Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Agrovital - ochrání, prodlouží a podpoří účinnost přípravků na ochranu rostlin

05. 05. 2018 Ing. Martin Běhal; AgroProtec spol. s r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 354x

Používání pomocných látek v oblasti ochrany rostlin je standardní opatření, které zvyšuje potenciál přípravků na ochranu rostlin. V současné době je registrována celá řada smáčedel na bázi alkoholů, minerálních i rostlinných olejů, organosilikonů i acrylamidů. Tato „smáčedla“ jsou chemické sloučeniny, které snižují povrchové napětí aplikovaných kapalin, a proto se využívají jako smáčedla. V posledních letech se zavádí nové přípravky na ochranu rostlin s moderními formulacemi, které již zpravidla obsahují komplex smáčedel nové generace, zpravidla na bázi již zmiňovaných organosilikonů, olejů, acrylamidů a dalších látek. Má smysl přidávat smáčedla k pesticidům, které tyto látky j ve své formulaci obsahují?

Agronutrition

Odpověď zní ano, jestliže využijete kvalitní multifunkční pomocnou látku s pozitivními účinky na zlepšení vlastností aplikovaných pesticidů, kterou je přírodní terpen pinolen obsažený v komerčním přípravku Agrovital, který se odlišuje od celé skupiny chemických smáčedel především:

  • koncentrovaná přírodní látka - 96% pinolen - pryskyřice stromů = přirozená látka pro rostliny bez jakýchkoliv projevů fytotoxicity,
  • působí jako silné, ale šetrné smáčedlo s vysokým smáčivým a lepivým efektem,
  • aktivně chrání přípravky před smyvem deštěm,
  • chrání přípravky před odparem za vysokých teplot (stabilizace přípravků),
  • prodlužuje dobu ovlhčení listů po aplikaci, čímž zajistí postupné uvolňování a využívání účinných látek a zaručí tak vyšší účinnost nejen systémových přípravků (zejména fungicidů a insekticidů za vyšších teplot),
  • snižuje úlet postřiku (účinek je registrován),
  • nerozpouští voskovou vrstvičku na povrchu listů (vhodný i do citlivých plodin - cukrovka, mák, vytrvalé kultury jako jsou sady, vinice, chmelnice),
  • v TM kombinaci s fungicidy nezvyšuje toxicitu pro včely,
  • určen i pro ekologické zemědělství.

Je nutné podotknout, že pinolen obsažený v přípravku Agrovital se nepoužívá při výrobě formulací pesticidních přípravků, a proto se společnost AgroProtec v posledních letech intenzivně věnuje zkoušení přídavku Agrovitalu s pesticidy obsahující ve své formulaci komplex smáčedel nové generace.

Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice a jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)
Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice a jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

V rámci ověřování tohoto způsobu použití Agrovitalu jsou každoročně v České republice prováděny ve spolupráci se odbornými institucemi poloprovozní a přesné maloparcelkové pokusy, jejichž cílem bylo ověřit efekty přídavku multifunkční pomocné látky Agrovital do TM kombinací s různými nově zaváděnými fungicidy, které ve své formulaci již obsahují komplex smáčedel nové generace. Ve vybraných lokalitách byly provedeny aplikace Agrovitalu v dávce 0,07 % spolu s vybranými novými fungicidy za účelem zjištění vlivu na fungicidní účinnost a výši výnosu řepky, máku, pšenice a ječmene.

Výsledky výnosového hodnocení ze všech založených pokusů korespondují s dosaženou účinností přípravků, kdy nejvyšší výnos semen byl zjištěn na variantách ošetřený ch kombinací přípravku Agrovital 0,07 % s fungicidem v registrované dávce. V porovnání se samostatnou aplikací foliárního fungicidu přineslo přidání Agrovitalu do postřikového sledu zvýšení výnosu v průměru pokusů o 2–7 %.

Dosažené výsledky dokazují, že přidání multifunkční pomocné látky Agrovital do postřikového sledu s nově zaváděnými fungicidy jako jsou Prosaro, Tilmor, Pictor, Capalo, Osiris, Adexar Plus, Hutton, Delaro, Boogie Xpro a další podporuje fungicidní účinnost samotného přípravku, což je doprovázeno silným výnosovým efektem. Při použití 0,07% koncentrace (to je 140 ml) a dávky 200 litrů vody/ha činí náklady na pořízení přípravku Agrovital cca 102 Kč/ha.

Používání multifunkční pomocné látky Agrovital vytváří nové možnosti pro úspěšné aplikace nově zaváděných fungicidů s moderní formulací zejména za nepříznivých podmínek (déšť, sucho, teplo, vítr, stres). Toto opatření směřuje k efektivnímu využívání potenciálu přípravků na ochranu rostlin, snižují se ztráty aplikovaných pesticidů vlivem úletu, odparu a smyvu deštěm. V pokusech Agrovital prokázal pozitivní vliv na účinnost i v případě použití moderních nově zaváděných přípravků, které již ve formulaci obsahují komplex smáčedel nové generace. Při vyhodnocení pokusů po ekonomické stránce byla přítomnost Agrovitalu v postřikovém sledu vysoce rentabilním opatřením. Použití Agrovitalu je samozřejmě možné a výhodné i v kombinaci se staršími přípravky, které ve formulaci mají starší smáčedla nebo je neobsahují.

Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)
Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)
Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

Související články

Pěstování a využití čiroku v Severní Americe

09. 11. 2018 RNDr. Klára Kosová, Ph.D., Ing. Jiří Hermuth; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 441x

Nové možnosti optimalizace počtu odnoží a výnosu u pšenice ozimé

19. 10. 2018 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci Ing. Jiří Petrásek, Ing. Jan Šamalík; Chemap Agro s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 587x

Nové poznatky, které jsou odrazem změny klimatu - vliv sucha na rostlinnou produkci

18. 10. 2018 Doc. Dr. Mgr. Vera Potopová; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 514x

Další články v kategorii Technologie pěstování

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail