Chemap Agro s.r.o.

Agdata

01. 11. 2019 Ing. Jiří Musil; Agdata s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 2010x

Ačkoliv již dlouhé roky vídáme na farmách moderní traktory s autopiloty a centimetrovou přesností, automatické krmné nebo dojící roboty a další užitečné technologie, samotné řízení farem je často vedeno papírově, v lepším případě pomocí systémů instalovaných na lokálních počítačích náchylných k částečným nebo v mnoha případech úplným ztrátám dat. Přitom právě veškeré dění na farmě vychází z rozhodnutí farmáře na základě aktuální situace a vyhodnocování dlouhodobých dat, které je třeba mít vždy k dispozici. Očekáváme, že se kdykoliv ze svého mobilu podíváme na email, nebo pošleme příkaz k platbě z internetového bankovnictví. Stejnou úroveň pohodlí nám již nějaký čas nabízí i moderní systémy pro řízení farmy. A nabízejí mnohem více než jen vedení a tisk zákonných a dotačních evidencí.

Proseeds

Digitalizace farem je v 21. století nezbytnost

Zemědělský systém Agdata.cz je na trhu již více jak 3 roky a za tu dobu si vybudoval pozici jedničky v online správě farem a zemědělských podniků. Denně ho využívají zemědělci a agronomové, aby efektivněji a snadněji řídili svůj podnik. Z prohlížeče svého počítače nebo pomocí mobilní aplikace mají pohodlný přístup ke všem hlavním agendám, které sebou zemědělská prvovýroba nese.

Agdata spojuje do jednoho uceleného systému nástroje pro agronomické plánování, analýzu nákladů a výnosů jednotlivých plodin v sezoně, satelitní snímkování, předpovědní modely z profesionálních meteorologických služeb, výsledky rozborů půdy nebo např. správu pachtovních smluv. K maximální míře automatizace přispívá vlastní hardware, který stejná firma vyvíjí v ČR, je stavěn na míru potřebám zemědělských provozů a je plně propojen se samotným systémem.

Jako jediný zemědělský systém na trhu integruje data z GPS jednotek spolu s širokou paletou bezdrátových senzorů, jako meteostanice, půdní sondy nebo sondy do obilí.

Základní GPS jednotky zajistí sledování polohy a zcela automatický záznam prací na parcele i mimo ni. Jednotky opatřené EGNOS korekcemi s přesností od 15 cm jsou zase vhodné pro přesnou navigaci na parcele (při využití mobilní aplikace Agdata NAVI volně dostupné na Google Play, která obsahuje veškeré funkce systému Agdata a navíc přidává polní navigaci).

Vedle toho sbírá v reálném čase data z vlastních bezdrátových meteostanic (řada Agdata METEO), půdních sond, tyčových senzorů do obilí nebo lanových senzorů do sil. Pomáhá tak identifikovat hrozby škůdců a chorob pomocí detailních prediktivních modelů nebo zamezit ztrátám včasným SMS upozorněním na negativní změnu podmínek v uskladněné produkci.

Chcete mít detailní přehled o nákladech a výnosech pěstovaných plodin?

Základní představu o výsledcích je snadné nosit do určité míry v hlavě. Pokud však chcete znát detailně náklady na jednotlivé plodiny, hodí se mít pomocníka. Agdata takového pomocníka nabízí. Dokáže rozložit náklady na plodině na úroveň jednotlivých vstupů - osiva, aplikovaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, pojištění, amortizaci použitých strojů, agregací, spotřebu PHM nebo nákladů na mzdu obsluhy. Snadno si lze tak položkově srovnat kolik stálo pěstování jednotlivých plodin a kolik jste ve výsledku vydělali.

Sledování stavu porostu v reálném čase a efektivní využití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

Těsné spojení chytrého systému Agdata s bezdrátovými senzory přináší zcela nové možnosti pro monitoring meteorologických podmínek v porostu a ochranu před škůdci a chorobami.

Přímo ve svém mobilním telefonu máte k dispozici vždy aktuální informace o úhrnu srážek v konkrétní lokalitě, vlhkosti půdy, a mikroklimatu porostu. Senzory a meteostanice čerpají energii z baterií a data přenáší bezdrátově každých několik minut. Instalace je tedy velmi snadná a vydrží takto v provozu až několik let v podstatě bez údržby.

Znalost aktuálních podmínek v konkrétním porostu usnadňuje včasnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin a snižuje tak náklady. Pěstitelé získají také pomocníka v podobě automatických předpovědí nejčastějších chorob a škůdců. Ať už se jedná o mandelinku bramborovou nebo plíseň, budete vědět o jejich možné aktivitě vždy s dostatečným předstihem.

Satelitní data vám umožní několikrát za měsíc zkontrolovat stav porostu pomocí několika vegetačních indexů. Snadno tak najdete slabá nebo poškozená místa. V následujících měsících systém nabídne také možnost vytvořit aplikační mapu pro variabilní hnojení.

Potřebujete nově vyměřit parcely v rámci půdního bloku?

Jedním z praktických využití GPS jednotek a systému Agdata je velmi jednoduchá tvorba zákresů parcel. Parcelu snadno vyznačíte objetím hranice parcely strojem vybaveným přesnou jednotkou Agdata GPS X3E, v systému pak máte možnost takto vyznačenou parcelu vyexportovat do shapefile formátu pro přenos do Portálu farmáře.

Ušetřete desítky až stovky hodin ročně strávených nad evidencemi

Zákonné a dotační evidence bývají bez využití moderních systémů velkou administrativní zátěží. Osazením traktorů GPS jednotkami s CAN bus čtečkami a agregací identifikačními čipy získáte inteligentní nástroj, který ušetří spoustu času, jež jste dříve vy nebo vaši zaměstnanci věnovali zdlouhavé přípravě evidencí. Sběr informací, díky digitalizaci vašich strojů, přestane být nezbytnou zátěží, ale stane se užitečným spojencem.

Ať už se jedná o deník nafty, nitrátovou směrnici, statková hnojiva nebo evidenci přípravků na ochranu rostlin, většinu časově nejnáročnější administrativní práce automaticky zaznamená systém za Vás, stačí doplnit pouze použité vstupy. Vaši zákazníci také ocení k faktuře přiložený mapový záznam se spočítaným časem a obdělanou plochou poskytnuté služby. Všechny GPS jednotky jsou navíc přenosné, je tedy možné osazovat jimi i stroje firem, které naopak na služby najímáte a opět tak zajistit automatický sběr dat o provedených pracích do systému.

Zemědělský systém Agdata.cz je na trhu 4 roky a za tu dobu si vybudoval pozici jedničky v online správě farem a zemědělských podniků. Využívá jej již téměř 1500 zemědělců a spravuje přes 650 tis. ha půdy.

Související články

Varistar® - variabilní aplikace od A do Z

03. 11. 2020 Ing. Martina Semrádová; Agrinova Services s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 2025x

Leading Farmers CZ

03. 11. 2020 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1855x

Next Farming - Chytrá řešení

03. 11. 2020 Vlastimil Jeroným Vonšovský; FarmFacts GmbH Precizní zemědělství Zobrazeno 1793x

PreFarm®

03. 11. 2020 Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D.; MJM agro, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1969x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Přírodní cestou nejen proti chorobám a škůdcům

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail