Chemap Agro s.r.o.

Letošní počasí sóje nepřálo

13. 12. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 1507x

Tradiční akcí na konci léta jsou Polní dny sója spolupořádané naším vydavatelstvím na třech místech po celé České republice. Neutuchající zájem o tuto plodinu se odrazil také ve vysoké návštěvnosti na jednotlivých lokalitách. Letošní počasí však porosty silně zdecimovalo a zejména vlivem sucha porosty předčasně dozrávaly již v době konání polních dnů.

Proseeds

logo polní dny sója

Letošní rok se stane pro sóju pravděpodobně rekordním, bohužel ale asi pouze ironicky. Již v době konání polních dnů v období 21.–23. 8. 2018 byla především v Polabí značná část ploch sklizena. Způsobeno to bylo hlavně nouzovým dozráváním porostu a rychlým vylušťováním bobů. Termín sklizně se tak oproti běžným letům posunul o 1–2 měsíce. Nepříznivě se to však také odrazilo na dosahovaných výnosech, které asi klesnou ještě pod úroveň suchého roku 2015. Příznivější situace byla na Moravě, kde v době konání polních dnů sója teprve dozrávala. Naopak na Slánsku trpěla velkým suchem, které se podepsalo již na nasazení lusků a tvorbě semen. Na tomto urychlení vývoje se také značně podílelo silné napadení porostů sviluškou chmelovou, které právě tento průběh počasí vyhovuje.

Vedle nízkých výnosů se obchodů se sójou dotýká také obchodní válka mezi USA a Čínou, kdy Čína uvalila na dováženou sóju 25% clo. Výsledkem je snížení ceny sóji v USA, které se následně promítá na ostatních trzích včetně Evropského, kam je přebytečná sója exportována. Na čínském trhu se nyní v mnohem větší míře uplatní produkce z Brazílie a Argentiny, která není zatížena clem. Vzhledem k obrovské spotřebě čínského trhu se však nepředpokládá, že by byly plně uspokojeny potřeby a bude muset být přistoupeno ke změnám krmných dávek. Příležitostí pro uplatnění je především ve zhodnocení místní produkce geneticky neupravené sóji, která je vyhledávanou komoditou v celé Evropě.

Přestože se místní počasí podepisuje na propadu výnosů, ve světě je situace opačná a hlavní státy pěstující sóju - tj. USA, Brazílie a Argentina produkující více než ¾ produkce, předpokládají nárůst množství sklizených bobů. Drobný propad se očekává pouze v Kanadě a Paraguaji. Produkce v Evropě je ve srovnání s těmito zeměmi téměř zanedbatelná a z vlastních zdrojů pokrýváme pouze malou část místní potřeby. Počasí však bylo nepříznivé v celé Evropě a tak se očekává propad produkce nejenom u nás, ale i v okolních státech. O to více bude tedy vyhledávána geneticky nemodifikovaná sója, jejíž použití je mnohdy nutné deklarovat odběratelům a zpracovatelům nejenom bobů, ale i u vykrmených zvířat a produkovaného mléka.

Polní dny ve Skaličce se těšily velkému zájmu pěstitelů, také na této v jiných letech vlhké lokalitě byl vliv sucha velmi velký a porosty trpěly
Polní dny ve Skaličce se těšily velkému zájmu pěstitelů, také na této v jiných letech vlhké lokalitě byl vliv sucha velmi velký a porosty trpěly

Vliv sucha zesílilo silné napadení rostlin sviluškami
Vliv sucha zesílilo silné napadení rostlin sviluškami

Semena sóji byla vlivem nouzového dozrávání nedostatečně nalitá a svraštělá
Semena sóji byla vlivem nouzového dozrávání nedostatečně nalitá a svraštělá

Rozsah pěstování sóji v České republice, po změně pravidel greeningu a nemožnosti používání chemické ochrany během vegetace, zůstává velkou neznámou. Zatím se toto opatření na poklesu ploch nijak neprojevilo, oproti loňskému rekordnímu roku došlo k propadu pouze o 114 ha, což představuje celkovou výměru pěstování 15 230 ha. Ještě lepší je situace na Slovensku, kde se oproti loňsku navýšily plochy o téměř 2000 ha a je tam pěstována na výměře téměř 46 tis. ha.

Příležitostí pro místní pěstitele je také produkce osiva, které má vysokou biologickou hodnotu a je úspěšně dodáváno do okolních zemí, kde jsou obdobné klimatické podmínky pro pěstované odrůdy z hlediska ranosti a jistoty dozrávání v běžných letech.

Po představení nároků a výsledků vegetačního pozorování si zájemci na lokalitách Skalička u Přerova, Sloveč u Městce Králové a Studeněves u Slaného mohli prohlédnout rozsáhlé pokusy s více než 20 odrůdami, které jsou již v běžné nabídce, nebo se ověřuje jejich použití na českém trhu. Dále následovalo 26 herbicidních, fungicidních a stimulačních variant. Především herbicidní ošetření je klíčovým faktorem vedení porostu a pouze úspěšné zvládnutí může být zárukou kvalitního výnosu. To potvrdil také stav pokusů, kde samostatné preemergentní nebo postemergentní ošetření jen velmi obtížně zvládalo udržet bezplevelný porost po celou dobu vegetace. Proto je ve většině případů důležité provést oba zásahy a postihnout i další vlny vzcházení plevelů. Podrobné výsledky hodnocení herbicidů i odrůd přinese samostatný článek v době, kdy se bude rozhodovat o výběru osiva a ochrany porostů.

Odrůdy sóji, Skalička (vlevo), Sloveč (vpravo), 2018

Regina (Saatbau)

Regina (Saatbau)

- velmi raná odrůda, 000
- vyšší HTS
- rovnoměrné nasazení lusků
- dobře větví


Albenga (Saatbau)

Albenga (Saatbau)

- raná odrůda, 00
- rovnoměrné nasazení lusků
- dobře větví
- vyšší HTS


Bettina (Saatbau)

Bettina (Saatbau)

- velmi raná odrůda, 000
- vyšší HTS
- silně větví, rovnoměrné nasazení lusků
- rychlé dozrávání


ES Mentor (Saatbau)

ES Mentor (Saatbau)

- raná odrůda, 00
- vhodná do teplejších lokalit
- plastická, silně nasazuje lusky, velmi odolná poléhání
- velmi vysoký výnos, ale pozdnější sklizeň


ES Tenor (Agrofinal)

ES Tenor (Agrofinal)

- raná odrůda, 00
- údajný nástupce Mentoru
- vysoký výnosový potenciál, letos více trpěla suchem
- šlechtitel Euralis


ES Navigator (000) (Agrofinal)

ES Navigator (000) (Agrofinal)

- velmi raná, 000
- rovnoměrné rozložení lusků
- plastická, letos více trpěla suchem
- šlechtitel Euralis


ES Comandor (Agrofinal)

ES Comandor (Agrofinal)

- velmi raná, 000
- plastická, tvoří vrcholový hrozen
- vysoký výnosový potenciál
- šlechtitel Euralis


Tourmaline (Candor Trading)

Tourmaline (Candor Trading)

- velmi raná, 000
- rovnoměrné nasazení lusků
- vrcholový hrozen
- vhodná pro ČR, letos více trpěla suchem


Galice (Candor Trading)

Galice (Candor Trading)

- velmi raná, 000
- silně větví a nasazuje lusky
- vyšší HTS, vysoký výnosový potenciál
- oblíbená na Slovensku


Sculptor (Saaten Union)

Sculptor (Saaten Union)

- velmi raná, 000
- rovnoměrné a silné nasazení lusků
- atypické zabarvení, silně ochlupená
- vhodná do ČR


Coraline (Saaten Union)

Coraline (Saaten Union)

- středně raná, 00+
- rovnoměrné nasazení lusků
- netrpí retrovegetací
- pro krmné účely


Toutatis (BOR) - Sloveč

Toutatis (BOR) - pouze Sloveč

- velmi raná, 000+
- nižší rostliny odolné poléhání
- letos více trpěla suchem
- registrace ČR 2016, šlechtitel Delley, Švýcarsko


Angelica (Agrosales)

Angelica (Agrosales)

- středně raná odrůda, 00
- nižší HTS
- dobře větví, vysoký výnosový potenciál
- šlechtitel Probstdorfer, Rakousko


Sultana (Agrosales)

Sultana (Agrosales)

- velmi raná, 000
- středně vysoká HTS
- odolná poléhání, rovnoměrné nasazení lusků
- šlechtitel RAGT


Korana (Agrosales)

Korana (Agrosales)

- středně raná, 00+
- středně vysoké rostliny
- středně odolná poléhání
- původem z Chorvatska


Siroca (Agrosales)

Siroca (Agrosales)

- středně raná, 00
- vysoká HTS
- rovnoměrné a vysoké nasazení lusků
- odolává suchu


Meridian (Caussade)

Meridian (Caussade)

- středně raná odrůda, 00
- plastická odrůda
- tvoří vrcholový hrozen
- velmi odolná poléhání


Antonia (Selgen)

Antonia (Selgen)

- středně raná, 00+
- letos více trpí suchem
- vysoká HTS, vysoký výnosový potenciál
- šlechtitel Saatzucht Donau, Rakousko


RGT Stumpa (VP AGRO)

RGT Stumpa (VP AGRO)

- středně raná odrůda, 00
- nižší rostliny, odolné poléhání
- vysoký výnosový potenciál
- vysoké nasazení 1. lusků


RGT Soprana (VP Agro)

RGT Soprana (VP Agro)

- středně raná odrůda, 00+
- vysoký výnosový potenciál
- vysoké nasazení lusků
- středně vysoké rostliny, odolná poléhání


 

Herbicidní pokusy - Sloveč, 2018 (POST herbicidy byly aplikovány ve fázi 1.–3. trojlístku)

PRE Trinity + Grounded (2,5 + 0,4 l/ha)
PRE Trinity + Grounded
2,5 + 0,4 l/ha

PRE Aspect Pro 2,25 l/ha
PRE Aspect Pro
2,25 l/ha

PRE Successor 600 + Sumimax (1,5 l + 0,1 kg/ha)
PRE Successor 600 + Sumimax

1,5 l + 0,1 kg/ha

PRE Successor 600 + Sumimax + Backrow  (1,5 l + 0,1 kg + 0,4 l/ha)
PRE Successor 600 + Sumimax + Backrow

1,5 l + 0,1 kg + 0,4 l/ha

PRE Sumimax + Dual Gold 960 EC + Backrow (0,1 kg + 1,2 l + 0,4 l/ha)
PRE Sumimax + Dual Gold 960 EC + Backrow

0,1 kg + 1,2 l + 0,4 l/ha

PRE Plateen 41,5 WG  2,0 kg/ha
PRE Plateen 41,5 WG

2,0 kg/ha

PRE Sencor Liquid 0,4 l/ha
PRE Sencor Liquid
0,4 l/ha

PRE Sencor Liquid + Cougar Forte (0,4 + 0,35 l/ha)
PRE Sencor Liquid + Cougar Forte

0,4 + 0,35 l/ha

PRE Arcade 880 EC  4,5 l/ha
PRE Arcade 880 EC

4,5 l/ha

PRE Defi Evo  5,0 l/ha
PRE Defi Evo

5,0 l/ha

PRE Quantum + Command 36 CS  + POST Refine 50 SX + Trend (1,8 l + 0,2 l + 7,5 g/ha)
PRE Quantum + Command 36 CS

+ POST Refine 50 SX + Trend
1,8 l + 0,2 l + 7,5 g/ha

PRE Gardoprim plus Gold 500 SC  + POST Zetrola (4,0 + 0,8 l/ha)
PRE Gardoprim plus Gold 500 SC

+ POST Zetrola
4,0 + 0,8 l/ha

PRE Stomp Aqua + POST Corum + Dash (2,6 + 1,25 + 1,0 l/ha)
PRE Stomp Aqua + POST Corum + Dash

2,6 + 1,25 + 1,0 l/ha

PRE Stomp Aqua + POST Corum + Dash (2,0 + 1,0 + 1,0 l/ha)
PRE Stomp Aqua + POST Corum + Dash

2,0 + 1,0 + 1,0 l/ha

Kontrola - bez herbicidního ošetření
Kontrola - bez herbicidního ošetření

POST Refine 50 SX + Trend 15 g/ha
POST Refine 50 SX + Trend

15 g/ha

POST Kabuki 0,15 l/ha
POST Kabuki
0,15 l/ha

POST Troy 480 + Ergon (1,25 l + 10 g/ha)
POST Troy 480 + Ergon
1,25 l + 10 g/ha

Související články

Klasická výživa a moderní trendy v kukuřici

13. 07. 2020 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Brinar, Bc. Jakub Schamberger; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 454x

Implementace inovované půdoochranné pěstební technologie cukrové řepy

09. 07. 2020 Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 404x

Zkušenosti s produkty obsahující Trichoderma asperellum při pěstování kukuřice

13. 06. 2020 RNDr. Aleš Kuthan, CSc.; VP Agro, spol. s r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 433x

Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství

27. 05. 2020 Ing. Igor Huňady, Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.; AGRITEC Plant Research s. r.o., Šumperk Technologie pěstování Zobrazeno 844x

Čmeláci a další hmyzí opylovatelé ve službách zemědělství

11. 05. 2020 Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Technologie pěstování Zobrazeno 762x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail