Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

FruitSmart – dlouho čerstvé ovoce

08. 06. 2016 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Skladování Zobrazeno 3890x

Čerstvé, hezky vypadající jablko, to je zboží, jaké spotřebitelé vyhledávají. Na podzim, hned po sklizni, je takových jablek dostatek. Avšak čím déle po sklizni, tím těžší je zachovat vysokou kvalitu plodů, které se po několikaměsíčním skladování dostanou do regálů prodejen a musí i pak vypadat chutně a čerstvě po dobu třeba i dvaceti dnů. Skladování se tím pádem stalo obrovskou výzvou pro ovocnáře.

Proseeds

FruitSmart je polský přípravek na bázi 1-MCP (1-methylcyklopropen) pro samostatnou aplikaci ve skladovacích prostorách každého typu.

FruitSmart je přípravek pro sadaře, kteří si cení nezávislosti bez potřeby domlouvat se a čekat na službu, která provede aplikaci produktu ve skladovací komoře.

Charakteristika přípravku Fruitsmart

INNVIGO Agrar CZ s.r.o rozšiřuje svoje portfolio o originální produkt na bázi 1-MCP (1-methylcyklopropen) pro pěstitele a skladovatele jablek. Jeho aplikace je jednoduchá a možná ve skladovacích prostorách každého typu. Je formulován v podobě prášku obsaženého ve vodou rozpustných sáčcích, který po smíchání s vodou způsobí uvolnění těkavé aktivní látky, jež následně proniká do dužiny jablka. Účinná látka 1-MCP obsažená v přípravku FruitSmart blokuje ethylenové receptory a to zpomaluje dozrávání během skladování, k němuž v plodech vlivem přirozené tvorby ethylenu dochází. Dávka přípravku FruitSmart se volí vždy podle velikosti komory bez ohledu na množství skladovaných plodů.

Díky přípravku FruitSmart se jablka lépe skladují a prodlužuje se jejich kvalitatrvanlivost: nevysychají, neztrácejí pevnost a jsou rovněž méně náchylná k chorobám spojeným s dozráváním při skladování. Další předností aplikace přípravku FruitSmart jsou úspory plynoucí z nižší spotřeby elektrické energie potřebné k činnosti chladírenského systému ve skladovacích komorách. Přípravek FruitSmart nejen příznivě ovlivňuje zachování vysoké kvality plodů, ale také přináší velké úspory po celou dobu skladování.

Jednoduché použití přípravku Fruitsmart umožňuje aplikaci prakticky v každém skladovacím prostoru splňujícím jen jednu podmínku - po dobu aplikace a účinku musí být komora neprodyšně uzavřena. Není potřeba speciální vybavení ani složité školení.

Proč tomu tak je? Po sklizni plod velmi intenzivně vytváří ethylen. Přebytek ethylenu, který se dostane do ovzduší, ještě více stimuluje jeho tvorbu a plody tak začínají čím dál rychleji dozrávat, až nakonec „stárnou“ a ztrácejí schopnost být dlouhodobě skladované.

Účinná látka 1-MCP obsažená v přípravku FruitSmart blokuje ethylenové receptory a to zpomaluje dozrávání, k němuž v plodu vlivem ethylenu dochází.

Při skladování jablek v technologicky pokročilých komorách, jako jsou KA, ULO či DKA, je jednodušší zpomalit dozrávání plodů regulací koncentrace kyslíku nebo oxidu uhličitého, avšak skladování v běžné chladírně již takové možnosti neposkytuje.
Při aplikaci přípravku FruitSmart má stupeň technologické pokročilosti komory menší význam. Blokování tvorby ethylenu jablky ihned po sklizni způsobuje, že plody nedozrávají bez ohledu na typ komory.
Díky přípravku FruitSmart se jablka lépe skladují: nevysychají, neztrácejí pevnost a jsou také méně náchylná k chorobám spojeným s dozráváním při skladování.

Etiketa přípravku FruitSmart zde

O dlouhém skladování plodů v nejvyšší kvalitě rozhodují:

- sklizeň v optimální fázi sklizňové zralosti pro danou odrůdu,

- co nejkratší doba sklizně a naplnění komory,

- co nejrychlejší aplikace přípravku FruitSmart.

FruitSmart je snadno dostupný, originální produkt obsahující 1-MCP, který je možné zakoupit u všech významných distributorů přípravků na ochranu rostlin.

Upozornění: Dávku FruitSmart zvolte vždy podle velikosti komory bez ohledu na množství skladovaných plodů. Objem komory se vypočítává v metrech krychlových vynásobením tří základních rozměrů skladovacího prostoru: šířka x délka x výška, dříve než jej začnete plnit plody.

Pro zajištění odpovídající přirozené čerstvosti, pevnosti a kvality plodu po dlouhou dobu aplikujte FruitSmart:

 • snadno dostupný produkt s 1-MCP na trhu
 • jednoduchá, samostatná aplikace v optimální době
 • efektivní účinnost ověřená sadaři
 • k aplikaci ve skladovacích prostorách všech typů

Aplikace přípravku FruitSmart krok za krokem

Důležité:

 • Při aplikaci by komora měla být zcela neprodyšně uzavřená.
 • Jablka by měla být sklizena v optimální fázi sklizňové zralosti (lze ji určit na základě škrobového testu a měření pevnosti).
 • Doba sklizně jablek, u nichž bude aplikován FruitSmart, by měla být co možná nejkratší a neměla by přesáhnout 7 dní.
 • doba naplnění komory před jejím uzavřením by neměla přesáhnout 7 dní, optimálně by komora měla být naplněna a uzavřena během 3-4 dnů.
 1. Změřte objem komory v m3 a na základě výsledku vypočítejte potřebné množství přípravku FruitSmart pro aplikaci v komoře.
  • Průměrná dávka je 0, 037 g/m3 nebo jinak 3,7 g/100 m3 komory.
  • Upozornění: správné množství přípravku FruitSmart pro aplikaci zvolte podle objemu komory v m3.
   O dávce nerozhoduje hmotnost plodů uchovaných v komoře, ale její objem v m3.
 2. Po naplnění komory plody ochlaďte na odpovídající teplotu (důležité je, aby všechny plody byly ochlazené stejně).
 3. Než přistoupíte k aplikaci, komoru vyvětrejte (asi 20-30 minut), aby se zbavila ethylenu.
 4. Uzavřete komoru a poté zapněte v komoře ventilátory.
 5. Do nádoby nalijte asi 8-10 litrů teplé (cca 45 oC) vody a postavte ji do komory.
 6. Do nádoby vložte odměřenou dávku přípravku FruitSmart. Produkt je zabalen ve folii rozpustné ve vodě, v níž se nachází bílý prášek.
  Vložte celý sáček - měl by se rozpustit během 2-10 min.
 7. Pokud jednorázová dávka překračuje 70 gramů přípravku FruitSmart na komoru, rozložte ji do dvou nádob.
 8. Komoru na 24 hodin neprodyšně uzavřete a dohlédněte na to, aby ji po tuto dobu nikdo neotvíral.
 9. Po 24 hodinách komoru otevřete a vyvětrejte jí na 15-20 min.
 10. Po skončení aplikace přípravku FruitSmart můžete provádět všechny běžné skladovací práce.

Upozornění: V nádobě s přípravkem FruitSmart může zůstat bílý prášek nebo se objevit pěna. Jedná se o běžný jev, který nemá vliv na efektivitu účinkování produktu.

S přípravkem FruitSmart ušetříte!

Další předností aplikace přípravku FruitSmart jsou úspory plynoucí z nižší spotřeby elektrické energie potřebné k činnosti chladírenského systému ve skladovacích komorách.

V loňské skladovací sezoně firmy Innvigo a Appolonia sp. z o.o. zahájily spolupráci v oblasti aplikace produktu FruitSmart ve svých chladících komorách.

Přípravkem FruitSmart byla ošetřena jablka nacházející se v sedmi komorách. V rámci kontrolní zkoušky byla ve 3 komorách ponechána jablka bez ošetření přípravkem. Vedle kvalitativních vlastností plynoucích z aplikace přípravku FruitSmart byla v komorách zaznamenána úspora spotřeby elektrické energie vyplývající z kratší doby provozu chladících zařízení.

Z výše uvedeného testu vyplývá, že přípravek FruitSmart nejen příznivě ovlivňuje zachování vysoké kvality plodů, ale také přináší velké úspory po celou dobu skladování.

Zkušenosti pěstitelů s FruitSmart


„FruitSmart jsme v našem hospodářství o 12 ha aplikovali poprvé v sezoně 2015/2016 ve skladovacím prostoru s KA. Skladovali jsme 130 tun odrůd Ligol a Šampion. Komory jsme otevřeli na konci března a zjistili jsme, že se jablka během skladování uchovala ve velmi dobrém stavu. Nedošlo v podstatě k žádnému úbytku a ani plody během sklizně potlučené neshnily. Přestože byla jablka do chladírny přivezena pozdě a vykazovala vysoký stupeň zralosti, po vyjmutí z komory jejich pevnost prakticky neklesla, u Ligolu byla nad 6,3 a u Šampionu nad 5,0. Chuťově nebyla horší než jablka natrhaná přímo ze stromu na podzim. Díky vysoké kvalitě plodů se nám je podařilo velmi rychle prodat i přes velmi těžkou situaci v této sezoně.“

Aneta Dąbrowska, Sadařství Warka.

 

„Produkt FruitSmart jsem aplikoval v sezoně 2015/2016 poprvé ve dvou komorách s kontrolovanou atmosférou o kubatuře 300 m3 na zkoušku. Jsem spokojen s výsledky, jakých jsem dosáhl. Jablka byla po vyjmutí z komory jako natrhaná přímo ze stromu, pevnost odrůdy Ligol z poslední, třetí sklizně byla na úrovni 7.0. FruitSmart jsem aplikoval samostatně, to bylo pro mě velice důležité, protože jsem se nemusel domlouvat ani čekat na aplikaci. Díky dobré kvalitě plodů se nám podařilo prodat téměř všechna jablka do Španělska“.

Stanisław Szurek, Zahrádkářství Józefów nad Wisłąou


Vsaďte na efektivní řešení!

INNVIGO dodává produkt nejvyšší kvality ovlivňující prodloužení trvanlivosti jablek ve skladovacích prostorách. Efektivita působení přípravku FruitSmart závisí na splnění podmínek nezbytných pro správnou aplikaci přípravku. Aplikace přípravku FruitSmart je jednoduchá a nevyžaduje speciální vybavení ani složité školení.

Upozornění: Při používání přípravků na ochranu rostlin zachovejte bezpečnost. Před každým použitím si přečtěte informace na etiketě produktu. Věnujte pozornost větám označujícím specifickou rizikovost a zajistěte bezpečnostní opatření uvedená na etiketě.

Společnost INNVIGO

INNVIGO se zaměřuje na vysoce kvalitní přípravky, které chrání plodiny a zvyšují jejich výnos s ohledem na životní prostředí. Název INNVIGO vyjadřuje přístup k podnikání: inovace, energie, vitalita, síla a entuziasmus. Porozumění zemědělství, inovativní řešení problémů a hledání nových strategií jsou hlavními složkami přístupu společnosti INNVIGO, které zvyšují kvalitu přípravků.

Motem společnosti INNVIGO je slogan BETTER CHEMISTRY - CHEMIE MEZI NÁMI. INNVIGO dodává spolehlivá a inovativní řešení pro ochranu a výživu rostlin, která jsou podpořena profesionálním přístupem a odbornou znalostí. V procesu tvorby a implementace nejvhodnějších řešení pro zákazníky usiluje o to, aby co nejlépe využila poznatky a technologie, které byly vyvinuty přímo v zemích, kde působí.

Přípraveno podle tiskové zprávy INNVIGO Agrar CZ s.r.o.

Související články

Co se děje během skladování řepy a jak průběh optimalizovat

20. 11. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ing. Jan Sedláček Skladování Zobrazeno 786x

Ochrana obilního zrna před škůdci ve skladech

23. 11. 2022 Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzně Skladování Zobrazeno 2019x

Správný proces kompostování a skladování významně ovlivňuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech

21. 10. 2022 Ing. Ivana Komprsová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Skladování Zobrazeno 2193x

Rodenticidní přípravky - dvojí režim používání

12. 09. 2022 RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D. a kol. Skladování Zobrazeno 1204x

Skladování cukrovky

07. 12. 2021 Ing. Klára Pavlů, Ph.D.; Řepařský institut spol. s r.o., Semčice Skladování Zobrazeno 1585x

Další články v kategorii Skladování

detail