Chemap Agro s.r.o.

Agrovital - ochrání, prodlouží a podpoří účinnost přípravků na ochranu rostlin

05. 05. 2018 Ing. Martin Běhal; AgroProtec spol. s r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 564x

Používání pomocných látek v oblasti ochrany rostlin je standardní opatření, které zvyšuje potenciál přípravků na ochranu rostlin. V současné době je registrována celá řada smáčedel na bázi alkoholů, minerálních i rostlinných olejů, organosilikonů i acrylamidů. Tato „smáčedla“ jsou chemické sloučeniny, které snižují povrchové napětí aplikovaných kapalin, a proto se využívají jako smáčedla. V posledních letech se zavádí nové přípravky na ochranu rostlin s moderními formulacemi, které již zpravidla obsahují komplex smáčedel nové generace, zpravidla na bázi již zmiňovaných organosilikonů, olejů, acrylamidů a dalších látek. Má smysl přidávat smáčedla k pesticidům, které tyto látky j ve své formulaci obsahují?

Agronutrition

Odpověď zní ano, jestliže využijete kvalitní multifunkční pomocnou látku s pozitivními účinky na zlepšení vlastností aplikovaných pesticidů, kterou je přírodní terpen pinolen obsažený v komerčním přípravku Agrovital, který se odlišuje od celé skupiny chemických smáčedel především:

  • koncentrovaná přírodní látka - 96% pinolen - pryskyřice stromů = přirozená látka pro rostliny bez jakýchkoliv projevů fytotoxicity,
  • působí jako silné, ale šetrné smáčedlo s vysokým smáčivým a lepivým efektem,
  • aktivně chrání přípravky před smyvem deštěm,
  • chrání přípravky před odparem za vysokých teplot (stabilizace přípravků),
  • prodlužuje dobu ovlhčení listů po aplikaci, čímž zajistí postupné uvolňování a využívání účinných látek a zaručí tak vyšší účinnost nejen systémových přípravků (zejména fungicidů a insekticidů za vyšších teplot),
  • snižuje úlet postřiku (účinek je registrován),
  • nerozpouští voskovou vrstvičku na povrchu listů (vhodný i do citlivých plodin - cukrovka, mák, vytrvalé kultury jako jsou sady, vinice, chmelnice),
  • v TM kombinaci s fungicidy nezvyšuje toxicitu pro včely,
  • určen i pro ekologické zemědělství.

Je nutné podotknout, že pinolen obsažený v přípravku Agrovital se nepoužívá při výrobě formulací pesticidních přípravků, a proto se společnost AgroProtec v posledních letech intenzivně věnuje zkoušení přídavku Agrovitalu s pesticidy obsahující ve své formulaci komplex smáčedel nové generace.

Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice a jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)
Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice a jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

V rámci ověřování tohoto způsobu použití Agrovitalu jsou každoročně v České republice prováděny ve spolupráci se odbornými institucemi poloprovozní a přesné maloparcelkové pokusy, jejichž cílem bylo ověřit efekty přídavku multifunkční pomocné látky Agrovital do TM kombinací s různými nově zaváděnými fungicidy, které ve své formulaci již obsahují komplex smáčedel nové generace. Ve vybraných lokalitách byly provedeny aplikace Agrovitalu v dávce 0,07 % spolu s vybranými novými fungicidy za účelem zjištění vlivu na fungicidní účinnost a výši výnosu řepky, máku, pšenice a ječmene.

Výsledky výnosového hodnocení ze všech založených pokusů korespondují s dosaženou účinností přípravků, kdy nejvyšší výnos semen byl zjištěn na variantách ošetřený ch kombinací přípravku Agrovital 0,07 % s fungicidem v registrované dávce. V porovnání se samostatnou aplikací foliárního fungicidu přineslo přidání Agrovitalu do postřikového sledu zvýšení výnosu v průměru pokusů o 2–7 %.

Dosažené výsledky dokazují, že přidání multifunkční pomocné látky Agrovital do postřikového sledu s nově zaváděnými fungicidy jako jsou Prosaro, Tilmor, Pictor, Capalo, Osiris, Adexar Plus, Hutton, Delaro, Boogie Xpro a další podporuje fungicidní účinnost samotného přípravku, což je doprovázeno silným výnosovým efektem. Při použití 0,07% koncentrace (to je 140 ml) a dávky 200 litrů vody/ha činí náklady na pořízení přípravku Agrovital cca 102 Kč/ha.

Používání multifunkční pomocné látky Agrovital vytváří nové možnosti pro úspěšné aplikace nově zaváděných fungicidů s moderní formulací zejména za nepříznivých podmínek (déšť, sucho, teplo, vítr, stres). Toto opatření směřuje k efektivnímu využívání potenciálu přípravků na ochranu rostlin, snižují se ztráty aplikovaných pesticidů vlivem úletu, odparu a smyvu deštěm. V pokusech Agrovital prokázal pozitivní vliv na účinnost i v případě použití moderních nově zaváděných přípravků, které již ve formulaci obsahují komplex smáčedel nové generace. Při vyhodnocení pokusů po ekonomické stránce byla přítomnost Agrovitalu v postřikovém sledu vysoce rentabilním opatřením. Použití Agrovitalu je samozřejmě možné a výhodné i v kombinaci se staršími přípravky, které ve formulaci mají starší smáčedla nebo je neobsahují.

Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)
Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu jarního ječmene podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)
Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení výnosu ozimé pšenice podporou účinnosti nově zaváděných fungicidů (Zdroj: Ditana 2016)

Související články

Pěstování luskovin (4) - Čočka a cizrna

20. 07. 2019 Ing. Miroslav Houba, CSc.; Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 84x

Jak zakládat a jak nezakládat travní porosty

19. 07. 2019 Ing. Zuzana Hrevušová, Ph.D., Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 132x

Pěstování kukuřice s podplodinami a její stimulace v suchých ročníkách

08. 07. 2019 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 267x

Kukuřice až na prvním místě

25. 06. 2019 Ing. Antonín Kintl Technologie pěstování Zobrazeno 420x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail