BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Medax® Max - regulátor růstu obilnin s maximální flexibilitou

08. 03. 2022 Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.; BASF Technologie pěstování Zobrazeno 611x

K nejsložitějším disciplínám v ochraně rostlin patří bezesporu aplikace růstových regulátorů. Nejsložitější je tato aplikace proto, že vyžaduje správné rozhodnutí o použití v době, kdy musíme vycházet ze znalostí odrůdy, přípravy půdy, termínu setí, úrovně nastavené výživy a vývojových fází obilnin. Kromě toho podle povětrnostních podmínek máme na tento zásah většinou málo času (nízké teploty v předjaří, déšť a vítr nebo pokročilá vývojová fáze). Není divu, že se v praxi kolikrát něco semele a tato aplikace se provádí mimo optimální termíny. V lepším případě dosáhneme nižšího účinku regulátoru, než očekáváme, v horším případě může dojít až ke zkrácení délky klasu.

Proseeds

Společnost BASF zmapovala nejzásadnější problémy růstových regulátorů, přidala vlastní zkušenosti z vývoje světově proslulých přípravků pro zesilování a krácení obilnin. Připomeňme Cycocel® 750 SL (chlormequat-chlorid) - první „céčko“ na trhu a Medax® Top (mepiquat-chlorid a prohexadion-Ca) - širokospektrální růstový regulátor. Nyní vyvinula již třetí růstový univerzální regulátor do všech obilnin pod obchodním názvem Medax® Max, který předchází klíčovým problémům s regulací obilnin.

Jaké jsou hlavní přednosti regulátoru Medax® Max?

Jako zásadní přínos pro zemědělce je vnímána jeho excelentní selektivita k obilninám. Ta se projevuje bezpečným účinkem, a to i v době velké periody bez vlivu na klas, což je rozhodujícím benefitem ve srovnání s ostatními regulátory na trhu. Medax® Max je totiž možné použít od konce odnožování (BBCH 29) až po viditelné osiny objevující se v listové pochvě (BBCH 49), přičemž jeho šetrnost k obilninám je dána i registrovaným použitím ve všech obilninách včetně citlivého ovsa.

Dalším benefitem, pro zemědělce důležitým hned po šetrnosti k obilninám, je jeho použití již při teplotách 5 °C s optimálním rozsahem účinnosti od 8 do 25 °C. V jarním období bývají velmi často ranní mrazíky nebo silnější vítr či déšť. Dny, kdy se teploty pohybují od 5 do 8 °C a obilniny jsou v optimální vývojové fázi, se dají spočítat za poslední dva roky na prstech dvou rukou (zejména v Čechách). Díky tomu, že v tomto rozsahu teplot Medax® Max kvalitně účinkuje, je zde jeho použití na místě. V tom se odlišuje od ostatních jednosložkových růstových regulátorů.

Kvalitní účinnost je třetím benefitem. Ta je dána jednak složením přípravku a jednak jeho formulací. Medax® Max obsahuje dvě nejhodnotnější látky v tomto segmentu na trhu. Jedná se o prohexadion-Ca a trinexapac-ethyl. Kombinace těchto látek zajišťuje optimální růstovou regulaci nejenom při nižších teplotách, ale i za slunečného a podmračeného počasí. Ve srovnání s ostatními regulátory růstu nepotřebuje Medax® Max intenzivní UV záření k tomu, aby jeho účinné látky začaly účinkovat. Formulace tohoto přípravku nám zajišťuje účinnost, i když se za jednu hodinu po aplikaci vyskytnou dešťové srážky.

Kdy je nejlepší čas pro aplikaci?

Optimální termíny pro aplikaci jsou v zásadě dva, i když má Medax® Max podstatně širší přesah použití. První aplikační termín doporučuji ve fázi 30–32 BBCH a druhý aplikační termín ve fázi 37–39 BBCH. V těchto fázích vývoje obilnin je účinek nejvyšší.

Jak konkrétně Medax® Max zvyšuje odolnost k poléhání?

Po aplikaci přípravku Medax® Max dochází k ovlivnění tvorby růstového hormonu giberelinu, v praxi to potom znamená, že dochází k zesílení buněčných stěn, zkrácení délky stonku mezi kolénky, ke zpevnění kolének a k nárůstu kořenové hmoty. Podle termínu aplikace se děje buď vše najednou, nebo jenom z části.

Aplikace ve vývojové fázi konec odnožování až 2. kolénko (BBCH 30–32)

Tato vývojová fáze obilnin je pro aplikaci nejvhodnější, neboť dochází k zesilování báze stébla, zakrácení délky stébla mezi prvním a druhým kolénkem, snížení výšky prvního kolénka od odnožovacího uzlu, zesílení kolének a k nárůstu kořenové hmoty. Celková regulace výšky rostliny je nejčastěji od 4 do 7 cm. Většina hmotnosti rostliny připadá na klas. Je proto velmi důležité zesílit báze stébel, aby působící páka na spodní část obilniny nezpůsobila jejich polehnutí.

Aplikace ve vývojové fázi objevení se jazýčku praporcového listu až plně vyvinutý praporcový list (BBCH 37–39)

Tento termín aplikace je výhodný v tank-mixu společně s fungicidem na praporcový list. Zde již dochází pouze k částečnému zesílení stonku, kolének a ke krácení stébla mezi posledním kolénkem a klasem. Celková regulace výšky rostliny je nejčastěji od 15 do 25 cm.

Jaké jsou možnosti tank-mixů?

Unikátní kombinace dvou účinných látek prohexadion-Ca a trinexapac-ethyl dovoluje aplikovat Medax® Max samostatně do všech obilnin, bez podpory jiného regulátoru růstu. Nicméně je tady možnost kombinace s přípravky typu CCC (Cycocel® 750 SL).

Medax® Max je mísitelný s jinými přípravky pro ochranu rostlin, tedy kombinace je možná s herbicidy, fungicidy, insekticidy, graminicidy a listovou výživou. Vyhněte se kombinacím s herbicidy obsahujícími carfentrazon a bifenox. Vícenásobné tank-mixy tří a více komponentů vždy nesou určité riziko interakce komponent.

Doporučení k aplikaci

Základním doporučením je dávka 0,4–0,5 kg/ha pro pšenici a 0,5–0,75 kg/ha pro ječmen, žito a tritikale. Medax® Max je registrován i pro dělenou aplikaci. To je obzvláště důležité za podmínek, kdy je nutná vícenásobná aplikace růstového regulátoru, aby se odvrátilo vysoké riziko polehnutí pěstované odrůdy. Dávku volíme podle stavu porostů, odrůdy, úrovně dusíkatého hnojení, množství srážek a růstové fáze.

Ozimý ječmen, jarní ječmen, žito ozimé, tritikale ozimé

Medax® Max 0,5–0,75 kg/ha nebo Medax® Max 0,5 kg + Cycocel® 750 SL 1,0 l/ha.

Jarní pšenice, pšenice špalda, pšenice tvrdá, jarní oves a ozimý oves

Medax® Max 0,3–0,5 kg/ha.

Související články

Kestom® - biologický pomocný přípravek na podporu růstu rostlin

04. 07. 2022 RNDr. Jana Volková; Monas technologies Technologie pěstování Zobrazeno 72x

Pěstitelské technologie máku a vybrané výsledky z pokusů

09. 06. 2022 Ing. Matěj Satranský; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 243x

Navrátí regenerativní zemědělství život do půdy?

05. 06. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 297x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail