BASF
BASF
BASF

AGRA

Medax® Max - nejflexibilnější regulátor růstu bez omezení

15. 03. 2017 Ing. Matúš Czakó; BASF Technologie pěstování Zobrazeno 5749x

Regulátory jsou používány k aplikacím s cílem dosáhnout kratších a silnějších stébel a k prevenci polehnutí obilnin. Použití růstových regulátorů je proto zásadní pro plné dosáhnutí výnosového potenciálu obilnin předcházením ztrát způsobených polehnutím a následným napadením houbovými chorobami. To vše zajišťuje rychlou a snadnou sklizeň vysoce kvalitních obilnin.

Proseeds

Základní požadavky na morforegulaci jsou:

 • aby porost nepolehl,
 • abych mohl nasadit regulátor pokud možno flexibilně v raných i pozdějších vývojových fázích,
 • abych jej mohl aplikovat i v případě horších povětrnostních podmínek (teplota),
 • aby mi pomohl plně využít výnosový potenciál odrůdy lepším zakořeněním a příjmem živin,
 • aby měl širokou registraci a minimum omezení.

Vaše volba je jednoznačná: Medax® Max - nejflexibilnější regulátor růstu, který vás zbaví nejistoty. Obsahuje kombinaci dvou nejsilnějších a spolehlivých účinných látek, prohexadione ve formě vápenaté soli a trinexapac-ethyl. Medax® Max jako první spojuje dvě vynikající účinné látky, v jednom patentem chráněném přípravku. Obě účinné látky inhibují syntézu giberelinu, čímž redukují prodlužování stébla.

Mezi jeho hlavní přednosti patří:

 • bez aplikačních omezení v OP,
 • maximální flexibilita,
 • rychlý a dlouhodobý účinek,
 • spolehlivá ochrana výnosového potenciálu obilnin,
 • bezpečný pro pěstovanou plodinu, bez fytotoxicity.

Maximální flexibilita Medax® Max:

 • je registrovaný do všech obilnin,
 • má okamžitý a dlouhodobý účinek, díky nejširšími aplikačnímu oknu na trhu. Časná aplikace, kde působí hlavně prohexadione-calcium, má výrazný stimulační efekt na tvorbu kořenového systému, vyrovnává odnože, posiluje báze rostlin, zkracuje a zesiluje stébla v dolních internodiích. Rostliny jsou odolnější ke stresu ze sucha. Aplikace ve vyšších růstových fázích má vliv především na zkrácení stébla a zesílení stěn stébel, díky trinexapac-ethylu. Výsledným efektem je výrazné snížení rizika polehnutí porostů i při intenzivní N výživě a vysokém výnosu.
 • zajišťuje aktivitu již při teplotách od 5 °C. Ostatní přípravky potřebují k aktivaci účinných látek vyšší teploty, což znamená, že za nepříznivých podmínek se počátek jejich aktivity může zdržet o několik dnů, což má za následek nerovnoměrnou výšku porostu. Účinkuje také při horní hranici teplotního rozmezí - až do 25 °C. Široké rozmezí aplikačních teplot poskytuje maximální flexibilitu a umožňuje aplikaci, kdykoli to vyhovuje pěstiteli, nezávisle na počasí.
 • ve svém účinku není závislý na intenzitě slunečního záření na rozdíl od jiných přípravků, kde nedostatečné sluneční záření po aplikaci snižuje jejich účinnost.

Medax® Max redukuje efektivně výšku pěstované obilniny bez nebezpečí nadměrné regulace porostu, pokud se použije v souladu s aplikačním doporučením. Kratší obilí zmenšuje páku pro vítr, výsledkem čehož je snížení rizika polehnutí (obr. 1). Nejen délka stonku, ale i jeho tloušťka/síla je mimořádně důležitá, aby porost nepolehl (obr. 2).

Obr. 1: Porovnání výšky porostu ošetřeného přípravkem Medax® Max v BBCH 37–39 (ozimá pšenice, odrůda Bodyček, ZS Trutnov, 2016)
Obr. 1: Porovnání výšky porostu ošetřeného přípravkem Medax® Max v BBCH 37–39 (ozimá pšenice, odrůda Bodyček, ZS Trutnov, 2016)

Obr. 2: Síla stébla po ošetření ozimé pšenice přípravkem Medax® Max (ZS Trutnov, 2016)
Obr. 2: Síla stébla po ošetření ozimé pšenice přípravkem Medax® Max (ZS Trutnov, 2016)

Graf 1: Výsledky pokusů s aplikací regulátorů růstu v ozimé pšenici (pokusy BASF, 2015–16, n=5, Humpolec, Kujavy, Kluky)

Graf 1: Výsledky pokusů s aplikací regulátorů růstu v ozimé pšenici (pokusy BASF, 2015–16, n=5, Humpolec, Kujavy, Kluky)

Související články

Velká konference o regenerativním zemědělství

15. 07. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 62x

Úskalí práce se zonalitou půdního bloku (1)

05. 07. 2024 Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 429x

Čím zlepšit konkurenční schopnost jarního ječmene?

28. 06. 2024 Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Technologie pěstování Zobrazeno 508x

Neprodukční plochy v kolejových stopách

21. 06. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 369x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail