinách. Jen málokdy jsou tyto ztráty způsobeny přímým sáním rostlin: listy, plody, květenství nebo kořeny. Většího významu, mšice nabývají jako vektoru rostlinných virů. Celosvětově je popsáno cca 5 000 druhů mšic, v České republice se druhová početnost uvádí na cca 780 druhů a nadále roste díky novým invazním druhům.

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v roce 2022

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v roce 2022

25. 11. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 1318x

Letošní sezona v sadech skončila a nyní nastává ideální čas k jejímu zhodnocení, a to především z pohledu ochrany sadů. Jednu z důležitých rolí v tomto směru hraje průběh počasí, které určuje dynamiku vývoje škůdců a patogenů.

Rezistence a citlivost mšice broskvoňové k insekticidům a možnosti ochrany

Rezistence a citlivost mšice broskvoňové k insekticidům a možnosti ochrany

18. 11. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. a kol. Škůdci Zobrazeno 932x

Výskyt rezistence mšice broskvoňové byl u nás poprvé zaznamenán u populací odebraných z řepky na podzim v roce 2018. První informace o rezistenci mšice broskvoňové vůči pyretroidům a pirimicarbu byla v tomto časopise zveřejněna v roce 2019. Od té doby se počet rezistentních populací mšice broskvoňové zvyšoval, a také došlo k významným změnám v sortimentu přípravků na ochranu proti mšicím.

Podzimní poškození cukrovky housenkami můr

Podzimní poškození cukrovky housenkami můr

02. 11. 2022 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1380x

Housenky můr mohou škodit na cukrovce od vzejití do sklizně, ale v poslední době škodí nejčastěji v letním a podzimním období. Jedná se o komplex několika druhů, které jsou různě početné v závislosti na ročníku a lokalitě.

Nové druhy živočíšnych škodcov na území SR zistené v rámci detekčného prieskumu

Nové druhy živočíšnych škodcov na území SR zistené v rámci detekčného prieskumu

26. 10. 2022 Ing. Kristína Darnadyová; Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave - pracovisko Košice Škůdci Zobrazeno 3315x

Globálne klimatické zmeny nie sú iba záležitosťou iných krajín, regiónov alebo území. Za ostatné roky zaznamenávame aj na našom území nárast priemerných ročných teplôt v zimných mesiacoch, extrémne suchá a vysoké teploty počas jarného a letného obdobia. Diagnostické laboratóriá ÚKSÚP v spolupráci s okresnými fytoinšpektormi monitorujú rôzne škodlivé organizmy na rastlinách a drevinách a počet sledovaných druhov každý rok pribúda.

Atraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovce

Atraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovce

20. 10. 2022 Ing. Jana Borončová; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 2010x

Slizovce (plzáci) sa považujú za bežných škodcov mnohých kultúrnych rastlín. V súčasnosti sa v boji proti nim používajú hlavne syntetické moluskocídy. Zdá sa však, že tieto prípravky môžu byť pre životné prostredie mimoriadne toxické a nebezpečné. Okrem toho sa vyznačujú nízkou účinnosťou za podmienok vysokej vlhkosti vzduchu, ktoré sú preferované slizovcami. Niektoré slizovce sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči týmto zlúčeninám.

Nosatčíci rodu Apion v porostech jetele lučního a možnosti ochrany

Nosatčíci rodu Apion v porostech jetele lučního a možnosti ochrany

04. 10. 2022 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 1164x

Víceleté pícniny se stále řadí mezi významné polní plodiny, a to především z následných hlavních důvodů. Jejich bohatý kořenový systém má vliv na zlepšení struktury půdy. Patří mezi významné přerušovače, poutají vzdušný N, který vzhledem k rostoucím cenám minerálních hnojiv může do budoucna hrát velmi významnou roli.

Ochrana řepky ozimé proti podzimním škůdcům

Ochrana řepky ozimé proti podzimním škůdcům

19. 09. 2022 Ing. Pavel Kolařík a kol. Škůdci Zobrazeno 1546x

Řepka ozimá je plodina, která je z hlediska ochrany proti hmyzím škůdcům velmi náročná. Je to dáno především její velkou pěstitelskou plochou v České republice a omezováním účinných látek insekticidů, které lze použít pro minimalizaci škodlivosti u hlavních hmyzích škůdců. Těmito dvěma faktory dochází k hlavnímu posilování škodlivých populací a s tím spojeným výskytem zvýšených škod v řepkových porostech.

Jak omezit sametky, které nás trápí na zahradách?

Jak omezit sametky, které nás trápí na zahradách?

10. 09. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 4553x

Je to již spoustu let, kdy byl uveden v tomto časopisu příspěvek o sametkách. V té době vrcholil výskyt sametek v roce 2013. Hromadný výskyt sametek lze obtížně předpovídat. Ale zvýšené výskyty se opakují v teplých letech s dostatkem srážek v červnu a počátkem července a vyššími teplotami v letním období. V posledním období takových let přibývá a sametky nás trápí zase více.

Dlouhodobé výsledky sledování náletu bázlivce kukuřičného na vybraných lokalitách jižní Moravy

Dlouhodobé výsledky sledování náletu bázlivce kukuřičného na vybraných lokalitách jižní Moravy

27. 08. 2022 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 1310x

Dlouhodobým sledováním škodlivých organizmů (hmyzích škůdců) v provozních plochách polních plodin můžeme získat ucelené informace o vývoji populací na daném konkrétním území. Dle těchto údajů pak dále můžeme predikovat jejich škodlivý výskyt k určitému datumu a na základě toho tak stanovit optimální zásah pro potlačení populace pod jejich práh hospodářské škodlivosti.

Nejdůležitější hmyzí škůdci v porostech máku setého

Nejdůležitější hmyzí škůdci v porostech máku setého

23. 08. 2022 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 1813x

U máku setého se vyskytuje celá řada hmyzích škůdců, kteří svojí přítomností v porostu snižují potencionální výnos dané plodiny. V počátcích vývoje rostlin je nutno omezit výskyt a škodlivost především u krytonosce kořenového, jehož dospělci svým žírem významně rostliny oslabují a redukují i jejich počet již velmi brzy na jaře. V období před květem jsou pak za nejvýznamnější škůdce považování tzv. makovicoví škůdci, tj.

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování rezistence

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování rezistence

21. 08. 2022 Doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 1378x

Bázlivec kukuřičný (kukuričiar koreňový) (Diabrotica virgifera Le Conte) (Coleoptera: Chrysomelidae) pochází ze Severní Ameriky, kde je jedním z nejvýznamnějších škůdců kukuřice (Levine et al. 2002). Do Evropy byl zavlečen v 90. letech minulého století, kdy byl jeho výskyt poprvé zaznamenán v roce 1992 v bývalé Jugoslávii (Bača 1994). Velmi rychle se rozšířil a stal se jedním z nejvýznamnějších škůdců kukuřice (Van Rozen and Ester 2010).

Bezpečné skladování obilí - neřešená rizika skladištních škůdců

Bezpečné skladování obilí - neřešená rizika skladištních škůdců

12. 08. 2022 Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Václav Stejskal, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzně Škůdci Zobrazeno 1592x

V posledních několika letech zemědělství prochází značnou proměnou, kterou způsobují různé faktory. Stále častěji se odráží změny klimatu, které ovlivňují nejen lokální zemědělskou produkci. Dalšími faktory jsou například změna zemědělské politiky v omezení velikosti polních honů, ale také výskyty škůdců na polích a ve skladech.

Parazitické hlístice v ochraně rostlin III.: Moluskoparasitické hlístice

Parazitické hlístice v ochraně rostlin III.: Moluskoparasitické hlístice

08. 08. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 2333x

Hlístic, které parazitují v měkkýších je celá řada a neustále jich s popisy nových druhů přibývá. Dnes bychom mohli napočítat něco kolem 150 druhů v sedmi čeledích. Nemalá část jich žije v i našich končinách. Bohužel pro pěstitele a rostlinolékaře, většina měkkýšům příliš neškodí nebo je nezabíjí, případně jsou to zároveň parazité obratlovců, člověka a hospodářská zvířata nevyjímaje.

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

05. 08. 2022 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1220x

V polovině března letošního roku vešlo v platnost nařízení ÚKZÚZ, které na základě příslušných nařízení Evropského parlamentu rozšiřuje povolení na menšinová použití přípravku Mospilan Mizu 120 SL. Jde o další dobrou zprávu pro pěstitele, stejně tak jako uvedení pomocné látky Fix-IT.

Možnosti v ochraně proti rezistentním populacím mandelinky bramborové

Možnosti v ochraně proti rezistentním populacím mandelinky bramborové

01. 08. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1368x

V posledních letech vzrůstá v ČR škodlivost mandelinky bramborové a potřeba ochrany brambor vůči ní. Jednou z příčin je oteplování. Vlivem zvyšování teplot má mandelinka bramborová dvě generace v roce nejen v ranobramborářských oblastech, ale i na Vysočině a ve vyšších polohách celého území ČR. Další příčinou je rychlá selekce rezistence mandelinky bramborové vůči insekticidům.

Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové v roce 2021 a porovnání s dlouhodobými daty

Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové v roce 2021 a porovnání s dlouhodobými daty

27. 07. 2022 Ing Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1930x

Uplynulý rok z hlediska výskytu mandelinky bramborové patřil obecně k letům průměrným (tab. 1). Na některých lokalitách však byl výskyt škůdce vysoký a bez insekticidní ochrany by způsobil vážné výnosové ztráty.

Vlastnosti ovlivňující včely u pesticidů aplikovaných v období květu řepky

Vlastnosti ovlivňující včely u pesticidů aplikovaných v období květu řepky

23. 07. 2022 Ing. Aneta Bokšová, Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Martina Stejskalová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Škůdci Zobrazeno 2252x

Pravidelná aplikace pesticidů při pěstování zemědělských plodin se používá ke zvýšení výnosů a kvality produktů již více než 70 let. Stala se tak nedílnou součástí agrotechniky prakticky všech polních plodin. V posledních letech je však zřetelná snaha snižovat aplikace pesticidů především z důvodů jejich reziduí v potravinách a krmivech a nepříznivého vlivu na necílové organizmy.

Nové přípravky v ochraně proti mšicím na jabloních

Nové přípravky v ochraně proti mšicím na jabloních

11. 07. 2022 Ing. Jitka Stará, Ph.D., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 3205x

V příspěvku jsou uvedeny informace o účinnosti nově používaných insekticidů na mšice s možnostmi využití v ochraně sadů na mšici jitrocelovou a mšici jabloňovou. Hodnocena byla účinnost přípravků Teppeki (flonicamid) a Movento 100 SC (spirotetramate), které byly do ovocných sadů povoleny v posledních letech, přípravku Gondola (sulfoxaflor), který dosud do ovocných sadů povolen není, a přípravku Mospilan ...

Kvalita potvrzena

Kvalita potvrzena

09. 07. 2022 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1291x

V loňském roce jsme uvedli na trh kapalný Mospilan Mizu 120 SL. Uplynulá sezóna potvrdila, že sázka na formulaci SL, která tvoří v postřikové jíše pravý roztok, se vyplatila. Pro letošní rok se u špičkového a bezpečného insekticidu povedlo dosáhnout nových registrací.

Výsledky pokusů s insekticidy proti mšicím v roce 2021

Výsledky pokusů s insekticidy proti mšicím v roce 2021

05. 07. 2022 Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1874x

Mšice jsou nejzávažnějšími škůdci množitelských porostů brambor. Ačkoliv patří do skupiny savých škůdců, poškození rostlinných pletiv sáním a škody tím způsobené nejsou u brambor tak významné. V množitelských porostech škodí především přenosem rostlinných virů. Jedná se zejména o přenos Y-virózy bramboru (PVY), virové svinutky bramboru (PLRV), A-virózy bramboru (PVA), M-virózy bramboru (PVM) a S-virózy bramboru (PVS).

Parazitické hlístice v ochraně rostlin II.: Entomopatogenní hlístice

Parazitické hlístice v ochraně rostlin II.: Entomopatogenní hlístice

30. 06. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 4084x

Jak už jsme předestřeli na samém konci předchozího dílu, vrátíme se dnes na starý kontinent a budeme se zabývat entomopatogenními hlísticemi z čeledí Steinernematidae a Heterorhabditidae, kterým souhrnně česky říkáme hlístovky. Vůbec první hlístovku pro lidstvo objevil a popsal již v roce 1929 Dr. Gotthold Steiner.

Bude hraboš polní škodit i letos?

Bude hraboš polní škodit i letos?

29. 06. 2022 Ing. Štěpánka Radová Ph.D., Ing. Jakub Beránek, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 1527x

Otevírá se pěstitelská sezona a škody způsobené hrabošem polním se začínají opět objevovat lokálně v některých okresech Čech i Moravy. Zima byla mírná a mimo vyššího množství přirozených nepřátel neměly hraboší populace významných omezení. Obecně lze říci, že lokálně vyšší počty kolonií v předjaří nejsou žádnou výjimkou i v letech bez gradace. Z poznatků o bionomii můžeme usuzovat, že hraboš v letošním roce plošným problémem nebude.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail