BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Nové možnosti využití a analýzy satelitních snímků dostupné také v ČR

29. 01. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 798x

Společnost EOS Data Analytics je globální dodavatel analytických systémů vyhodnocujících satelitní snímky, uzavřela partnerství s Agrinova Group, poradenskou firmou v oblasti zemědělství, aby podpořila využívání satelitních monitorovacích technologií v zemích střední a východní Evropy

Proseeds

Nové možnosti využití a analýzy satelitních snímků dostupné také v ČR

 

Společnosti EOS Data Analytics a Agrinova Group si vytyčily cíl propagovat výhody využití satelitních technologií v precizním zemědělství a doufají, že jejich spolupráce bude vzájemně prospěšná.

Globální trh s chytrými řešeními pro zemědělství měl v roce 2020 hodnotu 15,3 miliardy dolarů. Očekává se, že do roku 2026 jeho hodnota vzroste na 22,5 miliardy dolarů. Rostoucí poptávka po zemědělské produkci vyvolaná neustálým růstem světové populace zvyšuje náklady na hnojiva, pesticidy, herbicidy a jiné zdroje využívané v zemědělství. Vlivem skleníkového efektu - jehož důsledkem je globální oteplování - dochází k degradaci půdy a silnému nedostatku srážek. Všechny výše zmíněné faktory způsobují, že se precizní zemědělství stává klíčovou podmínkou pro udržitelný rozvoj lidstva. Chytré zemědělství využívá měřitelná data k optimalizaci pěstitelských postupů, například k setí, hnojení, regulaci plevelů, hubení škůdců, zavlažování a sklizni.

Využití datových nástrojů při zemědělské činnosti usnadňuje přijímání informovaných rozhodnutí a plnění požadavků na ekologicky přijatelnou rostlinnou výrobu. Cílem Agrinova Group je aktivně podpořit rozvoj ekologicky přijatelné rostlinné výroby nabídkou efektivní inovativní technologie pro klienty celé skupiny.

Partnerství s EOS Data Analytics umožňuje Agrinova Group rozšířit nabídku služeb o analýzu satelitních snímků a doporučení pro informovaná rozhodnutí pro klienty v České republice, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině.

„Společnost EOS Data Analytics jsme si vybrali kvůli jejím inovativním technologiím a týmu odborníků - jedná se o ideálního partnera ke splnění našeho cíle pokrýt do roku 2025 službami monitoringu plodin 100 000 ha obhospodařovaných ploch,“ prohlašuje Luděk Novák, zakladatel Agrinova Group.

„Společnost EOS Data Analytics uvítala uzavření partnerství s Agrinova Group. Věříme, že seznámení pěstitelů s technologiemi chytrého zemědělství pomůže optimalizovat rostlinnou výrobu a zvýší ziskovost a produktivitu farem a zemědělských podniků. Analýzy satelitních snímků poskytují agronomům a zemědělcům cenné poznatky a umožňují jim lépe se rozhodovat, například o použití hnojiv, zavlažování nebo střídání plodin. Velmi nás těší, že nyní má více zemědělců ve střední a východní Evropě příležitost využívat technologie chytrého zemědělství,“ dodává Rim Elijah, viceprezident pro prodej produktů společnosti EOS Data Analytics.

Agrinova Group začlení do nabídky svých služeb všechny funkce systému EOS Crop Monitoring (sledování plodin), včetně možnosti přípravy aplikačních map pro variabilní setí a přihnojení zemědělských plodin. Agrinova Group rovněž očekává, že společnost EOS Data Analytics bude dále zdokonalovat funkce monitoringu polí a vytvoří obousměrné kanály pro datové přenosy z a do zemědělské techniky.

„Agrinova Group sleduje a hodnotí různá řešení, aby mohla zvýšit atraktivitu svých poradenských služeb v regionu střední a východní Evropy a mohla nabídnout dostupné inovace pro své klienty. Kvalita produktů společnosti EOS Data Analytics a její profesionalita v kombinaci s vizí Agrinova Group vyústily v uzavření obchodního partnerství mezi dodavatelem analytických nástrojů využívajících satelitní snímky a společností poskytující poradenství v rostlinné výrobě,“ uzavírá Luděk Novák, zakladatel Agrinova Group.

Agrinova Group navíc disponuje rozsáhlou sítí obchodních kontaktů po celé Evropě a může tak své partnery seznámit s produkty společnosti EOS Data Analytics.

Agrinova Group i EOS Data Analytics společně sdílí stanovisko, že využití nástrojů satelitního monitoringu zemědělských plodin podstatně zvýší ziskovost rostlinné výroby, zlepší kvalitu produkce a posune agrotechnické a pěstební zásahy na společensky přijatelnou novou úroveň.

 


Společnost EOS Data Analytics je globálním dodavatelem analytických systémů s umělou inteligencí vyhodnocujících satelitní snímky. Společnost působí po celém světě a spolupracuje s vládami, komerčním sektorem i vědeckými organizacemi. Portfolio technologií této společnosti se zaměřuje na řešení sloužící k pozorování Země a umožňující přijímat chytrá rozhodnutí ve 22 odvětvích, včetně zemědělství, těžby surovin, ropného průmyslu a vojenství. Díky tomu společnost EOSDA dokáže v předstihu odhalovat problémy, které na planetě vznikají.

Hlavním produktem společnosti EOSDA v zemědělském sektoru je EOS Crop Monitoring, služba online satelitního monitoringu polí, která v jednom nástroji shromažďuje veškeré důležité informace o stavu plodin.


Agrinova Consulting, s.r.o., první firma Agrinova Group, byla založena zakladatelem skupiny Luďkem Novákem v roce 2014. Agrinova Consulting poskytuje poradenské a obchodní služby v zemědělství v zemích střední a východní Evropy. Nedávno byla založena firma Agrinova Trading, s.r.o., která je nejmladším členem skupiny. Síť firem skupiny Agrinova působí na Slovensku, Ukrajině a v Polsku.


Přípraveno podle tiskové zprávy z 12.1.2022.

Související články

xarvio® FIELD MANAGER učiní výživu rostlin pohodlnější a efektivnější

17. 03. 2022 Ing. Martina Čížková; BASF Digital Farming GmbH Precizní zemědělství Zobrazeno 522x

Varistar - Případová studie variabilní aplikace dusíkatých hnojiv

07. 02. 2022 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 769x

Současný trend v robotizaci ochrany rostlin

23. 12. 2021 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Precizní zemědělství Zobrazeno 836x

Robbotti Tour 2021 představila budoucnost na mnoha polích

21. 12. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 672x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail