BASF
BASF
BASF

AGRA

Příprava obilnin na sklizeň

18. 06. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Sklizeň Zobrazeno 10088x

Posledním krokem před sklizní obilnin je v některých případech aplikace totálních herbicidů nebo desikantu pro přípravu defektních porostů na sklizeň. Předsklizňová aplikace má ekonomické odůvodnění na všech těžko skliditelných plochách, kde se díky aplikaci předejde obtížné sklizni, která neumožní plné využití sklizňové techniky

Proseeds

Příprava obilnin na sklizeň Posledním krokem před sklizní obilnin je v některých případech aplikace totálních herbicidů nebo desikantu pro přípravu defektních porostů na sklizeň. Předsklizňová aplikace má ekonomické odůvodnění na všech těžko skliditelných plochách, kde se díky aplikaci předejde obtížné sklizni, která neumožní plné využití sklizňové techniky. Dále se sníží náklady na dosoušení a čištění sklizeného zrna, které také nejsou zanedbatelné. Použití předsklizňové aplikace má řadu výhod při minimalizačním i klasickém zpracování půdy a při nedostatku času do výsevu další plodiny. Takto lze předem vyřešit problémy s pýrem, který by způsobil problémy v řepce a než by vytvořil dostatečnou listovou plochu pro aplikaci, tak může již dojít k velkému ovlivnění porostu. Další výhodou z hlediska použití je, že přípravky nemají žádné omezení pro pěstování následných plodin.

Tyto aplikace mají v obilninách uplatnění hlavně na plochách silně zaplevelených jednoletými a vytrvalými plevely. Je však nutné si uvědomit, že toto řešení zaplevelení je pouze nouzovým a konkurencí v porostu již došlo k významnému snížení výnosu. Proto je třeba udržovat pozemky po celou dobu vegetace v optimálním stavu, aby nedošlo ke sníženi výnosu vlivem nadměrné konkurence plevelných rostlin.

Do obilnin je povoleno několik přípravků s účinnou látkou glyphosate a jeden desikant s účinnou látkou diquat. Porosty ošetřené totálními herbicidy však později nesmí být použity k semenářským účelům, protože může být významně ovlivněna klíčivost a vitalita osiva.

Mezi jednoleté plevele, které se vyskytují na pozemku a je nutné uvažovat o aplikaci, patří hlavně svízel přítula a heřmánky, ale i další bujně rostoucí a silně se vyskytující plevele. Vytrvalými pleveli regulovanými tímto opařením většinou bývá pýr plazivý a pcháč rolní. Méně často a nebo lokálně to může být mléč rolní, ale i další. Pro využití tohoto způsobu regulace plevelů a vysoké účinnosti zásahu hovoří také stále se snižující cena totálních herbicidů, které posunují tuto aplikaci do jiných ekonomických dimenzí v porovnání s předchozími lety.

Pokud se v porostu vyskytují pouze jednoleté plevele je možná aplikace všech přípravků, které jsou povoleny pro toto ošetření do obilnin. Postřik se provádí pouze pro regulaci nadzemní zelené hmoty, tak aby do sklizně došlo k jejímu zaschnutí. Aplikaci je nutné provést v rozmezí 10–14 dní před sklizní tak, aby se dokonale rozvedla účinná látka do zásobních orgánů a rostliny zaschly. Délka účinku závisí hlavně na průběhu počasí a teplotách. Také příjem přípravku je ovlivněn průběhem počasí, za tepla je příjem mnohem rychlejší, ale může dojit k předčasnému zaschnutí a účinná látka dostatečně nezasáhne zásobní orgány vytrvalých plevelů. Oproti tomu za nepříznivého počasí se příjem velice zpomaluje a muže být negativně ovlivněn srážkami. Při teplém počasí postačuje provést aplikaci asi 10 dní před předpokládanou sklizní. V opačném případě je nutné aplikovat s 2 týdenním předstihem. Při aplikaci je třeba sledovat vývoj porostu a neaplikovat dříve, než dojde k úplnému ukončení ukládání asimilátů do zrna, což je ve voskové zralosti, kdy je vlhkost zrna pod 30 %. Sklizeň musí následovat tak, aby byla zachována ochranná lhůta použitého přípravku.

Složitější je aplikace proti vytrvalým plevelům, které zasahují hluboko do půdy a mají mohutný kořenový systém. Ošetření se provádí nejen k potlačení nadzemní hmoty, ale hlavně pro zasažení podzemního kořenového systému. Aplikace je vysoce efektivní proti pýru plazivému, který je rovnoměrně rozptýlen po pozemku. Kořenový systém není tak mohutný a hluboký jako u ostatních vytrvalých plevelů. Proto dochází u pýru k dostatečnému rozvedení a omezení kořenového systému díky velké ploše listů a rychlému rozvádění asimilátu do kořenového systému. Pýr by měl být v době aplikace ve stádiu kvetení a vykazovat intenzivní růst. Mnohem obtížnější je aplikace proti dvouděložným vytrvalým plevelům, které mají kořenový systém uložený ve větší hloubce a v porostu se vyskytují pouze ohniskově. V místech výskytu potlačí téměř všechny ostatní rostliny a aplikace je zde velice obtížná. Důvodem je velká hustota rostlin a jejich vzájemné zakrytí, v důsledku čehož dochází jen k malému transportu do kořenů. Vlivem malé depozice do kořenového systému může následně dojít k bujnému obrostu po sklizni obilniny a po sklizni je vhodné provést ještě jednu aplikaci. Postřik by měl být proveden 10–14 dní před sklizní, aby došlo k co nejdokonalejšímu transportu do kořenů a v době sklizně by mělo dojít k úplnému zaschnutí nadzemních částí rostlin.

Desikant Reglone má uplatnění hlavně v polehlých porostech, které jen pozvolna dozrávají. Desikant působí pouze na nadzemní části, proto je vhodná aplikace pouze na jednoleté plevele a je nutné zvážit aplikaci v porostech zaplevelených vytrvalými pleveli. Výhodou Reglone je velmi rychlý desikační účinek a rychlý příjem rostlinami, které snižuje prakticky na minimum nebezpečí následných srážek. Již 30 minut po aplikaci dochází k příjmu účinné látky rostlinou a účinnost není dále snižována.

Související články

Monitoring kvality pšenice na Slovensku

04. 04. 2022 Ing. Soňa Gavurníková, PhD., RNDr. Andrea Lančaričová, PhD., RNDr. Jana Hendrichová; NPPC - VÚRV, Piešťany Sklizeň Zobrazeno 495x

Možnosti desikace slunečnice po restrikci diquate

03. 10. 2021 Doc. Ing Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Božetěch Málek; Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Sklizeň Zobrazeno 851x

Předčasné ukončení vegetace u brambor

12. 09. 2021 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 1191x

Co ovlivňuje kvalitu kukuřice pro siláž

01. 03. 2021 Ing. Yvona Tyrolová; Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Sklizeň Zobrazeno 2300x

Vliv termínu sklizně brambor na výskyt chorob a škůdců na hlízách

06. 10. 2020 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 1814x

Další články v kategorii Sklizeň

detail