Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Medax® Max - váš ideální regulátor růstu obilnin

10. 03. 2023 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Technologie pěstování Zobrazeno 1117x

Medax® Max efektivně zkracuje internodia a tím výšku pěstované obilniny bez nebezpečí nadměrné regulace porostu. Kratší obilí zmenšuje páku pro vítr, výsledkem čehož je snížení rizika polehnutí.

Proseeds

Co musí splňovat moderní regulátor růstu obilnin?

  1. Zamezit polehnutí porostů tím, že efektivně zkrátí a zesílí stéblo obilnin.
  2. Musí být účinný za každého počasí. Účinek za slunečného a teplého počasí je standardem, ale moderní přípravek musí být účinný i v chladných dnech bez slunečního záření.
  3. Zvýšení výnosu - použití růstových regulátorů je zásadní pro plné dosáhnutí výnosového potenciálu obilnin předcházením ztrát způsobených polehnutím a následným napadením houbovými chorobami. To vše zajišťuje rychlou a snadnou sklizeň s vysokou kvalitou.

Všechny tyto požadavky splňuje moderní špičkový regulátor růstu Medax® Max

Vlastnosti Medax® Max:

  • silný a spolehlivý,
  • nezávislý na počasí,
  • flexibilní,
  • pozitivní vliv na výnos.

Medax® Max reguluje výšku porostu a chrání proti poléhání

Medax® Max efektivně zkracuje internodia a tím výšku pěstované obilniny bez nebezpečí nadměrné regulace porostu. Kratší obilí zmenšuje páku pro vítr, výsledkem čehož je snížení rizika polehnutí.

Efektivní zkrácení internodií pšenice ozimé, fotografie 30. 5. 2022
Efektivní zkrácení internodií pšenice ozimé, fotografie 30. 5. 2022

Zesílení stěny stébla pšenice ozimé, aplikace v BBCH 32
Zesílení stěny stébla pšenice ozimé, aplikace v BBCH 32

Regulace výšky porostu ozimé pšenice, fotografie 18. 5. 2022
Regulace výšky porostu ozimé pšenice, fotografie 18. 5. 2022

Medax® Max je účinný za každého počasí

V období prvních aplikací mohou být teploty ještě nízké. Zásluhou jedinečné kombinace dvou účinných látek prohexadion-kalcium a trinexapac-ethyl, Medax® Max zajišťuje aktivitu již při teplotách od 5 °C a za podmračeného počasí. Ostatní přípravky potřebují k aktivaci účinných látek vyšší teploty nebo sluneční světlo; to znamená, že za nepříznivých podmínek růstu se počátek jejich aktivity může zdržet o několik dnů, což má za následek nerovnoměrnou výšku porostu. Široké rozmezí aplikačních teplot poskytuje maximální flexibilitu a umožňuje aplikaci, kdykoli to vyhovuje pěstiteli, nezávisle na počasí.

Medax®Max účinkuje již od nízkých teplot
Medax® Max účinkuje již od nízkých teplot

Medax® Max účinkuje za každého počasí
Medax® Max účinkuje za každého počasí

Medax® Max zvyšuje výnos

Podpora rozvoje kořenové soustavy

Větší kořenová soustava znamená lepší stabilitu rostliny a lepší odolnost vůči poléhání. Medax® Max zvětšuje průměr (objem, velikost) kořenové soustavy, což vede k lepšímu ukotvení v půdě. Nejen větší kořenová soustava zajišťuje lepší ochranu proti poléhání; více kořínků také znamená lepší příjem vody a živin a následně silnější a zdravější rostliny i v podmínkách stresu způsobeného suchem nebo nekvalitní půdou a navíc zvyšuje odolnost k chorobám pat stébel.

Zvýšená kořenová hmota jako výsledek většího množství delších kořínků zabezpečujících výnosový potenciál porostu, lepší absorpci vody a živin a zvyšuje sílu ukotvení. Za stresových podmínek sucha má rostlina lepší schopnost přijímat vodu z půdy.

Medax® Max podporuje růst kořenové hmoty
Medax® Max podporuje růst kořenové hmoty

Větší kořenová hmota, kratší stéblo a minimální riziko polehnutí ve výsledku umožňuje rostlinám obilnin směřovat energii do tvorby klasů a zrna a tím přímo dochází k navýšení výnosu.

Jak Medax® Max zvyšuje odolnost k poléhání?

Po aplikaci přípravku Medax® Max dochází k ovlivnění tvorby růstového hormonu giberelinu, což v praxi znamená, že dochází k zesílení buněčných stěn, zkrácení délky stonku mezi kolénky, ke zpevnění kolínek a k nárůstu kořenové hmoty. Podle termínu aplikace se děje buď vše najednou, nebo jenom z části.

Aplikace ve vývojové fázi konec odnožování až 2. kolénko (BBCH 30–32)

Tato vývojová fáze obilnin je pro aplikaci nejvhodnější, neboť dochází k zesilování báze stébla, zakrácení délky stébla mezi prvním a druhým kolénkem, snížení výšky prvního kolénka od odnožovacího uzlu, zesílení kolínek a k nárůstu kořenové hmoty. Celková regulace výšky rostliny je nejčastěji 8–14 cm. Většina hmotnosti rostliny připadá na klas. Je proto velmi důležité zesílit báze stébel, aby působící páka na spodní část obilniny nezpůsobila jejich polehnutí.

Aplikace ve vývojové fázi objevení se praporcového listu až plně vyvinutý praporcový list (BBCH 37–39)

Tento termín aplikace je výhodný v tank-mixu společně s fungicidem na praporcový list. Zde dochází pouze k částečnému zesílení stonku, kolínek a ke krácení stébla mezi posledním kolénkem a klasem. Celková regulace výšky rostliny je nejčastěji 15–25 cm.

Jaké jsou možnosti tank-mixů?

Unikátní kombinace dvou účinných látek prohexadion-Ca a trinexapac-ethyl dovoluje aplikovat Medax® Max samostatně do všech obilnin, bez podpory jiného regulátoru růstu. Nicméně je tady možnost kombinace s přípravky typu CCC.

Medax® Max je mísitelný s jinými přípravky pro ochranu rostlin, tedy kombinace je možná s herbicidy, fungicidy, insekticidy, graminicidy a listovou výživou. Vícenásobné tank-mixy tří a více komponentů vždy nesou určité riziko interakce komponent.

Doporučení k aplikaci

Základním doporučením je dávka 0,4–0,5 kg/ha pro pšenici a 0,5–0,75 kg/ha pro ječmen, žito a tritikale. Medax® Max je registrován i pro dělenou aplikaci. To je obzvláště důležité za podmínek, kdy je nutná vícenásobná aplikace růstového regulátoru, aby se odvrátilo vysoké riziko polehnutí pěstované odrůdy. Dávku volíme podle stavu porostů, odrůdy, úrovně dusíkatého hnojení, množství srážek a růstové fáze.

Ozimý ječmen, jarní ječmen, žito ozimé, tritikale ozimé

Jarní pšenice, pšenice špalda, pšenice tvrdá, jarní oves a ozimý oves

Výhody růstového regulátoru Medax® Max
Výhody růstového regulátoru Medax® Max

Zesílení stěny stébla pšenice ozimé, aplikace v BBCH 32

Související články

Netradiční druhy pícnin k produkci bioplynu

13. 11. 2023 Ing. Antonín Kintl a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 487x

Pěstování minoritních olejnin: světlice barvířská

25. 10. 2023 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Melanie Langová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 631x

Meziplodiny a přímé setí, zkušenosti SIUZ

23. 10. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 882x

Základní přehled podmínek dotace na agrolesnické systémy

06. 10. 2023 Ing. Tereza Humešová, Ph.D.; Český spolek pro agrolesnictví Technologie pěstování Zobrazeno 926x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail