Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Kestom® - biologický pomocný přípravek na podporu růstu rostlin

04. 07. 2022 RNDr. Jana Volková; Monas technologies Technologie pěstování Zobrazeno 506x

Kestom® je biologický pomocný přípravek na podporu růstu rostlin obsahující spory houby Trichoderma atroviride. Tato houba se vyskytuje v půdě přirozeně a má schopnost rozkládat organické zbytky v půdě a tím zvyšovat pro rostliny dostupné živiny. Kestom zvyšuje počet vzešlých rostlin i nárůst biomasy pěstovaných rostlin. Napomáhá proti abiotickým stresovým faktorům.

Renofarmy

Kestom

Půda na každém poli je samostatný a velmi složitý svět. Je tak složitý, že ho různí analytici nazývají „černá skříňka“ a do analýz půd se jim většinou nechce.

Přesto pěstitel musí řešit problematiku, že některé plodiny mu na pozemku nerostou dobře. Můžou to být rezidua pesticidů, těžké kovy nebo často si takovou situaci zapříčinil sám - nedodržováním osevního postupu.

Kestom

Kestom® - Trichoderma atroviride, kmen KE100M
Kmen KE100M je uložen ve Sbírce mikroorganizmů.

Fyziologické znaky: optimální teplota růstu - cca 25–30 °C. Druhy rodu Trichoderma vyžadují všeobecně vyšší vlhkost v prostředí než jiné mikroskopické houby.

Výskyt: celosvětové rozšíření - půda, vlhké dřevo a rostlinné zbytky; pohroma pro pěstírny hlívy.

Jak napomoci zlepšení úrodnosti půdy? Právě pro vás jsme vyvinuly pomocný přípravek Kestom®. Aplikace fungicidů do půdy je zakázaná a přípravek Kestom® je do půdy registrován. Je to tedy oficiální možnost, jak zlepšit kvalitu půdy pro vaše pěstování nejrůznějších plodin.

Dávkování je 2,0 kg/ha.

Klíčové doporučení je na problémové pole po sklizni současné plodiny aplikovat Kestom® postřikem a zapravit. Přestože Trichoderma patří mezi rychle rostoucí houby, první efekt můžete zaznamenat ne dříve než za 3 týdny, ale lépe za delší dobu.

Ne všechny kroky současných technologií pěstování plodin půjdou nahradit biologickými přípravky, ale něco se určitě povede.

Kestom

Pro další dotazy kontaktujte:

  • Ing. P. Jirmus - 603268440
  • Ing. P. Vysloužil - 733373610
  • F. Kletečka - 723846751
  • Dr. J. Volková - 775129876
  • Dr. D. Novotný - 777664756

Související články

Zpracování půdy k řepce a hnojení dusíkem

11. 11. 2022 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 623x

Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře s leguminózou

31. 10. 2022 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 338x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail