Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Nejpoužívanější regulátor s fungicidní účinností

01. 09. 2019 Ing. Marek Šmika, BASF spol. s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 600x

Caryx® je nejvíce používaným řešením pro morforegulaci a jarní ochranu řepky proti houbovým chorobám. Obsahuje dvě optimálně vyvážené látky metkonazol a mepiquat-chlorid, které zajišťují dokonalé zastavení apikální dominance, současně podporují vznik pupenů výnosotvorných větví, zesilují kořenový krček a napomáhají zvyšovat objem kořenové hmoty.

Agronutrition

Klíčové informace o Caryxu:

  • Je specialista na přezimování a založení potenciálu pro vysoký výnos,
  • Navíc poskytuje fungicidní účinnost proti fomové hnilobě,
  • Aplikační dávky lze stanovit podle potřeby,
  • Lze aplikovat již od 5 °C,
  • Rychle účinkuje,
  • Bez omezení v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod.

Specialista na přezimování a založení potenciálu pro vysoký výnos

Caryx® zajišťuje optimální podporu tvorby kořenového systému, který zaručí lepší příjem vody, živin a odolnost vůči stresovým faktorům, jako je např. sucho. Díky dobrému prokořenění se také snižuje proplavování dusičnanů. Dále Caryx® pomáhá k formování mohutného kořenového krčku a utváření přisedlého charakteru rostlin, takže rostliny nepřerůstají a jsou lépe připraveny na přezimování. Podporuje tvorbu bočních pupenů, které jsou zárodkem budoucích výnosotvorných větví a ovlivňuje fytohormony v rostlině, čímž dochází ke zpevňování buněčných stěn a zpomalení prodlužovacího růstu. V neposlední řadě pak po použití přípravku dojde ke zvýšenému ukládání energie ve formě cukrů a bílkovin, které jsou základními stavebními kameny výnosotvorných prvků.

Podpora růstu kořenů při podzimní aplikaci, vlevo neošetřeno, vpravo ošetřeno Caryx® 1,0 l/ha (zdroj: BASF)
Podpora růstu kořenů při podzimní aplikaci, vlevo neošetřeno, vpravo ošetřeno Caryx® 1 l/ha, zdroj: BASF

Regulace růstu - srovnání s tebuconazole + prothioconazole (hodnoceno 30 dní po aplikaci, podzimní aplikace, sumář 38 evropských pokusů BASF)
Regulace růstu - srovnání s tebuconazole + prothioconazole, hodnoceno 30 dní po aplikaci, podzimní aplikace, sumář 38 evropských pokusů BASF

Podzimní fungicidní účinnost proti fomové hnilobě jako přidaná hodnota

Přípravek Caryx® působí preventivně a kurativně proti důležitým podzimním houbovým chorobám jako jsou fomová hniloba a cylindrosporiózy. Po použití má zemědělec jistotu výborného podzimního zdravotního stavu řepky.

Caryx® aplikovaný na podzim - účinnost proti fomové hnilobě, vlevo neošetřeno, vpravo ošetřeno (Opava, OSEVA PRO, Ing. Eva Plachká Ph.D., 2014)
Caryx® aplikovaný na podzim - účinnost proti fomové hnilobě, nahoře neošetřeno, dole ošetřeno, Opava, OSEVA PRO, Ing. Eva Plachká Ph.D., 2014

Flexibilita aplikační dávky dle potřeby

Ideálním termínem je aplikace ve fázi 4–6 listů řepky, kdy za standardních podmínek stačí dávka 0,7 l/ha. Pouze v případě bujně rostoucích hybridů a v případě přerostlých porostů doporučujeme dávku 1,0 l/ha. Při stanovení aplikační dávky je dobré zvážit všechny okolnosti. Na nevyrovnané porosty a v případě intenzivního růstu je ideální dělená dávka 0,5 + 0,5 l/ha (s odstupem v závislosti na počasí a jiných faktorech).

Aplikace již od 5 °C

Caryx® je jako jediný přípravek na trhu možné použít při teplotách od 5 °C. Tato vlastnost je důležitá při aplikaci v pozdním podzimu nebo časném jaru.

Rychlá účinnost

Caryx® obsahuje ojedinělé smáčedlo, které narušuje voskovou vrstvu listu řepky a zajišťuje rychlou účinnost a ochranu před smytím účinné látky deštěm již 15 min. po aplikaci.

Zastavení růstu vegetačního vrcholu před zimou zlepšuje přezimování, nahoře neošetřeno, dole ošetřeno Caryx® 1,0 l/ha (zdroj: BASF)

Zastavení růstu vegetačního vrcholu před zimou zlepšuje přezimování, nahoře neošetřeno, dole ošetřeno Caryx® 1 l/ha, zdroj: BASF

Účinnost přípravku Caryx® proti fomové hnilobě v porovnání s přípravkem na bázi prothioconazole + tebuconazole (napadení stonku stanoveno v BBCH 85, sumář 16 evropských pokusů BASF, jarní aplikace, 2011–2014)
Účinnost přípravku Caryx® proti fomové hnilobě v porovnání s přípravkem na bázi prothioconazole + tebuconazole, napadení stonku stanoveno v BBCH 85, sumář 16 evropských pokusů BASF, jarní aplikace, 2011–2014

Související články

Pěstování luskovin (7) - Vikve a směsky

18. 11. 2019 Ing. Miroslav Houba, CSc.; Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 204x

Půda - základ efektivní produkce i kvality

25. 10. 2019 Ing. Ivana Šindelková; Zemědělský výzkum spol. s r.o., Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 587x

Pěstování luskovin (6): Bob - Faba

11. 10. 2019 Ing. Miroslav Houba, CSc.; Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 649x

Ozimá pšenice v letech s deficitem srážek

09. 10. 2019 Ing. Marie Váňová, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 797x

Výhled produkce olejnin a zejména sóji v roce 2019

04. 10. 2019 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 774x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail