BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Příprava slunečnice na sklizeň

25. 08. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Sklizeň Zobrazeno 17895x

Slunečnice je velmi náchylná plodina po celou dobu vegetace a jen precizní zvládnutí celé agrotechniky od setí až do sklizně muže zabezpečit kvalitní zhodnocení vložených prostředků. Desikace je až na výjimečně teplé roky nezbytnou přípravnou fází pro úspěšnou sklizeň slunečnice. O možnostech uplatnění sklizeného zrna značně rozhoduje jeho kvalita, která je dána především kvalitním dozrávání. Problémem se většinou stává dlouhá doba zrání a přechod chorob z úboru do semen.

Proseeds

Slunečnice je velmi náchylná plodina po celou dobu vegetace a jen precizní zvládnutí celé agrotechniky od setí až do sklizně muže zabezpečit kvalitní zhodnocení vložených prostředků. Desikace je až na výjimečně teplé roky nezbytnou přípravnou fází pro úspěšnou sklizeň slunečnice. O možnostech uplatnění sklizeného zrna značně rozhoduje jeho kvalita, která je dána především kvalitním dozrávání. Problémem se většinou stává dlouhá doba zrání a přechod chorob z úboru do semen.
Desikace však má i několik dalších důvodů:
- Hlavní odůvodnění desikace je ve sladění zralosti celého porostu do jednoho termínu a umožnění bezproblémové mechanizované sklizně. Ošetření je zvláště potřebné, pokud dochází k nepravidelnému vzcházení porostu, které se později projevuje nestejnoměrným vzcházením a hlavně dozráváním.
- Desikace brání šíření houbových chorob v úborech, které se vyskytují hlavně na mechanicky a nebo jinak poškozených úborech a při vlhkém počasí během dozrávání.
- Důležitý je také vliv aplikace desikantů na redukci rizika zvýšení kyselosti oleje, která omezuje hlavně tržní uplatnění produkce.
- Významné je také použití v zaplevelených porostech. Toto opatření bývá aktuální zvláště v posledních letech, kdy vlivem jarního teplého průběhu počasí nedostatečně účinkují půdní herbicidy. Během vegetace mají především konkurenceschopnější plevele ideální podmínky pro růst a následně ovlivňují vlhkost porostu a průběh dozrávání. Zkrácení dozrávání umožňuje omezit sklizňové ztráty způsobené volně žijícím ptactvem, které mohou být významné hlavně na menších plochách v blízkosti lesů.

Z těchto poznatků je vidět, že nepoužití desikace má opodstatnění pouze na bezproblémových plochách při ideálním průběhu počasí v době dozrávání. Při volbě desikantu je nutno brát zřetel na rychlost účinku, zdravotní stav porostu a případně na zaplevelení pozemku. Desikace se provádí převážně letecky, ale i při použití vhodné pozemní techniky jsou ztráty způsobené pojezdem tolerovatelné a vynahradí způsobené škody. Z toho vyplývá další předpoklad pěstování slunečnice, kterým je výběr pozemku, na kterém bude možné provést leteckou aplikaci.
Pro účinnost je rozhodující termín provedení desikace, který je třeba zvolit tak, aby v porostu bylo již 80 % nažek dozrálých a jejich vlhkost byla pod 30 %. Při volbě desikantu je nutno brát zřetel na rychlost účinku, zdravotní stav porostu a případné zaplevelení.

REGLONE
Blokuje fotosyntézu a způsobuje destrukci pletiv. Účinkuje velice rychle a sklizeň je možná již za 7–9 dní po aplikaci. Tomu však musí odpovídat i vlhkost nažek při aplikaci - pod 25 % neboť dřívější aplikace může negativně ovlivnit výnos a kvalitu oleje. Jeho rychlý účinek výrazně omezuje výskyt a škodlivost botritidy v úborech. V zaplevelených porostech výrazně usnadní sklizeň. Desikant lze kombinovat s DAM 390, který urychlí rozpad posklizňových zbytků.

BASTA 15
Nepůsobí razantně jako Reglone; předností je pozvolnější a rovnoměrné dozrávání porostu. Postřik při vlhkosti nažek do 30 %, sklizeň následuje po 10–14 dnech. Výhodou je také současná likvidace plevelů.

HARVADE 25 F
Působí především jako regulátor dozrávání, kdy rostliny rychleji stárnou. Nepůsobí systémově a předpokladem dobrého účinku je zasažení celé rostliny při postřiku. Nepůsobí na plevele, proto není vhodný do zaplevelených porostů. Nejvhodnější termín pro aplikaci je při vlhkosti nažek 40–55 %, to je asi 16 dní před sklizní. Každý pěstitel slunečnice by se měl rozhodnout pro některý z uvedených desikantů na základě momentálního zdravotního stavu, vývojové fáze porostu, zaplevelení a průběhu klimatických podmínek v dané lokalitě. Při volbě vhodné dávky a termínu aplikace se řiďte Metodickou příručkou pro ochranu rostlin pro daný rok.

Související články

Monitoring kvality pšenice na Slovensku

04. 04. 2022 Ing. Soňa Gavurníková, PhD., RNDr. Andrea Lančaričová, PhD., RNDr. Jana Hendrichová; NPPC - VÚRV, Piešťany Sklizeň Zobrazeno 495x

Možnosti desikace slunečnice po restrikci diquate

03. 10. 2021 Doc. Ing Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Božetěch Málek; Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Sklizeň Zobrazeno 851x

Předčasné ukončení vegetace u brambor

12. 09. 2021 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 1191x

Co ovlivňuje kvalitu kukuřice pro siláž

01. 03. 2021 Ing. Yvona Tyrolová; Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Sklizeň Zobrazeno 2300x

Vliv termínu sklizně brambor na výskyt chorob a škůdců na hlízách

06. 10. 2020 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 1814x

Další články v kategorii Sklizeň

detail