Chemap Agro s.r.o.

Leading Farmers CZ

03. 11. 2020 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1863x

Společnost Leading Farmers CZ, a.s. přináší pro českou a slovenskou rostlinnou výrobu nejnovější technologie pro navádění a řízení pojezdu zemědělských strojů, řízení dávkování a analýzu půdy a porostů včetně zpracování dat. Široký přehled o světových technologických novinkách a agronomické znalosti pracovníků firmy poskytují unikátní mix služeb šitých přesně na míru malých i velkých zemědělských podniků, které chtějí zavádět přesné zemědělství. Právě tyto zkušenosti z uvádění technologií do naší praxe jsou zárukou dlouhodobé spolupráce včetně vlastního spolehlivého servisu.

Proseeds

Nabídku a služby Leading Farmers lze rozdělit do tří tematických větví, které se však nakonec v praxi zemědělského podniku často prolínají:

  1. Navigační systémy a autopiloty pro řízení pojezdu a dávkování.
  2. Senzorová zařízení pro analýzu půdy a porostů.
  3. Zpracování a implementace dat (optimalizace pojezdu, výnosové mapy, satelitní snímky).

Navigační systémy a autopiloty pro řízení pojezdu a dávkování

Dlouhodobá spolupráce se společností Trimble je základem expertní úrovně v oblasti instalace a provozu navigačních systémů a autopilotů této světové značky, jejíž výhodou je flexibilní konstrukce komponentů, hlavně možnost instalovat autopiloty takřka na všechny značky nových i starších traktorů. V podstatě stačí mít v pořádku servořízení.

Nejmodernějším systémem je navigační displej GFX-750, jehož ovládání je uživatelsky komfortní, je v češtině a umožňuje připojení několika typů pilotů, jako je EZ-Pilot Pro, Autopilot Motor Drive, hydraulický AgGPS Autopilot nebo u nejmodernějších traktorů připojení přímo přes tzv. CAN přípravu pro autopilot. Pomocí protokolu NextSwath umožňuje automatické otáčení stroje na souvrati.

V další rovině mohou být displejem ovládány připojené stroje v oblasti automatického vypínání sekcí postřikovačů a výsevních ústrojí secích strojů, sekčního rozmetání a řízení variabilní dávky rozmetadla, což přináší nemalé úspory podniku, ale i ve vztahu k životnímu prostředí. Možností je též propojení prostřednictvím protokolu ISObus.

Přesnost navádění je dle volby zákazníka možná od bezplatných korekcí od ± 20 až 25 cm, přes několik dalších úrovní až po RTK ± 2,5 cm, které umožňuje i plečkování.

Senzorová zařízení pro analýzu půdy a porostů

Společnost Leading Farmers CZ, a.s. je jediným provozovatelem analytické platformy Veris MSP3 na území ČR, která umožňuje on-line skenování půdních parametrů v hustotě sítě 40 až 100 vzorků/ha. Stroj je tažen za traktorem a ihned vytváří mapy kationtové výměnné kapacity (KVK), obsahu organické hmoty, zrnitosti a pH půdy. Dále je vytvářena 3D mapa povrchu pozemku.

Získané mapy umožňují nejen velmi přesné agronomické posouzení stavu pozemku, ale je možno ihned vytvořit mapu pro variabilní vápnění dle naměřených hodnot pH, ale i pro variabilní setí neodnožujících plodin (kukuřice, sója, cukrovka, řepka atd.) a optimalizovat tím využití půdní kvality pozemku. Stroj je možno využít formou pronájmu na zemědělský podnik za velmi zajímavou cenu včetně vytvoření map.

Yara N-Sensor pro dávkování N podle okamžité potřeby porostu většina agronomů zná a čím dál více používá, což je v souladu s dnešními požadavky na přesné dávkování vstupů. Záběr skenování porostu může být až 24 m, což je bezkonkurenčně nejvíce. Systém umožňuje tři režimy provozu a flexibilní přizpůsobení parametrů dávky požadavkům agronoma. Málo se ví, že jedním z jeho přínosů je též omezení poléhání porostů, variabilní aplikace fungicidů, a taktéž možnost ohniskové aplikace herbicidů. Výstupem jsou podrobné mapy porostů a jejich stavu, které lze průběžně vyhodnocovat.

Jedním z dalších zajímavých senzorů je SoilScout, který po zakopání do půdy dlouhodobě poskytuje data o teplotě a vlhkosti půdy včetně grafů, takže lze monitorovat stav pozemků z tohoto hlediska i v několika hloubkách zároveň.

Zpracování a implementace dat

Zpracování získaných dat a jejich implementace pro další provoz bezprostředně souvisí s výše uvedenými technologiemi, a proto je nezbytnou součástí nabídky.

Základem je optimalizace tras pojezdu po pozemcích pro stroje řízené autopiloty. Za tímto účelem byl vyvinut software OptiTrail oceněný cenou GrandPrix Techagro 2016. Po zadání hranic pozemku a dalších parametrů navrhne optimální trasu pojezdu, kterou si může agronom dále upravovat. Vytvořenou naváděcí linii poté můžeme implementovat přímo do displeje autopilotu, a to nejen značky Trimble, ale i dalších. Je to základ pro zavádění systémů „Controlled Traffic Farming“ s jízdou ve stále stejných kolejích a omezení zhutňování půdy.

Zejména pro zdokonalení provozu Yara N-Sensoru zpracováváme mapy výnosových potenciálů, a to na základě výnosových map nebo satelitních snímků z delších časových řad. Na základě výnosových potenciálů však můžeme připravit přímo i aplikační mapy pro rozmetadla.

Jak již bylo výše uvedeno, vytváříme též mapy variabilního vápnění nebo variabilního setí.

Robotický nosič nářadí

Leading Farmers CZ, a.s. je společností, která přináší do rostlinné výroby neustále světové novinky vedoucí české zemědělství k úspěchu a konkurenceschopnosti. Důkazem je, že před několika týdny začala v ČR jako jedna z prvních na světě testovat při setí robotický nosič nářadí. Moderní zemědělce tak spolu s Leading Farmers CZ čeká další úroveň zemědělství.

Obr. 1: GFX-750 s autopilotem může automaticky otáčet stroj na souvrati
Obr. 1: GFX-750 s autopilotem může automaticky otáčet stroj na souvrati

Obr. 2 Optimalizace tras pojezdu po pozemku je součástí servisu
Obr. 2 Optimalizace tras pojezdu po pozemku je součástí servisu

Obr. 3 Robotický nosič nářadí Agrointelli Robotti zahajuje novou úroveň zemědělství
Obr. 3 Robotický nosič nářadí Agrointelli Robotti zahajuje novou úroveň zemědělství

Související články

Varistar® - variabilní aplikace od A do Z

03. 11. 2020 Ing. Martina Semrádová; Agrinova Services s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 2037x

Next Farming - Chytrá řešení

03. 11. 2020 Vlastimil Jeroným Vonšovský; FarmFacts GmbH Precizní zemědělství Zobrazeno 1802x

PreFarm®

03. 11. 2020 Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D.; MJM agro, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1979x

Xarvio™ Field Manager

03. 11. 2020 Ing. Eliška Žárová; BASF Precizní zemědělství Zobrazeno 290x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Přírodní cestou nejen proti chorobám a škůdcům

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail