BASF
BASF
BASF

AGRA

Polní dny Sója 2020

23. 09. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Agromanuál, Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 3255x

Na konci srpna se netradičně pouze na dvou místech mohli pěstitelé seznámit s rozsáhlými pokusy s odrůdami sóji a přípravky pro její ošetření proti plevelům a chorobám i její stimulací. Pokusy tak byli vidět na Moravě ve Skaličce a ve středočeské Slovči, třetí lokalitu ve Studeněvsi však úplně zdecimovali ptáci a byla letos vyřazena z programu polních dnů, které se opět těšili velkému zájmu pěstitelů.

Proseeds

Ve světě se vyprodukuje více sóji

Z celosvětového hlediska je sója čtvrtou nejrozšířenější plodinou a po palmě olejné druhou nejvýznamnější olejninou světa. Světová produkce sóji se v současné pěstitelské sezóně odhaduje na více než 370 mil. t. To představuje devítiprocentní navýšení v porovnání se sklizní předešlého roku, kdy se na světě sklidilo téměř 337 mil. t sójových bobů.

Ve světě má výměra sóji stoupající tendenci. Výjimku představovala předešlá sezóna, kdy došlo k mírnému snížení plochy sóji i produkce. Důvodem nižší výměry i produkce sóji v loňském hospodářském roce byl celní konflikt mezi USA a Čínou.

Problém s dovozem sóji, který začal v červenci předloňského roku 25% zdaněním dovezené sóji z USA do Číny, se na určitou dobu zlepšil v prosinci, kdy mezi oběma zeměmi došlo k dočasnému příměří. Následkem opětovného zhoršení vztahů mezi USA a Čínou bylo v květnu na sóju opět uvaleno clo. Dalším faktorem nepříznivě ovlivňujícím loňskou produkci sóji byl zpomalující se růst poptávky po sójových bobech z důvodu epidemie afrického moru prasat v Číně a Vietnamu.

Současná sezóna

Podle informace Ing. Přemysla Štrance, Ph.D. se v současné sezóně sója z celosvětového hlediska pěstuje na téměř 127 mil. ha, což představuje meziroční navýšení.

Největší produkce sójových bobů se v pěstitelském roce 2020/21 předpokládá v Brazílii (131 mil. t), USA (120 mil. t) a v Argentině (54 mil. t). Brazílie pravděpodobně už potřetí obhájí pozici největšího světového producenta a exportéra sóji.

Z olejnatých plodin se pro sezónu 2020/2021 ve světě v srpnu odhadoval již zmíněný nárůst produkce sóji na 370,4 mil. t. Řepka     zaznamenává nepatrný pokles na 68,1 mil. t. Nárůst se předpokládá u slunečnice, z loňských 55 mil. t na letošních 55,8 mil. t. K nárůstu dochází také u podzemnice olejné na 47 mil. t, zatímco bavlník zaznamenává propad na 43 mil. t. Letošní srpnový odhad produkce olejnatých semen dosahuje rekordních 610,7 mil. t.

Palma olejná by v letošním roce mohla vyprodukovat rekordních zhruba 75 mil. t oleje. Ze sóji by se mohlo získat 59,9 mil. t oleje, z řepky 27,2 mil. t, ze slunečnice 21,3 mil. t. Celkem se předpokládá světová produkce olejů na úrovni 209,9 mil. t.

Obchod s olejninami

Pohyb cen olejnin v letošním roce zaznamená turbulentní vývoj. Za silnou rozkolísanost může, až panická reakce na pandemii viru COVID-19. Nejprve se obchod s komoditami významně zpomalil, až téměř zastavil, což se projevilo nízkými výkupními cenami. Současně však řada zemědělců, zejména na jižní polokouli, otálela s prodejem z důvodu možné devalvace národních měn.

V návaznosti na COVID-19 obchod s olejninami ovlivnila i cenová politika kolem ropy (zejména lehké), která v dubnu spadla na své dlouholeté minimum. Původní záměr však byl opačný.

Po rozvolňování karanténních opatření opět začíná svět obchodovat a ceny většiny komodit letí vzhůru. Obdobně na tom jsou i olejniny u nich v řadě případů cena vzrostla. Ceny sóji po několikaměsíčním propadu v květnu a červnu výrazně vzrostly. Průměrná cena exportované sóji z USA už za květen stoupla o 15 USD/t, v Argentině dokonce o 17 USD/t.

Dohoda mezi USA a Čínou

Dlouhodobý dopad obchodní války a i COVIDu-19 způsobil, že se všichni účastníci trhu se snaží vytvářet nové dodavatelské řetězce, které snižují závislost pouze na jedné zemi. Za tímto účelem došlo k obrovskému množství investic do infrastruktury jak v Asii, tak třeba i v Brazílii.

Globální obchod nejen se sójou by však mělo také ovlivnit uzavření dohody mezi Čínou a USA označované jako „Phase 1“ o nákupu většího množství amerických zemědělských produktů. V roce 2020 se Čína zavázala odebrat z USA zemědělské produkty v hodnotě 40 miliard USD, což bude v souvislosti s jejich sníženou spotřebou velmi náročné.

Nárůst spotřeby v Asii

Mezi lety 2010 a 2019 se spotřeba sóji v Číně zvýšila o 57 %, přičemž celá oblast Asie zaznamenala ve stejném období nárůst o 51 %. Předpokládá se, že v příštích 10 letech vzroste o dalších 37 %. Globální zvýšení výnosů sóji za posledních 10 let činilo 9 % a očekává se, že v příštím desetiletí dosáhne už jen 7 %. Očekává se, že do roku 2029 dosáhne světová výměra sóji 151 mil. ha, což představuje navýšení o 18 %. Pro srovnání, nárůst výměry sóji od roku 2010 do roku 2019 činil 18 %.

Sója v ČR a na Slovensku

Osevný plochy sóji v České republice se v letošním roce vyšplhaly na 14 145 ha, což je 3 největší výměra v historii pěstování u nás, pouze v letech 2017 a 2018 byla pěstována na více než 15 tis. ha. Na Slovensku se sója stává významnou plodinou, kde výměra za posledních 10 let neustále stoupá a nyní již je pěstována na téměř 52 tis ha. Výnosy v obou zemích jsou srovnatelné, projevují se značné výkyvy dle jednotlivých ročníků, v loňském roce bylo na Slovensku dosaženo výnosu 2,46 t/ha a v ČR 2,27 t/ha.

Polní dny 2020

V letošním roce se polní dny netradičně konaly pouze na 2 lokalitách. Letošní suché jaro většinou porosty velmi zbrzdilo, ale při pozdějším dodání srážek se již dobře vyvíjely, na obou lokalitách tak byly k vidění povedené odrůdové pokusy, kde bylo zařazeno mnoho osvědčených odrůd ale i ověřovaných novinek, které se v případě pozitivních výsledků mohou zařadit mezi běžně pěstované. Současná situace je také neradostná v nabídce dostupných herbicidů, které dokážou zajistit bezplevelnost po celou dobu vegetace, což bylo problémem především při letošním dlouhodobém vzcházení. Proto je nejvhodnější použití širokospektrálního preemergentního ošetření, které je podle potřeby následováno zásahem podle vzcházejících plevelů. Značná pozornost je při polních dnech věnována také stimulaci a použití fungicidů během vegetace, kdy je již nyní ověřováno možné využití, přestože současné škody způsobené chorobami jsou pouze minimální, ale při nárůstu ploch může mít i tento zásah velké opodstatnění. Pozornost je také věnována kvalitě osiva a ¨případnému moření a využití stimulačních látek, které podrobně popsal dr. Pavel Procházka z ČZU v Praze. Obecně jsou velké rozdíly mezi klíčivostí a následnou polní vzcházivostí osiva, kdy jsou sledovány různé parametry, které by mohli mít význam pro optimální založení porostu. Obecně je sója plodinou s vysokými nároky na kvalitu osiva a její semenářství je velmi náročné.


Herbicidní pokusy, Skalička, 2020

(POST herbicidy byly aplikovány ve fázi 1.–3. trojlístku)

PRE Trinity 2,5 l/ha
PRE Trinity (2,5 l/ha)

PRE Trinity + Grounded 2,5 + 0,4 l/ha
PRE Trinity + Grounded (2,5 + 0,4 l/ha)

PRE Successor 600 + Sumimax 1,5 l + 0,1 kg/ha
PRE Successor 600 + Sumimax (1,5 l + 0,1 kg/ha)

PRE Successor 600 + Sumimax + Backrow 1,5 l + 0,1 kg + 0,4 l/ha
PRE Successor 600 + Sumimax + Backrow (1,5 l + 0,1 kg + 0,4 l/ha)

PRE Campus + Backrow 1,4 + 0,4 l/ha
PRE Campus + Backrow (1,4 + 0,4 l/ha)

PRE Campus + Stomp 400 EC + Backrow 1,2 + 2,5 + 0,4 l/ha
PRE Campus + Stomp 400 EC + Backrow (1,2 + 2,5 + 0,4 l/ha)

PRE Plateen 41,5 WG 2,0 kg/ha
PRE Plateen 41,5 WG (2,0 kg/ha)

PRE Arcade 880 EC 4,5 l/ha
PRE Arcade 880 EC (4,5 l/ha)

PRE Defi Evo 5,0 l/ha
PRE Defi Evo (5,0 l/ha)

PRE Quantum + Command 36 CS + POST Refine 50 SX + Trend 1,8 l + 0,2 l + 7,5 g/ha
PRE Quantum + Command 36 CS + POST Refine 50 SX + Trend
(1,8 l + 0,2 l + 7,5 g/ha)

PRE Gardoprim Plus Gold 500 SC + POST Zetrola 4,0 + 0,8 l/ha
PRE Gardoprim Plus Gold 500 SC + POST Zetrola (4,0 + 0,8 l/ha)

Kontrola bez herbicidního ošetření
Kontrola - bez herbicidního ošetření

POST Kabuki 0,15 l/ha
POST Kabuki (0,15 l/ha)

POST Corum + Dash 1,25 + 1,0 l/ha
POST Corum + Dash (1,25 + 1,0 l/ha)

POST DA Pulsar 40 (opakování po 10 dnech) 0,65 + 0,6 l/ha
POST DA Pulsar 40 (opakování po 10 dnech, 0,65 + 0,6 l/ha)

Odrůdy sóji, Skalička (nahoře), Sloveč (dole), 2020

Antonia Selgen

 • středně raná, 00+
 • náchylnější k suchu
 • vysoká HTS, vysoký výnosový potenciál
 • šlechtitel Saatzucht Donau, Rakousko

Antonia

Antonia


Marquise Selgen

 • velmi raná, 000
 • rychlý počáteční růst
 • dobrý zdravotní stav a odolnost chorobám
 • středně odolná poléhání

Marquise

Marquise


ES Navigator Agrofinal

 • velmi raná, 000
 • rovnoměrné rozložení lusků
 • plastická

ES Navigator

ES Navigator


ES Comandor Agrofinal

 • velmi raná, 000
 • plastická, tvoří vrcholový hrozen
 • vysoký výnosový potenciál
 • šlechtitel Euralis

ES Comandor

ES Comandor


ES Favor Agrofinal

 • velmi raná, 00+
 • silné nasazení lusků
 • nižší nasazení 1. lusků
 • nízké rostliny

ES Favor

ES Favor


ES Governor Agrofinal

 • novinka 2020
 • velmi raná, 000
 • nízké rostliny
 • vysoké nasazení lusků
 • vysoký výnosový potenciál

ES Governor

ES Governor


ES Compositor Agrofinal

 • novinka 2020
 • velmi raná, 000
 • vysoká HTS
 • rovnoměrné nasazení lusků

ES Compositor

ES Compositor


ES Liberator Agrofinal

 • novinka 2020
 • raná odrůda, 00
 • dobrý zdravotní stav
 • vysoký výnosový potenciál

ES Liberator

ES Liberator


ES Tribor Agrofinal

 • novinka 2020
 • raná odrůda, 0
 • do nejteplejších oblastí
 • silné nasazení lusků

ES Tribor

ES Tribor


Obelix RWA

 • novinka 2020
 • velmi raná, 000
 • i do okrajových oblastí
 • nejranější odrůda pokusu

Obelix

Obelix


Meridian Caussade

 • středně raná odrůda, 00
 • plastická odrůda
 • tvoří vrcholový hrozen
 • velmi odolná poléhání

Meridian

Meridian


RGT Stumpa VP AGRO

 • středně raná odrůda, 00
 • odolná poléhání
 • vysoký výnosový potenciál
 • vysoký výnos bílkovin

RGT Stumpa

RGT Stumpa


Albenga Saatbau

 • raná odrůda, 00
 • rovnoměrné nasazení lusků
 • dobře větví
 • vyšší HTS

Albenga

Albenga


Aurelina Saatbau

 • velmi raná odrůda, 000
 • vysoká HTS
 • rychlý počáteční růst
 • světlý pupek

Aurelina

Aurelina


Altona Saatbau

 • raná odrůda, 00
 • vysoký výnos a obsah oleje
 • střední až vyšší HTS
 • dobrý zdravotní stav

Altona

Altona


Bettina Saatbau

 • velmi raná odrůda, 000
 • vyšší HTS
 • silně větví, rovnoměrné nasazení lusků
 • rychlý start i dozrávání

Bettina

Bettina


Mentor Saatbau

 • raná odrůda, 00
 • vhodná do teplejších lokalit
 • plastická, silně nasazuje lusky, odolná poléhání
 • velmi vysoký výnos, ale pozdnější sklizeň

Mentor

Mentor


Adelfia Saatbau

 • novinka 2020
 • velmi raná odrůda, 000-
 • dobré nasazení lusků
 • vysoký výnosový potenciál

Adelfia

Adelfia

Související články

Technologická kvalita odrôd pšenice na Slovensku v roku 2021

14. 08. 2022 Ing. Soňa Gavurníková, PhD., RNDr. Jana Hendrichová; NPPC - VÚRV, Piešťany Technologie pěstování Zobrazeno 109x

Pěstování lesknice kanárské

09. 08. 2022 Ing. Hana Smejkalová, Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D.; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 205x

Erozi v zemědělství lze účinně řešit

25. 07. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 324x

Kestom® - biologický pomocný přípravek na podporu růstu rostlin

04. 07. 2022 RNDr. Jana Volková; Monas technologies Technologie pěstování Zobrazeno 245x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail