BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Budoucnost výsevu řepky

12. 12. 2022 Ing. Marcel Herout, Ph.D.; ZOD Olešník, KWS osiva s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 563x

Letošní rok zásevu řepky ozimé byl v duchu brzké aplikace organického hnojiva, kvalitní přípravy a osetí pozemků touto jednou z nejlépe prokořeňujících plodin. Ovšem pak se na mnoha místech stalo něco, co nikdo nečekal. Začalo pršet a přišlo místy tolik vody na tyto zaseté pozemky, že zemědělcům zbyly jen oči pro pláč.

Varistar

Lokálně napršelo i 60 mm vody za relativně krátkou dobu. Obecně se uvádí, že nejerozivnější plodinou je kukuřice setá. Pro tuto plodinu jsou již vypracované metodiky a nechá se pěstovat s téměř nulovou erozí. Kdežto na protierozní opatření u řepky zatím nikdo nevymyslel vůbec nic, a také podle toho vypadají pozemky po zásevu řepky ozimé na podzim 2022.

Využití technologie strip-till

V roce 2022 se povedlo na vybraných farmách (Slánsko a Rakovnicko) vyset řepku ozimou stejným strojem, jako se zpracovává půda pro kukuřici (strojem na strip-till). Malá změna nastala pouze v dodělání sekce výsevu plodiny, která se vysévá do dvouřádku s roztečí 23 cm od sebe. Stroj pracuje na stejném principu jako při zpracování půdy ke kukuřici, kde se přidává hnojivo do depa (zhruba 25 cm hluboko.) Tímto strojem jsme schopni splnit požadavky hloubky zpracování půdy, které vyžaduje vysévaná plodina, v našem případě řepka ozimá. Pozemek není ovšem zpracován kompletně celý ale pouze redukovaně - zhruba z jedné třetiny plochy (obr. 1).

Po správném zasetí proběhla kontrola. Cca 15 dní po zásevu jsme mohli vidět krásně vyřádkované rostlinky s prvními a začínajícími druhými pravými lístky (obr. 2). Na pozemcích byl patrný větší úhrn srážek, který dodával technologii přesvědčivost o její funkčnosti. Bylo zde krásně patrné, jak funguje protierozní efekt technologie strip-till také u řepky ozimé.

Dalším významným faktorem, který zde hraje významnou roli, je spotřeba pohonných hmot. U této technologie se dostáváme pod hranici 10 l/ha (záleží na utužení půdy a předplodinovém stavu porostů). Tímto systémem hospodaření jsem schopni zvýšit denní výkonnost setí až na 40–50 ha.

Lokality, kde se může tato technologie provádět, nejsou nijak specifikované. Lze ji využít celoplošně po České republice, neboť výrazně snižuje eroznost stanoviště a zároveň chrání půdu před odpařováním vody (redukované zpracování půdy).

Další nezanedbatelnou výhodou, kterou stroj disponuje, že dokáže jedním přejezdem uložit hnojivo a zároveň vyset řepku ozimou. Tím šetříme vláhou pro vyseté osivo řepky. Porosty krásně vzcházejí a jsou uniformně vyrovnány. Výsevek v těchto případech byl stanoven na 0,8 VJ.

Jak se člověk dívá na tyto porosty od zasetí, tak vidí spoustu věcí, které by se měly zlepšit - např. při setí ponížit dávku osiva na jeden hektar. Technologii budeme ledovat a budeme ji zlepšovat k dokonalosti a potřebám plodiny (obr. 3).

Obr. 1: Zpracování půdy a zasetí řepky ozimé technologií strip-till
Obr. 1: Zpracování půdy a zasetí řepky ozimé technologií strip-till

Obr. 2: Vzcházející porost ozimé řepky založený technologií strip-till
Obr. 2: Vzcházející porost ozimé řepky založený technologií strip-till

Obr. 3: Plně zapojený porost ozimé řepky založen technologií strip-till
Obr. 3: Plně zapojený porost ozimé řepky založen technologií strip-till

Související články

Slunečnice roční ve strip-till

13. 03. 2023 Bc. Josef Čapek; Česká zemědělská univerzita v Praze, Statek Kutlíře, a.s Technologie pěstování Zobrazeno 261x

Medax® Max - váš ideální regulátor růstu obilnin

10. 03. 2023 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Technologie pěstování Zobrazeno 353x

Zakládání porostů máku setého a vybrané výsledky z pokusů

09. 03. 2023 Ing. Matěj Satranský; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 279x

Jak podpořit biologickou aktivitu v půdě

03. 03. 2023 Ing. Eva Bajerová; Agrostis, s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 251x

Řepky zatím nadějné, rozhodne jaro

02. 03. 2023 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 449x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail