Chemap Agro s.r.o.

AG Tracker

01. 11. 2019 Ing. Pavel Palas; AG info, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1393x

V loňském roce přišla firma AG info, s.r.o. s novým software AG Tracker. AG info, s.r.o. vyvíjí software pro zemědělce více než 25 let. Program Agronom z její dílny je nejvíce používaný software tohoto druhu v ČR. AG Tracker využívá GPS monitoring vozidel a propojuje jej s půdními bloky, plodinami a s agronomickou evidencí. Poskytuje tak údaje nejen pro agronomickou činnost, ale dává i prostředky pro operativní řízení a řízení farmy vůbec.

Polní dny Sója 2020

Nejen GPS monitoring zemědělské techniky. Software, který stojí za to vyzkoušet.

Úspory PHM a zelená nafta

Je zcela objektivně prokázáno, že jen pouhé nasazení GPS monitoringu do vozidel přináší úspory pohonných hmot a podstatně zamezuje krádežím. AG Tracker navíc vyhodnocuje práci na půdních blocích, kategorizuje činnost podle druhů činností vyžadovaných celní správou, provádí rozpočet PHM za využití koeficientů spotřeby pro různé pracovní výkony. Dává tak zcela prokazatelné podklady pro vratku spotřební daně. Údaje je možné exportovat do software Zelená Nafta pro sestavení daňového přiznání.

Snížení poruchovosti techniky a zvýšení výnosů

Dodržování předepsané pojezdové rychlosti zvyšuje životnost techniky a dodržení správné technologie přispívá ke zvýšení výnosů. AG Tracker hlídá dodržování rychlosti při práci na půdním bloku a zároveň ihned informuje o porušení tohoto limitu. K dispozici je pak i grafické zobrazení jízdy s nedodrženou rychlostí. K odhalení poruchovosti strojů může vést i sledování prostojů. Po nasazení GPS na jedné farmě byl tak „odhalen“ stroj, který měl takřka každou hodinu prostoj z důvodu drobné poruchy.

AG Tracker šetří práci a pomáhá agronomům

Automatická kategorizace prací na půdním bloku a přiřazení práce k plodině přináší i zjednodušení práce pro agronomy při vedení zákonem nařízených evidencí (hnojení, ochrana, …). V mobilní aplikaci jsou i v terénu k dispozici informace o provedených agrotechnických opatřeních, a to včetně údajů o použitých hnojivech a ochranných prostředcích.

Výkazy práce, podklady pro odměňování a fakturaci, počty fůr, kontrola dodavatelsky provedené práce

Automatické sestavení výkazů práce snižuje administrativu. Pro každého řidiče je každý den ráno k dispozici výkaz práce za minulý den, a to včetně obhospodařené výměry v ha a v počtech odvezených fůr. Do výkazů práce lze snadno doplnit výkony typu „práce na dílně“ a získat tím kompletní podklad pro mzdový software. Údaje z výkazů práce dávají zároveň podklad pro vnitrofakturaci nebo pro fakturaci mezi holdingy. Při nákupu služeb lze využít přenosné GPS. Údaje z této GPS mohou sloužit ke kontrole dodavatelsky prováděné práce. Případně opačně, při provádění služeb, lze získat podklady pro fakturaci.

Manažérské přehledy, náklady na plodiny, sledování využití strojů a přípojných zařízení

Získat objektivní a vždy aktuální ucelený pohled na práce v rostlinné výrobě a na využití techniky na zemědělské farmě může být problémem. AG Tracker tento problém řeší. Práce na blocích jsou spojeny s plodinou a objem práce je vyjádřen v hektarech, fůrách, kilometrech nebo hodinách. Takto je k dispozici například stále aktuální přehled o postupu sklizňových prací.  AG Tracker umožňuje vyhodnocovat i práce strojů pro živočišnou výrobu.

Operativní řízení a aktuální přehled o technice

Zobrazení aktuální polohy strojů může pomoci jak při kontrole, tak při operativním řízení. AG Tracker umožňuje zadávat pracovní příkazy (ty je možné odeslat do mobilní aplikace), případně lze využít i navigaci na blok.

Čerpání PHM, výdej do mobilních cisteren a výdej z nich

AG Tracker přebírá automaticky údaje o tankování z čerpacích stanic. Software umožňuje vést i skladové hospodářství PHM v mobilních cisternách a provádět z nich výdej. K dispozici je aplikace pro tablety na výdej PHM z cisteren.

Referentská vozidla a soukromé jízdy

Kniha jízd pro referentská vozidla plně respektuje pravidla GDPR. Tj. v systému jsou viditelné trasy pouze služebních jízd. U soukromých jízd se eviduje pouze spotřeba a kilometry – není možné zjistit, kdy a kde soukromá jízda probíhala.

Ochrana vozidel, zakázané a sledované regiony

Již samotné dovybavení vozidla GPS jednotkou je ochranou proti zcizení (k dispozici je vždy aktuální poloha). Software navíc umí sledovat výskyt vozidla v zakázaném regionu nebo naopak sledovat navštívení určitého místa.

Pro koho je software určen

Software je vybaven systémem přístupových práv. Umožňuje využití jak v holdingu, tak i na malé farmě. Pro sledování GPS je možné použít integrovaný či přenosný GPS modul nebo i aplikaci do telefonu se systémem Android a tím i minimalizovat náklady.

Jak software snadno vyzkoušíte

Stačí napsat (aginfo@aginfo.cz) nebo zavolat (491 615 450) a AG info, s.r.o. vám zdarma a nezávazně zapůjčí mobilní GPS jednotku na jeden měsíc. Pro jednoúčelové stroje John Deere není třeba ani zapůjčení GPS jednotky.

www.aginfo.cz

Související články

Robotti seje rekordy

20. 04. 2020 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 703x

Pro větší uplatnění precizního zemědělství

24. 02. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Precizní zemědělství Zobrazeno 835x

Využití variabilních aplikací ve společnosti Agra Řisuty s.r.o.

27. 11. 2019 Ing. Vítěslav Krček Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Jan Semrád; Agrinova Services, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1587x

Využití bezpilotních prostředků ve sběru dat a řízení vstupů

22. 11. 2019 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. a kol. Precizní zemědělství Zobrazeno 1276x

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství

01. 11. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 1775x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail