Chemap Agro s.r.o.

Agrovital - ochrání, prodlouží a podpoří účinnost přípravků na ochranu rostlin

05. 05. 2018 Ing. Martin Běhal; AgroProtec spol. s r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 148x

Používání pomocných látek v oblasti ochrany rostlin je standardní opatření, které zvyšuje potenciál přípravků na ochranu rostlin. V současné době je registrována celá řada smáčedel na bázi alkoholů, minerálních i rostlinných olejů, organosilikonů i acrylamidů. Tato „smáčedla“ jsou chemické sloučeniny, které snižují povrchové napětí aplikovaných kapalin, a proto se využívají jako smáčedla. V posledních letech se zavádí nové přípravky na ochranu rostlin s moderními formulacemi, které již zpravidla obsahují komplex smáčedel nové generace, zpravidla na bázi již zmiňovaných organosilikonů, olejů, acrylamidů a dalších látek. Má smysl přidávat smáčedla k pesticidům, které tyto látky j ve své formulaci obsahují?

Agronutrition

Odpověď zní ano, jestliže využijete kvalitní multifunkční pomocnou látku s pozitivními účinky na zlepšení vlastností aplikovaných pesticidů, kterou je přírodní terpen pinolen obsažený v komerčním přípravku Agrovital, který se odlišuje od celé skupiny chemických smáčedel především:

  • koncentrovaná přírodní látka - 96% pinolen - pryskyřice stromů = přirozená látka pro rostliny bez jakýchkoliv projevů fytotoxicity,
  • působí jako silné, ale šetrné smáčedlo s vysokým smáčivým a lepivým efektem,
  • aktivně chrání přípravky před smyvem deštěm,
  • chrání přípravky před odparem za vysokých teplot (stabilizace přípravků),
  • prodlužuje dobu ovlhčení listů po aplikaci, čímž zajistí postupné uvolňování a využívání účinných látek a zaručí tak vyšší účinnost nejen systémových přípravků (zejména fungicidů a insekticidů za vyšších teplot),
  • snižuje úlet postřiku (účinek je registrován),
  • nerozpouští voskovou vrstvičku na povrchu listů (vhodný i do citlivých plodin - cukrovka, mák, vytrvalé kultury jako jsou sady, vinice, chmelnice),
  • v TM kombinaci s fungicidy nezvyšuje toxicitu pro včely,
  • určen i pro ekologické zemědělství.

Je nutné podotknout, že pinolen obsažený v přípravku Agrovital se nepoužívá při výrobě formulací pesticidních přípravků, a proto se společnost AgroProtec v posledních letech intenzivně věnuje zkoušení přídavku Agrovitalu s pesticidy obsahující ve své formulaci komplex smáčedel nové generace.

Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice a jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)
Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice a jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

V rámci ověřování tohoto způsobu použití Agrovitalu jsou každoročně v České republice prováděny ve spolupráci se odbornými institucemi poloprovozní a přesné maloparcelkové pokusy, jejichž cílem bylo ověřit efekty přídavku multifunkční pomocné látky Agrovital do TM kombinací s různými nově zaváděnými fungicidy, které ve své formulaci již obsahují komplex smáčedel nové generace. Ve vybraných lokalitách byly provedeny aplikace Agrovitalu v dávce 0,07 % spolu s vybranými novými fungicidy za účelem zjištění vlivu na fungicidní účinnost a výši výnosu řepky, máku, pšenice a ječmene.

Výsledky výnosového hodnocení ze všech založených pokusů korespondují s dosaženou účinností přípravků, kdy nejvyšší výnos semen byl zjištěn na variantách ošetřený ch kombinací přípravku Agrovital 0,07 % s fungicidem v registrované dávce. V porovnání se samostatnou aplikací foliárního fungicidu přineslo přidání Agrovitalu do postřikového sledu zvýšení výnosu v průměru pokusů o 2–7 %.

Dosažené výsledky dokazují, že přidání multifunkční pomocné látky Agrovital do postřikového sledu s nově zaváděnými fungicidy jako jsou Prosaro, Tilmor, Pictor, Capalo, Osiris, Adexar Plus, Hutton, Delaro, Boogie Xpro a další podporuje fungicidní účinnost samotného přípravku, což je doprovázeno silným výnosovým efektem. Při použití 0,07% koncentrace (to je 140 ml) a dávky 200 litrů vody/ha činí náklady na pořízení přípravku Agrovital cca 102 Kč/ha.

Používání multifunkční pomocné látky Agrovital vytváří nové možnosti pro úspěšné aplikace nově zaváděných fungicidů s moderní formulací zejména za nepříznivých podmínek (déšť, sucho, teplo, vítr, stres). Toto opatření směřuje k efektivnímu využívání potenciálu přípravků na ochranu rostlin, snižují se ztráty aplikovaných pesticidů vlivem úletu, odparu a smyvu deštěm. V pokusech Agrovital prokázal pozitivní vliv na účinnost i v případě použití moderních nově zaváděných přípravků, které již ve formulaci obsahují komplex smáčedel nové generace. Při vyhodnocení pokusů po ekonomické stránce byla přítomnost Agrovitalu v postřikovém sledu vysoce rentabilním opatřením. Použití Agrovitalu je samozřejmě možné a výhodné i v kombinaci se staršími přípravky, které ve formulaci mají starší smáčedla nebo je neobsahují.

Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)
Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)
Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

Související články

Porovnání strip-till a klasické technologie pěstování kukuřice

11. 05. 2018 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Jakub Schamberger; Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Technologie pěstování Zobrazeno 333x

Výsevky jarního ječmene a výnosy

05. 05. 2018 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 186x

Meteorologická síť ISIDOR

27. 04. 2018 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.; Česká zemědělský univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 287x

Zpevnění pšenice ozimé na začátku sloupkování

21. 04. 2018 Ing. Petr Ort, Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 185x

Úvaha o změnách počasí a pěstování

13. 04. 2018 Ing. Karel Říha; Brno Technologie pěstování Zobrazeno 407x

Další články v kategorii Technologie pěstování

Bayer CropScience
Sumi Agro s.r.o.
www.listova-hnojiva.com
DuPont
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
23%
6%
2%
19%
3%
46%
detail