Chemap Agro s.r.o.

Příprava slunečnice na sklizeň

25. 08. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Sklizeň Zobrazeno 16135x

Slunečnice je velmi náchylná plodina po celou dobu vegetace a jen precizní zvládnutí celé agrotechniky od setí až do sklizně muže zabezpečit kvalitní zhodnocení vložených prostředků. Desikace je až na výjimečně teplé roky nezbytnou přípravnou fází pro úspěšnou sklizeň slunečnice. O možnostech uplatnění sklizeného zrna značně rozhoduje jeho kvalita, která je dána především kvalitním dozrávání. Problémem se většinou stává dlouhá doba zrání a přechod chorob z úboru do semen.

Proseeds

Slunečnice je velmi náchylná plodina po celou dobu vegetace a jen precizní zvládnutí celé agrotechniky od setí až do sklizně muže zabezpečit kvalitní zhodnocení vložených prostředků. Desikace je až na výjimečně teplé roky nezbytnou přípravnou fází pro úspěšnou sklizeň slunečnice. O možnostech uplatnění sklizeného zrna značně rozhoduje jeho kvalita, která je dána především kvalitním dozrávání. Problémem se většinou stává dlouhá doba zrání a přechod chorob z úboru do semen.
Desikace však má i několik dalších důvodů:
- Hlavní odůvodnění desikace je ve sladění zralosti celého porostu do jednoho termínu a umožnění bezproblémové mechanizované sklizně. Ošetření je zvláště potřebné, pokud dochází k nepravidelnému vzcházení porostu, které se později projevuje nestejnoměrným vzcházením a hlavně dozráváním.
- Desikace brání šíření houbových chorob v úborech, které se vyskytují hlavně na mechanicky a nebo jinak poškozených úborech a při vlhkém počasí během dozrávání.
- Důležitý je také vliv aplikace desikantů na redukci rizika zvýšení kyselosti oleje, která omezuje hlavně tržní uplatnění produkce.
- Významné je také použití v zaplevelených porostech. Toto opatření bývá aktuální zvláště v posledních letech, kdy vlivem jarního teplého průběhu počasí nedostatečně účinkují půdní herbicidy. Během vegetace mají především konkurenceschopnější plevele ideální podmínky pro růst a následně ovlivňují vlhkost porostu a průběh dozrávání. Zkrácení dozrávání umožňuje omezit sklizňové ztráty způsobené volně žijícím ptactvem, které mohou být významné hlavně na menších plochách v blízkosti lesů.

Z těchto poznatků je vidět, že nepoužití desikace má opodstatnění pouze na bezproblémových plochách při ideálním průběhu počasí v době dozrávání. Při volbě desikantu je nutno brát zřetel na rychlost účinku, zdravotní stav porostu a případně na zaplevelení pozemku. Desikace se provádí převážně letecky, ale i při použití vhodné pozemní techniky jsou ztráty způsobené pojezdem tolerovatelné a vynahradí způsobené škody. Z toho vyplývá další předpoklad pěstování slunečnice, kterým je výběr pozemku, na kterém bude možné provést leteckou aplikaci.
Pro účinnost je rozhodující termín provedení desikace, který je třeba zvolit tak, aby v porostu bylo již 80 % nažek dozrálých a jejich vlhkost byla pod 30 %. Při volbě desikantu je nutno brát zřetel na rychlost účinku, zdravotní stav porostu a případné zaplevelení.

REGLONE
Blokuje fotosyntézu a způsobuje destrukci pletiv. Účinkuje velice rychle a sklizeň je možná již za 7–9 dní po aplikaci. Tomu však musí odpovídat i vlhkost nažek při aplikaci - pod 25 % neboť dřívější aplikace může negativně ovlivnit výnos a kvalitu oleje. Jeho rychlý účinek výrazně omezuje výskyt a škodlivost botritidy v úborech. V zaplevelených porostech výrazně usnadní sklizeň. Desikant lze kombinovat s DAM 390, který urychlí rozpad posklizňových zbytků.

BASTA 15
Nepůsobí razantně jako Reglone; předností je pozvolnější a rovnoměrné dozrávání porostu. Postřik při vlhkosti nažek do 30 %, sklizeň následuje po 10–14 dnech. Výhodou je také současná likvidace plevelů.

HARVADE 25 F
Působí především jako regulátor dozrávání, kdy rostliny rychleji stárnou. Nepůsobí systémově a předpokladem dobrého účinku je zasažení celé rostliny při postřiku. Nepůsobí na plevele, proto není vhodný do zaplevelených porostů. Nejvhodnější termín pro aplikaci je při vlhkosti nažek 40–55 %, to je asi 16 dní před sklizní. Každý pěstitel slunečnice by se měl rozhodnout pro některý z uvedených desikantů na základě momentálního zdravotního stavu, vývojové fáze porostu, zaplevelení a průběhu klimatických podmínek v dané lokalitě. Při volbě vhodné dávky a termínu aplikace se řiďte Metodickou příručkou pro ochranu rostlin pro daný rok.

Související články

Sklizeň semenných porostů jetelovin

18. 09. 2020 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. a kol. Sklizeň Zobrazeno 269x

Kvalita sklizně pšenice 2018 a hodnocení nejčastěji pěstovaných odrůd

08. 04. 2019 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Sklizeň Zobrazeno 2087x

Vliv termínu setí a doby sklizně na produkční ukazatele sklizené cukrové řepy

14. 08. 2018 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut spol. s r.o. Semčice Sklizeň Zobrazeno 2155x

Vliv předplodiny na kvalitu ozimé pšenice

03. 10. 2017 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. a kol. Sklizeň Zobrazeno 3136x

Předsklizňová příprava problematických porostů řepky bude pro sklizeň zásadní

01. 07. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 1291x

Další články v kategorii Sklizeň

detail