Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Budoucnost je v preciznosti

10. 07. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 2637x

Současná nelehká situace v zemědělství, a nejen v něm, nás nutí hledat nová řešení. Proto se stále více dostávají do hledáčku zájmu technologie precizního zemědělství. Tyto technologie se rychle rozvíjejí a nabízí dříve nepředstavitelné možnosti zefektivnění výrobních procesů. Přední společností dodávající tyto produkty na náš trh je Leading Farmers CZ, která na konci února uspořádala v Choťovicích u Žehuně seminář shrnující nejen současné možnosti, ale především novinky, které se v tomto oboru chystají.

Proseeds

Rozvoj a budoucnost

O změnách, které vyžadují nové technologie, informoval Ing. Jan Lukáš, Ph.D. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni. Při zavádění precizních technologií do široké praxe je třeba začít již u odborného vzdělání a legislativy, kde je třeba vytvořit odpovídající právní rámec umožňující jasné podmínky, např. při používání a pohybu strojů po veřejných komunikacích. Značného rozšíření již doznaly robotizované technologie v živočišné výrobě a v současnosti se rozšiřují i při pěstování plodin. V nedávné době bylo představeno například robotické trhání malin, ale i dalších ovocných kultur. Manuální práce je fyzicky i časově náročná a tato moderní řešení dokáží pracovat neúnavně celý den.

Další příležitostí pro snižování nákladů je lokálně cílené ošetření porostů, kdy je aplikace omezena pouze na plochu, kde je dle dosažených kritérií nebezpečí rozvoje choroby. Toto je i zajímavou alternativou v sadech, kde podle podmínek pro rozvoj chorob či škůdců dochází k různému zakrytí kultur.

Velkému zájmu při využití současných konstrukcí sadů se těší využití fotovoltaiky s umístěním panelů přímo nad jednotlivé řady, čímž je umožněno další zefektivnění využití plochy i v období mimo vegetaci. Speciálně konstruované panely částečně propouštějí světlo a působí také jako ochrana před nepříznivými meteorologickými jevy, jako je např. krupobití.

Využívání moderních technologií přináší nové nároky nejen na vývoj vhodných prostředků, ale také na personální zajištění tohoto sofistikovaného odvětví. Proto ing. Lukáš také zdůraznil nutnost rozvoje základních znalostí o robotice již u dětí od začátku vzdělávání. Pro pochopení je třeba získat široký základ informací z různorodých oborů, od biologie, techniky a robotiky, které je nutné vhodně propojit a získat komplexní pohled. Pouze s takovýmito zkušenostmi budeme schopni dále rozvíjet tento obor a stát se zemí s významným podílem na rozvoji v této oblasti.

Yara N-sensor

Značného rozšíření na našem trhu se dočkaly systémy variabilní aplikace hnojiv, které jsou založeny na snímání porostu. Nejdelší tradici a také největší zastoupení má Yara N-senzor, který dodává společnost Leading Farmers a představil jej Ing. Václav Jirka, obchodní ředitel této společnosti. Systém snímání je uložen v pevném pouzdře na střeše traktoru s bočním umístěním kamer, kde každá snímá pás široký přibližně 4 metry v závislosti na výšce traktoru. Díky přisvětlování nabízí nová verze možnost snímání i za zhoršených podmínek nebo při noční práci. Přístroj je možno používat nejenom při aplikaci dusíkatých hnojiv, ale i při dalších polních operacích, kdy se získaná data využívají pro stanovení variability pozemku a následnou tvorbu map. Při přihnojování porostů je možno libovolně zvolit dávku a rozmezí, v jaké se má pohybovat. Přínosem je nejenom úspora hnojiv při navýšení výnosu, ale také zlepšení kvalitativních parametrů, omezení poléhání a sklizňových ztrát.

Efektivní postřik

Zefektivnění postřiku a omezení úletu postřikové kapaliny umožňuje systém MagGrow. Systém je založený na působení silných permanentních magnetů umístěných na postřikovači a uvnitř potrubí. Magnetismem ovlivněná kapalina vytváří homogenní spektrum kapek v optimální velikosti, které zajistí lepší pokryvnost povrchu listů. Technologie snižuje úlet postřikové kapaliny až o 70 %, zároveň je možné snížit dávku postřikové kapaliny až o 50 % a množství aplikovaných pesticidů o 20–50 % bez negativního vlivu na účinnost. I přes výraznou počáteční investici se vložené prostředky rychle vrátí. Systém působí čistě na fyzikálním principu, nijak se neopotřebovává a při nákupu nového postřikovače jej lze přenést a dále bez omezení používat.

Nově zařazeným do nabídky společnosti Leading Farmers je systém DAT Ecopatch. Tato technologie snímá porosty pomocí kamer umístěných přímo na ramenech postřikovače. Podle záběru je na ramenech postřikovače umístěno několik kamer, kdy podle definovaných podmínek dochází ke spínání postřiku pouze u odpovídající sekce. Např. při aplikaci proti plevelům dochází k analýze zaplevelení na základě rozlišení kulturních a plevelných rostlin. Při překročení prahu škodlivosti na úrovni 4 % je tak proveden postřik pouze v místech, kde se plevele skutečně vyskytují. Systém nalezne uplatnění především při postemergentním ošetření, kdy dokáže uspořit i více než 60 % nákladů na herbicidy. Nezanedbatelné je také ekologické hledisko a možnost snadného splnění plánovaných požadavků na omezení chemické ochrany bez negativního dopadu na intenzitu pěstování a výnos.

Na obdobném principu pracuje také systém WeedSeeker 2 od společnosti Trimble, kde je kamera a přisvětlení přímo na jednotlivých tryskách, které se spínají na základě výskytu plevelů.

Ještě přesnější variantou cílené ochrany je ultra přesný nesený postřikovač Ecorobotix ARA. Nejedná se o klasický postřikovač, ale o ochranný box umístěný v zadním tříbodovém závěsu traktoru. V konstrukci je ukryt pokročilý systém detekce plevelů, který při záběru 6 m dokáže ošetřit až 4 ha/hod. Dosaženo je toho použitím výkonného systému umělé inteligence, který analyzuje získaná data. Systém detekuje pouze místa, na která je třeba aplikovat postřik. Tím může snížit spotřebu přípravků až o 95 %. Postřikovač může být používán nejen na plevele, ale i na další cílené ošetření rostlin fungicidy, insekticidy nebo listovými hnojivy. Sytém má umístěnu 600 l nádrž v předním závěsu traktoru a případně nabízí možnost použít až 4 různé přípravky, které můžou být postupně přimíchávány. V současnosti je systém připraven pro hlavní polní plodiny a zeleninu s neustálým přidáváním nových plodin tak, aby je dokázal správně identifikovat. Používá se jako běžný postřikovač s možností snadné přepravy díky rozdělení na 3 sekce, kde se krajní sekce hydraulicky sklápějí a tak nebrání bezpečnému transportu po komunikaci.

Autnomní Robotti

Časopis Agromanuál se v loňském roce aktivně zařadil mezi společnosti podporující rozvoj autonomních systémů na českých polích, kde se při setí řepky představil systém Agrointelli Robotti. Výrobcem je dánská společnost, která již více než 20 let vyvíjí autonomní systémy, které představila paní Anna Sprinzel, obchodní zástupkyně této společnosti. Postupně byly zkoušeny různé způsoby uspořádání a pohonu až došlo k volbě umístění 2 dieselových motorů (2× 75 hp) v postranních gondolách se směrově řiditelnými koly a spojení centrální rourou s tříbodovým závěsem, který umožňuje využití běžného závěsného nářadí a má nosnost až 3 tuny. Na trh jsou v současnosti dodávány 2 verze lišící se možností použití závěsného nářadí s aktivním pohonem od vývodového hřídele. Také zde došlo postupně k nárůstu výkonu, ale díky konstrukci je zachován příznivý poměr hmotnosti a výkonu s ohledem na ochranu půdních podmínek. Pro zajištění bezpečnosti je využíváváno 7 stupňů ochrany, od nárazové lišty, přes radar až po satelitní navigaci. Systém nalezl uplatnění již v mnoha zemích Evropy, ale i v Asii a Austrálii. Celkem je nyní provozováno více než 30 Robottů. Využívány jsou při různých činnostech v zemědělství a zelinářství, kde umožňují celodenní využití díky pokročilým systémům řízení.

Autonomní systém Agrointelli Robotti představila za velkého zájmu publika Anna Sprinzel
Autonomní systém Agrointelli Robotti představila za velkého zájmu publika Anna Sprinzel

Novinky v precizním zemědělství včetně možnosti robotického trhání malin představil Ing. Jan Lukáš, Ph.D.
Novinky v precizním zemědělství včetně možnosti robotického trhání malin představil Ing. Jan Lukáš, Ph.D.

Související články

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 433x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 450x

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 384x

Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost

28. 09. 2023 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 388x

Varistar® - váš specialista na variabilní aplikace

28. 09. 2023 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 336x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail