Chemap Agro s.r.o.

Pěstování řepky olejky v pásech

02. 08. 2016 Ing. Josef Šebela; CIME Pelhřimov Technologie pěstování Zobrazeno 1858x

Při zavádění technologie pěstování kukuřice do pásů před několika roky jsme si položili otázku, zdali je možné v pásech pěstovat i řepku olejku. Na doporučení výrobce strojů striptill firmy SLY jsme navštívili farmáře ve Francii, kteří tuto technologii již roky uplatňují a mají s ní jen ty nejlepší zkušenosti. Následně se snažíme přenést jejich zkušenosti do našich podmínek a doplnit tradiční technologii pěstování řepky v úzkých řádcích s velkým množstvím rostlin o technologii pěstování řepky pouze v úzkých pásech s ponecháním organických zbytků na povrchu s menším počtem rostlin. Více jak dvouleté praktické zkušenosti z různých oblastí české republiky ukazují, že pěstování řepky v pásech má velmi dobré výsledky zejména v oblastech trpícím nedostatkem vláhy nebo na svažitých pozemcích, anebo na těžkých utužených půdách.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Základem úspěchu ale je zajištění „VVV“ - Vzduchu, Vody a Výživy, což umožní rychlý růst kořenů díky podrytí do hloubky, kde je přirozená půdní vlhkost a nezhutnělá půda se současnou cílenou a koncentrovanou výživou průmyslovými nebo organickými hnojivy uloženými v profilu pod seťovým lůžkem a dostupnou pro kořeny klíčícího osiva. Podmínkou ale je používání GPS navigací s přesným korekčním signálem jak při založení pásů, tak i následně při setí přesným secím strojem na cukrovku nebo kukuřici a v podstatě je jedno jde-li o rozteč řádků 45, 50, 70 nebo 75 cm. Toto bude vždy individuální podle konkrétních podmínek daného pěstitele.

Zůstane-li řepka nadále tržní a rentabilní plodinou, tak se vyplatí změnit její technologii pěstování, protože pásy nabízí úsporu pohonných hmot a lidské práce, možnost snížení dávek hnojiv v čistých živinách až o 30 %, ale hlavně se omezí výpar, protože se voda koncentruje ve vytvořené drážce, čímž se urychlí vzcházení osiva díky teplejšímu a vlhčímu seťovému lůžku. Oproti tradiční přípravě půdy tak můžete vynechat minimálně jednu pracovní operaci a urychlit setí, což je druhá operace po přípravě pásů.

Firma CIME Pelhřimov zajistí nejen dodání kvalitních a robustních strojů na pásové zpracování půdy od Francouzského výrobce firmy SLY, ale i poradenství v technologii pěstování, kdy se nabízí varianty současného zakládání pásů a setí řepky na 45-50-70-75 cm, do jednoho, či dvou řádků výsevním adaptérem nebo agregace Stripcatu s přesným secím strojem, anebo můžete využít oddělené založení pásů se samostatným setím přesným secím strojem. Součastně máme v provozu 2 stroje, které nabízí služby na klíč těm, kteří této technologii věří, ale chtějí si ji nejdříve vyzkoušet. Kapacita služeb je však limitovaná.

V čem technologie pěstování řepky v pásech spočívá

Máme propracovanou podrobnou metodiku, ale s ohledem na prostor ji popíši jen rámcově. Je nutné začít již u sklizně předplodiny, což je většinou ozimý ječmen nebo pšenice, kde doporučujeme úklid slámy, ale pokud to není možné, tak ji správně nadrtit (nejlépe na dlouho) a rovnoměrně rozprostřít a nechat ležet bez podmítky, anebo mělkou podmítkou narušit povrch půdy bez zaklopení slámy pod povrch. Toto je důležité pro další následné operace, aby nedošlo k inhibici klíčících semen řepky. Rozklad slámy je možné podpořit nejlépe kapalnými hnojivy. Termín založení pásů bude rozdílný podle systému setí řepky, vždy však traktorem vybaveným GPS a signálem RTK, protože tyto informace využijete i pro následné setí.

Jsou možné 2 varianty a to založení pásů se současným setím, kdy pásy zakládáme v termínu setí nebo založení pásů 3–10 dnů před setím, což považujeme za vhodnější variantu do těžších a mokřejších půd. Vždy však do pásů ukládáme základní hnojivo typu NPK, PK, NS v dávkách N, které umožňuje Nitrátová Směrnice. Při odděleném setí přesným secím strojem je možné aplikovat v menším množství další hnojení N pod patu (osivo).

Výhoda přesného setí je v úspoře osiva díky sníženému výsevku až o 50 %, kdy si můžete dovolit vyset 0,5 VJ/ha a přesto budete mít jednotlivá semena přesně uložena v řádku a nebudou si vzájemně konkurovat. Termín setí doporučujeme nejpozději do 25.8, optimálně okolo 15.8 a vybírejte odrůdy větvící od spodní části rostliny.

Nutné je setí do nezaplevelené půdy, kdy připravené pásy jsou sice odplevelené mechanicky, ale prostor mezi pásy může být zaplevelený, zejména výdrolem předplodiny. Proto je možná likvidace všech plevelů glyfosátem ještě před přípravou pásů nebo setím. Podle množství ponechané slámy a zvolené rozteče řádků bude nutné individuálně nastavit jednotlivé pracovní orgány tak, aby nedocházelo k jejich ucpávání. Setí do neutužených, podrytých a pohnojených pásů v hloubce 15–22 cm provzdušní oblast pro kořenový systém a vytvoří se seťové lůžko s dostatkem vláhy pro vzejití osiva. Důležité také je to, že sejeme osivo do pásu bez rostlinných zbytků, které obecně brání klíčení. Pásy jsou proto rovnoměrně vzešlé a po vzejití dochází k rychlému růstu kořenů do hloubky, kde využívají hnojivo uložené v profilu půdy. Využití dělené dávky N hnojiv v profilu a při setí s následnou aplikací N hnojiva za vegetace, je předpokladem vysokých výnosů s možnou úsporou N hnojiv až 30 %. Následná agrotechnika je shodná s tradičním pěstováním, jen snad věnujte větší pozornost hrabošům.

Řepka v pásech je alternativou pro suché oblasti, protože se snadněji zakládají porosty nebo pro těžké a sléhavé půdy, které provzdušníte, anebo pro všechny, kteří se nehoní za výnosy, ale za rentabilitou, díky sníženým hektarovým nákladům. Dále doporučujeme řepku v pásech pěstitelům se zúženými osevními sledy a s krátkým meziporostním obdobím, kdy můžete rychle zaset pouze v jedné nebo ve dvou pracovních operacích.

Máme v provozu ověřeno a rádi se o zkušenosti podělíme, že podrytí a hnojení v profilu půdy podpoří růst silných, hlubokých a vitálních kořenů, které se nevětví pod povrchem a kořenové vlášení je v hloubce 20 až 30 cm, což pomůže překonat všechny stresové situace, protože pouze zdravé a silné kořeny jsou základem dobrého výnosu.

Související články

Polní dny Sója 2017

18. 09. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 168x

Proč (ne)pěstovat strništní meziplodiny?

26. 08. 2017 Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., RNDr. Dana Kohoutová, CSc.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 553x

Možnosti využití ozimého tritikale na produkci biomasy a bioplynu

12. 08. 2017 Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., Ing. Sergej Usťak, CSc., Ing. Jiří Hermuth; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 206x

Zonální aplikace hnojiv při setí ozimé řepky

05. 08. 2017 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ph.D., Ing. Michaela Škeříková, Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 382x

Další články v kategorii Technologie pěstování

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail