Chemap Agro s.r.o.

Bleskový průzkum životaschopnosti ozimé pšenice a ozimé řepky na střední Moravě

18. 02. 2012 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek s kolektivem; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Technologie pěstování Zobrazeno 5109x

Letošní zima byla po dlouhou dobu takřka přímořského rázu. Porosty ozimů, které především v moravských oblastech strádaly z počátku podzimu nevídaným nedostatkem srážek, postupem času dokázaly využít dlouhodobé vysoké vlhkosti ovzduší i při nepatrných srážkových úhrnech a většinou vytvořily zapojené porosty. Ozimé řepky díky mírnému podzimu vstoupily do vegetačního klidu v optimálních fázích růstu, často až v nadmíru bujném růstu. Mimořádné ochlazení se dostavilo v situaci, kdy na většině moravských nížin, podobně jako loni, nebyla žádná sněhová pokrývka. Rostliny „zamrzly“ prakticky ze dne na den za velmi nízkých teplot a tento stav se udržel několik týdnů.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Obavy o životaschopnost porostů ozimých obilnin jsou podporovány tím, jak na polích v mrazech, větrech a bez sněhu opticky roste poměr hnědé barvy půdy a ubývá zeleného zbarvení rostlin. Ozimé řepky sice, oproti zimě minulé, mají minimum odumřelých, hnědo-šedých listů, ale to může být jen ošidný optický klam.

 

Průzkum na polích

Na základě těchto skutečností jsme vysekali na 50 pozemcích ze zamrzlé půdy vzorky rostlin ozimé pšenice a ozimé řepky z pozorovacích bodů námi provozovaného informačního systému MSD (monitoring - signalizace - doporučení), abychom mohli hodnověrně posoudit jejich životaschopnost. Z důvodu velké náročnosti takových odběrů prováděných v extrémních mrazech jsme zvolili reprezentativní porosty ležící v holomrazy sužované části střední Moravy, v okresech Uherské Hradiště, Kroměříž, Prostějov a Přerov. Následující informace jsou zobecněním výsledků, poskytnutých klientům výše zmíněného systému.

 

Pšenice ozimá

U čtyř pětin hodnocených pšenic byl 50% a vyšší podíl životaschopných rostlin, z toho téměř 40 % porostů má stále vysokou, více než 80% životaschopnost. Variabilita mezi jednotlivými vzorky je však obrovská a souvisí s celou prozatímní historií daného porostu od jeho výsevu.

Naproti tomu u pětiny („pouhých“ 20 %!) hodnocených porostů je více než 70 % odumřelých, neregenerujících rostlin. Naprostá většina vážně poškozených porostů pochází z Kroměřížska. Je zřetelné, že porosty málo vyvinuté a slabě odnožené, jsou poškozeny nejvíce.

Mezi hodnocenými vzorky byly zařazeny také ozimé ječmeny a jejich stav nebyl významně horší ve srovnání s pšenicí ozimou, u porostu odrůdy Merlot byla zjištěna dokonce prakticky absolutní regenerace všech rostlin.

Je jasné, že genotypové rozdíly v schopnosti přežití tak extrémního období chladu budou zásadní. Ačkoliv se do zúženého výběru pro tento prvotní průzkum zařadilo jen několik odrůd, je na první pohled zajímavé, že mezi nejvíce poškozenými porosty se opakovaně vyskytuje odrůda Potenzial. Naproti tomu odrůda Bohemia se objevuje ve všech částech spektra podle sledovaného parametru přežití.

Závěr: Optimistickou zprávou je fakt, že fatální poškození se pravděpodobně netýkají většiny ploch, ale ty je právě třeba včas označit. Díky vysoké proměnlivosti stavu porostů se jako jediné doporučené řešení v kritických oblastech ukazuje prověření životaschopnosti všech porostů. Jen tak budou včas známy podklady pro rozhodnutí o následujícím postupu.

Graf 1: Ozimá pšenice - průměrné zjištěné podíly podle skupin životaschopnosti rostlin [%]
Graf 1: Ozimá pšenice - průměrné zjištěné podíly podle skupin životaschopnosti rostlin [%]
 
Ozimá pšenice na střední Moravě
Ozimá pšenice na střední Moravě
Ozimá pšenice na střední Moravě
Ozimá pšenice na střední Moravě
 
Hodnocení životaschopnosti pšenice ozimé v laboratoři
Hodnocení životaschopnosti pšenice ozimé v laboratoři
 

 

Řepka ozimá

Podíl neregenerujících rostlin se pohybuje mezi 0 až 32 %. Je několik porostů, u kterých regenerují všechny rostliny. Vizuálně dobrý dojem při pohledu na pozemky s řepkou oproti porostům ozimých obilnin se po provedených testech potvrdil i na zjištěných hodnotách.

V průměru přes 85 % regenerujících rostlin je velmi vysoké číslo. Nejnižší zjištěné stavy životaschopných rostlin se pohybují okolo 70 %, což dává předpoklad dobré kompenzace výpadků autoregulační schopností řepkového porostu.

Závěr: I zde je prvořadým úkolem vyšetření, v jakém stavu porosty máme. Následující rozhodnutí budou směřovat ke korekcím výživy s cílem stimulace jarního regeneračního růstu.

 Graf 2: Ozimá řepka - průměrné zjištěné podíly podle skupin životaschopnosti rostlin [%]
 Graf 2: Ozimá řepka - průměrné zjištěné podíly podle skupin životaschopnosti rostlin [%]
 
Ozimá řepka na střední Moravě
Ozimá řepka na střední Moravě
 
Hodnocení životaschopnosti řepky ozimé v laboratoři
Hodnocení životaschopnosti řepky ozimé v laboratoři
 

Řešení

Další osud ozimých obilnin závisí především na průběhu předjaří - kolísání teplot, sucho atd. - přesto jsou zjištěné informace významným orientačním vodítkem při všech rozhodováních.

Počínaje týdnem od 27. 2. 2012 a v týdnech navazujících bude firma Agrotest fyto, s.r.o. poskytovat službu stanovení životaschopnosti rostlin ozimů. Pro podrobné informace o svozu a předávání vzorku sledujte webové stránky www.agromanual.czwww.vukrom.cz.

 

 

 

 

 

Související články

Polní dny Sója 2017

18. 09. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 168x

Proč (ne)pěstovat strništní meziplodiny?

26. 08. 2017 Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., RNDr. Dana Kohoutová, CSc.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 553x

Možnosti využití ozimého tritikale na produkci biomasy a bioplynu

12. 08. 2017 Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., Ing. Sergej Usťak, CSc., Ing. Jiří Hermuth; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 206x

Zonální aplikace hnojiv při setí ozimé řepky

05. 08. 2017 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ph.D., Ing. Michaela Škeříková, Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 382x

Další články v kategorii Technologie pěstování

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail